קטלוג מטבעות

  • הכל
  • אירופה
  • אמריקה
  • אסיה
  • אפריקה
  • אוסטרליה והאוקייניה
  • מדינות שלא קיימות
שינוים אחרונים
03 hrs5000 ריאל, 201703 hrs1 פסו, 1871-187804 hrs100 שקלים, 198504 hrs5 אגורות, 1986-200004 hrs10 שקלים, 1983-198504 hrs1 שקל חדש, 1986-200004 hrs1 שקל, 1981-198504 hrs5 שקלים חדשים, 1990-200004 hrs½ שקל, 1981-198404 hrs10 אגורות חדשות, 1981-198404 hrs5 שקלים, 1982-198504 hrs50 שקלים, 198504 hrs1 אגורה חדשה, 1981-198404 hrs1 אגורה, 198904 hrs10 שקלים חדשים, 1995-200004 hrs5 אגורות חדשות, 1981-198404 hrs10 אגורות, 1986-200004 hrs½ שקל חדש, 1986-200004 hrs1 אגורה, 1986-200004 hrs2 שקלים חדשים, 2007-201004 hrs1 שקל חדש, 198604 hrs½ שקל חדש, 1986-201004 hrs1 שקל חדש, 1987-201004 hrs5 אגורות, 1987-200804 hrs10 אגורות, 1986-201004 hrs5 שקלים חדשים, 1991-201004 hrs10 שקלים חדשים, 1996-200804 hrs1 אגורה, 1987-199104 hrs10 שקלים חדשים, 199804 hrs2 שקלים חדשים, 199804 hrs1 שקל חדש, 199804 hrs20 שקלים חדשים, 201204 hrs10 שקלים חדשים, 200504 hrs1 שקל חדש, 200504 hrs2 שקלים חדשים, 200504 hrs1 דולר , 201004 hrs10 פסו, 201004 hrs8 דולר, 200904 hrs10 דולר, 200904 hrs2 ראנד, 200604 hrs1 כתר, 201004 hrs1 שקל חדש, 200904 hrs1 דולר , 201004 hrs5 שקלים חדשים, 200904 hrs10 אירו, 201204 hrs10 דולר, 200904 hrs2 שקלים חדשים, 200904 hrs100 טנגה, 200904 hrs2 ראנד, 201004 hrs5 פסו, 201004 hrs20 אירו, 201004 hrs20 רובל, 200504 hrs1 גואראני, 200404 hrs1 גואראני, 200304 hrs5 פאונד, 200404 hrs3 רובל, 200604 hrs1 לאט, 200404 hrs10 אירו, 200604 hrs5 שקלים חדשים, 200404 hrs1000 פסו, 200404 hrs20 וון, 200204 hrs10 פסו, 200304 hrs1000 פסו, 200304 hrs1000 פסו, 200504 hrs1 שקל חדש, 200404 hrs10 אירו, 200404 hrs2 וון, 200004 hrs2 שקלים חדשים, 200404 hrs1 שקל חדש, 199504 hrs2 שקלים חדשים, 199504 hrs10 שקלים חדשים, 199504 hrs2 שקלים חדשים, 200704 hrs1 שקל חדש, 200804 hrs1 שקל חדש, 200704 hrs10 שקלים חדשים, 200704 hrs2 שקלים חדשים, 201004 hrs2 שקלים חדשים, 201004 hrs½ שקל חדש, 198604 hrs1 שקל חדש, 201004 hrs1 שקל חדש, 201204 hrs1 שקל חדש, 201204 hrs10 שקלים חדשים, 201204 hrs2 שקלים חדשים, 201204 hrs10 שקלים חדשים, 200904 hrs1 שקל חדש, 200904 hrs2 שקלים חדשים, 200904 hrs2 שקלים חדשים, 199204 hrs5 שקלים חדשים, 199204 hrs1 שקל חדש, 199204 hrs25 דרהם, 200804 hrs50 דרהם, 200804 hrs50 סנטאבו, 198304 hrs5 פסו, 200804 hrs10 טאמבאלה, 198904 hrs5 פילס, 197104 hrs5 רופיה, 201004 hrs25 סנטים, 197704 hrs5 סנט, 197904 hrs50 סנט, 200604 hrs5 פפניג, 191504 hrs50 פייסה, 199004 hrs100 שילינג, 200804 hrs25 פייסה, 199004 hrs5 סנה, 201004 hrs25 פייסה, 198904 hrs50 פסו, 198804 hrs1 רופיה, 201004 hrs25 פייסה, 198804 hrs10 סנטים, 193904 hrs50 סנטים, 197704 hrs5 סנט, 200604 hrs20 סנטים, 193904 hrs10 פילר, 194004 hrs20 רובל, 199304 hrs1 נגולטרום, 197904 hrs100 שילינג, 200704 hrs50 פייסה, 198804 hrs20 סנט, 200604 hrs5 סן, 201104 hrs10 פפניג, 191604 hrs10 פילס, 197104 hrs200 שילינג, 200804 hrs50 פרוטה, 195404 hrs10 סן, 201104 hrs20 פרנק, 199904 hrs50 סנט, 201304 hrs50 סנט, 201204 hrs10 דונג, 198704 hrs1 דולר , 201504 hrs5000 רופיות, 197404 hrs5000 רופיות, 197404 hrs½ צ'ון, 200204 hrs1000 פרנק, 200104 hrs1 דולר , 201004 hrs5 דולר, 201504 hrs10 אירו, 201304 hrs10 אירו, 201304 hrs10 אירו, 201304 hrs¼ אירו, 200304 hrs10 אירו, 201304 hrs1000 וון, 201204 hrs10 שילינג, 201204 hrs3 רובל, 200404 hrs1 דולר , 200304 hrs10 שילינג, 200604 hrs20 רובל, 200904 hrs2 הריבניה, 200804 hrs1000 פרנק, 200904 hrs10 שילינג, 201204 hrs250 טוגריק, 200704 hrs1 רובל, 201504 hrs20 רובל, 201304 hrs1 דולר , 201104 hrs2 רובל, 200304 hrs100 דראם, 200804 hrs3 דולר, 201704 hrs1 רובל, 200904 hrs10 דינר, 201504 hrs1 רובל, 201604 hrs20 רובל, 201504 hrs5 דולר, 201204 hrs2 רובל, 200504 hrs1 דולר , 200304 hrs2 דולר, 201204 hrs1 דולר , 201404 hrs25 רובל, 200304 hrs1 פאני, 200804 hrs5 גריבנה, 200804 hrs1 בוליביאנו, 186704 hrs100 כתר, 200704 hrs100 שילינג, 201004 hrs100 שילינג, 201004 hrs10 כתר, 200705 hrs1 לאט, 200206 hrs100 פרנק, 1971-197206 hrs50 רייכפפניג, 1939-194406 hrs25 אסקודו, 1977-197806 hrs25 סנט, 1920-193606 hrs1 בוליבר, 1879-193606 hrs10 ריאל, 1851-185606 hrs2 דרכמה, 197306 hrs50 אט, 198008 hrs100 פרנק, 199408 hrs5 פרנק, 199408 hrs20 רובל, 201008 hrs25 פנס, 201308 hrs2 הריבניה, 200908 hrs1 אסקודו, 199408 hrs1 פרנק, 200208 hrs10 גריבנה, 201008 hrs50 פנס, 199708 hrs50 פנס, 199708 hrs20 סנטים, 197512 hrs½ דיאם, 1856-185912 hrs3 סנט , 1851-185312 hrsדיים אחד (10 סנט), 1853-185512 hrs5 דולר, 1908-192912 hrs1 דולר , 1854-185612 hrs1 דולר , 1878-192112 hrs½ דולר, 1854-185512 hrs5 דולר, 1866-190812 hrs½ דולר, 1839-185212 hrsדיים אחד (10 סנט), 1838-185312 hrsדיים אחד (10 סנט), 1856-186012 hrs½ דולר, 1892-191512 hrsדיים אחד (10 סנט), 1892-191612 hrs½ דיאם, 1853-185512 hrs2½ דולר, 1834-183912 hrs¼ דולר, 185312 hrsדיים אחד (10 סנט), 1860-187312 hrs10 דולר, 1866-190712 hrs¼ דולר, 1838-185312 hrs½ דיאם, 1860-187312 hrs¼ דולר, 1875-189112 hrs3 דולר, 1854-188912 hrsדיים אחד (10 סנט), 1875-189112 hrs10 דולר, 1839-186612 hrs¼ דולר, 1892-191612 hrs½ דולר, 1838-183912 hrs½ דולר, 1856-186512 hrs2½ דולר, 1840-190712 hrs¼ דולר, 1854-185512 hrs5 דולר, 1839-186612 hrs½ דיאם, 1838-185312 hrs1 דולר , 1849-185412 hrs20 דולר, 1850-186512 hrs½ דולר, 185312 hrs¼ דולר, 1856-186512 hrs1 דולר , 1840-186512 hrs20 סנט, 198112 hrs1 סנט, 198112 hrs1 דולר , 198112 hrs25 פנס, 198112 hrs2 פאונד, 198112 hrs50 סנט, 198112 hrs25 פנס, 198112 hrs25 פנס, 198112 hrs25 פנס, 198112 hrs1 כתר, 198112 hrs1 דולר , 198112 hrs1 טאלה, 198112 hrs1 כתר, 198612 hrs10 דולר, 198112 hrs1 כתר, 198112 hrs10 רופיה, 198112 hrs10 סנט, 198112 hrs5 דולר, 198112 hrs10 דולר, 198112 hrs1 כתר, 198612 hrs5 סנט, 198112 hrs10 שילינג, 198112 hrs25 פנס, 198112 hrs50 סנט, 198112 hrs1 דולר , 198112 hrs10 רופיה, 198112 hrs1 כתר, 198612 hrs2 סנט, 198112 hrs1 כתר, 198112 hrs25 פנס, 198112 hrs50 פנס, 198112 hrs500 דינר , 198312 hrs5 אירו, 201612 hrs5 אירו, 200512 hrs25 דולר, 2009Feb 175 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 171 וון, 2001Feb 1710 פיסו, 2016Feb 171 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 175 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1710 