בלגיה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

בלגיה - קטלוג מטבעות

בלגיה>280 האיחוד האירופי (יורו)|1999 - 2019
 תקופה

בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
1999 - 2007
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 224
מחיר: 0.12
בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2008
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 274
מחיר: 35.13
בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2009 - 2013
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 295
מחיר: 0.08

בלגיה 1 סנט יורו - obverseבלגיה 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2014 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 331
מחיר: 0.63
בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
1999 - 2007
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 225
מחיר: 0.08
בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2008
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 275
מחיר: 24.13

בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2009 - 2013
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 296
מחיר: 0.24
בלגיה 2 סנט יורו - obverseבלגיה 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2014 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 332
מחיר: 0.47
בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
1999 - 2007
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 226
מחיר: 0.2

בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2008
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 276
מחיר: 19.2
בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2009 - 2013
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 297
מחיר: 0.24
בלגיה 5 סנט יורו - obverseבלגיה 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2014 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 333
מחיר: 0.24

בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 227
מחיר: 0.39
בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2007
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 242
מחיר: 4.94
בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2008
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 277
מחיר: 9.19

בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2009 - 2013
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 298
מחיר: 0.39
בלגיה 10 סנט יורו - obverseבלגיה 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2014 - 2019
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 334
מחיר: 0.79
בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 228
מחיר: 0.79

בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2007
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 243
מחיר: 0.79
בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2008
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 278
מחיר: 0.79
בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2009 - 2013
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 299
מחיר: 0.79

בלגיה 20 סנט יורו - obverseבלגיה 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2014 - 2019
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 335
מחיר: 1.04
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 229
מחיר: 1.97
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2007
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 244
מחיר: 2.16

בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2008
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 279
מחיר: 1.97
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2009 - 2013
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 300
מחיר: 1.97
בלגיה 50 סנט יורו - obverseבלגיה 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2014 - 2019
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 336
מחיר: 1.97

בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
1999 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 230
מחיר: 3.93
בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 245
מחיר: 8.41
בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2008
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 280
מחיר: 3.93

בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2009 - 2013
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 301
מחיר: 3.93
בלגיה 1 אירו - obverseבלגיה 1 אירו - reverse
1 אירו
2014 - 2019
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 337
מחיר: 8.69
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
1999 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 231
מחיר: 7.87

בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2007
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 246
מחיר: 7.87
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2008
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 281
מחיר: 7.87
בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2009 - 2013
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 302
מחיר: 7.87

בלגיה 2 אירו - obverseבלגיה 2 אירו - reverse
2 אירו
2014 - 2019
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 338
מחיר: 10.14

בלגיה>המלך אלברט II|1994 - 2001
 תקופה

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1956 - 2001
BELGIE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
מחיר: 0.35
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1958 - 2001
BELGIQUE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
מחיר: 0.39
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
פלדה עם ציפוי ניקל , 2.75g, ø 18mm
KM# 187
מחיר: 0.55

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
פלדה עם ציפוי ניקל , 2.75g, ø 18mm
KM# 188
מחיר: 0.39
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
ארד אלומיניום, 5.5g, ø 24mm
KM# 190
מחיר: 0.51
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
ארד אלומיניום, 5.5g, ø 24mm
KM# 189
מחיר: 0.55

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
ארד ניקל, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 192
מחיר: 0.98
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
ארד ניקל, 8.5g, ø 25.65mm
KM# 191
מחיר: 1.14
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1994 - 2001
BELGIE
ניקל, 7g, ø 22.75mm
KM# 194
מחיר: 3.33

בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1994 - 2001
BELGIQUE
ניקל, 7g, ø 22.75mm
KM# 193
מחיר: 2.73

בלגיה>אקו|1979 - 1998
 תקופה

בלגיה 5 אקו - obverseבלגיה 5 אקו - reverse
5 אקו
1987
Treaties of Rome
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 166
מחיר: 41.59
No ImageNo Image
5 אקו
1991
Charlemagne
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 183
כמות
בלגיה 5 אקו - obverseבלגיה 5 אקו - reverse
5 אקו
1993
Belgian Presidency of the EU
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 185
מחיר: 112.7

