אוקראינה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

אוקראינה - קטלוג מטבעות

אוקראינה>מדינת אוקראינה|1992 - 2019
 תקופה

אוקראינה 1 קופייקה - obverseאוקראינה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1992 - 1996
נירוסטה, 1.5g, ø 16mm
KM# 6a
מחיר: 0.36
אוקראינה 1 קופייקה - obverseאוקראינה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
2000 - 2018
נירוסטה, 1.5g, ø 16mm
KM# 6b
מחיר: 0.16
אוקראינה 2 קופייקה - obverseאוקראינה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1992 - 1996
אלומיניום, 0.64g, ø 17.3mm
KM# 4a
מחיר: 0.3

אוקראינה 2 קופייקה - obverseאוקראינה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
2001 - 2018
נירוסטה, 1.8g, ø 17.3mm
KM# 4b
מחיר: 0.16
אוקראינה 5 קופייקה - obverseאוקראינה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1992 - 1996
נירוסטה, 4.3g, ø 24mm
KM# 7a
מחיר: 0.16
אוקראינה 5 קופייקה - obverseאוקראינה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
2001 - 2018
נירוסטה, 4.3g, ø 24mm
KM# 7b
מחיר: 0.13

אוקראינה 10 קופייקה - obverseאוקראינה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1992 - 1996
פליז, 1.7g, ø 16.3mm
KM# 1.1a
מחיר: 0.24
אוקראינה 10 קופייקה - obverseאוקראינה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
2001 - 2016
ארד אלומיניום, 1.7g, ø 16.3mm
KM# 1.1b
מחיר: 0.2
אוקראינה 10 קופייקה - obverseאוקראינה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
2014 - 2019
פלדה מצופה בפליז , 1.7g, ø 16.3mm
UC# 4
מחיר: 0.16

אוקראינה 25 קופייקה - obverseאוקראינה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1992 - 1996
פליז, 2.9g, ø 20.8mm
KM# 2.1a
מחיר: 0.26
אוקראינה 25 קופייקה - obverseאוקראינה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
2001 - 2016
ארד אלומיניום, 2.9g, ø 20.8mm
KM# 2.1b
מחיר: 0.24
אוקראינה 25 קופייקה - obverseאוקראינה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
2014 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 2.9g, ø 20.8mm
UC# 1
מחיר: 0.16

אוקראינה 50 קופייקה - obverseאוקראינה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1992 - 1996
פליז, 4.2g, ø 23mm
KM# 3.3a
מחיר: 0.11
אוקראינה 50 קופייקה - obverseאוקראינה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
2001 - 2016
ארד אלומיניום, 4.2g, ø 23mm
KM# 3.3b
מחיר: 0.27
אוקראינה 50 קופייקה - obverseאוקראינה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
2013 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 4.2g, ø 23mm
UC# 2
מחיר: 0.36

אוקראינה 1 הריבניה - obverseאוקראינה 1 הריבניה - reverse
1 הריבניה
1992 - 1996
פליז, 7.1g, ø 26mm
KM# 8a
מחיר: 1.84
אוקראינה 1 הריבניה - obverseאוקראינה 1 הריבניה - reverse
1 הריבניה
2001 - 2003
ארד אלומיניום, 6.8g, ø 26mm
KM# 8b
מחיר: 0.51
אוקראינה 1 הריבניה - obverseאוקראינה 1 הריבניה - reverse
1 הריבניה
2004 - 2018
Volodymyr the Great
ארד אלומיניום, 6.8g, ø 26mm
KM# 209
מחיר: 0.48

אוקראינה 1 הריבניה - obverseאוקראינה 1 הריבניה - reverse
1 הריבניה
2013 - 2018
ארד אלומיניום, 6.8g, ø 26mm
UC# 3
מחיר: 32.31
אוקראינה 1 הריבניה - obverseאוקראינה 1 הריבניה - reverse
1 הריבניה
2018 - 2019
פלדה עם ציפוי ניקל , 3.3g, ø 18.9mm
UC# 5
מחיר: 0.17
אוקראינה 2 הריבניה - obverseאוקראינה 2 הריבניה - reverse
2 הריבניה
2018 - 2019
פלדה עם ציפוי ניקל , 4g, ø 20.2mm
UC# 6
מחיר: 0.3

uCoin