סנטים, 1807-1810Feb 175 פרנק, 1830-1831Feb 171 פרנק, 1806-1807Feb 175 פרנק, 1807-1808Feb 175 פרנק, 1803Feb 1720 פרנק, 1809-1814Feb 17¼ פרנק, 1806-1807Feb 175 פרנק, 1816-1824Feb 17½ פרנק, 1803-1805Feb 1720 פרנק, 1806Feb 1720 פרנק, 1825-1830Feb 171 פרנק, 1832-1848Feb 17½ פרנק, 1809-1814Feb 1740 פרנק, 1816-1824Feb 171 פרנק, 1831Feb 171 פרנק, 1816-1824Feb 172 פרנק, 1825-1830Feb 17½ פרנק, 1825-1830Feb 171 פרנק, 1803-1805Feb 171 פרנק, 1809-1814Feb 171 פרנק, 1807-1808Feb 175 פרנק, 1832-1848Feb 17½ פרנק, 1807-1808Feb 172 פרנק, 1807-1808Feb 172 פרנק, 1831-1848Feb 17½ פרנק, 1816-1824Feb 172 פרנק, 1809-1814Feb 1720 פרנק, 1816-1824Feb 175 פרנק, 1831Feb 17¼ פרנק, 1825-1830Feb 17¼ פרנק, 1831-1845Feb 171 פרנק, 1825-1830Feb 17½ פרנק, 1831-1845Feb 172 פרנק, 1816-1824Feb 175 פרנק, 1827-1830Feb 175 פרנק, 1804-1805Feb 17¼ פרנק, 1817-1824Feb 172 פרנק, 1803-1807Feb 175 פרנק, 1806-1807Feb 17½ פרנק, 1806-1807Feb 175 פרנק, 1809-1814Feb 1720 פרנק, 1804-1805Feb 175 פרנק, 1824-1826Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 וון, 2001Feb 1720 פרנק, 1830-1831Feb 17¼ פרנק, 1803-1805Feb 1720 פרנק, 1832-1848Feb 1720 וון, 2005Feb 172 סנטים, 1853-1857Feb 1740 פרנק, 1807-1808Feb 1720 פרנק, 1807Feb 171 סנטים, 1853-1857Feb 175 פרנק, 1830Feb 1740 פרנק, 1807Feb 1720 פרנק, 1807-1808Feb 1725 סנטים, 1845-1848Feb 1710 סנטים, 1852-1857Feb 1740 פרנק, 1806Feb 1750 סנטים, 1845-1848Feb 175 סנטים, 1853-1857Feb 1740 פרנק, 1809-1813Feb 1750 כתר, 1979Feb 1740 פרנק, 1824-1830Feb 1750 אירו, 2018Feb 1720 אירו, 2018Feb 1710 אירו, 2018Feb 175 אירו, 2018Feb 175 דולר, 2010Feb 17¼ פרנק, 1807-1808Feb 1740 פרנק, 1831-1838Feb 175 פרנק, 1854-1859Feb 172 פרנק, 1853-1859Feb 175 פרנק, 1848-1849Feb 1720 סנטים, 1853-1863Feb 171 פרנק, 1853-1863Feb 1720 פרנק, 1853-1860Feb 1750 סנטים, 1853-1863Feb 175 פאונד, 2015Feb 171 סנט, 2003Feb 17½ סנטאבו, 1852Feb 1725 סנט, 1975Feb 175 סנט, 1981Feb 171 סנט, 1976Feb 17½ ביר, 1897Feb 175 סנט, 1977Feb 171 גארש, 1897Feb 1725 סנט, 1982Feb 1710 סנט, 1981Feb 175 סנט, 1972Feb 1725 סנטאבו, 1890Feb 1725 סנט, 2001Feb 1720 פיאסטר, 1917Feb 171 סנט, 1981Feb 175 סנט, 1982Feb 1750 סנט, 1984Feb 175 סנט, 1978Feb 1725 סנט, 1999Feb 1710 סנט, 1982Feb 1720 סנט, 1975Feb 1710 סנט, 1975Feb 1710 פיאסטר, 1917Feb 1725 סנט, 1973Feb 1710 סנט, 1977Feb 17¼ סנטאבו, 1852Feb 1710 סנט, 1972Feb 1750 סנט, 2001Feb 171 סנט, 1980Feb 1710 סנט, 1984Feb 171 סנט, 2001Feb 171 סנט, 1977Feb 1725 סנט, 1984Feb 17250 פרוטה, 1949Feb 171 סנטאבו, 1852Feb 17¼ ביר, 1897Feb 1725 פסטה, 1993Feb 17¼ דולר, 2008Feb 17¼ דולר, 2008Feb 1710 מארק, 2000Feb 171000 שילינג, 2000Feb 17200000 זלוטי, 1990Feb 17100000 זלוטי, 1990Feb 1710 זלוטיך, 1999Feb 17200000 זלוטי, 1990Feb 1750 זלוטיך, 1972Feb 17200 זלוטיך, 1999Feb 171 דולר , 2010Feb 172 זלוטה, 1999Feb 175 פייסה, 1961Feb 17100 שילינג, 1991Feb 1725 שילינג, 1956Feb 175 אקו, 1996Feb 175 אירו, 2006Feb 1710 אירו, 2006Feb 17500 שילינג, 1991Feb 1725 אקו, 1996Feb 172 שילינג, 1931Feb 1710 אסקודו, 1985Feb 1750 אסקודו, 1984Feb 175 דולר, 2014Feb 172 הריבניה, 2018Feb 175 