אל סלבדור
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

אל סלבדור - קטלוג מטבעות

אל סלבדור>הרפובליקה של אל סלבדור|1919 - 2001
 תקופה

אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1915 - 1936
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 16.3mm
KM# 127
מחיר: 4.85
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1940
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 16.3mm
KM# 133
מחיר: 6.81
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1942 - 1972
ארד, 2.5g, ø 16.2mm
KM# 135.1
מחיר: 2.68

אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1976 - 1977
פליז, 1.5g, ø 15mm
KM# 135.2
מחיר: 1.85
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1981
פליז, 1.5g, ø 15mm
KM# 135.2a
מחיר: 2.87
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1986
פלדה מצופה בנחושת , 1.3g, ø 15mm
KM# 135.2b
מחיר: 2.05

אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1989 - 1992
פלדה מצופה בארד , 1.3g, ø 15mm
KM# 135.1a
מחיר: 2.08
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1995
פלדה מצופה בפליז , 1.4g, ø 15mm
KM# 135.2c
מחיר: 1.28
אל סלבדור 2 סנטאבו - obverseאל סלבדור 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1974
פליז ניקל, 2.6g, ø 17mm
KM# 147
מחיר: 1.97

אל סלבדור 3 סנטאבו - obverseאל סלבדור 3 סנטאבו - reverse
3 סנטאבו
1974
פליז ניקל, 4g, ø 19mm
KM# 148
מחיר: 2.6
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1915 - 1925
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 129
מחיר: 3.21
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1939 - 1974
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 134
מחיר: 1.9

אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1944 - 1952
נחושת-אבץ-ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 134a
מחיר: 2.11
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1975
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 5g, ø 23mm
KM# 149
מחיר: 5.23
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1976 - 1986
פלדה עם ציפוי ניקל , 5g, ø 23mm
KM# 149a
מחיר: 2.26

אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1977
נחושת-אבץ-ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 149b
מחיר: 2.21
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1987
נירוסטה, 2g, ø 17mm
KM# 154
מחיר: 2.83
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1991
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 2g, ø 17mm
KM# 154a
מחיר: 1.12

אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1992 - 1999
פלדה עם ציפוי ניקל , 2g, ø 17mm
KM# 154b
מחיר: 1.11
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1921 - 1972
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 26mm
KM# 130
מחיר: 3.56
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1952 - 1985
נחושת-אבץ-ניקל, 7g, ø 26mm
KM# 130a
מחיר: 3.55

אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1975
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 7g, ø 26mm
KM# 150
מחיר: 3.12
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1977
נחושת-אבץ-ניקל, 7g, ø 26mm
KM# 150a
מחיר: 3.74
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1987 - 1999
נירוסטה, 3g, ø 20mm
KM# 155
מחיר: 1.98

אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1992 - 1994
פלדה עם ציפוי ניקל , 3g, ø 20mm
KM# 155a
מחיר: 1.66
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1995 - 1998
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 3g, ø 20mm
KM# 155b
מחיר: 1.97
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1943 - 1944
כסף 0.900, 7.5g, ø 29mm
KM# 136
מחיר: 35.82

אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1953
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 137
מחיר: 9.65
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1970 - 1977
ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 139
מחיר: 1.6
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1986
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 18mm
KM# 139a
מחיר: 2.23

אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1988
נירוסטה, 4g, ø 22.5mm
KM# 157
מחיר: 2.01
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1992 - 1995
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 4g, ø 22.5mm
KM# 157a
מחיר: 1.27
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1993 - 1999
פלדה עם ציפוי ניקל , 4g, ø 22.5mm
KM# 157b
מחיר: 2.61

אל סלבדור 50 סנטאבו - obverseאל סלבדור 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1953
כסף 0.900, 5g, ø 21mm
KM# 138
מחיר: 16.63
אל סלבדור 50 סנטאבו - obverseאל סלבדור 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1970 - 1977
ניקל, 5g, ø 20mm
KM# 140
מחיר: 5.35
אל סלבדור 1 קולון - obverseאל סלבדור 1 קולון - reverse
1 קולון
1984 - 1985
סגסוגת נחושת וניקל , 9.5g, ø 29mm
KM# 153
מחיר: 5.63

