הודו ההולנדית המזרחית
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הודו ההולנדית המזרחית - קטלוג מטבעות

הודו ההולנדית המזרחית >הודו ההולנדית המזרחית |1826 - 1945
 תקופה

הודו ההולנדית המזרחית ½ סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סנט - reverse
½ סנט
1856 - 1909
נחושת, 2.3g, ø 17mm
KM# 306
מחיר: 8.96
הודו ההולנדית המזרחית ½ סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סנט - reverse
½ סנט
1914 - 1945
ארד, 2.3g, ø 17mm
KM# 314
מחיר: 3.18
הודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - reverse
1 סנט
1833 - 1840
נחושת, 3.09g, ø 26.5mm
KM# 290
מחיר: 9.72

הודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - reverse
1 סנט
1855 - 1912
נחושת, 4.8g, ø 23mm
KM# 307
מחיר: 3.11
הודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - reverse
1 סנט
1914 - 1929
ארד, 4.65g, ø 23mm
KM# 315
מחיר: 0.89
הודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - reverse
1 סנט
1936 - 1945
ארד, 4.8g, ø 23mm
KM# 317
מחיר: 4.61

הודו ההולנדית המזרחית 2 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סנט - reverse
2 סנט
1833 - 1841
נחושת, 6.18g, ø 26mm
KM# 291
מחיר: 4.88
הודו ההולנדית המזרחית 2½ סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2½ סנט - reverse
2½ סנט
1856 - 1913
נחושת, 12.5g, ø 31mm
KM# 308
מחיר: 3.34
הודו ההולנדית המזרחית 2½ סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2½ סנט - reverse
2½ סנט
1914 - 1945
ארד, 12g, ø 31mm
KM# 316
מחיר: 7.67

הודו ההולנדית המזרחית 1/20 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/20 גולדן - reverse
1/20 גולדן
1854 - 1855
כסף 0.720, 0.61g, ø 13mm
KM# 303
מחיר: 26.04
הודו ההולנדית המזרחית 5 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 5 סנט - reverse
5 סנט
1913 - 1922
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21mm
KM# 313
מחיר: 9
הודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - reverse
1/10 גולדן
1854 - 1901
כסף 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 304
מחיר: 5.2

הודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - reverse
1/10 גולדן
1903 - 1909
כסף 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 309
מחיר: 7.87
הודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - reverse
1/10 גולדן
1910 - 1930
כסף 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 311
מחיר: 5.9
הודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/10 גולדן - reverse
1/10 גולדן
1937 - 1945
כסף 0.720, 1.25g, ø 15mm
KM# 318
מחיר: 8.69

הודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1826 - 1840
כסף 0.720, 4.061g, ø 20mm
KM# 301
מחיר: 7.48
הודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1854 - 1901
כסף 0.720, 3.18g, ø 18.5mm
KM# 305
מחיר: 6.61
הודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1903 - 1909
כסף 0.720, 3.18g, ø 18.5mm
KM# 310
מחיר: 11.01

הודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1910 - 1930
כסף 0.720, 3.18g, ø 19mm
KM# 312
מחיר: 8.22
הודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1937 - 1945
כסף 0.720, 3.18g, ø 19mm
KM# 319
מחיר: 13.73
הודו ההולנדית המזרחית ½ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1826 - 1834
כסף 0.893, 5.383g, ø 20.3mm
KM# 302
מחיר: 14.22

הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1839 - 1840
כסף 0.945, 10g, ø 29.5mm
KM# 300a
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1943
כסף 0.720, 10g, ø 28mm
KM# 330
מחיר: 39.1
הודו ההולנדית המזרחית 2½ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2½ גולדן - reverse
2½ גולדן
1943
כסף 0.720, 25g, ø 38mm
KM# 331
מחיר: 81.37

הודו ההולנדית המזרחית >סומטרה|1814 - 1841
 תקופה

הודו ההולנדית המזרחית ⅛ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ⅛ סטייפיר - reverse
⅛ סטייפיר
1822 - 1826
נחושת, 1.5g, ø 17.55mm
KM# 286
מחיר: 4.58
הודו ההולנדית המזרחית ¼ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ סטייפיר - reverse
¼ סטייפיר
1822 - 1836
נחושת, 2.6g, ø 20.7mm
KM# 287
מחיר: 6.35
הודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סנט - reverse
1 סנט
1833 - 1840
נחושת, 3.09g, ø 20.5mm
KM# 290
מחיר: 20.66

הודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - reverse
½ סטייפיר
1818 - 1820
נחושת, 5.7g, ø 28.4mm
KM# 283
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - reverse
½ סטייפיר
1820 - 1826
נחושת, 5.7g, ø 28.4mm
KM# 284
מחיר: 5.51
הודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - reverse
½ סטייפיר
1821 - 1826
נחושת, 6g, ø 25.5mm
KM# 285
מחיר: 23.16

הודו ההולנדית המזרחית 2 סנט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סנט - reverse
2 סנט
1833 - 1841
נחושת, 6.18g, ø 26mm
KM# 291
מחיר: 58.33
הודו ההולנדית המזרחית 1/32 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/32 גולדן - reverse
1/32 גולדן
1815 - 1822
נחושת, 1.5g
KM# 280
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - reverse
1/16 גולדן
1814 - 1816
נחושת, 3.62g, ø 22mm
KM# 279
מחיר: 2.03

הודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - reverse
1/16 גולדן
1816
נחושת, 3.62g, ø 22mm
KM# 281
מחיר: 23.57
הודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - reverse
1/16 גולדן
1818 - 1826
נחושת, 3.01g, ø 23.5mm
KM# 282
מחיר: 32.6

הודו ההולנדית המזרחית >יאוה|1764 - 1811
 תקופה

No ImageNo Image
1 דויט
1764
נחושת
KM# 174.1
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1765
נחושת
KM# 174.2
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1783
נחושת
KM# 176
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1796 - 1797
בדיל
KM# 179
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1806 - 1810
נחושת, 3g, ø 21.4mm
KM# 220
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1808 - 1810
נחושת, 2.51g, ø 23mm
KM# 223
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1810 - 1811
נחושת, 2.51g
KM# 225
כמות
No ImageNo Image
1 דויט
1810
נחושת, 2.51g
KM# 226
כמות
No ImageNo Image
1 דויט
1810
נחושת, ø 20.7mm
C# 43
כמות

הודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - reverse
½ סטייפיר
1804 - 1805
נחושת, 7.72g
KM# 213
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - reverse
½ סטייפיר
1810 - 1811
נחושת, 5.03g, ø 26mm
KM# 228
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ סטייפיר - reverse
½ סטייפיר
1810
נחושת, 5.03g
KM# 227
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1796 - 1799
נחושת, 23.16g
KM# 180
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1799 - 1800
ארד
KM# 205
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1800 - 1803
נחושת, 23.16g
KM# 206
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1803 - 1806
נחושת, 19.3g
KM# 210
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1807 - 1810
נחושת, 19.3g
KM# 221
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1809 - 1810
נחושת, 11.58g
KM# 229
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 סטיובר - reverse
1 סטיובר
1810
נחושת
KM# 230
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1796 - 1799
נחושת, 48.32g
KM# 181
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1800 - 1803
נחושת, 46.32g
KM# 207
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1803 - 1806
נחושת, 38.6g, ø 74mm
KM# 211
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1807 - 1808
נחושת, 38.6g
KM# 222
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 2 סטיובר - reverse
2 סטיובר
1807 - 1810
נחושת
KM# 224
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 8 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 8 סטיובר - reverse
8 סטיובר
1803
נחושת, 154.4g, ø 74mm
KM# 212
כמות
No ImageNo Image
½ רופיה
1783 - 1797
זהב 0.792, 16.01g
KM# 178
כמות
No ImageNo Image
½ רופיה
1783 - 1799
זהב 0.792, 8g
KM# 177
כמות

No ImageNo Image
½ רופיה
1800 - 1807
זהב 0.750, 8.01g
KM# 209
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ רופיה - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ רופיה - reverse
½ רופיה
1805 - 1806
כסף 0.792, 6.58g
KM# 215
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 רופיה - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1764 - 1788
כסף 0.833, 13.15g
KM# 175.1
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 רופיה - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1795 - 1799
כסף 0.792, 13.15g
KM# 175.2
כמות
No ImageNo Image
1 רופיה
1800 - 1803
כסף 0.792, 13.15g
KM# 208
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 רופיה - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1804 - 1808
כסף 0.792, 13.15g
KM# 214
כמות

