ברית המועצות
×
מדינה
×
תקופה
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

ברית המועצות - קטלוג מטבעות

ברית המועצות>בנק ממשלתי של ברית המועצות|1991 - 1992
 תקופה

ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1991
הבנק המרכזי של ברית המועצות
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 17.6mm
Y# 296
מחיר: 0.57
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1991
הבנק המרכזי של ברית המועצות
סגסוגת נחושת וניקל , 2.3g, ø 18mm
Y# 292
מחיר: 1.05
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse
1 רובל
1991
הבנק המרכזי של ברית המועצות
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 21mm
Y# 293
מחיר: 0.53

ברית המועצות 5 רובל - obverseברית המועצות 5 רובל - reverse
5 רובל
1991
סגסוגת נחושת וניקל , 5.25g, ø 24mm
Y# 294
מחיר: 1.87
ברית המועצות 10 רובל - obverseברית המועצות 10 רובל - reverse
10 רובל
1991 - 1992
שתי מתכות: מרכז - ארד, טבעת אלומיניום - ניקל-נחושת, 6.25g, ø 25mm
Y# 295
מחיר: 1.94

ברית המועצות>ברית המועצות|1961 - 1991
 תקופה

ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1961 - 1991
פליז, 1g, ø 15mm
Y# 126a
מחיר: 0.13
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1961 - 1991
פליז, 2g, ø 18mm
Y# 127a
מחיר: 0.17
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1961 - 1991
פליז, 3g, ø 22mm
Y# 128a
מחיר: 0.21

ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1961 - 1991
פליז, 5g, ø 25mm
Y# 129a
מחיר: 0.23
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1961 - 1991
נחושת-אבץ-ניקל, 1.6g, ø 17.3mm
Y# 130
מחיר: 0.21
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1961 - 1991
נחושת-אבץ-ניקל, 2.5g, ø 19.6mm
Y# 131
מחיר: 0.25

ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1961 - 1991
נחושת-אבץ-ניקל, 3.4g, ø 21.8mm
Y# 132
מחיר: 0.25
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1961
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 24mm
Y# 133a.1
מחיר: 10.22
ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1964 - 1991
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 24mm
Y# 133a.2
מחיר: 1.2

ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse
1 רובל
1961
נחושת-אבץ-ניקל, 7.5g, ø 27mm
Y# 134a.1
מחיר: 10.56
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse
1 רובל
1964 - 1991
נחושת-אבץ-ניקל, 7.5g, ø 27mm
Y# 134a.2
מחיר: 1.09

ברית המועצות>ברית המועצות|1924 - 1958
 תקופה

ברית המועצות ½ קופייקה - obverseברית המועצות ½ קופייקה - reverse
½ קופייקה
1925 - 1928
נחושת, 1.64g, ø 16mm
Y# 75
מחיר: 24.72
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1924 - 1925
נחושת, 3.27g, ø 21.3mm
Y# 76
מחיר: 5.76
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1926 - 1935
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm
Y# 91
מחיר: 3.08

ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1935 - 1936
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm
Y# 98
מחיר: 3.03
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1937 - 1946
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm
Y# 105
מחיר: 2.05
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1948 - 1956
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm
Y# 112
מחיר: 1.82

ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1957
ארד אלומיניום, 1g, ø 15mm
Y# 119
מחיר: 1.81
ברית המועצות 1 קופייקה - obverseברית המועצות 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1958
פליז, 1g, ø 15mm
Y# 126
כמות
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1924 - 1925
נחושת, 6.5g, ø 24mm
Y# 77
מחיר: 8.44

ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1926 - 1935
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
Y# 92
מחיר: 1.77
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1935 - 1936
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
Y# 99
מחיר: 2.81
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1937 - 1946
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
Y# 106
מחיר: 1.72

ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1948 - 1956
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
Y# 113
מחיר: 1.47
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1957
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
Y# 120
מחיר: 1.42
ברית המועצות 2 קופייקה - obverseברית המועצות 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1958
פליז, 2g, ø 18mm
Y# 127
כמות

ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1924
נחושת, 9.8g, ø 27.7mm
Y# 78
מחיר: 10.25
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1926 - 1935
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm
Y# 93
מחיר: 1.43
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1935 - 1936
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm
Y# 100
מחיר: 1.26

ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1937 - 1946
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm
Y# 107
מחיר: 0.97
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1948 - 1956
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm
Y# 114
מחיר: 0.75
ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1957
ארד אלומיניום, 3g, ø 22mm
Y# 121
מחיר: 0.42

ברית המועצות 3 קופייקה - obverseברית המועצות 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1958
פליז, 3g, ø 22mm
Y# 128
כמות
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1924
נחושת, 16.38g, ø 32mm
Y# 79
מחיר: 15.4
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1926 - 1935
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm
Y# 94
מחיר: 2.6

ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1935 - 1936
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm
Y# 101
מחיר: 39.35
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1937 - 1946
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm
Y# 108
מחיר: 1.89
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1948 - 1956
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm
Y# 115
מחיר: 2.85

ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1957
ארד אלומיניום, 5g, ø 25mm
Y# 122
מחיר: 2.81
ברית המועצות 5 קופייקה - obverseברית המועצות 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1958
פליז, 5g, ø 25mm
Y# 129
כמות
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1924 - 1931
כסף 0.500, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 86
מחיר: 8.25

ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1931 - 1934
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm
Y# 95
מחיר: 3.8
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1935 - 1936
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm
Y# 102
מחיר: 4.54
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1937 - 1946
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm
Y# 109
מחיר: 1.73

ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1948 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm
Y# 116
מחיר: 1.15
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1957
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.27mm
Y# 123
מחיר: 0.83
ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1958
סגסוגת נחושת וניקל , 1.6g, ø 17.3mm
Y# A130
כמות

ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1924 - 1931
כסף 0.500, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 87
מחיר: 8.32
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1931 - 1934
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm
Y# 96
מחיר: 2.57
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1935 - 1936
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm
Y# 103
מחיר: 4.19

ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1937 - 1946
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm
Y# 110
מחיר: 1.31
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1948 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm
Y# 117
מחיר: 0.81
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1957
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.56mm
Y# 124
מחיר: 0.84

ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1958
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19.6mm
Y# A131
כמות
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1924 - 1931
כסף 0.500, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 88
מחיר: 7.45
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1931 - 1934
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm
Y# 97
מחיר: 2.31

ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1935 - 1936
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm
Y# 104
מחיר: 2.61
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1937 - 1946
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm
Y# 111
מחיר: 1.47
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1948 - 1956
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm
Y# 118
מחיר: 1.04

ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1957
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21.8mm
Y# 125
מחיר: 1.54
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1958
סגסוגת נחושת וניקל , 3.4g, ø 21.8mm
Y# A132
כמות
ברית המועצות 1 פולטיניק - obverseברית המועצות 1 פולטיניק - reverse
1 פולטיניק
1924 - 1927
כסף 0.900, 10g, ø 26.67mm
Y# 89
מחיר: 28.13

ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1958
סגסוגת נחושת וניקל , 4.4g, ø 24mm
Y# 133
כמות
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse
1 רובל
1924
כסף 0.900, 20g, ø 33.5mm
Y# 90
מחיר: 116.5
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse
1 רובל
1958
סגסוגת נחושת וניקל , 7.5g, ø 27mm
Y# 134
כמות

ברית המועצות>הרפובליקה הסובייטית הסוציאל-פדרטיבית של רוסיה|1921 - 1923
 תקופה

ברית המועצות 10 קופייקה - obverseברית המועצות 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1921 - 1923
כסף 0.500, 1.8g, ø 17.27mm
Y# 80
מחיר: 7.97
ברית המועצות 15 קופייקה - obverseברית המועצות 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1921 - 1923
כסף 0.500, 2.7g, ø 19.56mm
Y# 81
מחיר: 9.65
ברית המועצות 20 קופייקה - obverseברית המועצות 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1921 - 1923
כסף 0.500, 3.6g, ø 21.8mm
Y# 82
מחיר: 9.5

ברית המועצות 50 קופייקה - obverseברית המועצות 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1921 - 1922
כסף 0.900, 10g, ø 26.67mm
Y# 83
מחיר: 39.57
ברית המועצות 1 רובל - obverseברית המועצות 1 רובל - reverse
1 רובל
1921 - 1922
כסף 0.900, 20g, ø 33.65mm
Y# 84
מחיר: 222.2
ברית המועצות 1 צ'רבונץ - obverseברית המועצות 1 צ'רבונץ - reverse
1 צ'רבונץ
1923
זהב 0.900, 8.6g, ø 22mm
Y# 85
מחיר: 9,754

uCoin