הנובר
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הנובר - קטלוג מטבעות

הנובר>ממלכת הנובר(פפניג)|1813 - 1866
 תקופה

הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1814 - 1820
נחושת, ø 20mm
KM# 104
מחיר: 0.04
No ImageNo Image
1 פפניג
1814
נחושת
KM# 103
כמות
הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1821 - 1830
נחושת, 2.13g, ø 18.8mm
KM# 125
מחיר: 1.34

הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1831 - 1835
נחושת, ø 20mm
KM# 150
מחיר: 0.04
הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1835 - 1837
נחושת, ø 19mm
KM# 166
מחיר: 0.04
הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1837 - 1846
נחושת, 2.1g, ø 19mm
KM# 173
מחיר: 0.04

הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1845 - 1851
נחושת, 2.3g, ø 19mm
KM# 201
מחיר: 16.4
הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1852
נחושת, 2.6g, ø 18.8mm
KM# 216
מחיר: 20.3
הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1853 - 1856
נחושת, 2.3g, ø 19mm
KM# 221
מחיר: 20.21

הנובר 1 פפניג - obverseהנובר 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1858 - 1864
נחושת, ø 17.5mm
KM# 233
מחיר: 9.7
הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1815 - 1821
נחושת, ø 24.3mm
KM# 115
מחיר: 0.04
הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1821 - 1830
נחושת, ø 21mm
KM# 126
מחיר: 118

הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1831 - 1834
נחושת, ø 23mm
KM# 147
כמות
No ImageNo Image
2 פפניג
1834
נחושת, ø 23mm
KM# 157
מחיר: 91.62
הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1835 - 1837
נחושת, 5.7g, ø 25mm
KM# 167
מחיר: 20.65

הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1837 - 1846
נחושת, ø 25mm
KM# 174
מחיר: 34.83
הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1845 - 1851
נחושת, 4.6g, ø 23.2mm
KM# 202
מחיר: 9.08
הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1852 - 1856
נחושת, ø 24mm
KM# 217
מחיר: 8.74

הנובר 2 פפניג - obverseהנובר 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1858 - 1864
נחושת, 3.93g, ø 22mm
KM# 234
מחיר: 13.64
No ImageNo Image
4 פפניג
1814 - 1816
כסף 0.187, 1.23g
KM# 105
כמות
הנובר 4 פפניג - obverseהנובר 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1816 - 1817
כסף 0.187, 1.23g, ø 16mm
KM# 112
כמות

הנובר 4 פפניג - obverseהנובר 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1822 - 1830
כסף 0.187, 1.23g, ø 16mm
KM# 135
מחיר: 59
הנובר 4 פפניג - obverseהנובר 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1827
נחושת, 8.92g, ø 27mm
KM# 143
כמות
No ImageNo Image
4 פפניג
1831
נחושת, 8.08g, ø 27mm
KM# 148
כמות

הנובר 4 פפניג - obverseהנובר 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1835 - 1837
כסף 0.220, 0.92g, ø 14mm
KM# 168
כמות
הנובר 4 פפניג - obverseהנובר 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1838 - 1842
כסף 0.220, 0.92g, ø 16mm
KM# 177
מחיר: 11.01
הנובר ½ גרוש - obverseהנובר ½ גרוש - reverse
½ גרוש
1858 - 1865
כסף 0.220, 1.12g, ø 14.9mm
KM# 235
מחיר: 31.46

הנובר 6 פפניג - obverseהנובר 6 פפניג - reverse
6 פפניג
1843 - 1846
כסף 0.220, 1.39g, ø 17mm
KM# 198
מחיר: 59.08
הנובר 6 פפניג - obverseהנובר 6 פפניג - reverse
6 פפניג
1846 - 1851
כסף 0.220, 1.39g, ø 16mm
KM# 205
מחיר: 25.67
הנובר 6 פפניג - obverseהנובר 6 פפניג - reverse
6 פפניג
1852 - 1855
כסף 0.220, 1.39g, ø 16mm
KM# 218
מחיר: 98.02

הנובר 1 מרינגרוש - obverseהנובר 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1814
כסף 0.312, 1.48g, ø 18mm
KM# 106
מחיר: 915.4
הנובר 1 מרינגרוש - obverseהנובר 1 מרינגרוש - reverse
1 מרינגרוש
1816 - 1818
כסף 0.312, 1.48g, ø 18mm
KM# 113
כמות
הנובר 1 גרוש - obverseהנובר 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1858 - 1866
כסף 0.220, 2.19g, ø 18mm
KM# 236
מחיר: 10.76

