ניקרגואה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

ניקרגואה - קטלוג מטבעות

ניקרגואה>קורדובה הזהב|1991 - 2017
 תקופה

ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1994
פלדה מצופה בכרום, 2.11g, ø 14.97mm
KM# 80
מחיר: 2.27
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
2002
פלדה מצופה בנחושת , 3g, ø 18.5mm
KM# 97
מחיר: 3.13
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1994
פלדה מצופה בכרום, 2.7g, ø 17mm
KM# 81
מחיר: 3.03

ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
2002
פלדה מצופה בפליז , 4g, ø 20.5mm
KM# 98
מחיר: 2.07
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
2007 - 2015
אלומיניום, 1.4g, ø 20.5mm
KM# 105
מחיר: 1.99
ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1994
פלדה מצופה בכרום, 4.7g, ø 19mm
KM# 82
מחיר: 1.72

ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
2002 - 2014
פלדה מצופה בפליז , 5g, ø 23.25mm
KM# 99
מחיר: 1.84
ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1994
פלדה מצופה בכרום, 4.68g, ø 22mm
KM# 83
מחיר: 2.74
ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1997
פלדה מצופה בכרום, 4.8g, ø 22mm
KM# 88
מחיר: 2.19

ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2007 - 2014
סגסוגת נחושת וניקל , 4.8g, ø 22mm
KM# 88b
מחיר: 2.54
ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
1997 - 2000
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.2g, ø 25mm
KM# 89
מחיר: 1.45
ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
2002 - 2014
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.27g, ø 24.96mm
KM# 101
מחיר: 1.37

ניקרגואה 5 קורדובה - obverseניקרגואה 5 קורדובה - reverse
5 קורדובה
1997 - 2014
פלדה עם ציפוי ניקל , 7.8g, ø 27.8mm
KM# 90
מחיר: 2.07
ניקרגואה 10 קורדובה - obverseניקרגואה 10 קורדובה - reverse
10 קורדובה
2007
פלדה מצופה בפליז , 8.47g, ø 26.49mm
KM# 102
מחיר: 6.92

ניקרגואה>קורדובה|1912 - 1990
 תקופה

ניקרגואה ½ סנטאבו - obverseניקרגואה ½ סנטאבו - reverse
½ סנטאבו
1912 - 1937
ארד, ø 17mm
KM# 10
מחיר: 9.81
ניקרגואה 1 סנטאבו - obverseניקרגואה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1912 - 1940
ארד, 3.9g, ø 20mm
KM# 11
מחיר: 3.81
ניקרגואה 1 סנטאבו - obverseניקרגואה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1943
פליז, 2.4g, ø 18mm
KM# 20
מחיר: 25.94

ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1912 - 1940
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21.2mm
KM# 12
מחיר: 4.34
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1943
פליז, 3.6g, ø 21mm
KM# 21
מחיר: 6.7
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1946 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 17mm
KM# 24.1
מחיר: 0.74

ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1962 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 17mm
KM# 24.2
מחיר: 3.4
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1972
פלדה עם ציפוי ניקל , 3g, ø 17mm
KM# 24.2a
מחיר: 4.87
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1974
אלומיניום, 1.46g, ø 21.5mm
KM# 27
מחיר: 1.37

ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1981
אלומיניום, 1.04g, ø 16.8mm
KM# 49
מחיר: 3.04
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1987
אלומיניום, 0.75g, ø 15mm
KM# 55
מחיר: 3.32
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1912 - 1936
כסף 0.800, 2.5g, ø 18mm
KM# 13
מחיר: 7.54

ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1939 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20mm
KM# 17.1
מחיר: 2.88
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1943
פליז, 5.3g, ø 20mm
KM# 22
מחיר: 10.61
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1962 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20mm
KM# 17.2
מחיר: 3.39

ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1972
פלדה עם ציפוי ניקל , 4g, ø 20mm
KM# 17.2a
מחיר: 3.4
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1974
אלומיניום, 1.3g, ø 20mm
KM# 30
מחיר: 1.95
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1978
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 20mm
KM# 31
מחיר: 1.4

ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1981
אלומיניום, 1.3g, ø 20mm
KM# 50
מחיר: 4.41
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1987
אלומיניום, 0.9g, ø 17mm
KM# 56
מחיר: 3.14
ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1912 - 1936
כסף 0.800, 6.25g, ø 24mm
KM# 14
מחיר: 23.97

ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1939 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 18.1
מחיר: 3.24
ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1943
פליז, 7.6g, ø 26.8mm
KM# 23
מחיר: 14.72
ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1964 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 5.1g, ø 23mm
KM# 18.2
מחיר: 4.18

ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1972 - 1974
סגסוגת נחושת וניקל , 5.1g, ø 23mm
KM# 18.3
מחיר: 4.04
ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1981 - 1985
פלדה עם ציפוי ניקל , 3.4g, ø 23mm
KM# 51
מחיר: 2.33
ניקרגואה 25 סנטאבו - obverseניקרגואה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1987
אלומיניום, 1.35g, ø 19mm
KM# 57
מחיר: 4.69

ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1912 - 1929
כסף 0.800, 12.5g, ø 30mm
KM# 15
מחיר: 85.72
ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1939 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 7.92g, ø 26mm
KM# 19.1
מחיר: 3.34
ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1965
סגסוגת נחושת וניקל , 7.92g, ø 26mm
KM# 19.2
כמות

ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1972 - 1974
סגסוגת נחושת וניקל , 7.92g, ø 26mm
KM# 19.3
מחיר: 6.06
ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 26mm
KM# 42
מחיר: 7.12
ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1983 - 1985
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.16g, ø 25.9mm
KM# 42a
מחיר: 7.2

ניקרגואה 50 סנטאבו - obverseניקרגואה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1987
ארד אלומיניום, 4.85g, ø 22mm
KM# 58
מחיר: 6.54
ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
1912
כסף 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 16
כמות
ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
1972
סגסוגת נחושת וניקל , 9.45g, ø 28.9mm
KM# 26
מחיר: 8.4

ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
1980 - 1983
סגסוגת נחושת וניקל , 8.84g, ø 28.9mm
KM# 43
מחיר: 4.06
ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
1984 - 1985
פלדה עם ציפוי ניקל , 8.84g, ø 28.9mm
KM# 43a
מחיר: 4.55
ניקרגואה 1 קורדובה - obverseניקרגואה 1 קורדובה - reverse
1 קורדובה
1987
ארד אלומיניום, 6.15g, ø 24mm
KM# 59
מחיר: 7.68

ניקרגואה 5 קורדובה - obverseניקרגואה 5 קורדובה - reverse
5 קורדובה
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 27mm
KM# 44
מחיר: 4.16
ניקרגואה 5 קורדובה - obverseניקרגואה 5 קורדובה - reverse
5 קורדובה
1984
פלדה עם ציפוי ניקל , 7g, ø 27mm
KM# 44a
מחיר: 9.28
ניקרגואה 5 קורדובה - obverseניקרגואה 5 קורדובה - reverse
5 קורדובה
1987
ארד אלומיניום, 7.5g, ø 25.9mm
KM# 60
מחיר: 10.98

ניקרגואה 500 קורדובה - obverseניקרגואה 500 קורדובה - reverse
500 קורדובה
1987
אלומיניום, ø 23.6mm
KM# 63
מחיר: 3.93

ניקרגואה>פסו|1878 - 1899
 תקופה

ניקרגואה 1 סנטאבו - obverseניקרגואה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1878
נחושת מצופה בניקל , 4.4g, ø 20.8mm
KM# 1
כמות
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1880
כסף 0.800, 1.25g, ø 15mm
KM# 2
כמות
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1887
כסף 0.800, 1.25g, ø 15.5mm
KM# 5
מחיר: 34.63

ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1898
סגסוגת נחושת וניקל , 2.812g, ø 19.5mm
KM# 8
מחיר: 16.9
ניקרגואה 5 סנטאבו - obverseניקרגואה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1899
סגסוגת נחושת וניקל , 3.1g, ø 20mm
KM# 9
מחיר: 27.91
ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1880
כסף 0.800, 2.5g, ø 18.2mm
KM# 3
מחיר: 67.67

ניקרגואה 10 סנטאבו - obverseניקרגואה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1887
כסף 0.800, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
מחיר: 41.88
ניקרגואה 20 סנטאבו - obverseניקרגואה 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1880
כסף 0.800, 5g, ø 23.5mm
KM# 4
כמות
ניקרגואה 20 סנטאבו - obverseניקרגואה 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1887
כסף 0.800, 5g, ø 23mm
KM# 7
מחיר: 49.86

uCoin