הודו ההולנדית המזרחית >הודו ההולנדית המזרחית |1726 - 1825
 תקופה

הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1749 - 1770
נחושת, 1.5g, ø 17.5mm
KM# 72
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1750 - 1763
זהב, 1.71g
KM# 72b
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1752 - 1770
נחושת, 1.36g, ø 17.51mm
KM# 112.1
כמות

הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1753 - 1794
כסף, 1.6g
KM# 112.1a
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1755 - 1763
כסף, 1.5g, ø 18mm
KM# 72a
כמות
No ImageNo Image
½ דויט
1758
נחושת
KM# 113
כמות

הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1769 - 1770
נחושת, ø 17.5mm
KM# 137
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1770 - 1789
נחושת, 1.5g, ø 17mm
KM# 154
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1788 - 1789
נחושת, 2g, ø 18mm
KM# 55
כמות

הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1789
כסף
KM# 55a
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1790
נחושת
KM# 56
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ דויט - reverse
½ דויט
1802 - 1809
נחושת, 2g, ø 17.5mm
KM# 75
מחיר: 21.44

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1726 - 1729
נחושת, 3.3g, ø 21.5mm
KM# 150
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1726 - 1804
נחושת, 3.2g, ø 21.6mm
KM# 70
מחיר: 10.84
No ImageNo Image
1 דויט
1729 - 1735
נחושת, 3.1g, ø 22mm
KM# 152.1
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1729 - 1794
נחושת, 3.2g, ø 21mm
KM# 131
מחיר: 15.45
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1731 - 1732
נחושת, 3.1g, ø 22mm
KM# 50.1
כמות
No ImageNo Image
1 דויט
1731 - 1789
כסף
KM# 50.1a
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1731 - 1752
כסף
KM# 134
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1732 - 1788
כסף
KM# 152a
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1735 - 1763
כסף, 3.619g, ø 21mm
KM# 70a
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1736 - 1752
נחושת, 2.9g, ø 23mm
KM# 152.2
מחיר: 22.21
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1742 - 1794
נחושת, 3g, ø 22mm
KM# 111.1
מחיר: 4.23
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1742 - 1794
כסף
KM# 111.1a
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1753 - 1792
נחושת, 3.62g, ø 22mm
KM# 152.3
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1756
כסף
KM# 136a
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1756
נחושת, 3.09g
KM# 135
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1771 - 1806
נחושת, 3.62g, ø 22mm
KM# 50.2
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 דויט - reverse
1 דויט
1792 - 1794
נחושת, ø 22mm
KM# 159
מחיר: 7.39
הודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - reverse
1/16 גולדן
1802
כסף 0.917, 0.66g, ø 16mm
KM# 78
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1/16 גולדן - reverse
1/16 גולדן
1802 - 1809
נחושת, 3.2g, ø 22.5mm
KM# 76
מחיר: 13.45
הודו ההולנדית המזרחית ⅛ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ⅛ גולדן - reverse
⅛ גולדן
1802
כסף 0.917, 1.325g, ø 18mm
KM# 80
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1802
כסף 0.917, 2.65g, ø 22mm
KM# 81
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - reverse
10 סטיובר
1786 - 1787
כסף 0.920, 5.3g
KM# 138
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - reverse
10 סטיובר
1786 - 1790
כסף 0.920, 5.3g
KM# 115
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - reverse
10 סטיובר
1786
כסף 0.920, 5.3g
KM# 52
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - reverse
10 סטיובר
1791
כסף
KM# 157
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - obverseהודו ההולנדית המזרחית 10 סטיובר - reverse
10 סטיובר
1791
כסף
KM# 156
כמות
הודו ההולנדית המזרחית ½ גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1802
כסף 0.917, 5.38g, ø 27mm
KM# 82
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1786 - 1790
כסף 0.920, 10.61g
KM# 53
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1786 - 1790
כסף, 10.61g
KM# 139
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1786 - 1790
כסף 0.920, 10.61g
KM# 116
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1791
כסף 0.920
KM# 158
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1802
כסף 0.917, 10.616g, ø 33mm
KM# 83
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1786
כסף 0.920, 31.82g
KM# 140
כמות

הודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1786
כסף 0.920, 31.82g
KM# 117
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1786
כסף 0.920, 31.82g
KM# 54
כמות
הודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - obverseהודו ההולנדית המזרחית 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1789
כסף 0.920
KM# 155
כמות

uCoin