דולר, 2002Feb 171 דולר , 2005Feb 1725 דולר, 1985Feb 1620000 זלוטיך, 1993Feb 16300000 זלוטי, 1993Feb 1610000 לירות, 2000Feb 16100 לירות, 1975Feb 165 לירות, 1975Feb 16500 לירות, 1975Feb 1620 לירות, 1975Feb 1610000 לירות, 1998Feb 1610000 לירות, 1995Feb 1610000 לירות, 1997Feb 1650 גורד, 1974Feb 1610 לירות, 1975Feb 1650 לירות, 1975Feb 1610000 לירות, 1996Feb 162 לירות, 1975Feb 1610000 לירות, 1996Feb 1610000 לירות, 1999Feb 1610000 לירות, 2000Feb 1610000 לירות, 1997Feb 161 לירה, 1975Feb 1610000 לירות, 2000Feb 16500 לירות, 1983Feb 161000 לירות, 1983Feb 1610000 לירות, 1998Feb 165000 לירות, 2000Feb 1610000 לירות, 1999Feb 1610000 לירות, 1996Feb 162000 לירות, 2000Feb 161 דולר , 2018Feb 1610 סנט, 1919-1928Feb 1625 סנט, 1992Feb 1625 סנט, 1992Feb 162 דולר, 2008Feb 1650 סנט, 2001Feb 161 פאונד, 2008Feb 1610 קירש, 1983Feb 16200 לירות, 1983Feb 1620 לירות, 1983Feb 165 לירות, 1983Feb 16100 לירות, 1983Feb 161 לירה, 1983Feb 1650 לירות, 1983Feb 16500 לירות, 1983Feb 162 לירות, 1983Feb 1610 לירות, 1983Feb 162000 פורינט, 2017Feb 161000 פרנק, 2015Feb 1620 וון, 2013Feb 1620 וון, 2008Feb 16500 פרנק, 2015Feb 161 דולר , 2015Feb 1610 דולר, 2003Feb 1650 וון, 2010Feb 1615 דולר, 2015Feb 1620 וון, 2010Feb 1610 שילינג, 2012Feb 16100 טוגריק, 2003Feb 1630 וון, 2011Feb 161 וון, 2003Feb 165 דולר, 1997Feb 1610 אירו, 2015Feb 16500 טוגריק, 2003Feb 1610 דולר, 1991Feb 1615 דולר, 2015Feb 1620 וון, 2003Feb 161 וון, 2001Feb 1610 שילינג, 2000Feb 1615 דולר, 2003Feb 1610 שילינג, 2012Feb 165 דולר, 2000Feb 1620 וון, 2009Feb 165 גריבנה, 2015Feb 16240 פרנק, 2015Feb 1610 דולר, 1991Feb 161 וון, 2001Feb 161 וון, 2001Feb 16500 טנגה, 2006Feb 161 דולר , 2016Feb 161 דולר , 1991Feb 16¼ דולר, 2001Feb 16¼ דולר, 2008Feb 16¼ דולר, 2010Feb 16¼ דולר, 2005Feb 16¼ דולר, 2009Feb 161 דולר , 2010Feb 16¼ דולר, 2003Feb 161 דולר , 1994Feb 161 דולר , 1996Feb 16¼ דולר, 2011Feb 161 דולר , 1996Feb 16¼ דולר, 2004Feb 16½ דולר, 1991Feb 161 דולר , 2008Feb 16¼ דולר, 2014Feb 16¼ דולר, 2007Feb 161 דולר , 2013Feb 16¼ דולר, 2000Feb 161 סנט, 1936-1945Feb 161 דולר , 2009Feb 1610 דולר, 1908-1933Feb 16¼ דולר, 2007Feb 161 דולר , 2007Feb 161 דולר , 2012Feb 161 דולר , 2015Feb 161 דולר , 2016Feb 16¼ דולר, 2006Feb 16¼ דולר, 2012Feb 161 דולר , 2010Feb 161 דולר , 1984Feb 161 דולר , 2010Feb 161 דולר , 2007Feb 161 דולר , 1992Feb 16¼ דולר, 2007Feb 16½ דולר, 1934-1935Feb 16¼ דולר, 2018Feb 161 דולר , 2008Feb 16¼ דולר, 2006Feb 165 סנט, 2006-2017Feb 161 דולר , 2012Feb 16½ דולר, 2017Feb 16¼ דולר, 1976Feb 16½ דולר, 2015Feb 161 דולר , 2013Feb 161 סנט, 2009Feb 161 דולר , 2011Feb 16¼ דולר, 2015Feb 16¼ דולר, 2003Feb 16¼ דולר, 1965-1998Feb 16¼ דולר, 2014Feb 161 דולר , 2017Feb 16¼ דולר, 2010Feb 16¼ דולר, 2004Feb 161 דולר , 2014Feb 16¼ דולר, 2016Feb 16¼ דולר, 2004Feb 161 דולר , 2000-2008Feb 16½ דולר, 1935-1939Feb 16¼ דולר, 2015Feb 1620 דולר, 1907-1908Feb 16¼ דולר, 2011Feb 16¼ דולר, 2013Feb 16¼ דולר, 2009Feb 16¼ דולר, 2012Feb 16¼ דולר, 1932-1964Feb 16½ דולר, 2014Feb 165 סנט, 1938-1942Feb 161 דולר , 1989Feb 16¼ דולר, 2016Feb 16½ דולר, 