הולנד האוסטרית 
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הולנד האוסטרית  - קטלוג מטבעות

הולנד האוסטרית >פלורין |1790 - 1790
 תקופה

הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1790
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 44
כמות
הולנד האוסטרית  2 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  2 ליארד - reverse
2 ליארד
1790
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 45
מחיר: 40.18
הולנד האוסטרית  10 סול - obverseהולנד האוסטרית  10 סול - reverse
10 סול
1790
כסף 0.873, 4.7g, ø 25mm
KM# 47
כמות

הולנד האוסטרית  10 סול - obverseהולנד האוסטרית  10 סול - reverse
10 סול
1790
כסף 0.873, 4.7g, ø 25mm
KM# 46
כמות
הולנד האוסטרית  1 פלורין - obverseהולנד האוסטרית  1 פלורין - reverse
1 פלורין
1790
כסף 0.873, 9.4g, ø 30mm
KM# 48
כמות
הולנד האוסטרית  1 פלורין - obverseהולנד האוסטרית  1 פלורין - reverse
1 פלורין
1790
כסף 0.873, 9.4g, ø 30mm
KM# 49
כמות

הולנד האוסטרית  3 פלורין - obverseהולנד האוסטרית  3 פלורין - reverse
3 פלורין
1790
כסף 0.873, 32.67g, ø 41mm
KM# 50
כמות
הולנד האוסטרית  14 פלורין - obverseהולנד האוסטרית  14 פלורין - reverse
14 פלורין
1790
זהב 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 51
כמות

הולנד האוסטרית >קרוננטאלר |1744 - 1798
 תקופה

הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1744 - 1745
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 1
כמות
הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1749 - 1752
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 2
מחיר: 10.51
הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1776 - 1780
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 28
מחיר: 24.05

הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1781 - 1789
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 30
מחיר: 4.6
הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1791 - 1792
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 52
כמות
הולנד האוסטרית  1 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  1 ליארד - reverse
1 ליארד
1792 - 1794
נחושת, 3.75g, ø 22mm
KM# 56
מחיר: 40.2

הולנד האוסטרית  2 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  2 ליארד - reverse
2 ליארד
1749 - 1754
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 3
מחיר: 33.41
הולנד האוסטרית  2 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  2 ליארד - reverse
2 ליארד
1777 - 1780
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 29
מחיר: 47.71
הולנד האוסטרית  2 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  2 ליארד - reverse
2 ליארד
1781 - 1789
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 31
מחיר: 26.53

הולנד האוסטרית  2 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  2 ליארד - reverse
2 ליארד
1791 - 1792
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 53
כמות
הולנד האוסטרית  2 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  2 ליארד - reverse
2 ליארד
1792 - 1794
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 57
מחיר: 51.85
הולנד האוסטרית  10 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  10 ליארד - reverse
10 ליארד
1750 - 1754
כסף (בילון), 2.45g, ø 19mm
KM# 12
כמות

הולנד האוסטרית  10 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  10 ליארד - reverse
10 ליארד
1788 - 1789
כסף (בילון), 2.45g, ø 19mm
KM# 36
כמות
הולנד האוסטרית  10 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  10 ליארד - reverse
10 ליארד
1791
כסף (בילון), 2.45g, ø 19mm
KM# 54
כמות
הולנד האוסטרית  10 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  10 ליארד - reverse
10 ליארד
1792
כסף (בילון), 2.45g, ø 19mm
KM# 58
כמות

הולנד האוסטרית  14 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  14 ליארד - reverse
14 ליארד
1755 - 1778
כסף 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 18
כמות
הולנד האוסטרית  14 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  14 ליארד - reverse
14 ליארד
1788 - 1789
כסף 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 37
כמות
הולנד האוסטרית  14 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  14 ליארד - reverse
14 ליארד
1790 - 1792
כסף 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 39
כמות

הולנד האוסטרית  14 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  14 ליארד - reverse
14 ליארד
1792 - 1794
כסף 0.535, 2.7g, ø 22mm
KM# 59
כמות
הולנד האוסטרית  20 ליארד - obverseהולנד האוסטרית  20 ליארד - reverse
20 ליארד
1750 - 1754
כסף 0.535, 4.6g, ø 25mm
KM# 13
כמות
הולנד האוסטרית  1 אסקלין - obverseהולנד האוסטרית  1 אסקלין - reverse
1 אסקלין
1749 - 1750
כסף 0.535, 5g, ø 24mm
KM# 4
כמות

