בלגיה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

בלגיה - קטלוג מטבעות

בלגיה>280 האיחוד האירופי (יורו)|1999 - 2018
 תקופה

בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
1999 - 2007
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 224
מחיר: 0.13
בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2008
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 274
מחיר: 38.34
בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2009 - 2013
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 295
מחיר: 0.08

בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2014 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 331
מחיר: 0.68
בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
1999 - 2007
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 225
מחיר: 0.08
בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2008
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 275
מחיר: 30.08

בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2009 - 2013
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 296
מחיר: 0.25
בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2014 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 332
מחיר: 0.51
בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
1999 - 2007
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 226
מחיר: 0.21

בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2008
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 276
מחיר: 24.73
בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2009 - 2013
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 297
מחיר: 0.25
בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2014 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 333
מחיר: 0.26

בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 227
מחיר: 0.42
בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2007
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 242
מחיר: 5.9
בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2008
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 277
מחיר: 13.37

בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2009 - 2013
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 298
מחיר: 0.42
בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2014 - 2018
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 334
מחיר: 0.96
בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 228
מחיר: 0.85

בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2007
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 243
מחיר: 0.85
בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2008
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 278
מחיר: 0.85
בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2009 - 2013
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 299
מחיר: 0.85

בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2014 - 2018
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 335
מחיר: 3.69
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 229
מחיר: 2.11
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2007
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 244
מחיר: 2.33

בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2008
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 279
מחיר: 2.11
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2009 - 2013
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 300
מחיר: 2.11
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2014 - 2018
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 336
מחיר: 2.11

בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
1999 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 230
מחיר: 4.23
בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 245
מחיר: 20.58
בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2008
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 280
מחיר: 4.23

בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2009 - 2013
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 301
מחיר: 4.23
בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2014 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 337
מחיר: 9.5
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
1999 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 231
מחיר: 8.46

בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 246
מחיר: 8.46
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2008
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 281
מחיר: 8.46
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2009 - 2013
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 302
מחיר: 8.46

בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2014 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 338
מחיר: 15.37

בלגיה>המלך אלברט II|1994 - 2001
 תקופה

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1956 - 2001
BELGIE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
מחיר: 0.38
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1958 - 2001
BELGIQUE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
מחיר: 0.4
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
פלדה עם ציפוי ניקל , 2.75g, ø 18mm
KM# 187
מחיר: 0.59

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
פלדה עם ציפוי ניקל , 2.75g, ø 18mm
KM# 188
מחיר: 0.42
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
ארד אלומיניום, 5.5g, ø 24mm
KM# 190
מחיר: 0.55
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
ארד אלומיניום, 5.5g, ø 24mm
KM# 189
מחיר: 0.59

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
ארד ניקל, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 191
מחיר: 1.23
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
ארד ניקל, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 192
מחיר: 1.05
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
ניקל, 7g, ø 22.75mm
KM# 193
מחיר: 2.93

בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
ניקל, 7g, ø 22.75mm
KM# 194
מחיר: 3.65

בלגיה>אקו|1979 - 1998
 תקופה

בלגיה 5 אקו - obverseבלגיה 5 אקו - reverse
5 אקו
1987
Treaties of Rome
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 166
מחיר: 43.65
No ImageNo Image
5 אקו
1991
Charlemagne
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 183
כמות
No ImageNo Image
5 אקו
1993
Belgian Presidency of the EU
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 185
כמות

No ImageNo Image
5 אקו
1995
האמות המאוחדות (או"ם)
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 200
כמות
No ImageNo Image
5 אקו
1996
UNICEF
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 203
כמות
No ImageNo Image
5 אקו
1997
Treaties of Rome
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 205
כמות

No ImageNo Image
5 אקו
1998
Human Rights Declaration
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 221
כמות

בלגיה>המלך בודואן I|1948 - 1993
 תקופה

בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1953 - 1963
BELGIQUE
ארד, 2g, ø 17mm
KM# 146
מחיר: 0.63
בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1954 - 1960
BELGIE
ארד, 2g, ø 17mm
KM# 147
מחיר: 0.59
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1964 - 1975
BELGIE
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 16mm
KM# 154
מחיר: 0.34

