בולגריה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

בולגריה - קטלוג מטבעות

בולגריה>הרפובליקה של בולגריה|1999 - 2019
 תקופה

בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
1999 - 2002
ארד אלומיניום, 1.8g, ø 16mm
KM# 237
מחיר: 1.18
בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
2000
פלדה מצופה בפליז , 1.8g, ø 16mm
KM# 237a
מחיר: 0.45
בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
1999 - 2002
ארד אלומיניום, 2.5g, ø 18mm
KM# 238
מחיר: 0.61

בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
2000
פלדה מצופה בפליז , 2.5g, ø 18mm
KM# 238a
מחיר: 0.53
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1999 - 2002
ארד אלומיניום, 3.5g, ø 20mm
KM# 239
מחיר: 0.82
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
2000
פלדה מצופה בפליז , 3.5g, ø 20mm
KM# 239a
מחיר: 0.49

בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1999 - 2002
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 18.5mm
KM# 240
מחיר: 0.77
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1999 - 2002
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20.5mm
KM# 241
מחיר: 0.82
בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1999 - 2002
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 22.5mm
KM# 242
מחיר: 1.06

בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
2002
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 7g, ø 24.5mm
KM# 254
מחיר: 2.66
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
2015
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9g, ø 26.5mm
KM# 337
מחיר: 7.87

בולגריה>הרפובליקה של בולגריה|1992 - 1998
 תקופה

בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1992
פליז ניקל, 1.6g, ø 17.2mm
KM# 199
מחיר: 1.67
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1992
פליז ניקל, 2g, ø 19.2mm
KM# 200
מחיר: 1.64
בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1992
פליז ניקל, 3g, ø 21.2mm
KM# 201
מחיר: 4.7

בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1992
פליז ניקל, 4g, ø 23.2mm
KM# 202
מחיר: 1.02
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1992
פליז ניקל, 5g, ø 25.2mm
KM# 203
מחיר: 0.98
בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1992
פליז ניקל, 6g, ø 27.2mm
KM# 204
מחיר: 1.84

בולגריה 10 לב - obverseבולגריה 10 לב - reverse
10 לב
1992
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 30.2mm
KM# 205
מחיר: 1.94
בולגריה 10 לב - obverseבולגריה 10 לב - reverse
10 לב
1997
פליז, 1.5g, ø 15.5mm
KM# 224
מחיר: 1.1
בולגריה 20 לב - obverseבולגריה 20 לב - reverse
20 לב
1997
פליז, 2.5g, ø 17.5mm
KM# 228
מחיר: 2.16

בולגריה 50 לב - obverseבולגריה 50 לב - reverse
50 לב
1997
פליז ניקל, 3.5g, ø 19.5mm
KM# 225
מחיר: 3.3

בולגריה>הרפובליקה העממית|1946 - 1990
 תקופה

בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
1951
פליז, 1g, ø 15.2mm
KM# 50
מחיר: 2.9
בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
1962 - 1970
פליז, 1g, ø 15.2mm
KM# 59
מחיר: 0.53
בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
1974 - 1990
פליז, 1g, ø 15.2mm
KM# 84
מחיר: 0.37

בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
1962
פליז, 2g, ø 18.1mm
KM# 60
מחיר: 0.49
בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
1974 - 1990
פליז, 2g, ø 18.1mm
KM# 85
מחיר: 0.36
בולגריה 3 סטוטינקה - obverseבולגריה 3 סטוטינקה - reverse
3 סטוטינקה
1951
פליז, 2.4g, ø 19.8mm
KM# 51
מחיר: 2.09

בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1951
פליז, 3.1g, ø 22.35mm
KM# 52
מחיר: 2.49
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1962
פליז, 3.1g, ø 22.35mm
KM# 61
מחיר: 0.61
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1974 - 1990
פליז, 3.1g, ø 22.35mm
KM# 86
מחיר: 0.41

בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1951
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 16.59mm
KM# 53
מחיר: 1.76
בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1962
פליז ניקל, 1.6g, ø 17.2mm
KM# 62
מחיר: 0.94
בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1974 - 1990
פליז ניקל, 1.65g, ø 17.2mm
KM# 87
מחיר: 0.49

בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1952 - 1954
סגסוגת נחושת וניקל , 3.03g, ø 21.17mm
KM# 55
מחיר: 1.82
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1962
סגסוגת נחושת וניקל , 3.1g, ø 21.2mm
KM# 63
מחיר: 0.94
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1974 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 3.1g, ø 21.1mm
KM# 88
מחיר: 0.43

בולגריה 25 סטוטינקה - obverseבולגריה 25 סטוטינקה - reverse
25 סטוטינקה
1951
סגסוגת נחושת וניקל , 3.3g, ø 22mm
KM# 54
מחיר: 9.78
בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1959
סגסוגת נחושת וניקל , 4.04g, ø 22.62mm
KM# 56
מחיר: 5.12
בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1962
פליז ניקל, 4.2g, ø 23.3mm
KM# 64
מחיר: 1.92

בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1974 - 1990
פליז ניקל, 4.2g, ø 23.3mm
KM# 89
מחיר: 0.73
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1960
סגסוגת נחושת וניקל , 5.1g, ø 25mm
KM# 57
מחיר: 8.05
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1962
פליז ניקל, 4.7g, ø 25.1mm
KM# 58
מחיר: 2.09

בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1979 - 1990
פליז ניקל, 4.1g, ø 25.2mm
KM# 90
מחיר: 4.99
בולגריה 20 לב - obverseבולגריה 20 לב - reverse
20 לב
1989
נחושת-אבץ-ניקל, 11g, ø 30mm
KM# 181
מחיר: 12.45
בולגריה 50 לב - obverseבולגריה 50 לב - reverse
50 לב
1989
נחושת-אבץ-ניקל, 16.45g, ø 34.2mm
KM# 182
מחיר: 16.48

בולגריה>המלך בוריס III|1918 - 1943
 תקופה

בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1937
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
KM# 46
מחיר: 3.52
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1923
אלומיניום, 1.5g, ø 23mm
KM# 35
מחיר: 21.83
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1925
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 20mm
KM# 37
מחיר: 5.22

בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1941
ברזל, 3g, ø 20mm
KM# 37a
מחיר: 54.07
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1923
אלומיניום, 2.5g, ø 27mm
KM# 36
מחיר: 26.37
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1925
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 38
מחיר: 5.81

בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1941
ברזל, 5g, ø 23mm
KM# 38a
מחיר: 15.38
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1943
ברזל, 5g, ø 23mm
KM# 49
מחיר: 12.89
בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1930
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 26mm
KM# 39
מחיר: 6

בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1941
ברזל, 8g, ø 26mm
KM# 39a
מחיר: 12.11
בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1943
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 8g, ø 26mm
KM# 39b
מחיר: 6.26
בולגריה 10 לב - obverseבולגריה 10 לב - reverse
10 לב
1930
סגסוגת נחושת וניקל , 11g, ø 30mm
KM# 40
מחיר: 8.04

בולגריה 10 לב - obverseבולגריה 10 לב - reverse
10 לב
1941
ברזל, 12g, ø 30mm
KM# 40a
מחיר: 41.72
בולגריה 10 לב - obverseבולגריה 10 לב - reverse
10 לב
1943
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 11g, ø 30mm
KM# 40b
מחיר: 3.27
בולגריה 20 לב - obverseבולגריה 20 לב - reverse
20 לב
1930
כסף 0.500, 4g, ø 21mm
KM# 41
מחיר: 14.63

בולגריה 20 לב - obverseבולגריה 20 לב - reverse
20 לב
1940
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
KM# 47
מחיר: 5.18
בולגריה 50 לב - obverseבולגריה 50 לב - reverse
50 לב
1930
כסף 0.500, 10g, ø 27mm
KM# 42
מחיר: 23.31
בולגריה 50 לב - obverseבולגריה 50 לב - reverse
50 לב
1934
כסף 0.500, 10g, ø 27mm
KM# 44
מחיר: 31.62

בולגריה 50 לב - obverseבולגריה 50 לב - reverse
50 לב
1940
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 27mm
KM# 48
מחיר: 5.77
בולגריה 50 לב - obverseבולגריה 50 לב - reverse
50 לב
1943
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 10g, ø 27mm
KM# 48a
מחיר: 6.3
בולגריה 100 לב - obverseבולגריה 100 לב - reverse
100 לב
1930
כסף 0.500, 20g, ø 34mm
KM# 43
מחיר: 43.15