בלגיה 5 אקו - obverseבלגיה 5 אקו - reverse
5 אקו
1995
האמות המאוחדות (או"ם)
כסף 0.925, 22.85g, ø 37mm
KM# 200
מחיר: 112.7
No ImageNo Image
5 אקו
1996
UNICEF
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 203
כמות
No ImageNo Image
5 אקו
1997
Treaties of Rome
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 205
מחיר: 98.37

No ImageNo Image
5 אקו
1998
Human Rights Declaration
כסף 0.833, 22.85g, ø 37mm
KM# 221
מחיר: 98.37
בלגיה 50 אקו - obverseבלגיה 50 אקו - reverse
50 אקו
1987
Treaties of Rome
זהב 0.900, 17.27g, ø 29mm
KM# 167
מחיר: 2,676

בלגיה>המלך בודואן I|1948 - 1993
 תקופה

בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1953 - 1963
BELGIQUE
ארד, 2g, ø 17mm
KM# 146
מחיר: 0.59
בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1954 - 1960
BELGIE
ארד, 2g, ø 17mm
KM# 147
מחיר: 0.55
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1964 - 1975
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 16mm
KM# 153
מחיר: 0.28

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1964 - 1975
BELGIE
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 16mm
KM# 154
מחיר: 0.31
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1952 - 1954
BELGIE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 145
מחיר: 0.47
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1952 - 1955
BELGIQUE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 144
מחיר: 0.32

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1956 - 2001
BELGIE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 149
מחיר: 0.35
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1958 - 2001
BELGIQUE
ארד, 2.75g, ø 19mm
KM# 148
מחיר: 0.39
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1950 - 1988
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
KM# 142
מחיר: 0.39

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1950 - 1988
BELGIE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
KM# 143
מחיר: 0.35
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1989 - 1993
BELGIE
נירוסטה, 2.75g, ø 18mm
KM# 171
מחיר: 0.51
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1989 - 1993
BELGIQUE
נירוסטה, 2.75g, ø 18mm
KM# 170
מחיר: 0.55

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1948 - 1981
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
KM# 134
מחיר: 0.36
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1948 - 1981
BELGIE
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
KM# 135
מחיר: 0.39
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1986 - 1993
BELGIQUE
ארד אלומיניום, 5.51g, ø 24mm
KM# 163
מחיר: 0.43

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1986 - 1993
BELGIE
ארד אלומיניום, 5.51g, ø 24mm
KM# 164
מחיר: 0.43
בלגיה 10 פרנק - obverseבלגיה 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1969 - 1979
BELGIQUE
ניקל, 8g, ø 27mm
KM# 155
מחיר: 1.49
בלגיה 10 פרנק - obverseבלגיה 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1969 - 1979
BELGIE
ניקל, 8g, ø 27mm
KM# 156
מחיר: 1.18

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1949 - 1955
BELGIQUE
כסף 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 140
מחיר: 14.75
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1949 - 1955
BELGIE
כסף 0.835, 8g, ø 27mm
KM# 141
מחיר: 10.82
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1980 - 1993
BELGIE
ארד ניקל, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 160
מחיר: 0.71

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1980 - 1993
BELGIQUE
ארד ניקל, 8.63g, ø 25.6mm
KM# 159
מחיר: 0.63
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1948 - 1954
BELGIQUE
כסף 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 136
מחיר: 26.79
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1948 - 1954
BELGIE
כסף 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 137
מחיר: 23.94

בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1987 - 1993
BELGIQUE
ניקל, 7g, ø 22.5mm
KM# 168
מחיר: 1.1
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1987 - 1993
BELGIE
ניקל, 7g, ø 22.5mm
KM# 169
מחיר: 1.3
בלגיה 100 פרנק - obverseבלגיה 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1948 - 1951
BELGIE
כסף 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 139
מחיר: 40.1

