פולין
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

פולין - קטלוג מטבעות

פולין>הרפובליקה השלישית|1990 - 2018
 תקופה

פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1990 - 2014
סגסוגת מנגן-פליז , 1.64g, ø 15.5mm
Y# 276
מחיר: 0.06
פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
2013 - 2016
פלדה מצופה בפליז , 1.64g, ø 15.5mm
Y# 923
מחיר: 0.17
פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
2017 - 2018
פלדה מצופה בארד , 1.64g, ø 15.5mm
UC# 4
מחיר: 0.33

פולין 2 גרושה - obverseפולין 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1990 - 2014
סגסוגת מנגן-פליז , 2.13g, ø 17.5mm
Y# 277
מחיר: 0.17
פולין 2 גרושה - obverseפולין 2 גרושה - reverse
2 גרושה
2013 - 2016
פלדה מצופה בפליז , 2.13g, ø 17.5mm
Y# 924
מחיר: 0.09
פולין 2 גרושה - obverseפולין 2 גרושה - reverse
2 גרושה
2017 - 2018
פלדה מצופה בארד , 2.13g, ø 17.5mm
UC# 5
מחיר: 0.34

פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1990 - 2014
סגסוגת מנגן-פליז , 2.59g, ø 19.5mm
Y# 278
מחיר: 0.17
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
2013 - 2016
פלדה מצופה בפליז , 2.59g, ø 19.5mm
Y# 925
מחיר: 0.17
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
2017 - 2018
פלדה מצופה בארד , 2.59g, ø 19.5mm
UC# 6
מחיר: 0.54

פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1990 - 2016
סגסוגת נחושת וניקל , 2.51g, ø 16.5mm
Y# 279
מחיר: 0.13
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
2017 - 2018
סגסוגת נחושת וניקל , 2.51g, ø 16.5mm
UC# 7
מחיר: 0.75
פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
1990 - 2016
סגסוגת נחושת וניקל , 3.22g, ø 18.5mm
Y# 280
מחיר: 0.25

פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
2017 - 2018
סגסוגת נחושת וניקל , 3.22g, ø 18.5mm
UC# 8
מחיר: 0.75
פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1990 - 2016
סגסוגת נחושת וניקל , 3.94g, ø 20.5mm
Y# 281
מחיר: 0.51
פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
2017 - 2018
סגסוגת נחושת וניקל , 3.94g, ø 20.5mm
UC# 9
מחיר: 1

פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1990 - 2016
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
Y# 282
מחיר: 1.04
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
2017 - 2018
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
UC# 10
מחיר: 1.63
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1994 - 2018
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - ארד אלומיניום, 5.21g, ø 21.5mm
Y# 283
מחיר: 2.03

פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1994 - 2017
שתי מתכות: מרכז - ארד, טבעת אלומיניום - ניקל-נחושת, 6.54g, ø 24mm
Y# 284
מחיר: 5.05

פולין>רפובליקה השלישית (מעבר)|1990 - 1994
 תקופה

פולין 50 זלוטיך - obverseפולין 50 זלוטיך - reverse
50 זלוטיך
1990
סגסוגת נחושת וניקל , 6.8g, ø 26mm
Y# 216
מחיר: 1.09
פולין 100 זלוטיך - obverseפולין 100 זלוטיך - reverse
100 זלוטיך
1990
סגסוגת נחושת וניקל , 7.68g, ø 28mm
Y# 214
מחיר: 1.88

פולין>הרפובליקה העממית|1950 - 1990
 תקופה

פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1958 - 1972
אלומיניום, 0.6g, ø 16mm
Y# A46
מחיר: 0.92
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1961 - 1985
אלומיניום, 0.7g, ø 17.6mm
Y# AA47
מחיר: 0.4
פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
1957 - 1985
אלומיניום, 1g, ø 20mm
Y# A47
מחיר: 0.38

פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1957 - 1985
אלומיניום, 1.6g, ø 23mm
Y# 48.1
מחיר: 0.38
פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1986 - 1987
אלומיניום, 1.6g, ø 23mm
Y# 48.2
מחיר: 0.75
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1957 - 1985
אלומיניום, 2.12g, ø 25mm
Y# 49.1
מחיר: 0.42

פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1986 - 1988
אלומיניום, 2.12g, ø 25mm
Y# 49.2
מחיר: 0.66
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1989 - 1990
אלומיניום, 0.57g, ø 16mm
Y# 49.3
מחיר: 0.58
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1958 - 1974
אלומיניום, 2.7g, ø 27mm
Y# 46
מחיר: 1.63

פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1975 - 1985
פליז, 3g, ø 21mm
Y# 80.1
מחיר: 0.5
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1986 - 1988
פליז, 3g, ø 21mm
Y# 80.2
מחיר: 0.75
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1989 - 1990
אלומיניום, 0.71g, ø 18mm
Y# 80.3
מחיר: 0.5

פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1958 - 1974
אלומיניום, 3.45g, ø 29mm
Y# 47
מחיר: 2.09
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1975 - 1985
פליז, 4.8g, ø 24mm
Y# 81.1
מחיר: 0.58
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1986 - 1988
פליז, 4.8g, ø 24mm
Y# 81.2
מחיר: 0.67

פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1989 - 1990
אלומיניום, 0.88g, ø 20mm
Y# 81.3
מחיר: 0.84
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1959 - 1965
Mikołaj Kopernik
סגסוגת נחושת וניקל , 12.9g, ø 31mm
Y# 51
מחיר: 5.9
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1959 - 1966
סגסוגת נחושת וניקל , 12.9g, ø 31mm
Y# 50
מחיר: 4.8

פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1967 - 1969
Mikołaj Kopernik
סגסוגת נחושת וניקל , 9.5g, ø 28mm
Y# 51a
מחיר: 8.35
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1969 - 1973
Tadeusz Kościuszko
סגסוגת נחושת וניקל , 9.5g, ø 28mm
Y# 50a
מחיר: 4.84
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1975 - 1984
Bolesław Prus
סגסוגת נחושת וניקל , 7.7g, ø 25mm
Y# 73
מחיר: 0.71

פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1975 - 1976
Adam Mickiewicz
סגסוגת נחושת וניקל , 7.7g, ø 25mm
Y# 74
מחיר: 1.25
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1984 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 7.7g, ø 25mm
Y# 152.1
מחיר: 0.58
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1989 - 1990
פליז, 4.27g, ø 21.8mm
Y# 152.2
מחיר: 0.66

פולין 20 זלוטיך - obverseפולין 20 זלוטיך - reverse
20 זלוטיך
1973 - 1976
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 29mm
Y# 67
מחיר: 1.54
פולין 20 זלוטיך - obverseפולין 20 זלוטיך - reverse
20 זלוטיך
1974 - 1983
Marceli Nowotko
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 29mm
Y# 69
מחיר: 1.38
פולין 20 זלוטיך - obverseפולין 20 זלוטיך - reverse
20 זלוטיך
1984 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 8.7g, ø 26.5mm
Y# 153.1
מחיר: 0.71

פולין 20 זלוטיך - obverseפולין 20 זלוטיך - reverse
20 זלוטיך
1989 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 5.65g, ø 24mm
Y# 153.2
מחיר: 0.66

פולין>הרפובליקה (1949)|1949 - 1949
 תקופה

פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1949
אלומיניום, 0.5g, ø 14.7mm
Y# 39
מחיר: 0.92
פולין 2 גרושה - obverseפולין 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1949
אלומיניום, 0.57g, ø 16mm
Y# 40
מחיר: 3.42
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1949
ארד, 3g, ø 20mm
Y# 41
מחיר: 3.92

פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1949
אלומיניום, 1g, ø 20mm
Y# 41a
מחיר: 5.89
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1949
אלומיניום, 0.7g, ø 17.6mm
Y# 42a
מחיר: 0.5
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1949
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 17.6mm
Y# 42
מחיר: 2.26

פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
1949
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 20mm
Y# 43
מחיר: 1.88
פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
1949
אלומיניום, 1g, ø 20mm
Y# 43a
מחיר: 0.71
פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1949
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
Y# 44
מחיר: 2.13

פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1949
אלומיניום, 1.6g, ø 23mm
Y# 44a
מחיר: 0.54
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1949
אלומיניום, 2.12g, ø 25mm
Y# 45a
מחיר: 1.03
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1949
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 25mm
Y# 45
מחיר: 5.64

פולין>רפובליקה השנית |1923 - 1939
 תקופה

פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1923 - 1939
ארד, 1.5g, ø 14.7mm
Y# 8a
מחיר: 4.1
פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1939
אבץ, 1.17g, ø 14.7mm
Y# 34
מחיר: 46.38
פולין 2 גרושה - obverseפולין 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1923
פליז, 2g, ø 17.6mm
Y# 9
מחיר: 7.18

פולין 2 גרושה - obverseפולין 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1925 - 1939
ארד, 2g, ø 17.6mm
Y# 9a
מחיר: 2.93
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1923
פליז, 3g, ø 20mm
Y# 10
מחיר: 1.8
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1925 - 1939
ארד, 3g, ø 20mm
Y# 10a
מחיר: 2.51

פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1939
אבץ, 1.72g, ø 16mm
Y# 35
מחיר: 20.01
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1923
אבץ, 2g, ø 17.6mm
Y# 36
מחיר: 1.96
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1923
ניקל, 2g, ø 17.7mm
Y# 11
מחיר: 1.25

פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
1923
ניקל, 3g, ø 20mm
Y# 12
מחיר: 1.66
פולין 20 גרושי - obverseפולין 20 גרושי - reverse
20 גרושי
1923
אבץ, 3g, ø 20mm
Y# 37
מחיר: 4.34
פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1923
ניקל, 5g, ø 23mm
Y# 13
מחיר: 2.19

פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1938
ברזל מצופה בניקל , 5g, ø 23mm
Y# 38
מחיר: 19.28
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1924 - 1925
כסף 0.750, 5g, ø 23mm
Y# 15
מחיר: 153.7
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1929
ניקל, 7g, ø 25mm
Y# 14
מחיר: 4.76

פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1924 - 1925
כסף 0.750, 10g, ø 27mm
Y# 16
מחיר: 227.3
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1932 - 1934
Jadwiga
כסף 0.750, 4.4g, ø 22mm
Y# 20
מחיר: 11.56
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1934 - 1936
כסף 0.750, 4.4g, ø 22mm
Y# 27
מחיר: 31.49

פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1928 - 1932
כסף 0.750, 18g, ø 33mm
Y# 18
מחיר: 459.2
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1932 - 1934
Queen Jadwiga
כסף 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 21
מחיר: 30.81
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1934
כסף 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 25
מחיר: 74.48

פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1934 - 1938
כסף 0.750, 11g, ø 28mm
Y# 28
מחיר: 30.07
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1932 - 1933
כסף 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 22
מחיר: 48.18
פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1934
כסף 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 26
מחיר: 294.6

פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1934 - 1939
כסף 0.750, 22g, ø 34mm
Y# 29
מחיר: 59.64

פולין>כיבוש גרמני|1917 - 1923
 תקופה

פולין 1 פניג - obverseפולין 1 פניג - reverse
1 פניג
1917 - 1918
ברזל, 1.97g, ø 15mm
Y# 4
מחיר: 22.57
פולין 5 פניג - obverseפולין 5 פניג - reverse
5 פניג
1917 - 1918
ברזל, 2.6g, ø 18mm
Y# 5
מחיר: 19.55
פולין 10 פניג - obverseפולין 10 פניג - reverse
10 פניג
1917 - 1918
ברזל, 3.56g, ø 21mm
Y# 6
מחיר: 24.47

פולין 20 פניג - obverseפולין 20 פניג - reverse
20 פניג
1917 - 1918
ברזל, 3.9g, ø 23mm
Y# 7
מחיר: 33.58

פולין>ממלכת פולין|1816 - 1864
 תקופה

פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1816 - 1835
נחושת, 2.86g, ø 20mm
C# 105
מחיר: 4.25
פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1822 - 1826
נחושת, 2.8g, ø 20mm
C# 94
מחיר: 22.33
פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1835 - 1841
נחושת, 2.8g, ø 20mm
C# 106
מחיר: 24.74

No ImageNo Image
3 גרוש
1817 - 1820
נחושת, 8.57g, ø 25mm
C# 95
כמות
פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1826 - 1827
נחושת, 8.57g, ø 25mm
C# 108
מחיר: 63.44
פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1827 - 1835
3 GROSZE POLSKIE
נחושת, 8.57g, ø 25mm
C# 109
מחיר: 38.74

פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1831
נחושת, 9.1g, ø 25.2mm
C# 120
מחיר: 507
פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1835 - 1841
נחושת, 8.57g, ø 25mm
C# 110
מחיר: 7.81
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1816 - 1825
כסף 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 96
מחיר: 11.23

פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1826 - 1832
כסף 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 111
מחיר: 37.58
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1836 - 1840
כסף 0.192, 1.45g, ø 17mm
C# 111a
מחיר: 19.63
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1816 - 1825
כסף 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 97
מחיר: 18.23

פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1826 - 1831
כסף 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 113
מחיר: 9.15
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1831
כסף 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 121
מחיר: 29.53
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1835 - 1841
כסף 0.192, 2.9g, ø 19mm
C# 113a
מחיר: 8.97

פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1818 - 1819
כסף 0.593 , 4.54g, ø 23mm
C# 98
מחיר: 87.48
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1822 - 1825
כסף 0.593 , 4.54g, ø 21mm
C# 98a
מחיר: 77.48
פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1827 - 1834
כסף 0.593 , 4.54g, ø 21.6mm
C# 114
מחיר: 25.93

פולין 1 זלוטי - obverseפולין 1 זלוטי - reverse
1 זלוטי
1832 - 1841
כסף 0.868, 3.11g, ø 19.8mm
C# 129
מחיר: 30.95
פולין 40 גרושי - obverseפולין 40 גרושי - reverse
40 גרושי
1842 - 1850
כסף 0.868, 4.1g, ø 22mm
C# 130
מחיר: 110.8
פולין 50 גרושי - obverseפולין 50 גרושי - reverse
50 גרושי
1842 - 1850
כסף 0.868, 5.19g, ø 24.5mm
C# 131
מחיר: 138.6

פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1816 - 1820
כסף 0.593 , 9.09g, ø 25mm
C# 99
מחיר: 23.83
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1821 - 1825
כסף 0.593 , 9.09g, ø 25mm
C# 99b
מחיר: 12.84
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1826 - 1830
כסף 0.593 , 9.09g, ø 25mm
C# 115
מחיר: 5,189

פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1831
כסף 0.593 , 8.9g, ø 26mm
C# 123
מחיר: 886.5
פולין 2 זלוטה - obverseפולין 2 זלוטה - reverse
2 זלוטה
1834 - 1841
כסף 0.868, 6.21g, ø 26mm
C# 132
מחיר: 67.28
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1816 - 1818
כסף 0.868, 15.59g, ø 31mm
C# 100
מחיר: 375.5

פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1829 - 1834
כסף 0.868, 15.55g, ø 31.3mm
C# 116
מחיר: 304.4
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1831
כסף 0.868, 15.55g, ø 31.3mm
C# 126
מחיר: 1,500
פולין 5 זלוטיך - obverseפולין 5 זלוטיך - reverse
5 זלוטיך
1833 - 1841
כסף 0.868, 15.55g, ø 33.3mm
C# 133
מחיר: 151.8

פולין 10 זלוטיך - obverseפולין 10 זלוטיך - reverse
10 זלוטיך
1833 - 1841
כסף 0.868, 31.1g, ø 39.2mm
C# 134
מחיר: 658
פולין 20 זלוטיך - obverseפולין 20 זלוטיך - reverse
20 זלוטיך
1834 - 1840
זהב 0.917, 3.89g, ø 19.1mm
C# 136
מחיר: 1,626
פולין 25 זלוטי - obverseפולין 25 זלוטי - reverse
25 זלוטי
1817 - 1819
זהב 0.917, 4.91g, ø 19.2mm
C# 102
כמות

פולין 50 זלוטיך - obverseפולין 50 זלוטיך - reverse
50 זלוטיך
1817 - 1819
זהב 0.917, 9.81g, ø 23.5mm
C# 103
מחיר: 1,632

פולין>דוכסות ורשה|1807 - 1815
 תקופה

פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1810 - 1814
נחושת, 1.7g, ø 21mm
C# 81
מחיר: 18.31
פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1810 - 1814
נחושת, 8.6g, ø 26mm
C# 82
מחיר: 16
פולין 5 גרושי - obverseפולין 5 גרושי - reverse
5 גרושי
1811 - 1812
כסף 0.220, 2.1g, ø 20mm
C# 83
מחיר: 25.26

פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1810 - 1813
כסף 0.245, 2.9g, ø 22mm
C# 84
מחיר: 37.29
פולין טלר - obverseפולין טלר - reverse
טלר
1811 - 1814
כסף 0.535, 4.9g, ø 26mm
C# 85
כמות
פולין ⅓ טלר - obverseפולין ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1810 - 1814
כסף 0.625, 8.66g, ø 29mm
C# 86
מחיר: 158.4

פולין 1 טלר - obverseפולין 1 טלר - reverse
1 טלר
1811 - 1814
כסף 0.720, 22.92g, ø 38mm
C# 87
כמות
פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1812 - 1813
זהב 0.986, 3.5g, ø 22mm
C# 88
כמות

פולין>סטניסלב אוגוסט פוניאטובסקי|1764 - 1795
 תקופה

פולין 1 סוליד - obverseפולין 1 סוליד - reverse
1 סוליד
1766 - 1792
נחושת, 1.3g, ø 14.5mm
KM# 180
מחיר: 2.15
פולין ½ גרוש - obverseפולין ½ גרוש - reverse
½ גרוש
1766 - 1792
נחושת, 1.95g, ø 17mm
KM# 175
מחיר: 13.19
פולין 1 גרוש - obverseפולין 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1765 - 1795
נחושת, 3.89g, ø 21mm
KM# 177
מחיר: 0.01

פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1765 - 1766
נחושת, 11.69g, ø 26mm
KM# 178
מחיר: 25.97
פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1766 - 1794
נחושת, 11.69g, ø 26mm
KM# 182
מחיר: 3.26
פולין 3 גרוש - obverseפולין 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1786 - 1792
נחושת, 11.69g, ø 26mm
KM# 205
מחיר: 11.7

פולין 6 גרושי - obverseפולין 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1794 - 1795
כסף (בילון), 1.6g, ø 19.5mm
KM# 215
כמות
פולין 1 גרוש כסף - obverseפולין 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1766 - 1782
כסף 0.375, 1.99g, ø 21mm
KM# 183
כמות
פולין 10 גרושי - obverseפולין 10 גרושי - reverse
10 גרושי
1787 - 1795
כסף 0.375, 2.49g, ø 21mm
KM# 206
כמות

פולין 2 גרוש כסף - obverseפולין 2 גרוש כסף - reverse
2 גרוש כסף
1766 - 1786
כסף 0.583 , 3.34g, ø 23.5mm
KM# 184
מחיר: 11.23
פולין 4 גרוש כסף - obverseפולין 4 גרוש כסף - reverse
4 גרוש כסף
1766 - 1782
כסף 0.550, 5.31g, ø 26mm
KM# 185
מחיר: 40.19
פולין 4 גרוש כסף - obverseפולין 4 גרוש כסף - reverse
4 גרוש כסף
1783 - 1786
כסף 0.550, 5.31g
KM# 197
כמות

פולין 4 גרוש כסף - obverseפולין 4 גרוש כסף - reverse
4 גרוש כסף
1787 - 1795
כסף 0.550, 5.31g, ø 26mm
KM# 208
מחיר: 72.22
פולין 8 גרוש כסף - obverseפולין 8 גרוש כסף - reverse
8 גרוש כסף
1766 - 1782
כסף 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 186
כמות
פולין 8 גרוש כסף - obverseפולין 8 גרוש כסף - reverse
8 גרוש כסף
1783 - 1785
כסף 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 198
כמות

פולין 8 גרוש כסף - obverseפולין 8 גרוש כסף - reverse
8 גרוש כסף
1787 - 1795
כסף 0.625, 9.35g, ø 29mm
KM# 209
כמות
פולין ½ טלר - obverseפולין ½ טלר - reverse
½ טלר
1767 - 1782
כסף 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 191
כמות
פולין ½ טלר - obverseפולין ½ טלר - reverse
½ טלר
1783 - 1784
כסף 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 199
כמות

פולין ½ טלר - obverseפולין ½ טלר - reverse
½ טלר
1788 - 1792
כסף 0.833, 14.03g, ø 34mm
KM# 211
כמות
פולין 6 זלוטיך - obverseפולין 6 זלוטיך - reverse
6 זלוטיך
1794 - 1795
כסף 0.833, 24.1g, ø 38.5mm
KM# 216
כמות
פולין 1 טלר - obverseפולין 1 טלר - reverse
1 טלר
1766
כסף 0.833, 28.07g, ø 43mm
KM# 187
כמות

פולין 1 טלר - obverseפולין 1 טלר - reverse
1 טלר
1768 - 1781
כסף 0.833, 28.07g, ø 43mm
KM# 194
כמות
פולין 1 טלר - obverseפולין 1 טלר - reverse
1 טלר
1783 - 1785
כסף 0.833, 28.07g, ø 40mm
KM# 200
כמות
פולין 1 טלר - obverseפולין 1 טלר - reverse
1 טלר
1788 - 1792
כסף 0.833, 28.07g, ø 40mm
KM# 212
כמות

פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1766 - 1771
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 190
כמות
פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1766
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 188
כמות
No ImageNo Image
1 דוקאט
1766
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 189
כמות

פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1772 - 1779
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 195
כמות
פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1780 - 1795
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 196
כמות
פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1784 - 1786
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 201
כמות

פולין 1 דוקאט - obverseפולין 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1787 - 1790
זהב 0.986, 3.5g, ø 21mm
KM# 210
כמות
פולין 1½ דוקט - obverseפולין 1½ דוקט - reverse
1½ דוקט
1794
זהב 0.986, 5.25g, ø 22mm
KM# 217
כמות
פולין 3 דוקט - obverseפולין 3 דוקט - reverse
3 דוקט
1794
זהב 0.986, 10.5g, ø 29mm
KM# 218
כמות

uCoin