נסאו
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

נסאו - קטלוג מטבעות

נסאו>דוכסות נסאו|1806 - 1866
 תקופה

נסאו 1 הלר - obverseנסאו 1 הלר - reverse
1 הלר
1842
נחושת
KM# 66
כמות
נסאו ¼ קרויזר - obverseנסאו ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1808
נחושת, 1.25g, ø 19mm
KM# 8
כמות
נסאו ¼ קרויזר - obverseנסאו ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1809 - 1814
נחושת, 1.32g, ø 19.62mm
KM# 9
מחיר: 16.62

נסאו ¼ קרויזר - obverseנסאו ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1817 - 1822
נחושת, 1.3g, ø 19mm
KM# 42
מחיר: 22.12
נסאו ¼ קרויזר - obverseנסאו ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1817 - 1819
Mintmark "L"
נחושת, 1.3g, ø 19mm
KM# 41
מחיר: 38.86
נסאו 1 פפניג - obverseנסאו 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1859 - 1862
נחושת, 1.3g, ø 17.5mm
KM# 73
מחיר: 24.39

נסאו ½ קרויזר - obverseנסאו ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1813
נחושת, 2.1g, ø 20.5mm
KM# 33
מחיר: 14.04
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1808 - 1809
I KREUZER
נחושת
KM# 10
מחיר: 8.4
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1808
נחושת, 5.35g, ø 19mm
KM# 11
מחיר: 27.02

נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1809 - 1813
נחושת, 4.5g, ø 22.5mm
KM# 15
מחיר: 26.16
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1817 - 1818
נחושת, 3.8g, ø 24mm
KM# 43
מחיר: 222.3
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1817 - 1828
כסף 0.229, 0.5g, ø 14.4mm
KM# 44
כמות

נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1830 - 1838
נחושת, 3.75g, ø 21.15mm
KM# 51
מחיר: 18.93
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1832 - 1835
כסף 0.229, 0.7g, ø 14mm
KM# 56
כמות
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1842 - 1856
נחושת, 4g, ø 21.3mm
KM# 67
מחיר: 5.77

נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1859 - 1863
נחושת, 4.3g, ø 21.61mm
KM# 74
מחיר: 13.64
נסאו 1 קרויזר - obverseנסאו 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1861
כסף 0.229, 0.53g, ø 14mm
KM# 77
מחיר: 41.32
No ImageNo Image
3 קרויזר
1809
כסף 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 16
כמות

נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1810 - 1811
Long lettering: "... SCHEIDEMUNZ."
כסף 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 30
כמות
נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1810
כסף 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 31
כמות
נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1811 - 1815
כסף 0.281, 1.38g, ø 19mm
KM# 32
מחיר: 19.89

נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1816 - 1819
כסף 0.281, 1.3g, ø 18.6mm
KM# 45
מחיר: 40.99
נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1822 - 1828
כסף 0.281, 1.38g, ø 18mm
KM# 50
מחיר: 166.2
נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1831 - 1836
כסף 0.281, 1.15g, ø 15.75mm
KM# 52
מחיר: 10.72

נסאו 3 קרויזר - obverseנסאו 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1841 - 1855
כסף 0.281, 1.29g, ø 17.31mm
KM# 61
מחיר: 20.94
No ImageNo Image
5 קרויזר
1808
כסף 0.438, 2.22g
KM# 13
כמות
נסאו 5 קרויזר - obverseנסאו 5 קרויזר - reverse
5 קרויזר
1808 - 1809
כסף 0.438, 2.22g
KM# 12
כמות

No ImageNo Image
5 קרויזר
1809
כסף 0.438, 2.22g
KM# 14
כמות
נסאו 6 קרויזר - obverseנסאו 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1817 - 1828
כסף 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 46
מחיר: 6.33
נסאו 6 קרויזר - obverseנסאו 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1831 - 1837
כסף 0.375, 2.32g, ø 19.7mm
KM# 53
מחיר: 20.88

נסאו 6 קרויזר - obverseנסאו 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1838 - 1839
כסף 0.375, 2.55g, ø 20mm
KM# 58
כמות
נסאו 6 קרויזר - obverseנסאו 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1840 - 1855
כסף 0.375, 2.59g, ø 20mm
KM# 62
מחיר: 13.92
No ImageNo Image
10 קרויזר
1809
כסף 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 17
כמות

נסאו 10 קרויזר - obverseנסאו 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1809
כסף 0.500, 3.89g, ø 24mm
KM# 18
כמות
נסאו 20 קרויזר - obverseנסאו 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1809
כסף 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 21
כמות
נסאו 20 קרויזר - obverseנסאו 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1809
כסף 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 28
כמות

נסאו 20 קרויזר - obverseנסאו 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1809
כסף 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 26
כמות
נסאו 20 קרויזר - obverseנסאו 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1809
כסף 0.583, 6.64g, ø 28mm
KM# 23
כמות
נסאו ½ גולדן - obverseנסאו ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1838 - 1839
כסף 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 59
כמות

נסאו ½ גולדן - obverseנסאו ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1840 - 1845
כסף 0.900, 5.3g, ø 24.15mm
KM# 63
כמות
נסאו ½ גולדן - obverseנסאו ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1856 - 1860
כסף 0.900, 5.3g, ø 24.15mm
KM# 72
כמות
נסאו 1 גולדן - obverseנסאו 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1838 - 1839
כסף 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 60
כמות

נסאו 1 גולדן - obverseנסאו 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1840 - 1855
כסף 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 64
כמות
נסאו 1 גולדן - obverseנסאו 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1855 - 1856
כסף 0.900, 10.6g, ø 30mm
KM# 71
כמות
נסאו 1 טלר איגוד - obverseנסאו 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1859 - 1860
כסף 0.900, 18.52g, ø 33.2mm
KM# 75
מחיר: 423.9

נסאו 1 טלר איגוד - obverseנסאו 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1863
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 79
מחיר: 212.8
נסאו 2 גולדן - obverseנסאו 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1846 - 1847
כסף 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 70
כמות
No ImageNo Image
1 קרוננטלר
1816
כסף 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 40
כמות

נסאו 1 קרוננטלר - obverseנסאו 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1817
כסף 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 47
כמות
נסאו 1 קרוננטלר - obverseנסאו 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1818 - 1825
כסף 0.871, 29.53g, ø 40mm
KM# 48
כמות
נסאו 1 קרוננטלר - obverseנסאו 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1831 - 1837
כסף 0.871, 29.53g, ø 39mm
KM# 54
כמות

נסאו 2 טאלר - obverseנסאו 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1840
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 65
כמות
נסאו 2 טאלר - obverseנסאו 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1844 - 1854
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 69
כמות
נסאו 2 טאלר - obverseנסאו 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1860
כסף 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 76
כמות

uCoin