בלגיה 100 פרנק - obverseבלגיה 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1948 - 1954
BELGIQUE
כסף 0.835, 18g, ø 33mm
KM# 138
מחיר: 44.36

בלגיה>המלך ליאופולד III|1934 - 1947
 תקופה

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1938
BELGIQUE - BELGIE
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 110
מחיר: 1.62
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 111
מחיר: 2.2
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 2.5g, ø 19mm
KM# 123
מחיר: 1.18

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1941 - 1942
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 2.5g, ø 19mm
KM# 124
מחיר: 0.83
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 112
מחיר: 2.01
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1939
BELGIE - BELGIQUE
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 113
מחיר: 1.65

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1941 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 126
מחיר: 1.1
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1941 - 1943
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 125
מחיר: 0.86
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1938
BELGIE - BELGIQUE
פליז ניקל, 6.5g, ø 26mm
KM# 115
מחיר: 2

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
פליז ניקל, 6.5g, ø 26mm
KM# 114
מחיר: 1.93
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1942 - 1946
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 6.5g, ø 26mm
KM# 132
מחיר: 1.42
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1942 - 1946
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 6.5g, ø 26mm
KM# 131
מחיר: 0.94

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1939 - 1940
BELGIE - BELGIQUE
ניקל, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 120
מחיר: 2.67
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1939
BELGIQUE - BELGIE
ניקל, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 119
מחיר: 1.97
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1941 - 1947
BELGIQUE - BELGIE
אבץ, 4.2g, ø 21.5mm
KM# 127
מחיר: 1.69

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1942 - 1947
BELGIE - BELGIQUE
אבץ, 4.3g, ø 21.7mm
KM# 128
מחיר: 1.28
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1944
פלדה מצופה באבץ, 2.75g, ø 19mm
KM# 133
מחיר: 4.84
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1936
BELGIE
ניקל, 12g, ø 31mm
KM# 109
מחיר: 14.87

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1936 - 1937
BELGIQUE
ניקל, 12g, ø 31mm
KM# 108
מחיר: 14.34
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1938 - 1939
BELGIE - BELGIQUE
ניקל, 9g, ø 25mm
KM# 117
מחיר: 4.88
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1938 - 1939
BELGIQUE - BELGIE
ניקל, 9g, ø 25mm
KM# 116
מחיר: 3.58

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1941 - 1946
DER BELGEN
אבץ, 6g, ø 25mm
KM# 130
מחיר: 3.5
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1941 - 1947
DES BELGES
אבץ, 6g, ø 25mm
KM# 129
מחיר: 1.78
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1934 - 1935
כסף 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 105
מחיר: 28.09

בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1939 - 1940
BELGIQUE:BELGIE
כסף 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 121
מחיר: 49.68
בלגיה 50 פרנק - obverseבלגיה 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1939 - 1940
BELGIE:BELGIQUE
כסף 0.835, 20g, ø 33mm
KM# 122
מחיר: 39.85

בלגיה>המלך אלברט I|1910 - 1934
 תקופה

בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1912 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 76
מחיר: 4.29
בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1912
ALBERT KONING DER BELGEN
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 77
מחיר: 3.17
בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1910 - 1919
ALBERT KONING DER BELGEN
נחושת, 4g, ø 21.6mm
KM# 65
מחיר: 3.82

בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1911 - 1919
ALBERT ROI DES BELGES
נחושת, 4g, ø 21.6mm
KM# 64
מחיר: 4.41
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1910 - 1931
KONINGRIJK BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 67
מחיר: 1.73
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1910 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 66
מחיר: 1.57

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1915 - 1916
אבץ, 2.5g, ø 19mm
KM# 80
מחיר: 2.01
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1930 - 1931
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 94
מחיר: 2.19
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1932
פליז ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 93
מחיר: 1.61

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1915 - 1917
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 81
מחיר: 2.75
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1920 - 1930
KONINKRIJK BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 86
מחיר: 1.3
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1920 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 85
מחיר: 1.37

