מרוקו
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מרוקו - קטלוג מטבעות

מרוקו>ממלכת מרוקו|1960 - 2019
 תקופה

מרוקו 1 סנטים - obverseמרוקו 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1974
אלומיניום, 0.7g, ø 17mm
Y# 58
מחיר: 2.44
מרוקו 1 סנטים - obverseמרוקו 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1987
אלומיניום, 0.7g, ø 17mm
Y# 93
מחיר: 5.27
מרוקו 5 סנטים - obverseמרוקו 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1974
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 2g, ø 17.5mm
Y# 59
מחיר: 1.57

מרוקו 5 סנטים - obverseמרוקו 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1987
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 2g, ø 17.5mm
Y# 83
מחיר: 1.34
מרוקו 5 סנטים - obverseמרוקו 5 סנטים - reverse
5 סנטים
2002
נחושת-אלומיניום-אבץ-פח, 2g, ø 17.5mm
Y# 112
מחיר: 2.64
מרוקו 10 סנטים - obverseמרוקו 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1974
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 3g, ø 20mm
Y# 60
מחיר: 0.87

מרוקו 10 סנטים - obverseמרוקו 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1987
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 3g, ø 20mm
Y# 84
מחיר: 1.1
מרוקו 10 סנטים - obverseמרוקו 10 סנטים - reverse
10 סנטים
2002
נחושת-אלומיניום-אבץ-פח, 3g, ø 20mm
Y# 114
מחיר: 1.26
מרוקו 10 סנטים - obverseמרוקו 10 סנטים - reverse
10 סנטים
2011 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 3g, ø 20mm
Y# 136
מחיר: 0.98

מרוקו 20 סנטים - obverseמרוקו 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1974
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 4g, ø 23mm
Y# 61
מחיר: 0.94
מרוקו 20 סנטים - obverseמרוקו 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1987
ארגון המזון והתרופות
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 4g, ø 23mm
Y# 85
מחיר: 1.06
מרוקו 20 סנטים - obverseמרוקו 20 סנטים - reverse
20 סנטים
2002
נחושת-אלומיניום-אבץ-פח, 4g, ø 23mm
Y# 115
מחיר: 1.18

מרוקו 20 סנטים - obverseמרוקו 20 סנטים - reverse
20 סנטים
2011 - 2019
פלדה מצופה בפליז , 4g, ø 23mm
Y# 137
מחיר: 1.53
מרוקו 50 סנטים - obverseמרוקו 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1974
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
Y# 62
מחיר: 0.9
מרוקו ½ דירהם - obverseמרוקו ½ דירהם - reverse
½ דירהם
1987
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
Y# 87
מחיר: 1.1

מרוקו ½ דירהם - obverseמרוקו ½ דירהם - reverse
½ דירהם
2002
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
Y# 116
מחיר: 1.81
מרוקו ½ דירהם - obverseמרוקו ½ דירהם - reverse
½ דירהם
2011 - 2018
פלדה עם ציפוי ניקל , 4g, ø 21mm
Y# 138
מחיר: 1.51
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1960
כסף 0.720, 6g, ø 24mm
Y# 55
מחיר: 23.61

מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1965 - 1969
ניקל, 6g, ø 24mm
Y# 56
מחיר: 0.71
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1974
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
Y# 63
מחיר: 1.1
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1987
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
Y# 88
מחיר: 1.18

מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
2002
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
Y# 117
מחיר: 0.9
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
2011 - 2018
פלדה עם ציפוי ניקל , 6g, ø 24mm
Y# 139
מחיר: 1.49
מרוקו 2 דירהם - obverseמרוקו 2 דירהם - reverse
2 דירהם
2002
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 26mm
Y# 118
מחיר: 2.64

מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
1965
כסף 0.720, 11.75g, ø 29mm
Y# 57
מחיר: 58.07
מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 12g, ø 29mm
Y# 72
מחיר: 3.82
מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
1987
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 6.8g, ø 26.2mm
Y# 82
מחיר: 3.54

מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
2002
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 7.5g, ø 25mm
Y# 109
מחיר: 2.52
מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
2011 - 2019
שתי מתכות: מרכז - נורדי, טבעת - סגסוגת נחושת-ניקל, 7.5g, ø 25mm
Y# 140
מחיר: 2.12
מרוקו 10 דירהם - obverseמרוקו 10 דירהם - reverse
10 דירהם
1995
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - ארד אלומיניום, 12g, ø 28mm
Y# 92
מחיר: 3.78

מרוקו 10 דירהם - obverseמרוקו 10 דירהם - reverse
10 דירהם
2002
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 9g, ø 26.9mm
Y# 110
מחיר: 6.37
מרוקו 10 דירהם - obverseמרוקו 10 דירהם - reverse
10 דירהם
2011 - 2019
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 9g, ø 27mm
Y# 141
מחיר: 4.12

מרוקו>הפרוטקטוראט צרפתי|1921 - 1956
 תקופה

מרוקו 25 סנטים - obverseמרוקו 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1921 - 1924
סגסוגת נחושת וניקל , 5.2g, ø 24mm
Y# 34
מחיר: 9.48
מרוקו 50 סנטים - obverseמרוקו 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1921 - 1924
ניקל, 4.8g, ø 23mm
Y# 35
מחיר: 8.14
מרוקו 50 סנטים - obverseמרוקו 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1945
ארד אלומיניום, 2.1g, ø 18mm
Y# 40
מחיר: 4.43

מרוקו 1 פרנק - obverseמרוקו 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1921 - 1924
ניקל, 7.8g, ø 27.2mm
Y# 36
מחיר: 7.79
מרוקו 1 פרנק - obverseמרוקו 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1945
ארד אלומיניום, 3.9g, ø 23mm
Y# 41
מחיר: 4.29
מרוקו 1 פרנק - obverseמרוקו 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1951
אלומיניום, 0.8g, ø 19mm
Y# 46
מחיר: 2.4

מרוקו 2 פרנק - obverseמרוקו 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1945
ארד אלומיניום, 8g, ø 27mm
Y# 42
מחיר: 6.57
מרוקו 2 פרנק - obverseמרוקו 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1951
אלומיניום, 1.2g, ø 22mm
Y# 47
מחיר: 2.09
מרוקו 5 פרנק - obverseמרוקו 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1929 - 1934
כסף 0.680, 5g, ø 24mm
Y# 37
מחיר: 17.33

מרוקו 5 פרנק - obverseמרוקו 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1946
ארד אלומיניום, 12g, ø 31mm
Y# 43
מחיר: 13.02
מרוקו 5 פרנק - obverseמרוקו 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1951
אלומיניום, 1.9g, ø 25mm
Y# 48
מחיר: 2.6
מרוקו 10 פרנק - obverseמרוקו 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1929 - 1934
כסף 0.680, 10g, ø 27.7mm
Y# 38
מחיר: 42.09

מרוקו 10 פרנק - obverseמרוקו 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1947
סגסוגת נחושת וניקל , 7.1g, ø 26mm
Y# 44
מחיר: 6.41
מרוקו 10 פרנק - obverseמרוקו 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1952
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 3g, ø 20mm
Y# 49
מחיר: 3.1
מרוקו 20 פרנק - obverseמרוקו 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1929 - 1934
כסף 0.680, 20g, ø 35mm
Y# 39
מחיר: 62.29

מרוקו 20 פרנק - obverseמרוקו 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1947
סגסוגת נחושת וניקל , 10.2g, ø 30mm
Y# 45
מחיר: 20.07
מרוקו 20 פרנק - obverseמרוקו 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1952
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 4g, ø 23.8mm
Y# 50
מחיר: 3.15
מרוקו 50 פרנק - obverseמרוקו 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1952
סגסוגת של נחושת, אלומיניום וניקל, 7.9g, ø 27mm
Y# 51
מחיר: 5.11

מרוקו 100 פרנק - obverseמרוקו 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1953
כסף 0.720, 4g, ø 22mm
Y# 52
מחיר: 25.18
מרוקו 200 פרנק - obverseמרוקו 200 פרנק - reverse
200 פרנק
1953
כסף 0.720, 8g, ø 27.1mm
Y# 53
מחיר: 33.45
מרוקו 500 פרנק - obverseמרוקו 500 פרנק - reverse
500 פרנק
1956
כסף 0.900, 22.5g, ø 36mm
Y# 54
מחיר: 79.78

