איי מרשל
×
מדינה
×
תקופה
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

איי מרשל - קטלוג מטבעות

איי מרשל>הרפובליקה של איי מרשל|1986 - 2017
 תקופה

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1988
Space Shuttle Discovery
סגסוגת נחושת וניקל , 29.5g, ø 38.8mm
KM# 6
מחיר: 24.23
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1989
First Men on the Moon
סגסוגת נחושת וניקל , 29g, ø 39.15mm
KM# 13
מחיר: 29.57
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1990
Dwight David Eisenhower
סגסוגת נחושת וניקל , 28.3g, ø 38.9mm
KM# 38
מחיר: 35.34

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1990
איחוד גרמניה
סגסוגת נחושת וניקל , 29g, ø 39.15mm
KM# 33
מחיר: 26.3
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1990
Heroes of the Battle of Britain
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 18
מחיר: 29.15
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1991
Curtiss P-40 Warhawk
סגסוגת נחושת וניקל , 28.3g, ø 38.9mm
KM# 49
מחיר: 25.54

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1991
Heroes of Pearl Harbor
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 35
מחיר: 20.33
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1991
Operation Desert Storm
סגסוגת נחושת וניקל , 28.3g, ø 38.9mm
KM# 40
מחיר: 38.22
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1991
Space Shuttle Columbia
סגסוגת נחושת וניקל , 29.5g, ø 38.8mm
KM# 37
מחיר: 33.31

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1992
To the Heroes of Corregidor
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 87
מחיר: 34.71
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1992
Heroes of the Battle of Midway
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 90
מחיר: 27.79
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1992
Tipnol
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 81
מחיר: 34.07

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1993
אלביס פרסלי
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 124
מחיר: 18.5
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1993
To the Heroes of the North Atlantic
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 118
כמות
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1993
Humpback Whale
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 110
מחיר: 175.9

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1993
Common Dolphin
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 126
מחיר: 32.41
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1994
To the Heroes of D-Day
פליז, 28.35g, ø 38mm
KM# 179
כמות
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1994
1994 FIFA World Cup
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 187
מחיר: 62.21

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
Pacific War
סגסוגת נחושת וניקל , 28.5g, ø 38mm
KM# 225
מחיר: 36.34
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
Peace, Churchill
סגסוגת נחושת וניקל , 29g, ø 39.15mm
KM# 216
כמות
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
Peace, people hugging
סגסוגת נחושת וניקל , 28.5g, ø 38mm
KM# 266
מחיר: 35.51

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
Marilyn Monroe
סגסוגת נחושת וניקל , 29g, ø 39.15mm
KM# 253
מחיר: 27.73
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
Mirage 2000C
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 269
מחיר: 134.9
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
John F. Kennedy - Meet any Hardship
סגסוגת נחושת וניקל , 28g, ø 38.71mm
UC# 101
כמות

No ImageNo Image
5 דולר
1995
John F. Kennedy - Assure the Success of Liberty
סגסוגת נחושת וניקל , 28g, ø 38.71mm
UC# 103
מחיר: 23.41
No ImageNo Image
5 דולר
1995
North American F-100 Super Sabre
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 185
מחיר: 20.79
No ImageNo Image
5 דולר
1995
MIR - Shuttle
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
UC# 102
מחיר: 20.79

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1995
אלביס פרסלי
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 222
מחיר: 22.74
No ImageNo Image
5 דולר
1996
Ford Mustang
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 320
מחיר: 15.91
No ImageNo Image
5 דולר
1996
Big Boy
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 331
מחיר: 74.35

No ImageNo Image
5 דולר
1996
Pennsylvania K4
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 330
מחיר: 74.26
No ImageNo Image
5 דולר
1996
Ford Model A
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 311
מחיר: 15.91
No ImageNo Image
5 דולר
1996
Ford Model T
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 314
מחיר: 15.91

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1996
Ford Thunderbird
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 317
מחיר: 28.19
No ImageNo Image
5 דולר
1996
Ford Quadricycle
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 308
מחיר: 15.91
No ImageNo Image
5 דולר
1996
Ford Taurus
סגסוגת נחושת וניקל , 28.2g, ø 38.8mm
KM# 323
מחיר: 15.91

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1996
James Dean
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 303
כמות
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1996
אלביס פרסלי
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 300
מחיר: 102.7
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1996
Christmas
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 353
מחיר: 74.74