הולנד האוסטרית  1 אסקלין - obverseהולנד האוסטרית  1 אסקלין - reverse
1 אסקלין
1751 - 1768
כסף 0.535, 5g, ø 24mm
KM# 15
מחיר: 137.7
הולנד האוסטרית  ⅛ דוקט - obverseהולנד האוסטרית  ⅛ דוקט - reverse
⅛ דוקט
1749 - 1753
כסף 0.873, 4.1g, ø 24mm
KM# 5
כמות
הולנד האוסטרית  2 אסקלין - obverseהולנד האוסטרית  2 אסקלין - reverse
2 אסקלין
1751 - 1753
כסף 0.535, 9.6g, ø 28mm
KM# 16
מחיר: 590.2

הולנד האוסטרית  ¼ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ¼ קרוננטאלר - reverse
¼ קרוננטאלר
1788 - 1790
כסף 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 38
כמות
הולנד האוסטרית  ¼ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ¼ קרוננטאלר - reverse
¼ קרוננטאלר
1790 - 1792
כסף 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 40
כמות
הולנד האוסטרית  ¼ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ¼ קרוננטאלר - reverse
¼ קרוננטאלר
1792 - 1797
כסף 0.873, 7.36g, ø 30mm
KM# 60
מחיר: 52.8

הולנד האוסטרית  ¼ דוקט - obverseהולנד האוסטרית  ¼ דוקט - reverse
¼ דוקט
1749 - 1754
כסף 0.873, 8.1g, ø 27mm
KM# 6
כמות
הולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - reverse
½ קרוננטאלר
1755 - 1779
כסף 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 19
כמות
הולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - reverse
½ קרוננטאלר
1755 - 1765
Francis I
כסף 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 20
כמות

הולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - reverse
½ קרוננטאלר
1786 - 1790
כסף 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 34
כמות
הולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - reverse
½ קרוננטאלר
1790 - 1792
כסף 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 41
כמות
הולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - obverseהולנד האוסטרית  ½ קרוננטאלר - reverse
½ קרוננטאלר
1792 - 1797
כסף 0.873, 14.72g, ø 35mm
KM# 61
מחיר: 160.9

הולנד האוסטרית  ½ דוקט - obverseהולנד האוסטרית  ½ דוקט - reverse
½ דוקט
1749 - 1754
כסף 0.873, 16.5g, ø 34mm
KM# 7
כמות
הולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - obverseהולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1755 - 1779
כסף 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 21
מחיר: 236.1
הולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - obverseהולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1755 - 1765
Francis I
כסף 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 22
כמות

הולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - obverseהולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1781 - 1790
כסף 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 32
מחיר: 250.8
הולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - obverseהולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1790 - 1792
כסף 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 42
כמות
הולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - obverseהולנד האוסטרית  1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1792 - 1798
כסף 0.873, 29.44g, ø 39mm
KM# 62
מחיר: 162.1

הולנד האוסטרית  1 דוקט - obverseהולנד האוסטרית  1 דוקט - reverse
1 דוקט
1749 - 1754
כסף 0.873, 33.2g, ø 40.5mm
KM# 8
כמות
No ImageNo Image
½ סוברן
1749
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 9
כמות
הולנד האוסטרית  ½ סוברן - obverseהולנד האוסטרית  ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1750 - 1752
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 14
כמות

הולנד האוסטרית  ½ סוברן - obverseהולנד האוסטרית  ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1751 - 1765
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 17
כמות
הולנד האוסטרית  ½ סוברן - obverseהולנד האוסטרית  ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1770 - 1777
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 26
כמות
הולנד האוסטרית  ½ סוברן - obverseהולנד האוסטרית  ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1786 - 1790
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 35
כמות

הולנד האוסטרית  ½ סוברן - obverseהולנד האוסטרית  ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1791 - 1792
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 55
כמות
הולנד האוסטרית  ½ סוברן - obverseהולנד האוסטרית  ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1792 - 1798
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 63
כמות
No ImageNo Image
½ סוברן
1793 - 1796
Lettering: "... S A GER HIE ..."
זהב 0.920, 5.53g, ø 22mm
KM# 65
כמות

הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1749 - 1751
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 11
כמות
הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1756 - 1761
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 23
כמות
הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1757 - 1766
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 24
כמות

הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1767 - 1780
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 25
כמות
הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1772 - 1780
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 27
כמות
הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1781 - 1789
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 33
כמות

הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1790 - 1792
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 43
כמות
הולנד האוסטרית  1 סוברן - obverseהולנד האוסטרית  1 סוברן - reverse
1 סוברן
1792 - 1798
זהב 0.920, 11.06g, ø 28mm
KM# 64
כמות

uCoin