ליפה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

ליפה - קטלוג מטבעות

ליפה>נסיכות ליפה|1789 - 1866
 תקופה

No ImageNo Image
1 הלר
1791 - 1798
נחושת
KM# 216
כמות
No ImageNo Image
1 הלר
1802 - 1816
נחושת
KM# 225
מחיר: 39.97
ליפה 1 הלר - obverseליפה 1 הלר - reverse
1 הלר
1821 - 1840
נחושת
KM# 241
כמות

No ImageNo Image
1 פפניג
1791
נחושת
KM# 217
כמות
No ImageNo Image
1 פפניג
1802
נחושת
KM# 226
כמות
ליפה 1 פפניג - obverseליפה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1821 - 1825
נחושת, 1.72g, ø 18mm
KM# 242
כמות

ליפה 1 פפניג - obverseליפה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1828 - 1840
נחושת, ø 19mm
KM# 245
כמות
ליפה 1 פפניג - obverseליפה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1847
נחושת
KM# 251
מחיר: 45.06
ליפה 1 פפניג - obverseליפה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1851 - 1858
נחושת, ø 17.5mm
KM# 260
מחיר: 26.8

ליפה 1½ פניג - obverseליפה 1½ פניג - reverse
1½ פניג
1821 - 1825
נחושת, ø 21mm
KM# 243
כמות
ליפה 2 פפניג - obverseליפה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1802
נחושת, 4.66g, ø 25mm
KM# 227
כמות
ליפה פפניג - obverseליפה פפניג - reverse
פפניג
1847
נחושת, ø 24.5mm
KM# 252
מחיר: 9.73

ליפה פפניג - obverseליפה פפניג - reverse
פפניג
1858
נחושת, 4.45g, ø 24mm
KM# 261
כמות
No ImageNo Image
מאט'
1789
כסף (בילון)
KM# 210
כמות
No ImageNo Image
מאט'
1791 - 1799
כסף (בילון)
KM# 2018
כמות

ליפה ½ גרוש כסף - obverseליפה ½ גרוש כסף - reverse
½ גרוש כסף
1847
כסף 0.250, 0.97g, ø 15mm
KM# 253
מחיר: 148.5
ליפה 1 מרינגרוש - obverseליפה 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1789
כסף (בילון), 1.53g, ø 18mm
KM# 211
כמות
ליפה 1 מרינגרוש - obverseליפה 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1790 - 1795
כסף (בילון), 1.1g, ø 16mm
KM# 215
כמות

ליפה 1 מרינגרוש - obverseליפה 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1802 - 1803
כסף (בילון), ø 16mm
KM# 228
כמות
ליפה 1 מרינגרוש - obverseליפה 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1804
כסף (בילון), ø 16mm
KM# 229
כמות
ליפה 1 גרוש כסף - obverseליפה 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1847
כסף 0.312, 1.55g, ø 18mm
KM# 254
מחיר: 85.66

ליפה 1 גרוש כסף - obverseליפה 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1860
כסף 0.220, 2.19g, ø 19mm
KM# 265
מחיר: 10.86
No ImageNo Image
1/12 טלר
1789 - 1790
כסף (בילון)
KM# 212
כמות
ליפה 2½ גרוש כסף - obverseליפה 2½ גרוש כסף - reverse
2½ גרוש כסף
1847
כסף 0.375, 3.24g, ø 21mm
KM# 255
כמות

ליפה 2½ גרוש כסף - obverseליפה 2½ גרוש כסף - reverse
2½ גרוש כסף
1860
כסף 0.375, 3.22g, ø 21.5mm
KM# 266
כמות
ליפה 1 טלר איגוד - obverseליפה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1860 - 1866
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 267
כמות
ליפה 2 טאלר - obverseליפה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1843
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 250
כמות

uCoin