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1997
Princess Diana
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38.4mm
UC# 100
מחיר: 41.97
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1997
Korean War
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 371
כמות
איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1997
USS Constitution
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 398
כמות

איי מרשל 5 דולר - obverseאיי מרשל 5 דולר - reverse
5 דולר
1998
בייבי רות
סגסוגת נחושת וניקל , 28.4g, ø 38mm
KM# 478
מחיר: 33.45
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Mitsubishi G4M
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 103
מחיר: 16.61
איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1991
Hawker Hurricane
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 69
מחיר: 40.79

איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1991
Avro Lancaster
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 71
מחיר: 28.51
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Kawasaki Ki-61 Hien
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 107
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Boeing B-17 Flying Fortress
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 68
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Lockheed P-38 Lightning
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 101
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 140
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Focke-Wulf Fw 190 Würger
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 125
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Grumman F6F Hellcat
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 66
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Chance Vought F4U Corsair
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 98
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Messerschmitt Bf.109
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 63
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Ilyushin Il-2
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 142
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Mitsubishi A6M Zero
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 65
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Consolidated B-24 Liberator
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 131
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Consolidated PBY Catalina
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 62
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
De Havilland Mosquito
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 70
מחיר: 17.67
No ImageNo Image
10 דולר
1991
North American P-51 Mustang
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 59
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Heinkel He 111
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 141
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Supermarine Spitfire
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 64
מחיר: 16.61
No ImageNo Image
10 דולר
1991
North American B-25 Mitchell
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 61
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Dewoitine D.520
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 109
מחיר: 16.61
איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1991
Operation Desert Storm
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 41
מחיר: 55.84
No ImageNo Image
10 דולר
1991
Boeing B-29 Superfortress
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 60
מחיר: 16.61

No ImageNo Image
10 דולר
1991
Douglas C-47 Skytrain
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 96
מחיר: 16.61
איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1991
Yak-9
פליז, 20.8g, ø 34.5mm
KM# 67
מחיר: 78.16
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Risso's Dolphin
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 133
כמות

איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1993
Elvis Presley
פליז, 28.4g, ø 38mm
KM# 129
מחיר: 168.9
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Sperm Whale
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 410
מחיר: 43.79
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Spinner Dolphin
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 409
כמות

No ImageNo Image
10 דולר
1993
Baiji
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 139
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Indo-Pacific Humpbacked Dolphin
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 408
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Minke Whale
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 411
כמות

No ImageNo Image
10 דולר
1993
Killer Whale
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 138
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Bottlenose Dolphin
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 137
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Blue Whale
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 136
כמות

איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1993
Humpback Whale
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 132
כמות
איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1993
Common Dolphin
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 127
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1993
Beluga Whale
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 134
כמות

No ImageNo Image
10 דולר
1993
Hector's Dolphin
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 135
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1994
Neptune
פליז, 21.5g, ø 34.6mm
KM# 165
כמות
איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1994
To the Heroes of D-Day
פליז, 28.4g, ø 38mm
KM# 180
מחיר: 28.38

איי מרשל 10 דולר - obverseאיי מרשל 10 דולר - reverse
10 דולר
1995
To the Heroes of the Vietnam War /brass/
פליז, 28.4g, ø 38mm
KM# 220
כמות
No ImageNo Image
10 דולר
1996
China Railways QJ
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 393
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
South Australian Railways 520 class
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 378
מחיר: 34.32

No ImageNo Image
10 דולר
1996
JNR Class C62
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 402
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
SNCF 232.U.1
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 368
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
LNER Class A4 4468 Mallard
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 326
מחיר: 34.32

No ImageNo Image
10 דולר
1996
DR Class 01
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 356
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
Pennsylvania K4
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 306
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
Union Pacific Big Boy
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 307
מחיר: 34.32

No ImageNo Image
10 דולר
1996
RENFE Class 242
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 359
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
Royal Hudson
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 394
מחיר: 34.32
No ImageNo Image
10 דולר
1996
BR Standard Class 9F 92220 Evening Star
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 379
מחיר: 34.32

No ImageNo Image
10 דולר
1996
FS Group 691
פליז, 21.6g, ø 34.7mm
KM# 361
מחיר: 34.32

uCoin