הנובר 3 מרינגרוש - obverseהנובר 3 מרינגרוש - reverse
3 מרינגרוש
1816 - 1821
כסף 0.438, 3.34g, ø 20mm
KM# 114
מחיר: 113
No ImageNo Image
16 גרוש
1820
כסף 0.990, 11.77g, ø 31mm
KM# 121.2
כמות
הנובר 16 גרוש - obverseהנובר 16 גרוש - reverse
16 גרוש
1820
כסף 0.990, 11.77g, ø 31mm
KM# 122
כמות

No ImageNo Image
16 גרוש
1820
כסף 0.990, 11.77g, ø 31mm
KM# 121.1
כמות
הנובר 16 גרוש - obverseהנובר 16 גרוש - reverse
16 גרוש
1821
כסף 0.990, 11.77g, ø 31mm
KM# 128
כמות
הנובר 16 גרוש - obverseהנובר 16 גרוש - reverse
16 גרוש
1822 - 1830
כסף 0.990, 11.77g, ø 31mm
KM# 138
כמות

הנובר 16 גרוש - obverseהנובר 16 גרוש - reverse
16 גרוש
1830 - 1834
כסף 0.990, 11.77g, ø 31mm
KM# 145
כמות

הנובר>ממלכת הנובר(טאלר)|1813 - 1866
 תקופה

הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1814
כסף 0.312, 1.94g, ø 18.5mm
KM# 107
כמות
הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1817 - 1818
כסף 0.312, 1.94g, ø 18.5mm
KM# 116
כמות
הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1826 - 1828
כסף 0.312, 1.94g, ø 18.5mm
KM# 141
מחיר: 18.09

הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1834 - 1837
כסף 0.312, 1.94g, ø 19mm
KM# 158
מחיר: 82.2
הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1838 - 1846
כסף 0.312, 1.94g, ø 19mm
KM# 178
כמות
הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1845 - 1846
כסף 0.312, 1.94g, ø 19mm
KM# 203
כמות

הנובר 1/24 טלר - obverseהנובר 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1854 - 1856
כסף 0.312, 1.94g, ø 19mm
KM# 227
מחיר: 66.16
הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1814 - 1816
כסף 0.438, 3.24g, ø 20.7mm
KM# 108
כמות
הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1822 - 1824
כסף 0.438, 3.24g, ø 20.7mm
KM# 139
כמות

הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1834 - 1837
כסף 0.520, 2.67g, ø 20.3mm
KM# 159
מחיר: 19.24
הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1838 - 1840
כסף 0.520, 2.67g, ø 20.3mm
KM# 179
מחיר: 114.6
הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1841 - 1847
כסף 0.520, 2.67g, ø 20mm
KM# 194
מחיר: 19.51

הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1848 - 1851
כסף 0.520, 2.67g, ø 20mm
KM# 206
מחיר: 72.13
הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1852 - 1853
כסף 0.520, 2.67g, ø 20mm
KM# 219
מחיר: 74.32
הנובר 1/12 טלר - obverseהנובר 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1858 - 1862
כסף 0.375, 3.22g, ø 20mm
KM# 237
כמות

הנובר ⅙ טלר - obverseהנובר ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1821
כסף 0.520, 5.85g, ø 25mm
KM# 129
כמות
הנובר ⅙ טלר - obverseהנובר ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1834
כסף 0.520, 5.35g, ø 23mm
KM# 160
כמות
הנובר ⅙ טלר - obverseהנובר ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1840
כסף 0.520, 5.35g, ø 23mm
KM# 190
כמות

No ImageNo Image
⅙ טלר
1841
כסף 0.520, 5.35g, ø 23mm
KM# 195
כמות
הנובר ⅙ טלר - obverseהנובר ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1844 - 1847
כסף 0.520, 5.35g, ø 23mm
KM# 199
כמות
הנובר ⅙ טלר - obverseהנובר ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1859 - 1866
כסף 0.520, 5.34g, ø 23mm
KM# 238
מחיר: 39.33

הנובר ⅔ טלר - obverseהנובר ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1813 - 1814
כסף 0.993, 13.08g, ø 31mm
KM# 100
מחיר: 328.5
הנובר ⅔ טלר - obverseהנובר ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1822 - 1829
כסף 0.993, 13.08g, ø 31mm
KM# 140
מחיר: 228.7
הנובר ⅔ טלר - obverseהנובר ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1826 - 1828
כסף 0.750, 17.32g
KM# 142
כמות