1951-1954Feb 161 דולר , 2011Feb 16¼ דולר, 2005Feb 16½ דולר, 1965-1970Feb 161 דולר , 2011Feb 16½ דולר, 1989Feb 16¼ דולר, 2003Feb 161 דולר , 1983Feb 16¼ דולר, 2005Feb 1620 דולר, 1909-1933Feb 16½ דולר, 2016Feb 161 דולר , 2007Feb 16½ דולר, 1982Feb 161 סנט, 1943Feb 161 דולר , 1993Feb 161 דולר , 1976Feb 16¼ דולר, 2017Feb 16¼ דולר, 2014Feb 16¼ דולר, 2017Feb 16¼ דולר, 2017Feb 16¼ דולר, 2003Feb 165 דולר, 1834-1838Feb 16¼ דולר, 2011Feb 16½ דולר, 1936Feb 16¼ דולר, 2011Feb 161 סנט, 2009Feb 161 דולר , 1995Feb 165 סנט, 2004Feb 16¼ דולר, 2008Feb 161 דולר , 2015Feb 16דיים אחד (10 סנט), 1916-1945Feb 161 דולר , 2011Feb 16¼ דולר, 2015Feb 16¼ דולר, 2015Feb 165 סנט, 1942-1945Feb 16½ דולר, 1971-1974Feb 16½ דולר, 1936Feb 161 סנט, 2009Feb 16¼ דולר, 2004Feb 16½ דולר, 1935-1938Feb 161 דולר , 2011Feb 16½ דולר, 1964Feb 16¼ דולר, 1916-1917Feb 161 סנט, 2009Feb 16½ דולר, 1946-1951Feb 161 סנט, 1983-2008Feb 16½ דולר, 1916-1947Feb 165 סנט, 2005Feb 165 סנט, 2005Feb 16¼ דולר, 2004Feb 16½ דולר, 1992Feb 161 דולר , 2008Feb 161 סנט, 2010-2017Feb 16¼ דולר, 2001Feb 161 דולר , 2013Feb 166 פנס, 1938-1945Feb 161 דולר , 1996Feb 16¼ דולר, 2009Feb 16½ דולר, 1948-1963Feb 16¼ דולר, 2000Feb 16¼ דולר, 2001Feb 16½ דולר, 1934-1938Feb 161 סנט, 1982Feb 1610 דולר, 1907-1908Feb 16¼ דולר, 2002Feb 16¼ דולר, 2009Feb 16¼ דולר, 2009Feb 161 דולר , 1921-1935Feb 161 דולר , 2008Feb 161 דולר , 1995Feb 16¼ דולר, 2012Feb 16½ דולר, 1994Feb 16¼ דולר, 1917-1930Feb 16¼ דולר, 2014Feb 161 דולר , 2014Feb 161 דולר , 1993Feb 161 דולר , 1988Feb 161 דולר , 2010Feb 1610 סנט, 1926-1945Feb 161 סנט, 1909-1942Feb 16¼ דולר, 2006Feb 16דיים אחד (10 סנט), 1946-1964Feb 16¼ דולר, 2007Feb 16¼ דולר, 2000Feb 161 סנט, 1944-1958Feb 16½ דולר, 1986Feb 161 דולר , 2009Feb 16¼ דולר, 1999Feb 16¼ דולר, 2008Feb 16¼ דולר, 2009Feb 16¼ דולר, 2002Feb 16¼ דולר, 2010Feb 161 דולר , 2009Feb 161 דולר , 2015Feb 16דיים אחד (10 סנט), 1965-2017Feb 163 פנס , 1938-1944Feb 161 דולר , 2010Feb 16¼ דולר, 2006Feb 16¼ דולר, 2017Feb 161 דולר , 2015Feb 1620 דולר, 1877-1908Feb 161 דולר , 1995Feb 16¼ דולר, 2002Feb 16¼ דולר, 2012Feb 161 דולר , 2013Feb 16¼ דולר, 2000Feb 16¼ דולר, 2008Feb 16¼ דולר, 2005Feb 16¼ דולר, 2016Feb 16¼ דולר, 2001Feb 16¼ דולר, 2011Feb 161 דולר , 2012Feb 16¼ דולר, 2005Feb 16¼ דולר, 2000Feb 161 דולר , 1994Feb 165 סנט, 1913Feb 16¼ דולר, 2002Feb 16¼ דולר, 2010Feb 16¼ דולר, 1999Feb 16¼ דולר, 2013Feb 161 סנט, 1959-1982Feb 161 דולר , 2007Feb 16¼ דולר, 2013Feb 16¼ דולר, 2016Feb 161 דולר , 1979-1999Feb 161 דולר , 2009Feb 16½ דולר, 1976Feb 16¼ דולר, 2007Feb 16½ דולר, 1936Feb 161 דולר , 2014Feb 16¼ דולר, 2016Feb 16¼ דולר, 1999Feb 16½ דולר, 1977-2017Feb 161 דולר , 2016Feb 161 דולר , 1995Feb 161 דולר , 2001Feb 16¼ דולר, 2003Feb 16¼ דולר, 2012Feb 16¼ דולר, 2001Feb 165 סנט, 1883-1912Feb 161 דולר , 2016Feb 16¼ דולר, 2017Feb 161 דולר , 2012Feb 165 סנט, 1913-1938Feb 16¼ דולר, 1999Feb 162½ דולר, 1908-1929Feb 161 דולר , 2009Feb 161 דולר , 2014Feb 161 דולר , 1992Feb 161 דולר , 1996Feb 161 דולר , 1996Feb 16¼ דולר, 2015Feb 16¼ דולר, 2013Feb 161 דולר , 