גרנזי
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

גרנזי - קטלוג מטבעות

גרנזי>פאונד גרנזי (עשרוני)|1968 - 2017
 תקופה

גרנזי ½ פאני חדש - obverseגרנזי ½ פאני חדש - reverse
½ פאני חדש
1971
ארד, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 20
מחיר: 2.08
גרנזי ½ פאני חדש - obverseגרנזי ½ פאני חדש - reverse
½ פאני חדש
1979
ארד, 1.78g, ø 17.14mm
KM# 33
מחיר: 3.21
גרנזי 1 פאני חדש - obverseגרנזי 1 פאני חדש - reverse
1 פאני חדש
1971
ארד, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 21
מחיר: 1.54

גרנזי 1 פאני - obverseגרנזי 1 פאני - reverse
1 פאני
1977 - 1981
ארד, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 27
מחיר: 1.93
גרנזי 1 פאני - obverseגרנזי 1 פאני - reverse
1 פאני
1985 - 1990
ארד, 3.56g, ø 20.32mm
KM# 40
מחיר: 1.4
גרנזי 1 פאני - obverseגרנזי 1 פאני - reverse
1 פאני
1992 - 1997
פלדה מצופה בנחושת , 3.56g, ø 20.32mm
KM# 40a
מחיר: 1.52

גרנזי 1 פאני - obverseגרנזי 1 פאני - reverse
1 פאני
1998 - 2012
פלדה מצופה בנחושת , 3.56g, ø 20.32mm
KM# 89
מחיר: 1.83
גרנזי 2 פנס החדש - obverseגרנזי 2 פנס החדש - reverse
2 פנס החדש
1971
ארד, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 22
מחיר: 2.12
גרנזי 2 פנס - obverseגרנזי 2 פנס - reverse
2 פנס
1977 - 1981
ארד, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 28
מחיר: 2.05

גרנזי 2 פנס - obverseגרנזי 2 פנס - reverse
2 פנס
1985 - 1997
ארד, 7.1g, ø 25.9mm
KM# 41
מחיר: 1.6
גרנזי 2 פנס - obverseגרנזי 2 פנס - reverse
2 פנס
1992 - 1997
פלדה מצופה בנחושת , 7.1g, ø 25.9mm
KM# 41a
מחיר: 2.44
גרנזי 2 פנס - obverseגרנזי 2 פנס - reverse
2 פנס
1999 - 2012
פלדה מצופה בנחושת , 7.1g, ø 25.9mm
KM# 96
מחיר: 1.93

גרנזי 5 פנס החדש - obverseגרנזי 5 פנס החדש - reverse
5 פנס החדש
1968 - 1971
סגסוגת נחושת וניקל , 5.65g, ø 23.6mm
KM# 23
מחיר: 2.6
גרנזי 5 פנס - obverseגרנזי 5 פנס - reverse
5 פנס
1977 - 1982
סגסוגת נחושת וניקל , 5.65g, ø 23.6mm
KM# 29
מחיר: 2.58
גרנזי 5 פנס - obverseגרנזי 5 פנס - reverse
5 פנס
1985 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 5.65g, ø 23.6mm
KM# 42.1
מחיר: 2.79

גרנזי 5 פנס - obverseגרנזי 5 פנס - reverse
5 פנס
1990 - 1997
סגסוגת נחושת וניקל , 3.25g, ø 18mm
KM# 42.2
מחיר: 1.73
גרנזי 5 פנס - obverseגרנזי 5 פנס - reverse
5 פנס
1999 - 2010
סגסוגת נחושת וניקל , 3.25g, ø 18mm
KM# 97
מחיר: 1.97
גרנזי 5 פנס - obverseגרנזי 5 פנס - reverse
5 פנס
2012
פלדה עם ציפוי ניקל , 3.25g, ø 18mm
KM# 97a
מחיר: 2.88

גרנזי 10 פנס החדש - obverseגרנזי 10 פנס החדש - reverse
10 פנס החדש
1968 - 1971
סגסוגת נחושת וניקל , 11.31g, ø 28.52mm
KM# 24
מחיר: 3.48
גרנזי 10 פנס - obverseגרנזי 10 פנס - reverse
10 פנס
1977 - 1984
סגסוגת נחושת וניקל , 11.31g, ø 28.52mm
KM# 30
מחיר: 3.53
גרנזי 10 פנס - obverseגרנזי 10 פנס - reverse
10 פנס
1985 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 11.31g, ø 28.52mm
KM# 43.1
מחיר: 3.39

גרנזי 10 פנס - obverseגרנזי 10 פנס - reverse
10 פנס
1992 - 1997
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 24.5mm
KM# 43.2
מחיר: 2.49
גרנזי 10 פנס - obverseגרנזי 10 פנס - reverse
10 פנס
2003 - 2006
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 24.5mm
KM# 149
מחיר: 3.48
גרנזי 10 פנס - obverseגרנזי 10 פנס - reverse
10 פנס
2012
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.5g, ø 24.5mm
KM# 149a
מחיר: 4.38

גרנזי 20 פנס - obverseגרנזי 20 פנס - reverse
20 פנס
1982 - 1983
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21.4mm
KM# 38
מחיר: 3.68
גרנזי 20 פנס - obverseגרנזי 20 פנס - reverse
20 פנס
1985 - 1997
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21.4mm
KM# 44
מחיר: 2.43
גרנזי 20 פנס - obverseגרנזי 20 פנס - reverse
20 פנס
1999 - 2012
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21.4mm
KM# 90
מחיר: 2.3