בולגריה 100 לב - obverseבולגריה 100 לב - reverse
100 לב
1934 - 1937
כסף 0.500, 20g, ø 34mm
KM# 45
מחיר: 39.46

בולגריה>המלך פרדיננד I|1908 - 1918
 תקופה

בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
1912
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 22.2
מחיר: 9.53
בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
1912
ארד, 2g, ø 20mm
KM# 23.2
מחיר: 4.58
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1906 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 17mm
KM# 24
מחיר: 3.01

בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1917
אבץ, 2g, ø 17mm
KM# 24a
מחיר: 6.94
בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1906 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 19mm
KM# 25
מחיר: 2.09
בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1917
אבץ, 3g, ø 19mm
KM# 25a
מחיר: 4.83

בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1906 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21mm
KM# 26
מחיר: 3.87
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1917
אבץ, 4g, ø 21mm
KM# 26a
מחיר: 5.4
בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1910
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 27
מחיר: 24.23

בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1912 - 1916
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 30
מחיר: 16.44
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1910
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 28
מחיר: 28.11
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1912 - 1913
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 31
מחיר: 31.94

בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1910
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 29
מחיר: 65.87
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1912 - 1913
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 32
מחיר: 52.62

בולגריה>נסיכות בולגריות|1878 - 1907
 תקופה

בולגריה 1 סטוטינקה - obverseבולגריה 1 סטוטינקה - reverse
1 סטוטינקה
1901
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 22.1
מחיר: 29.77
בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
1881
ארד, 2g, ø 20mm
KM# 1
מחיר: 50.53
בולגריה 2 סטוטינקה - obverseבולגריה 2 סטוטינקה - reverse
2 סטוטינקה
1901
ארד, 2g, ø 20mm
KM# 23.1
מחיר: 6.22

בולגריה 2½ סטוטינקה - obverseבולגריה 2½ סטוטינקה - reverse
2½ סטוטינקה
1888
סגסוגת נחושת וניקל , 1.9g, ø 15.4mm
KM# 8
מחיר: 19.39
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1881
ארד, 4.57g, ø 25mm
KM# 2
מחיר: 15.71
בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1888
סגסוגת נחושת וניקל , 2.86g, ø 17mm
KM# 9
מחיר: 12.8

בולגריה 5 סטוטינקה - obverseבולגריה 5 סטוטינקה - reverse
5 סטוטינקה
1906 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 17mm
KM# 24
מחיר: 3.01
בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1881
ארד, 9.72g, ø 30.2mm
KM# 3
מחיר: 20.86
בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1888
סגסוגת נחושת וניקל , 3.82g, ø 19.3mm
KM# 10
מחיר: 3.89

בולגריה 10 סטוטינקה - obverseבולגריה 10 סטוטינקה - reverse
10 סטוטינקה
1906 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 19mm
KM# 25
מחיר: 2.09
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1888
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21mm
KM# 11
מחיר: 10.71
בולגריה 20 סטוטינקה - obverseבולגריה 20 סטוטינקה - reverse
20 סטוטינקה
1906 - 1913
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 21mm
KM# 26
מחיר: 3.87

בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1883
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 6
מחיר: 28.98
בולגריה 50 סטוטינקה - obverseבולגריה 50 סטוטינקה - reverse
50 סטוטינקה
1891
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 12
מחיר: 34.84
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1882
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 4
מחיר: 38.83

בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1891
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 13
מחיר: 45.89
בולגריה 1 לב - obverseבולגריה 1 לב - reverse
1 לב
1894
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 16
מחיר: 39.2
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1882
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 5
מחיר: 56.86

בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1891
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 14
מחיר: 38.98
בולגריה 2 לב - obverseבולגריה 2 לב - reverse
2 לב
1894
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 17
מחיר: 54.14
בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1884 - 1885
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 7
מחיר: 219.6

בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1892
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 15
מחיר: 122.8
בולגריה 5 לב - obverseבולגריה 5 לב - reverse
5 לב
1894
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 18
מחיר: 107.5
בולגריה 10 לב - obverseבולגריה 10 לב - reverse
10 לב
1894
זהב 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 19
כמות

בולגריה 20 לב - obverseבולגריה 20 לב - reverse
20 לב
1894
זהב 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 20
כמות
בולגריה 100 לב - obverseבולגריה 100 לב - reverse
100 לב
1894
זהב 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 21
מחיר: 8,034

uCoin