אל סלבדור 1 קולון - obverseאל סלבדור 1 קולון - reverse
1 קולון
1988 - 1999
נירוסטה, 6g, ø 25mm
KM# 156
מחיר: 3.32
אל סלבדור 1 קולון - obverseאל סלבדור 1 קולון - reverse
1 קולון
1991
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 6g, ø 25mm
KM# 156a
מחיר: 3.23
אל סלבדור 1 קולון - obverseאל סלבדור 1 קולון - reverse
1 קולון
1993 - 1998
פלדה עם ציפוי ניקל , 6g, ø 25mm
KM# 156b
מחיר: 2.9

אל סלבדור>הרפובליקה של אל סלבדור|1889 - 1918
 תקופה

אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1889 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 16.1mm
KM# 106
מחיר: 6.91
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1892 - 1893
נחושת, 5g, ø 25mm
KM# 108
כמות
אל סלבדור 1 סנטאבו - obverseאל סלבדור 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1915 - 1936
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 16.3mm
KM# 127
מחיר: 4.85

אל סלבדור 3 סנטאבו - obverseאל סלבדור 3 סנטאבו - reverse
3 סנטאבו
1889 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 3.3g, ø 20mm
KM# 107
מחיר: 4.98
אל סלבדור 3 סנטאבו - obverseאל סלבדור 3 סנטאבו - reverse
3 סנטאבו
1915
סגסוגת נחושת וניקל , 3.5g, ø 20mm
KM# 128
מחיר: 7.82
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1892 - 1893
כסף 0.835, 1.25g, ø 14mm
KM# 109
מחיר: 39.33

אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1911
כסף 0.835, 1.25g, ø 14mm
KM# 121
מחיר: 16.72
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1914
כסף 0.835, 1.25g, ø 14mm
KM# 124
כמות
אל סלבדור 5 סנטאבו - obverseאל סלבדור 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1915 - 1925
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 129
מחיר: 3.21

אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1892
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 110
כמות
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1911
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 122
מחיר: 50.3
אל סלבדור 10 סנטאבו - obverseאל סלבדור 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1914
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 125
מחיר: 41.97

אל סלבדור 20 סנטאבו - obverseאל סלבדור 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1892
כסף 0.835, 5g, ø 21.5mm
KM# 111
כמות
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1911
כסף 0.835, 6.25g, ø 24mm
KM# 123
מחיר: 83.82
אל סלבדור 25 סנטאבו - obverseאל סלבדור 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1914
כסף 0.835, 6.25g, ø 24mm
KM# 126
מחיר: 83.82

אל סלבדור 50 סנטאבו - obverseאל סלבדור 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1892
כסף 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 112
כמות
אל סלבדור 50 סנטאבו - obverseאל סלבדור 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1892 - 1894
כסף 0.900, 12.5g, ø 31mm
KM# 113
כמות
אל סלבדור 1 פסו - obverseאל סלבדור 1 פסו - reverse
1 פסו
1892
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 114
כמות

אל סלבדור 1 פסו - obverseאל סלבדור 1 פסו - reverse
1 פסו
1892 - 1914
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 115
מחיר: 195.5
אל סלבדור 2½ פסו - obverseאל סלבדור 2½ פסו - reverse
2½ פסו
1892
זהב 0.900, 4.032g, ø 18mm
KM# 116
כמות
אל סלבדור 5 פסו - obverseאל סלבדור 5 פסו - reverse
5 פסו
1892
זהב 0.900, 8.065g, ø 21mm
KM# 117
כמות

אל סלבדור 10 פסו - obverseאל סלבדור 10 פסו - reverse
10 פסו
1892
זהב 0.900, 16.13g, ø 27.5mm
KM# 118
כמות
אל סלבדור 20 פסו - obverseאל סלבדור 20 פסו - reverse
20 פסו
1892
זהב 0.900, 32.26g, ø 33mm
KM# 119
כמות

uCoin