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1964 - 1975
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 16mm
KM# 153
מחיר: 0.3
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1952 - 1954
BELGIE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 145
מחיר: 0.51
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1952 - 1955
BELGIQUE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 144
מחיר: 0.34

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1956 - 2001
BELGIE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
מחיר: 0.38
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1958 - 2001
BELGIQUE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
מחיר: 0.4
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1950 - 1988
BELGIE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
KM# 143
מחיר: 0.38

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1950 - 1988
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
KM# 142
מחיר: 0.42
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1989 - 1993
BELGIQUE
נירוסטה, 2.75g, ø 18mm
KM# 170
מחיר: 0.59
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1989 - 1993
BELGIE
נירוסטה, 2.75g, ø 18mm
KM# 171
מחיר: 0.55

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1948 - 1981
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
KM# 134
מחיר: 0.39
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1948 - 1981
BELGIE
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
KM# 135
מחיר: 0.42
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1986 - 1993
BELGIQUE
ארד אלומיניום, 5.51g, ø 24mm
KM# 163
מחיר: 0.68

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1986 - 1993
BELGIE
ארד אלומיניום, 5.51g, ø 24mm
KM# 164
מחיר: 0.55
בלגיה 10 פרנק - obverseבלגיה 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1969 - 1979
BELGIE
ניקל, 8g, ø 27mm
KM# 156
מחיר: 1.27
בלגיה 10 פרנק - obverseבלגיה 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1969 - 1979
BELGIQUE
ניקל, 8g, ø 27mm
KM# 155
מחיר: 1.5

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1949 - 1955
BELGIQUE
כסף 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 140
מחיר: 15.85
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1949 - 1955
BELGIE
כסף 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 141
מחיר: 11.62
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1980 - 1993
BELGIQUE
ארד ניקל, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 159
מחיר: 0.68

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1980 - 1993
BELGIE
ארד ניקל, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 160
מחיר: 0.76
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1948 - 1954
BELGIE
כסף 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 137
מחיר: 26.15
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1948 - 1954
BELGIQUE
כסף 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 136
מחיר: 24.69

בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1987 - 1993
BELGIQUE
ניקל, 7g, ø 22.5mm
KM# 168
מחיר: 1.18
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1987 - 1993
BELGIE
ניקל, 7g, ø 22.5mm
KM# 169
מחיר: 1.4
בלגיה 100 פרנק - obverseבלגיה 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1948 - 1951
BELGIE
כסף 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 139
מחיר: 43.1

בלגיה 100 פרנק - obverseבלגיה 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1948 - 1954
BELGIQUE
כסף 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 138
מחיר: 49.22

בלגיה>המלך ליאופולד III|1934 - 1947
 תקופה

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1938
BELGIQUE - BELGIE
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 110
מחיר: 1.75
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 111
מחיר: 2.37
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1941 - 1942
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 2.5g, ø 19mm
KM# 124
מחיר: 0.89

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 2.5g, ø 19mm
KM# 123
מחיר: 1.27
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 112
מחיר: 2.16
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1939
BELGIE - BELGIQUE
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 113
מחיר: 1.78

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1941 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 126
מחיר: 1.18
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 125
מחיר: 0.93
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1938
BELGIE - BELGIQUE
פליז ניקל, 6.5g, ø 26mm
KM# 115
מחיר: 2.16

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
פליז ניקל, 6.5g, ø 26mm
KM# 114
מחיר: 2.07
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1942 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 6.5g, ø 26mm
KM# 132
מחיר: 1.52
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1942 - 1946
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 6.5g, ø 26mm
KM# 131
מחיר: 1.01

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
ניקל, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 120
מחיר: 2.87
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1939
BELGIQUE - BELGIE
ניקל, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 119
מחיר: 2.11
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1941 - 1947
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 4.2g, ø 21.5mm
KM# 127
מחיר: 1.79

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1942 - 1947
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 4.3g, ø 21.7mm
KM# 128
מחיר: 1.37
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1944
פלדה מצופה באבץ, 2.75g, ø 19mm
KM# 133
מחיר: 5.19
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1936
BELGIE
ניקל, 12g, ø 31mm
KM# 109
מחיר: 15.33

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1936 - 1937
BELGIQUE
ניקל, 12g, ø 31mm
KM# 108
מחיר: 13.5
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
ניקל, 9g, ø 25mm
KM# 116
מחיר: 9.7
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1938 - 1939
BELGIE - BELGIQUE
ניקל, 9g, ø 25mm
KM# 117
מחיר: 5.24