הנובר ⅔ טלר - obverseהנובר ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1832 - 1833
כסף 0.993, 13.08g, ø 34mm
KM# 151
כמות
הנובר ⅔ טלר - obverseהנובר ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1834
כסף 0.993, 13.08g, ø 32mm
KM# 161
כמות
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1834 - 1835
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 165
כמות

הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1834
כסף 0.993, 23.54g, ø 35mm
KM# 164
מחיר: 249.9
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1835 - 1837
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 169
כמות
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1838 - 1840
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 182
כמות

הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1838
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 181
כמות
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1840 - 1841
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 192
כמות
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1840
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 193
כמות

הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1841
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 196
כמות
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1842 - 1849
כסף 0.993, 22.27g, ø 33.4mm
KM# 197
מחיר: 223.5
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1848 - 1849
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 208
כמות

הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1849 - 1851
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 209
כמות
הנובר 1 טהלר - obverseהנובר 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1852 - 1856
כסף 0.993, 16.82g, ø 33.4mm
KM# 220
כמות
הנובר 1 טלר איגוד - obverseהנובר 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1866
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 230
מחיר: 129.2

הנובר 2 טאלר - obverseהנובר 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1854 - 1855
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 229
מחיר: 515
הנובר 2 טלר איגוד - obverseהנובר 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1862 - 1866
כסף 0.900, 37.04g, ø 40mm
KM# 240
כמות
הנובר 2½ טאלר - obverseהנובר 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1814
זהב 0.903, 3.34g, ø 19mm
KM# 109
כמות

הנובר 2½ טאלר - obverseהנובר 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1821 - 1830
זהב 0.903, 3.34g, ø 20mm
KM# 130
כמות
הנובר 2½ טאלר - obverseהנובר 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1832 - 1837
זהב 0.903, 3.34g, ø 20mm
KM# 152
כמות
הנובר 2½ טאלר - obverseהנובר 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1839 - 1848
זהב 0.896, 3.32g, ø 20mm
KM# 185
כמות

הנובר 2½ טאלר - obverseהנובר 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1850
זהב 0.896, 3.32g, ø 18mm
KM# 215
כמות
הנובר 2½ טאלר - obverseהנובר 2½ טאלר - reverse
2½ טאלר
1853 - 1855
זהב 0.896, 3.32g, ø 18mm
KM# 223
כמות
הנובר ½ כתר - obverseהנובר ½ כתר - reverse
½ כתר
1857 - 1866
זהב 0.900, 5.55g, ø 20mm
KM# 231
כמות

הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1813 - 1815
זהב 0.896, 6.65g, ø 23mm
KM# 101
כמות
הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1814 - 1815
זהב 0.896, 6.65g, ø 23mm
KM# 110
כמות
No ImageNo Image
5 תאלר
1821
זהב 0.896, 6.65g, ø 23mm
KM# 131
כמות

הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1821 - 1830
זהב 0.896, 6.65g, ø 23mm
KM# 132
כמות
הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1835
זהב 0.896, 6.65g, ø 23mm
KM# 170
כמות
הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1839
זהב 0.896, 6.65g, ø 23mm
KM# 186
כמות

הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1845 - 1848
זהב 0.896, 6.65g, ø 22mm
KM# 204
כמות
הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1849 - 1851
זהב 0.896, 6.65g, ø 22mm
KM# 210
כמות
הנובר 5 תאלר - obverseהנובר 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1853 - 1856
זהב 0.896, 6.65g, ø 22mm
KM# 224
כמות

הנובר 1 כתר - obverseהנובר 1 כתר - reverse
1 כתר
1857 - 1866
זהב 0.900, 11.11g, ø 25mm
KM# 232
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1813 - 1814
זהב 0.903, 13.36g, ø 22.5mm
KM# 102
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1821 - 1830
זהב 0.903, 13.36g, ø 22.5mm
KM# 133
כמות

הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1832
זהב 0.896, 13.3g, ø 26mm
KM# 153
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1833
זהב 0.896, 13.3g, ø 26mm
KM# 155
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1835 - 1836
זהב 0.896, 13.3g, ø 26mm
KM# 171
כמות

הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1837 - 1838
זהב 0.896, 13.3g, ø 26mm
KM# 175
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1839
זהב 0.896, 13.3g, ø 26mm
KM# 187
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1844 - 1848
זהב 0.896, 13.3g, ø 26mm
KM# 200
כמות

הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1849 - 1851
זהב 0.896, 13.3g, ø 25.5mm
KM# 212
כמות
הנובר 10 תאלר - obverseהנובר 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1853 - 1856
זהב 0.896, 13.3g, ø 26.5mm
KM# 226
מחיר: 18,307

uCoin