ספרד - מלחמת סיביל
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

ספרד - מלחמת סיביל - קטלוג מטבעות

ספרד - מלחמת סיביל>אבא|1937 - 1937
 תקופה

No ImageNo Image
25 סנטימו
1937
נחושת, 4g, ø 24mm
KM# 1
כמות
No ImageNo Image
1 פסטה
1937
פליז ניקל, 5.88g, ø 24mm
KM# 2
כמות

ספרד - מלחמת סיביל>סיגרה דה גאיה|1937 - 1937
 תקופה

ספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - reverse
1 פסטה
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 23.9mm
KM# 1
כמות
No ImageNo Image
1 פסטה
1937
נחושת, 3.5g, ø 23.9mm
KM# 1a
כמות
No ImageNo Image
1 פסטה
1937
פליז, 2.1g, ø 25mm
KM# 2
כמות

ספרד - מלחמת סיביל>מנורקה|1936 - 1939
 תקופה

ספרד - מלחמת סיביל 5 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 5 סנטימו - reverse
5 סנטימו
1937
פליז, 1.2g, ø 13.5mm
KM# 1
מחיר: 334.5
ספרד - מלחמת סיביל 10 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 10 סנטימו - reverse
10 סנטימו
1937
פליז, 1.45g, ø 15mm
KM# 2
מחיר: 129.8
ספרד - מלחמת סיביל 25 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 25 סנטימו - reverse
25 סנטימו
1937
פליז, 2.25g, ø 17mm
KM# 3
מחיר: 105.3

ספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - reverse
1 פסטה
1937
פליז, 3g, ø 19mm
KM# 4
מחיר: 95.34
ספרד - מלחמת סיביל 2½ פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 2½ פסטה - reverse
2½ פסטה
1937
פליז, 4.5g, ø 21.5mm
KM# 5
מחיר: 314.8

ספרד - מלחמת סיביל>אסטוריאס וליאון|1936 - 1939
 תקופה

ספרד - מלחמת סיביל 50 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 50 סנטימו - reverse
50 סנטימו
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 2.77g, ø 21.2mm
KM# 1
מחיר: 141.1
ספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - reverse
1 פסטה
1937
נחושת, 4.76g, ø 23mm
KM# 2
מחיר: 123.8
ספרד - מלחמת סיביל 2 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 2 פסטה - reverse
2 פסטה
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27mm
KM# 3
מחיר: 71.02

ספרד - מלחמת סיביל>לאמליה דל וואלס|1936 - 1939
 תקופה

ספרד - מלחמת סיביל 25 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 25 סנטימו - reverse
25 סנטימו
1937
פליז, 1.73g, ø 26mm
KM# 1
מחיר: 11.42
ספרד - מלחמת סיביל 50 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 50 סנטימו - reverse
50 סנטימו
1937
אלומיניום, 1.28g, ø 19.5mm
KM# 2.1
כמות
ספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - reverse
1 פסטה
1937
אלומיניום, 1.76g, ø 26mm
KM# 3.1
מחיר: 62.96

ספרד - מלחמת סיביל>עאוסקדי|1936 - 1939
 תקופה

ספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - reverse
1 פסטה
1937
ניקל, 3.9g, ø 22mm
KM# 1
מחיר: 37.77
ספרד - מלחמת סיביל 2 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 2 פסטה - reverse
2 פסטה
1937
ניקל, 8.5g, ø 26mm
KM# 2
מחיר: 38.6

ספרד - מלחמת סיביל>סנטנדר, פאלנסיה ובורגוס|1936 - 1939
 תקופה

ספרד - מלחמת סיביל 50 סנטימו - obverseספרד - מלחמת סיביל 50 סנטימו - reverse
50 סנטימו
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 2.45g, ø 20mm
KM# 1
מחיר: 99.85
ספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - obverseספרד - מלחמת סיביל 1 פסטה - reverse
1 פסטה
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 5.37g, ø 23mm
KM# 2
מחיר: 51.32

uCoin