2014Feb 16¼ דולר, 2010Feb 16¼ דולר, 1999Feb 16¼ דולר, 2002Feb 16¼ דולר, 2014Feb 161 דולר , 2015Feb 165 סנט, 1946-2003Feb 161 דולר , 2013Feb 161 דולר , 1991Feb 16½ דולר, 2013Feb 16¼ דולר, 2013Feb 165 סנט, 2004Feb 161 דולר , 1992Feb 161 דולר , 2012Feb 16¼ דולר, 2006Feb 161 דולר , 1971-1978Feb 16½ דולר, 2011Feb 161 פאני, 1912-1936Feb 161 שילינג, 1921-1925Feb 165 סנט, 1972Feb 161 פיסו, 1975-1978Feb 161 דולר , 1990-2003Feb 161 סנט, 1974-1985Feb 161 סנט, 1997-2003Feb 1610 סנטאבו, 1903-1906Feb 162½ פסו, 1919-1920Feb 161 דולר , 1972Feb 1625 סנט, 1990-2001Feb 162 איריר, 1926-1942Feb 161 דולר , 1907-1909Feb 163 פנס , 1949-1952Feb 161 סנט, 1976Feb 16½ רופיה, 1940Feb 1625 סנט, 1974-1989Feb 161 דולר , 1937-1947Feb 165 דולר, 1972Feb 1620 טואיאה, 1975-1999Feb 1650 סנטים, 1942-1944Feb 1610 טואיאה, 1975-2001Feb 165 זלוטיך, 1932-1934Feb 161 גולדן, 1818-1837Feb 162 צזאו, 1936-1939Feb 161 אנה, 1946-1947Feb 161 סנט, 1972-1983Feb 161 סנט, 1872-1883Feb 161 שילינג, 1913-1920Feb 161 סנטים, 1977-2004Feb 161 פרנק, 1941-1959Feb 161 שילינג, 1911-1936Feb 1610 סנטים, 1945-1946Feb 1610 סנט, 1936Feb 161 רופיה, 1947Feb 16½ רופיה, 1912-1936Feb 161 פלורין, 1920Feb 1620 סנטאבו, 1945-1947Feb 162 אנה, 1946-1947Feb 1650 סנטים, 1941-1947Feb 161 פסו, 1903-1906Feb 161 מילים, 1917Feb 161 צזאו, 1936-1939Feb 162 לב, 1925Feb 161 סנט, 1949-1952Feb 165 סנט, 1955-1963Feb 165 דולר, 2000Feb 161 סנט, 2003-2012Feb 161 סנט, 1922-1935Feb 1610 סנט, 1858-1901Feb 162 קופייקה, 1767-1780Feb 165 זלוטיך, 1928-1932Feb 161 סנט, 1819-1837Feb 162 דולר, 2003-2006Feb 161 טואיאה, 1975-2004Feb 1650 טואיאה, 1980Feb 1610 פיאסטר, 1923Feb 161/10 פאני , 1938-1947Feb 162 פרנק, 1968-2017Feb 1610 מזונה, 1912-1922Feb 1610 לאי, 1930Feb 162 פרנק, 1943-1944Feb 1610 דינר, 1931Feb 165 סנט, 1966-1972Feb 161 סנט, 1954-1962Feb 1650 סנטאבו, 1907-1921Feb 161 דרכמה, 1926Feb 16½ רופיה, 1862-1876Feb 162 אנה, 1862-1876Feb 165 סנט, 1972-1983Feb 1650 סנט, 1870-1901Feb 161 סנט, 1977-1983Feb 165 סנטימו, 1975-1978Feb 1610 פרנק, 1950-1958Feb 165 סנטאבו, 1942-1966Feb 1650 סנט, 1886-1901Feb 16½ פיאסטר, 1879-1900Feb 165 סנט, 1943-1945Feb 161 פאני, 1911-1926Feb 163 גולדן, 1818-1832Feb 162 שילינג, 1913-1920Feb 162 זלוטה, 1924-1925Feb 1610 גולדן, 1819-1840Feb 1650 גרושי, 1957-1985Feb 163 פנס , 1913-1919Feb 16¼ דולר, 1873-1874Feb 162 שילינג, 1920-1936Feb 161 סנט, 1937-1947Feb 1610 דולר, 1976-1977Feb 1650 סנטאבו, 1903-1906Feb 161 דינר, 1925Feb 162 דינר, 1925Feb 161 פאני, 1952Feb 161 סנט, 2003-2012Feb 161 דולר , 1972-1983Feb 161 דולר , 1866-1873Feb 1610 סנט, 1902-1910Feb 1620 דולר, 1866-1876Feb 1620 סנט, 1875-1876Feb 16¼ רופיה, 1912-1936Feb 16½ פאני, 1952Feb 1610 פרנק, 1945-1947Feb 1620 טיין, 1994Feb 161 רופיה, 1911Feb 165 סנט, 1977-1985Feb 1620 סנטאבו, 1903-1906Feb 1650 סנט, 1972-1983Feb 161/10 פאני , 1936Feb 161 דולר , 1856-1889Feb 1620 סנט, 1977-1983Feb 1625 סנט, 1902-1909Feb 161 פרנק, 1968-2017Feb 16¼ רופיה, 1940Feb 1625 סנט, 1870-1901Feb 1620 סנט, 1866-1898Feb 161 פסו, 1907-1912Feb 166 פנס, 1950-1952Feb 162 אנה, 1939Feb 