גרנזי 50 פנס החדש - obverseגרנזי 50 פנס החדש - reverse
50 פנס החדש
1969 - 1971
סגסוגת נחושת וניקל , 13.5g, ø 30mm
KM# 25
מחיר: 7.62
גרנזי 50 פנס - obverseגרנזי 50 פנס - reverse
50 פנס
1979 - 1984
סגסוגת נחושת וניקל , 13.5g, ø 30mm
KM# 34
מחיר: 5.11
גרנזי 50 פנס - obverseגרנזי 50 פנס - reverse
50 פנס
1985 - 1997
סגסוגת נחושת וניקל , 13.5g, ø 30mm
KM# 45.1
מחיר: 9.42

גרנזי 50 פנס - obverseגרנזי 50 פנס - reverse
50 פנס
1997
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27.3mm
KM# 45.2
מחיר: 6.15
גרנזי 50 פנס - obverseגרנזי 50 פנס - reverse
50 פנס
2003 - 2012
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27.3mm
KM# 156
מחיר: 3.62
גרנזי 1 פאונד - obverseגרנזי 1 פאונד - reverse
1 פאונד
1981
פליז ניקל, 7.9g, ø 22mm
KM# 37
מחיר: 27.36

גרנזי 1 פאונד - obverseגרנזי 1 פאונד - reverse
1 פאונד
1983
פליז ניקל, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 39
מחיר: 20.82
גרנזי 1 פאונד - obverseגרנזי 1 פאונד - reverse
1 פאונד
1985 - 1997
פליז ניקל, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 46
מחיר: 12.05
גרנזי 1 פאונד - obverseגרנזי 1 פאונד - reverse
1 פאונד
2001 - 2012
פליז ניקל, 9.5g, ø 22.5mm
KM# 110
מחיר: 5.29

גרנזי 2 פאונד - obverseגרנזי 2 פאונד - reverse
2 פאונד
1997
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז ניקל, 12g, ø 28.4mm
KM# 88
מחיר: 9.83
גרנזי 2 פאונד - obverseגרנזי 2 פאונד - reverse
2 פאונד
1998 - 2012
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז ניקל, 12g, ø 28.4mm
KM# 83
מחיר: 14.23

גרנזי>פאונד גרנזי|1830 - 1966
 תקופה

גרנזי 1 דואבל - obverseגרנזי 1 דואבל - reverse
1 דואבל
1830
נחושת, 2.5g, ø 18.7mm
KM# 1
מחיר: 25.26
גרנזי 1 דואבל - obverseגרנזי 1 דואבל - reverse
1 דואבל
1868 - 1911
ארד, 2.3g, ø 18.9mm
KM# 10
מחיר: 20.53
גרנזי 1 דואבל - obverseגרנזי 1 דואבל - reverse
1 דואבל
1911 - 1938
ארד, 2.3g, ø 18.5mm
KM# 11
מחיר: 11.01

גרנזי 2 דואבל - obverseגרנזי 2 דואבל - reverse
2 דואבל
1858
נחושת
KM# 4
מחיר: 63.39
גרנזי 2 דואבל - obverseגרנזי 2 דואבל - reverse
2 דואבל
1868 - 1911
ארד, 3.6g, ø 22mm
KM# 9
מחיר: 28.85
גרנזי 2 דואבל - obverseגרנזי 2 דואבל - reverse
2 דואבל
1914 - 1929
ארד מצופה בנחושת , 3.7g, ø 22mm
KM# 12
מחיר: 17.28

גרנזי 4 דואבל - obverseגרנזי 4 דואבל - reverse
4 דואבל
1830 - 1858
נחושת, 10g, ø 29mm
KM# 2
מחיר: 63.57
גרנזי 4 דואבל - obverseגרנזי 4 דואבל - reverse
4 דואבל
1864 - 1911
ארד, 4.84g, ø 26.1mm
KM# 5
מחיר: 15.83
גרנזי 4 דואבל - obverseגרנזי 4 דואבל - reverse
4 דואבל
1914 - 1949
ארד, 4.8g, ø 26.4mm
KM# 13
מחיר: 15.31

גרנזי 4 דואבל - obverseגרנזי 4 דואבל - reverse
4 דואבל
1956 - 1966
ארד, 4.82g, ø 25.4mm
KM# 15
מחיר: 8.73
גרנזי 8 דואבל - obverseגרנזי 8 דואבל - reverse
8 דואבל
1834 - 1858
נחושת, 20g, ø 34.4mm
KM# 3
מחיר: 16.87
גרנזי 8 דואבל - obverseגרנזי 8 דואבל - reverse
8 דואבל
1864 - 1911
ארד, 9.6g, ø 31.6mm
KM# 7
מחיר: 11.04

גרנזי 8 דואבל - obverseגרנזי 8 דואבל - reverse
8 דואבל
1914 - 1949
ארד, 9.7g, ø 31.7mm
KM# 14
מחיר: 12.8
גרנזי 8 דואבל - obverseגרנזי 8 דואבל - reverse
8 דואבל
1956 - 1966
ארד, 9.7g, ø 31mm
KM# 16
מחיר: 9.7
גרנזי 3 פנס  - obverseגרנזי 3 פנס  - reverse
3 פנס
1956
סגסוגת נחושת וניקל , 3.6g, ø 21mm
KM# 17
מחיר: 5.62

גרנזי 3 פנס  - obverseגרנזי 3 פנס  - reverse
3 פנס
1959 - 1966
סגסוגת נחושת וניקל , 6.72g, ø 21mm
KM# 18
מחיר: 5.5
גרנזי 10 שילינג - obverseגרנזי 10 שילינג - reverse
10 שילינג
1966
סגסוגת נחושת וניקל , 11.4g, ø 30mm
KM# 19
מחיר: 17.58

uCoin