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1941 - 1946
DER BELGEN
אבץ, 6g, ø 25mm
KM# 130
מחיר: 3.76
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1941 - 1947
DES BELGES
אבץ, 6g, ø 25mm
KM# 129
מחיר: 1.91
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1934 - 1935
כסף 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 105
מחיר: 30.19

בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1939 - 1940
BELGIQUE:BELGIE
כסף 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 121
מחיר: 57
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1939 - 1940
BELGIE:BELGIQUE
כסף 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 122
מחיר: 42.52

בלגיה>המלך אלברט I|1910 - 1934
 תקופה

בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1912 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 76
מחיר: 4.59
בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1912
ALBERT KONING DER BELGEN
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 77
מחיר: 3.32
בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1910 - 1919
ALBERT KONING DER BELGEN
נחושת, 4g, ø 21.6mm
KM# 65
מחיר: 3.72

בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1911 - 1919
ALBERT ROI DES BELGES
נחושת, 4g, ø 21.6mm
KM# 64
מחיר: 5.5
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1910 - 1931
KONINGRIJK BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 67
מחיר: 1.86
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1910 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 66
מחיר: 1.69

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1915 - 1916
אבץ, 2.5g, ø 19mm
KM# 80
מחיר: 2.16
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1930 - 1931
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 94
מחיר: 2.37
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1932
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 93
מחיר: 1.73

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1915 - 1917
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 81
מחיר: 2.96
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1920 - 1930
KONINKRIJK BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 86
מחיר: 1.4
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1920 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 85
מחיר: 1.48

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1930 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 95
מחיר: 6
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1930 - 1931
KONINKRIJK BELGIË
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 96
מחיר: 3.04
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1910 - 1929
KONINGRIJK BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 69
מחיר: 1.78

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1913 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 68
מחיר: 1.78
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1915 - 1918
אבץ, 6.5g, ø 26mm
KM# 82
מחיר: 2.88
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1910 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
מחיר: 10.81

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1910 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 70
מחיר: 9.42
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1918
אבץ, 5g, ø 24mm
KM# 83
מחיר: 16.24
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1922 - 1933
BELGIQUE
ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 87
מחיר: 2.03

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1923 - 1934
BELGIE
ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 88
מחיר: 1.99
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1910 - 1918
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 72
מחיר: 11.03
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1910 - 1918
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 73
מחיר: 16.23

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1922 - 1934
BELGIQUE
ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 89
מחיר: 1.73
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1922 - 1935
BELGIË
ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 90
מחיר: 1.78
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1910 - 1912
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 74
מחיר: 26.22

בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1911 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 75
מחיר: 31.19
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1923 - 1930
BELGIË
ניקל, 10g, ø 27mm
KM# 92
מחיר: 2.99
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1923 - 1930
BELGIQUE
ניקל, 10g, ø 27mm
KM# 91
מחיר: 6.7

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1930 - 1933
ALBERT KONING DER BELGEN
ניקל, 13.8g, ø 31mm
KM# 98
מחיר: 9.86
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1930 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
ניקל, 13.8g, ø 31mm
KM# 97
מחיר: 7.59
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1914
ALBERT ROI DES BELGES
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 78
מחיר: 1,045

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1914
ALBERT KONING DER BELGEN
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 79
כמות
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1931 - 1932
ALBERT KONING DER BELGEN
ניקל, 20g, ø 37mm
KM# 102
מחיר: 107.5
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1931 - 1932
ALBERT ROI DES BELGES
ניקל, 20g, ø 37mm
KM# 101
מחיר: 26.05

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1933 - 1934
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 104
מחיר: 24.01
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1933 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 103
מחיר: 21.32

בלגיה>המלך ליאופולד II|1865 - 1909
 תקופה

בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1869 - 1907
DES BELGES
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 33
מחיר: 3.63
בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1882 - 1907
DER BELGEN
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 34
מחיר: 3.13
בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1869 - 1909
DES BELGES
נחושת, 4g, ø 21.5mm
KM# 35
מחיר: 2.58

בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1902 - 1909
DER BELGEN
נחושת, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
מחיר: 3.82
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1894 - 1900
DER BELGEN
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 41
מחיר: 2.97
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1894 - 1901
DES BELGES
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 40
מחיר: 6.1