16¼ פיאסטר, 1879-1901Feb 161 סנט, 1902-1910Feb 161 סנט, 1864-1909Feb 1625 סנט, 1937-1947Feb 161 אנה, 1945Feb 161/12 אנה, 1939Feb 165 סנט, 1937-1943Feb 165 סנטים, 1946Feb 161 סנט, 1972Feb 161 סנטאבו, 1903-1936Feb 162 אנה, 1939-1941Feb 161 שילינג, 1938-1944Feb 162 שילינג (פלורין), 1911-1936Feb 163 פנס , 1911-1936Feb 1625 סנטימו, 1975-1978Feb 1620 פרנק, 1950-1954Feb 161 פרנק, 1942-1944Feb 16½ פרנק, 1968-2017Feb 1650 סול, 1979-1983Feb 162 אנה, 1912-1917Feb 16דיים אחד (10 סנט), 1873-1874Feb 165 פאן, 1936-1939Feb 1620 קרויזר, 1811-1816Feb 16½ פייסה, 1938-1940Feb 16¼ אנה, 1938-1940Feb 161 סנטאבו, 1942-1966Feb 161 סנט, 1966-1973Feb 161 כתר, 1925-1940Feb 165 פיאסטר, 1916-1917Feb 1620 באני, 1905-1906Feb 1610 באני, 1905-1906Feb 162 אנה, 1903-1910Feb 16½ רופיה, 1877-1899Feb 1610 סנטאבו, 1907-1935Feb 1610 קופייקה, 1766-1781Feb 162 אנה, 1942-1944Feb 161 דולר , 1873-1878Feb 1620 סנט, 1976-1987Feb 1610 סנט, 1819-1828Feb 1620 גרושי, 1957-1985Feb 1610 סנט, 1972Feb 1650 דינר , 1932Feb 16½ דולר, 1873-1874Feb 1610 סנט, 1953-1961Feb 1610 סנט, 2002Feb 1610 סנט, 1969-1989Feb 162 זלוטה, 1975-1985Feb 16¼ רופיה, 1939Feb 165 קופייקה, 1961-1991Feb 1625 סנטאבו, 1881-1891Feb 165 דרכמה, 1833-1845Feb 165 פרנק, 1945-1952Feb 161 דולר , 2002Feb 1610 סנט, 1937-1947Feb 16250 לאי, 1941Feb 161 דולר , 2005Feb 1625 סנט, 1972Feb 165 סנט, 1903-1910Feb 161 דולר , 1986-2017Feb 1650 סנטאבו, 1912-1933Feb 16½ פאני, 1911-1936Feb 161 סנט, 1971-1973Feb 161 סנט, 1942Feb 1620 סנטאבו, 1911-1942Feb 161 פאני, 1869-1900Feb 1610 סנט, 1972-1983Feb 165 סנט, 1974-2006Feb 1610 סנט, 1955-1968Feb 165 פסו, 1919-1924Feb 165 סנט, 1866-1901Feb 1610 סנט, 1966-1972Feb 161 לאי, 1924Feb 165 דולר, 1988Feb 161 רופיה, 1862-1876Feb 166 פנס, 1920-1936Feb 161 אנה, 1942-1944Feb 161 פסו, 1894-1897Feb 161 סנטימו, 1975-1978Feb 1625 סנט, 1969-1990Feb 16½ סול, 1935-1965Feb 162 מילים, 1916-1917Feb 161 לב, 1925Feb 1625 סנט, 1819-1830Feb 1610 סנט, 1973-2005Feb 16¼ קופייקה (פולושקה), 1766-1796Feb 161 שילינג, 1938-1947Feb 1610 סנט, 1937-1945Feb 1650 סנט, 1998-2001Feb 165 סנט, 1822-1828Feb 165 סנט, 1871-1901Feb 1610 מילים, 1916-1917Feb 1610 סנט, 1977-1983Feb 165 מילימים, 1916-1917Feb 1650 פרנק, 1950-1958Feb 16½ דולר, 1866-1873Feb 166 פנס, 1913-1919Feb 163 פנס , 1920-1936Feb 16½ פאני, 1936Feb 1620 סנט, 1954-1961Feb 162 פיאסטר, 1916-1917Feb 165 סנט, 1953-1961Feb 164 אנה, 1919-1921Feb 161 ספסיה-ריסדלר, 1840-1847Feb 1620 סנטאבו, 1907-1929Feb 16½ פאני, 1874-1894Feb 165 סנט, 1974-1976Feb 1610 סנט, 1871-1901Feb 16¼ אנה, 1912-1936Feb 162 שילינג (פלורין), 1938-1945Feb 1620 קופייקה, 1961-1991Feb 1650 פארה, 1925Feb 165 בוליביאנו, 1951Feb 161 אנה, 1912-1936Feb 1610 סנט, 1974-2005Feb 161 רופיה, 1912-1922Feb 1620 לאי, 1930Feb 161 דולר , 1977-1983Feb 161 סנט, 1876-1901Feb 161/12 אנה, 1912-1936Feb 162 סנט, 1972-1983Feb 161 פאני, 1860-1874Feb 162 אנה, 1918-1936Feb 1625 סנטאבו, 1890-1893Feb 16½ רופיה, 1938-1939Feb 161 קינה, 1975-1999Feb 1620 זלוטיך, 1974-1983Feb 1610 סנטאבו, 1942-1944Feb 161/10 פאני , 1912-1936Feb 16¼ רופיה, 