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1930 - 1931
KONINKRIJK BELGIË
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 96
מחיר: 2.83
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1930 - 1932
ROYAUME DE BELGIQUE
פליז ניקל, 4g, ø 22mm
KM# 95
מחיר: 5.58
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1910 - 1929
KONINGRIJK BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 69
מחיר: 1.65

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1913 - 1929
ROYAUME DE BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 68
מחיר: 1.65
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1915 - 1918
אבץ, 6.5g, ø 26mm
KM# 82
מחיר: 2.69
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1910 - 1914
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 70
מחיר: 9.82

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1910 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 71
מחיר: 10.07
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1918
אבץ, 5g, ø 24mm
KM# 83
מחיר: 15.07
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1922 - 1933
BELGIQUE
ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 87
מחיר: 1.89

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1923 - 1934
BELGIE
ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 88
מחיר: 1.85
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1910 - 1918
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 73
מחיר: 14.36
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1910 - 1918
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 72
מחיר: 10.79

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1922 - 1935
BELGIË
ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 90
מחיר: 1.65
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1922 - 1934
BELGIQUE
ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 89
מחיר: 1.61
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1910 - 1912
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 74
מחיר: 24.74

בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1911 - 1912
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 75
מחיר: 29.7
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1923 - 1930
BELGIQUE
ניקל, 10g, ø 27mm
KM# 91
מחיר: 6.26
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1923 - 1930
BELGIË
ניקל, 10g, ø 27mm
KM# 92
מחיר: 2.88

בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1930 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
ניקל, 13.8g, ø 31mm
KM# 97
מחיר: 7.38
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1930 - 1933
ALBERT KONING DER BELGEN
ניקל, 13.8g, ø 31mm
KM# 98
מחיר: 7.99
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1914
ALBERT KONING DER BELGEN
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 79
כמות

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1914
ALBERT ROI DES BELGES
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 78
מחיר: 972.8
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1931 - 1932
ALBERT KONING DER BELGEN
ניקל, 20g, ø 37mm
KM# 102
מחיר: 102.7
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1931 - 1932
ALBERT ROI DES BELGES
ניקל, 20g, ø 37mm
KM# 101
מחיר: 24.24

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1933 - 1934
ALBERT KONING DER BELGEN
כסף 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 104
מחיר: 30.53
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1933 - 1934
ALBERT ROI DES BELGES
כסף 0.680, 11g, ø 28mm
KM# 103
מחיר: 24.72

בלגיה>המלך ליאופולד II|1865 - 1909
 תקופה

בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1869 - 1907
DES BELGES
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 33
מחיר: 3.35
בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1882 - 1907
DER BELGEN
נחושת, 2g, ø 16.5mm
KM# 34
מחיר: 2.92
בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1869 - 1909
DES BELGES
נחושת, 4g, ø 21.5mm
KM# 35
מחיר: 2.4

בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1902 - 1909
DER BELGEN
נחושת, 4g, ø 21.5mm
KM# 36
מחיר: 3.55
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1894 - 1900
DER BELGEN
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 41
מחיר: 2.6
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1894 - 1901
DES BELGES
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 40
מחיר: 6.34

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1901
DES BELGES
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 44
מחיר: 13.47
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1901 - 1903
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 46
מחיר: 5.73
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1901
DER BELGEN
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 45
מחיר: 24.31

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1902 - 1903
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 47
מחיר: 4.51
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1904 - 1907
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 54
מחיר: 1.61
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1904 - 1907
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 55
מחיר: 1.14

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1894 - 1901
DES BELGES
סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 21mm
KM# 42
מחיר: 5.73
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1894 - 1901
DER BELGEN
סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 21mm
KM# 43
מחיר: 4.58
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1901 - 1903
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 48
מחיר: 5.55

בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1902 - 1903
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 49
מחיר: 1.81
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1904 - 1906
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 52
מחיר: 1.65
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1904 - 1906
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 53
מחיר: 2.05

בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1908 - 1909
BELGIQUE
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 62
מחיר: 2.98
בלגיה 25 סנטים - obverseבלגיה 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1908
BELGIË
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 26mm
KM# 63
מחיר: 5.84
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1866 - 1899
DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 26
מחיר: 4.68