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1901 - 1903
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 46
מחיר: 6.34
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1901
DES BELGES
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 44
מחיר: 14.47
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1901
DER BELGEN
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 45
מחיר: 25.86

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1902 - 1903
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 47
מחיר: 5.01
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1904 - 1907
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 55
מחיר: 1.23
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1904 - 1907
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 54
מחיר: 1.73

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1894 - 1901
DER BELGEN
סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 21mm
KM# 43
מחיר: 5.2
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1894 - 1901
DES BELGES
סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 21mm
KM# 42
מחיר: 5.97
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1901 - 1903
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 48
מחיר: 5.96

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1902 - 1903
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 49
מחיר: 1.94
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1904 - 1906
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 52
מחיר: 1.78
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1904 - 1906
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 53
מחיר: 2.2

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1908
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 63
מחיר: 6.68
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1908 - 1909
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 62
מחיר: 3.21
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1866 - 1899
DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
מחיר: 5.03

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1886 - 1899
DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
מחיר: 24.14
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1901
DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
מחיר: 13.04
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1901
DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 51
מחיר: 15.25

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1907 - 1909
DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 61
מחיר: 18.13
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1907 - 1909
DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 60
מחיר: 19.02
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1866 - 1886
DES BELGES
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
מחיר: 18.63

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1886 - 1887
DER BELGEN
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 29
מחיר: 32.48
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1904 - 1909
DES BELGES
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 56
מחיר: 24.36
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1904 - 1909
DER BELGEN
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 57
מחיר: 24.29

בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1866 - 1868
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 30
מחיר: 25.73
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1887
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 31
מחיר: 221.6
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1904 - 1909
DER BELGEN
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 59
מחיר: 34.46

בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1904 - 1909
DES BELGES
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 58
מחיר: 39.53
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1865 - 1876
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 24
מחיר: 68.16
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1867 - 1870
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 32
מחיר: 994.5

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1870 - 1882
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 37
מחיר: 972.5

בלגיה>המלך ליאופולד I|1832 - 1865
 תקופה

בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1832 - 1863
נחושת, 2g, ø 17mm
KM# 1
מחיר: 1.19
בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1833 - 1865
נחושת, 3.6g, ø 22mm
KM# 4
מחיר: 1.71
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1833 - 1859
נחושת, 9.8g, ø 28.3mm
KM# 5
מחיר: 6.92

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1861 - 1864
סגסוגת נחושת וניקל , 2.95g, ø 19.5mm
KM# 21
מחיר: 6.75
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1832 - 1855
נחושת, 20g, ø 32mm
KM# 2
מחיר: 63.42
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1861 - 1864
סגסוגת נחושת וניקל , 4.26g, ø 21.4mm
KM# 22
מחיר: 5.73

בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1852 - 1858
כסף 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 19
מחיר: 38.72
בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1860 - 1861
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 25.5mm
KM# 20
מחיר: 20.73
בלגיה ¼ פרנק - obverseבלגיה ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1834 - 1844
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 8
מחיר: 104.2

בלגיה ¼ פרנק - obverseבלגיה ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1849 - 1850
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 14
כמות
בלגיה ½ פרנק - obverseבלגיה ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1833 - 1844
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
מחיר: 40.82
בלגיה ½ פרנק - obverseבלגיה ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1849 - 1850
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 15
כמות

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1833 - 1844
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 7
מחיר: 87.21
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1849 - 1850
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 16
כמות
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1834 - 1844
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 9
כמות

בלגיה 2½ פרנק - obverseבלגיה 2½ פרנק - reverse
2½ פרנק
1848 - 1849
כסף 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 11
מחיר: 1,736
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1832 - 1849
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 3
מחיר: 102
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1849 - 1865
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17
מחיר: 101.9

בלגיה 10 פרנק - obverseבלגיה 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1849 - 1850
זהב 0.900, 3.166g, ø 17mm
KM# 18
כמות
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1834 - 1841
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A23
כמות
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1865
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 23
מחיר: 978

בלגיה 25 פרנק - obverseבלגיה 25 פרנק - reverse
25 פרנק
1848 - 1850
זהב 0.900, 7.916g, ø 22mm
KM# 13
כמות
בלגיה 40 פרנק - obverseבלגיה 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1834 - 1841
זהב 0.900, 12.9g, ø 26.5mm
KM# B23
כמות

uCoin