×
מדינה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קטלוג מטבעות

שינוים אחרונים
02 hrs2 דולר, 1999-201802 hrs1 דולר , 201802 hrs50 סנט, 2006-201802 hrs20 סנט, 2006-201802 hrs10 סנט, 201803 hrs50 לירות, 198803 hrs15 דולר, 201603 hrs10 סול, 1972-197511 hrs1 ין, 201911 hrs10 פיסו, 201911 hrs5 פיסו, 2017-201911 hrs1 פיסו, 2017-201911 hrs25 סנטימו, 201911 hrs50 דולר, 201911 hrs20 דולר, 201912 hrs10 דולר, 201912 hrs5 דולר, 201912 hrs1 דולר , 201912 hrs1 דולר , 2013-201812 hrs50 סנט, 2013-201812 hrs5 סנט, 201812 hrs10 רופיה, 201812 hrs5 רופיה, 2015-201812 hrs50 סן, 201912 hrs5 סן, 2011-201912 hrs1 צזאו, 201812 hrs10 פילס, 201712 hrs50 פילס, 201812 hrs10 פילס, 2010-201812 hrs5 פילס, 201812 hrs500 פסו, 201812 hrs½ דולר, 201912 hrsדיים אחד (10 סנט), 201912 hrs5 סנט, 2006-201912 hrs10 פסו, 201912 hrs2 דולר, 2012-201912 hrs1 דולר , 2012-201912 hrs50 סנט, 2003-201912 hrs25 סנט, 201912 hrs10 סנט, 2003-201912 hrs5 סנט, 201912 hrs1 פסו, 2017-201812 hrs1 דולר , 1999-201712 hrs25 סנט, 201712 hrs5 סנט, 201812 hrs1 פלורין, 201812 hrs1 פסו, 2017-201912 hrs5 פרנק, 1968-201913 hrs2 פרנק, 1968-201913 hrs1 פרנק, 201913 hrs½ פרנק, 1968-201913 hrs20 ראפן, 201913 hrs10 ראפן, 201913 hrs5 ראפן, 201913 hrs50 כתר, 1993-201913 hrs20 כתר, 201913 hrs10 כתר, 201913 hrs5 כתר, 201913 hrs1 כתר, 1993-201913 hrs50 קורוש, 201913 hrs25 קורוש, 201913 hrs10 קורוש, 201913 hrs1 קורוש, 201913 hrs20 גרושי, 201913 hrs10 גרושי, 201913 hrs5 פאונד, 201813 hrs2 פאונד, 201813 hrs20 פנס, 2017-201813 hrs10 פנס, 2017-201813 hrs10 פורינט, 2012-201913 hrs5 פורינט, 2012-201913 hrs10 סנט יורו, 201913 hrs2 אירו, 2014-201913 hrs50 סנט יורו, 2014-201914 hrs10 סנט יורו, 2014-201914 hrs5 סנט יורו, 201914 hrs6 פנס, 201915 hrs1 פסו, 1867-189115 hrs5 בוליבר, 1900-193615 hrs25 פרנק, 1980-201815 hrs5 דולר, 2013-201520 hrs5 אירו, 201220 hrs1 דולר , 201520 hrs1 פסו, 199220 hrs1 פסו, 198920 hrs1 פסו, 198920 hrs1 פסו, 198820 hrs1 פסו, 198820 hrs50 סנט, 200220 hrs200 דולר, 201720 hrs200 דולר, 201420 hrs150 דולר, 201720 hrs5 גריבנה, 201920 hrs10 דולר, 201820 hrs2 דולר, 201820 hrs2 דולר, 201820 hrs2 דולר, 201920 hrs1 דולר , 201020 hrs1 דולר , 201120 hrs1 דולר , 201520 hrs5000 פרנק, 201820 hrs100 פסו, 200620 hrs100 פסו, 200720 hrs100 פסו, 200720 hrs100 פסו, 200620 hrs100 פסו, 200620 hrs1 כתר, 198020 hrs5 פאונד, 199020 hrs5 אירו, 201920 hrs1 דולר , 201920 hrs1 דולר , 200720 hrs1 דולר , 200720 hrs1 דולר , 200720 hrs5 דולר, 198920 hrs10 דולר, 198120 hrs10 דולר, 198120 hrs5 אירו, 201920 hrs5 אירו, 201920 hrs10000 זלוטיך, 198820 hrs1 כתר, 193521 hrs1 כתר, 193521 hrs20 דולר, 201221 hrs2 דולר, 201221 hrs5 דולר, 201021 hrs5 דולר, 201021 hrs2 דולר, 201321 hrs5 דולר, 201821 hrs5 דולר, 200821 hrs20 דולר, 201821 hrs30 דולר, 201821 hrs30 דולר, 201721 hrs15 דולר, 201721 hrs20 דולר, 201621 hrs50 סנט, 201521 hrs50 סנט, 201321 hrs5 דולר, 201121 hrs2 דולר, 201421 hrs2 דולר, 201322 hrs1 פסו, 1992Apr 182½ אירו, 2016Apr 18100 פסטה, 1990Apr 181 טהלר, 1817-1824Apr 175 דולר, 2015Apr 1720 פרנק, 1930Apr 1710 פרנק, 1930Apr 172 פרנק, 1916Apr 171 פרנק, 1916Apr 1750 סנטים, 1916Apr 1710 פנס החדש, 1971-1975Apr 1710 פנס, 1976-1979Apr 1710 סן, 1944Apr 171 סנטימו, 1975-1978Apr 171 דולר , 2014Apr 1750 כתר, 1978Apr 171 פסטה, 1946Apr 1750 באט, 2004Apr 17100 כתר, 1984Apr 171 רובל, 2003Apr 171 ריאל, 1891Apr 17320 ריאל, 1810-1812
uCoin