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1886 - 1899
DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
מחיר: 22.46
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1901
DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 50
מחיר: 13.45
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1901
DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 51
מחיר: 13.55

בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1907 - 1909
DER BELGEN
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 61
מחיר: 17.08
בלגיה 50 סנטים - obverseבלגיה 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1907 - 1909
DES BELGES
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 60
מחיר: 17.8
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1866 - 1886
DES BELGES
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
מחיר: 7.85

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1886 - 1887
DER BELGEN
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 29
מחיר: 28.65
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1904 - 1909
DER BELGEN
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 57
מחיר: 22.53
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1904 - 1909
DES BELGES
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 56
מחיר: 26.97

בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1866 - 1868
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 30
מחיר: 23.52
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1887
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 31
מחיר: 262.1
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1904 - 1909
DES BELGES
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 58
מחיר: 34.47

בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1904 - 1909
DER BELGEN
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 59
מחיר: 35.07
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1865 - 1876
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 24
מחיר: 68.97
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1867 - 1870
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 32
מחיר: 925.5

בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1870 - 1882
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 37
מחיר: 916.3

בלגיה>המלך ליאופולד I|1832 - 1865
 תקופה

בלגיה 1 סנטים - obverseבלגיה 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1832 - 1863
נחושת, 2g, ø 17mm
KM# 1
מחיר: 2.03
בלגיה 2 סנטים - obverseבלגיה 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1833 - 1865
נחושת, 3.6g, ø 22mm
KM# 4
מחיר: 2.87
בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1833 - 1859
נחושת, 9.8g, ø 28.3mm
KM# 5
מחיר: 6.32

בלגיה 5 סנטים - obverseבלגיה 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1861 - 1864
סגסוגת נחושת וניקל , 2.95g, ø 19.5mm
KM# 21
מחיר: 5.33
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1832 - 1855
נחושת, 20g, ø 32mm
KM# 2
מחיר: 59.02
בלגיה 10 סנטים - obverseבלגיה 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1861 - 1864
סגסוגת נחושת וניקל , 4.26g, ø 21.4mm
KM# 22
מחיר: 5.31

בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1852 - 1858
כסף 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 19
מחיר: 36.02
בלגיה 20 סנטים - obverseבלגיה 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1860 - 1861
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 25.5mm
KM# 20
מחיר: 21.91
בלגיה ¼ פרנק - obverseבלגיה ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1834 - 1844
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 8
מחיר: 118.7

בלגיה ¼ פרנק - obverseבלגיה ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1849 - 1850
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 14
כמות
בלגיה ½ פרנק - obverseבלגיה ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1833 - 1844
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
מחיר: 41.42
בלגיה ½ פרנק - obverseבלגיה ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1849 - 1850
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 15
כמות

בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1833 - 1844
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 7
מחיר: 73.78
בלגיה 1 פרנק - obverseבלגיה 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1849 - 1850
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 16
כמות
בלגיה 2 פרנק - obverseבלגיה 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1834 - 1844
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 9
כמות

בלגיה 2½ פרנק - obverseבלגיה 2½ פרנק - reverse
2½ פרנק
1848 - 1849
כסף 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 11
מחיר: 1,616
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1832 - 1849
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 3
מחיר: 98.87
בלגיה 5 פרנק - obverseבלגיה 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1849 - 1865
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17
מחיר: 95.35

בלגיה 10 פרנק - obverseבלגיה 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1849 - 1850
זהב 0.900, 3.166g, ø 17mm
KM# 18
כמות
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1834 - 1841
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A23
כמות
בלגיה 20 פרנק - obverseבלגיה 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1865
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 23
מחיר: 918

בלגיה 25 פרנק - obverseבלגיה 25 פרנק - reverse
25 פרנק
1848 - 1850
זהב 0.900, 7.916g, ø 22mm
KM# 13
כמות
בלגיה 40 פרנק - obverseבלגיה 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1834 - 1841
זהב 0.900, 12.9g, ø 26.5mm
KM# B23
כמות

uCoin