1877-1901Feb 161 שילינג, 1949-1952Feb 161 פאני, 1956-1958Feb 1610 סנט, 1863-1901Feb 16½ קופיקה (דאנגה), 1764-1796Feb 16½ סנט, 1819-1837Feb 161 סנט, 1870-1891Feb 1650 סנט, 1954-1961Feb 1620 סנטאבו, 1942-1944Feb 161 סנט, 1973-1991Feb 1610 ז'אנטזימו, 1862-1867Feb 1610 קופייקה, 1961-1991Feb 1650 לפטה, 1926Feb 1610 קופייקה (גריבאניק), 1764-1776Feb 165 סנט, 1939-1941Feb 161 סנט, 1902-1905Feb 162 פרנק, 1941-1959Feb 1610 טיין, 1994Feb 1650 סנטימו, 1937Feb 161 פייסה, 1943-1947Feb 165 סנטאבו, 1918-1950Feb 161 פאני, 1874-1894Feb 165 מזונה, 1912-1922Feb 16½ רופיה, 1905-1910Feb 161 אנה, 1940-1941Feb 162 אנה, 1877-1901Feb 16¼ אנה, 1940-1942Feb 165 פיאסטר, 1923Feb 1610 סנטאבו, 1911-1942Feb 161 פאני, 1951Feb 165 סנטאבו, 1944-1945Feb 161 פרטינג, 1874-1895Feb 1610 סנטימו, 1975-1978Feb 1625 סנט, 1974-1976Feb 161 פיאסטר, 1901-1928Feb 161 רופיה, 1877-1901Feb 162 דולר, 1996-2003Feb 1625 סנט, 1966-1970Feb 1610 דולר, 1977Feb 1620 סנט, 1871-1901Feb 165 סנט, 1973-2007Feb 16½ רופיה, 1939Feb 1610 סנט, 1974-1976Feb 16¼ דולר, 1866-1873Feb 1625 סנט, 1973-2006Feb 165 טואיאה, 1975-1999Feb 161 זלוטי, 1957-1985Feb 16100 לאי, 1932Feb 161 פיאסטר, 1879-1900Feb 1650 סנט, 1972Feb 1650 סנטים, 1977Feb 161 סנט, 1974-1976Feb 162 טואיאה, 1975-2004Feb 165 סנט, 1903-1905Feb 1620 לאי, 1930Feb 1620 רייס, 1891-1892Feb 161 אנה, 1938-1940Feb 161 רופיה, 1938-1939Feb 162 קופייקה, 1797-1801Feb 165 ראפן, 1850-1877Feb 161 סנט, 1863-1901Feb 16½ דולר, 1875-1891Feb 1620 סנטים, 1945-1946Feb 1610 רייס, 1891-1892Feb 162 רובל, 2001Feb 1610 סנט, 1949-1952Feb 1650 סנט, 1890-1894Feb 1610 סנט, 1972-1986Feb 161 פסו, 1878-1895Feb 161 דולר , 2003-2015Feb 1620 סנטים, 1945Feb 16½ פאני, 1912-1936Feb 1610 דולר, 1978Feb 161 סנטים, 1908-1939Feb 162 סנט, 1977-1983Feb 161 שילינג, 1920-1936Feb 1610 פרנק, 1947-1949Feb 161 דרכמה, 1832-1847Feb 1620 פיאסטר, 1923-1933Feb 161 רובל, 1993Feb 165 פרנק, 1938-1947Feb 16½ בוליבר, 1879-1936Feb 1650 סנט, 1937-1947Feb 165 פיסו, 1975-1982Feb 161 רופיה, 1903-1910Feb 161 שילינג, 1948-1952Feb 165 סנט, 1946-1947Feb 1650 סנט, 1907-1908Feb 1620 פרנק, 1950Feb 1620 סנט, 1972-1983Feb 161 לירה, 1960Feb 168 אנה, 1919-1920Feb 1650 סנטאבו, 1922-1923Feb 161 פאני, 1936Feb 162 לאי, 1924Feb 161 בוליביאנו, 1951Feb 161 קופייקה, 1763-1796Feb 165 קופייקה, 1997-2017Feb 165 סנט, 1990-2001Feb 162 אנה, 1945Feb 165 סנט, 1902Feb 161 דולר , 1973-1986Feb 165 באני, 1905-1906Feb 161 פאני, 1911-1936Feb 161 פאני, 1937-1947Feb 1650 דולר, 1986-2013Feb 161/12 אנה, 1939-1942Feb 1650 טיין, 1994Feb 1610 סנטים, 1945Feb 1625 סנט, 1966-1972Feb 16½ דולר, 1994-2001Feb 1650 כתר, 1996-2008Feb 1610 סנטים, 1920-1930Feb 1610 סנטים, 1930-1931Feb 1610 סנטים, 1930Feb 165 יואן, 1999Feb 165 יואן, 1996Feb 1650 סנט, 2009-2010Feb 165 סנטאבו, 1992-2002Feb 161 קרוזאירו, 1990Feb 165 קרוזאירו, 1990-1992Feb 1650 סנטאבו, 1989-1990Feb 16100 פילס, 2016Feb 16500 רייס, 1863-1889Feb 1610 סנט, 1969-1985Feb 16½ דינר, 1996-2013Feb 16100 פסטה, 1897Feb 165 קוואצ'ה, 2006Feb 1610 קוואצ'ה, 2006Feb 161 דולר , 1997Feb 1620 וון, 2001
uCoin