מרוקו>סולטנות מרוקו|1902 - 1922
 תקופה

מרוקו 1 מזונה - obverseמרוקו 1 מזונה - reverse
1 מזונה
1902 - 1903
ארד, 1g, ø 16mm
Y# 14
מחיר: 59.01
מרוקו 1 מזונה - obverseמרוקו 1 מזונה - reverse
1 מזונה
1912
ארד, 0.92g, ø 15mm
Y# 26
מחיר: 15.66
מרוקו 2 מזונה - obverseמרוקו 2 מזונה - reverse
2 מזונה
1902 - 1905
ארד, 2g, ø 21mm
Y# 15
מחיר: 20.26

מרוקו 2 מזונה - obverseמרוקו 2 מזונה - reverse
2 מזונה
1912
ארד, 1.8g, ø 20mm
Y# 27
מחיר: 47.21
מרוקו 5 מזונה - obverseמרוקו 5 מזונה - reverse
5 מזונה
1902 - 1904
ארד, 5g, ø 25mm
Y# 16
מחיר: 18.6
מרוקו 5 מזונה - obverseמרוקו 5 מזונה - reverse
5 מזונה
1912 - 1922
ארד, 5g, ø 25mm
Y# 28
מחיר: 15.49

מרוקו 10 מזונה - obverseמרוקו 10 מזונה - reverse
10 מזונה
1902 - 1905
ארד, 10g, ø 30mm
Y# 17
מחיר: 23.2
מרוקו 10 מזונה - obverseמרוקו 10 מזונה - reverse
10 מזונה
1912 - 1922
ארד, 10g, ø 30mm
Y# 29
מחיר: 22.32
מרוקו 1/20 ריאל - obverseמרוקו 1/20 ריאל - reverse
1/20 ריאל
1902 - 1903
כסף 0.835, 1.25g, ø 14.8mm
Y# 18
מחיר: 33.99

מרוקו 1/10 ריאל - obverseמרוקו 1/10 ריאל - reverse
1/10 ריאל
1902 - 1903
כסף 0.835, 2.5g, ø 16mm
Y# 19
מחיר: 59.73
מרוקו 1/10 ריאל - obverseמרוקו 1/10 ריאל - reverse
1/10 ריאל
1913
כסף 0.835, 2.5g, ø 16.5mm
Y# 30
כמות
מרוקו ¼ ריאל - obverseמרוקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1902 - 1903
כסף 0.835, 6.05g, ø 24.5mm
Y# 20
מחיר: 56.7

מרוקו ¼ ריאל - obverseמרוקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1911
כסף 0.835, 6.13g, ø 24.5mm
Y# 23
מחיר: 66.42
מרוקו ¼ ריאל - obverseמרוקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1913
כסף 0.835, 6.25g, ø 25mm
Y# 31
כמות
מרוקו ½ ריאל - obverseמרוקו ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1902 - 1905
כסף 0.835, 12.5g, ø 32mm
Y# 21
מחיר: 86.73

מרוקו ½ ריאל - obverseמרוקו ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1911
כסף 0.835, 12.5g, ø 32mm
Y# 24
מחיר: 114.6
מרוקו ½ ריאל - obverseמרוקו ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1913 - 1918
כסף 0.835, 12.5g, ø 31.5mm
Y# 32
מחיר: 130.3
מרוקו 1 ריאל - obverseמרוקו 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1902 - 1903
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 22
מחיר: 314.8

מרוקו 1 ריאל - obverseמרוקו 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1911
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 25
מחיר: 210.9
מרוקו 1 ריאל - obverseמרוקו 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1913 - 1918
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
Y# 33
מחיר: 210.7

מרוקו>סולטנות מרוקו|1882 - 1901
 תקופה

מרוקו ¼ פאלוסה - obverseמרוקו ¼ פאלוסה - reverse
¼ פאלוסה
1893
ארד, 0.72g, ø 15mm
Y# C1
כמות
מרוקו ½ פאלוסה - obverseמרוקו ½ פאלוסה - reverse
½ פאלוסה
1893
ארד, 1.44g, ø 19mm
Y# B1
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1889 - 1893
ארד, 2.88g, ø 23mm
Y# 1
כמות

מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1889 - 1893
ארד, 5.77g, ø 28mm
Y# 2
מחיר: 47.21
מרוקו 4 פאלוש - obverseמרוקו 4 פאלוש - reverse
4 פאלוש
1889 - 1893
ארד, 11.54g, ø 34mm
Y# 3
מחיר: 15.74
מרוקו ½ דירהם - obverseמרוקו ½ דירהם - reverse
½ דירהם
1882 - 1896
כסף 0.835, 1.4558g, ø 14.8mm
Y# 4
מחיר: 5.5

מרוקו ½ דירהם - obverseמרוקו ½ דירהם - reverse
½ דירהם
1895 - 1901
כסף 0.835, 1.46g, ø 14.5mm
Y# 9
מחיר: 9.05
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1882 - 1896
כסף 0.835, 2.9116g, ø 18mm
Y# 5
מחיר: 27.28
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1895 - 1900
כסף 0.835, 2.9116g, ø 18mm
Y# 10
מחיר: 39.34

מרוקו ½ 2 דירהם - obverseמרוקו ½ 2 דירהם - reverse
½ 2 דירהם
1882 - 1896
כסף 0.835, 7.279g, ø 26mm
Y# 6
כמות
מרוקו ½ 2 דירהם - obverseמרוקו ½ 2 דירהם - reverse
½ 2 דירהם
1895 - 1900
כסף 0.835, 7.279g, ø 26mm
Y# 11
מחיר: 51.87
מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
1882 - 1896
כסף 0.835, 14.558g, ø 33mm
Y# 7
מחיר: 105.1

מרוקו 5 דירהם - obverseמרוקו 5 דירהם - reverse
5 דירהם
1895 - 1901
כסף 0.835, 14.558g, ø 33mm
Y# 12
מחיר: 117.4
מרוקו 10 דירהם - obverseמרוקו 10 דירהם - reverse
10 דירהם
1882
כסף 0.900, 29.116g, ø 38.9mm
Y# 8
כמות
מרוקו 10 דירהם - obverseמרוקו 10 דירהם - reverse
10 דירהם
1896
כסף 0.900, 29.116g, ø 38.9mm
Y# 13
כמות

מרוקו>סולטנות מרוקו|1835 - 1881
 תקופה

מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1834 - 1853
W/o mintmark
ארד, 2.62g, ø 20mm
C# 122a.1
מחיר: 19.67
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1834 - 1853
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 2.62g, ø 20mm
C# 122a.3
מחיר: 39.34
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1834 - 1848
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
ארד, 2.62g, ø 20mm
C# 122a.5
מחיר: 70.28

מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1837 - 1842
Mintmark "صا" - Za (Taourirt)
ארד, 4.7g, ø 20mm
C# 122a.7
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1837 - 1851
Mintmark "رباط" - Rabat
ארד, 4.7g, ø 20mm
C#122a.4
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1841 - 1843
Mintmark "سلا" - Sale
ארד, 4.7g, ø 20mm
C# 122a.6
כמות

מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1841 - 1853
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 4.7g, ø 20mm
C# 122a.2
מחיר: 39.34
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1854 - 1858
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 3.35g, ø 17mm
C# 122b.3
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1854 - 1858
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 3.53g, ø 18mm
C# 122b.2
כמות

מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1854 - 1859
Without Mintmark
ארד, 3.53g, ø 18mm
C# 122b.1
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1854 - 1855
Mintmark "تطوان" - Tetuan
ארד, 3.35g, ø 17mm
C# 122b.5
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1860 - 1863
Without Mintmark
ארד, 3.53g, ø 17mm
C# 160.1
מחיר: 39.34

No ImageNo Image
1 פאלוש
1860
Mintmark "رباط" - Rabat
ארד, 3.53g, ø 17mm
C# 160.2
כמות
מרוקו 1 פאלוש - obverseמרוקו 1 פאלוש - reverse
1 פאלוש
1863 - 1873
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 2.68g, ø 17mm
C# 160a.2
כמות
No ImageNo Image
1 פאלוש
1866
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 2.68g, ø 17mm
C# 160a.3
כמות

מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1842 - 1853
ארד, 9.4g, ø 27mm
C# 126a
מחיר: 31.47
מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1854 - 1859
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 7g, ø 22mm
C# 126b.2
כמות
מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1854 - 1856
Mintmark "تطوان" - Tetuan
ארד, 7g, ø 24mm
C# 126b.6
כמות

מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1857 - 1859
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 7g, ø 24mm
C# 126b.3
כמות
מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1860 - 1861
Without Mintmark
ארד, 7g, ø 24mm
C# 163.1
מחיר: 39.34
No ImageNo Image
2 פאלוש
1860 - 1862
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 7g, ø 24mm
C# 163.2
כמות

מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1860 - 1862
Mintmark "تطوان" - Tetuan
ארד, 7g, ø 22mm
C# 163.4
כמות
מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1860 - 1861
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 7g, ø 24mm
C# 163.3
כמות
מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1861
Mintmark "حوز" - Hawz (Tetuan)
ארד, 7g, ø 24mm
C# 163.5
כמות

מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1863 - 1873
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 5.77g, ø 22mm
C# 163a.2
כמות
No ImageNo Image
2 פאלוש
1863 - 1864
Mintmark "حوز" - Hawz (Tetuan)
ארד, 5.77g, ø 22mm
C# 163a.4
כמות
מרוקו 2 פאלוש - obverseמרוקו 2 פאלוש - reverse
2 פאלוש
1863 - 1871
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 5.77g, ø 22mm
C# 163a.3
כמות

מרוקו 4 פאלוש - obverseמרוקו 4 פאלוש - reverse
4 פאלוש
1863 - 1873
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
ארד, 11.5g, ø 27mm
C# 166.2
מחיר: 8.36
מרוקו 4 פאלוש - obverseמרוקו 4 פאלוש - reverse
4 פאלוש
1863 - 1873
Mintmark "فاس" - Fes
ארד, 11.54g, ø 28mm
C# 166.1
מחיר: 107.6
מרוקו 4 פאלוש - obverseמרוקו 4 פאלוש - reverse
4 פאלוש
1874 - 1882
ארד, 11g, ø 29mm
C# 183.1
כמות

No ImageNo Image
4 פאלוש
1878
ארד, 11g, ø 29mm
C# 183.2
כמות
מרוקו ¼ דירהם - obverseמרוקו ¼ דירהם - reverse
¼ דירהם
1867
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
כסף, 0.73g, ø 16mm
C# 170.2
כמות
מרוקו ¼ דירהם - obverseמרוקו ¼ דירהם - reverse
¼ דירהם
1867 - 1871
Mintmark "فاس" - Fes
כסף, 0.73g, ø 16mm
C# 170.1
כמות

No ImageNo Image
½ דירהם
1866 - 1867
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
כסף, 1.47g, ø 16mm
C# 175.2
כמות
מרוקו ½ דירהם - obverseמרוקו ½ דירהם - reverse
½ דירהם
1866 - 1871
Mintmark "فاس" - Fes
כסף, 1.47g, ø 16mm
C# 175.1
כמות
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1833 - 1844
Mintmark "حَضْرَة فاس" - Fes Hazrat (Fes)
כסף, 1.66g
C# 140b.1
כמות

מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1837 - 1842
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
כסף, 1.66g
C# 140b.5
כמות
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1854 - 1859
Mintmark "فاس" - Fes
כסף, 2.15g
C# 140d.1
כמות
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1854 - 1859
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
כסף (בילון), 2.15g
C# 140d.4
כמות

מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1866 - 1869
Mintmark "مراكش" - Marrakesh
כסף, 2.93g, ø 20mm
C# 176a.2
כמות
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1866 - 1869
Mintmark "فاس" - Fes
כסף, 2.93g, ø 20mm
C# 176a.1
כמות
מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1867 - 1869
Mintmark "رباط الفتح" - Rabat al-Fath(Rabat)
כסף, 2.93g, ø 20mm
C# 176a.3
כמות

מרוקו 1 דרהם - obverseמרוקו 1 דרהם - reverse
1 דרהם
1874
כסף (בילון), 2.93g, ø 20mm
C# 187
כמות

uCoin