הודו - פורטוגזית
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הודו - פורטוגזית - קטלוג מטבעות

הודו - פורטוגזית>אסקודו|1958 - 1961
 תקופה

הודו - פורטוגזית 10 סנטאבו - obverseהודו - פורטוגזית 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1958 - 1961
ארד, 2g, ø 18mm
KM# 30
מחיר: 10.51
הודו - פורטוגזית 30 סנטאבו - obverseהודו - פורטוגזית 30 סנטאבו - reverse
30 סנטאבו
1958 - 1959
ארד, 4g, ø 22mm
KM# 31
מחיר: 24.21
הודו - פורטוגזית 60 סנטאבו - obverseהודו - פורטוגזית 60 סנטאבו - reverse
60 סנטאבו
1958 - 1959
סגסוגת נחושת וניקל , 3.5g, ø 20mm
KM# 32
מחיר: 13.25

הודו - פורטוגזית 1 אסקודו - obverseהודו - פורטוגזית 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1958 - 1959
סגסוגת נחושת וניקל , 5.6g, ø 23mm
KM# 33
מחיר: 19.22
הודו - פורטוגזית 3 אסקודו - obverseהודו - פורטוגזית 3 אסקודו - reverse
3 אסקודו
1958 - 1959
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 26.8mm
KM# 34
מחיר: 18.55
הודו - פורטוגזית 6 אסקודו - obverseהודו - פורטוגזית 6 אסקודו - reverse
6 אסקודו
1959
סגסוגת נחושת וניקל , 14g, ø 31mm
KM# 35
מחיר: 32.06

הודו - פורטוגזית>רופיה|1871 - 1957
 תקופה

הודו - פורטוגזית 3 רייס - obverseהודו - פורטוגזית 3 רייס - reverse
3 רייס
1871
נחושת, 1.9g, ø 16mm
KM# 301
כמות
הודו - פורטוגזית 1/12 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 1/12 טנגה - reverse
1/12 טנגה
1901 - 1903
ארד, ø 18mm
KM# 13
מחיר: 59.55
הודו - פורטוגזית 5 רייס - obverseהודו - פורטוגזית 5 רייס - reverse
5 רייס
1871
נחושת, 3.2g, ø 17.5mm
KM# 302
כמות

הודו - פורטוגזית ⅛ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ⅛ טנגה - reverse
⅛ טנגה
1881 - 1886
נחושת, 3.3g, ø 21.1mm
KM# 307
מחיר: 11.07
הודו - פורטוגזית ⅛ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ⅛ טנגה - reverse
⅛ טנגה
1901 - 1903
ארד, 3.1g, ø 21mm
KM# 14
מחיר: 28.72
הודו - פורטוגזית 10 רייס - obverseהודו - פורטוגזית 10 רייס - reverse
10 רייס
1871
נחושת, 6.5g, ø 20.5mm
KM# 303
כמות

הודו - פורטוגזית ¼ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ¼ טנגה - reverse
¼ טנגה
1871
נחושת, 9.5g, ø 28mm
KM# 304
כמות
הודו - פורטוגזית ¼ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ¼ טנגה - reverse
¼ טנגה
1881 - 1888
נחושת, 6.5g, ø 23mm
KM# 308
מחיר: 27.47
הודו - פורטוגזית ¼ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ¼ טנגה - reverse
¼ טנגה
1901 - 1903
ארד, ø 25.5mm
KM# 15
מחיר: 22.07

הודו - פורטוגזית ½ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ½ טנגה - reverse
½ טנגה
1871
נחושת, 19.4g, ø 32.3mm
KM# 305
כמות
הודו - פורטוגזית ½ טנגה - obverseהודו - פורטוגזית ½ טנגה - reverse
½ טנגה
1901 - 1903
ארד, 12.2g, ø 30.3mm
KM# 16
מחיר: 31.43
הודו - פורטוגזית 1 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 1 טנגה - reverse
1 טנגה
1871
נחושת, 38.44g, ø 37mm
KM# 306
כמות

הודו - פורטוגזית 1 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 1 טנגה - reverse
1 טנגה
1934
ארד, 4g, ø 22mm
KM# 19
מחיר: 254
הודו - פורטוגזית 1 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 1 טנגה - reverse
1 טנגה
1947
ארד, ø 25mm
KM# 24
מחיר: 19.28
הודו - פורטוגזית 1 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 1 טנגה - reverse
1 טנגה
1952
ארד, ø 20mm
KM# 28
מחיר: 13.02

הודו - פורטוגזית ⅛ רופיה - obverseהודו - פורטוגזית ⅛ רופיה - reverse
⅛ רופיה
1881
כסף 0.917, 1.46g, ø 10.5mm
KM# 309
מחיר: 130.9
הודו - פורטוגזית 2 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 2 טנגה - reverse
2 טנגה
1934
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 20
מחיר: 152.6
הודו - פורטוגזית ¼ רופיה - obverseהודו - פורטוגזית ¼ רופיה - reverse
¼ רופיה
1881
כסף 0.917, 2.92g, ø 19mm
KM# 310
מחיר: 136.3

הודו - פורטוגזית 4 טנגה - obverseהודו - פורטוגזית 4 טנגה - reverse
4 טנגה
1934
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 23mm
KM# 21
מחיר: 234.5
הודו - פורטוגזית ¼ רופיה - obverseהודו - פורטוגזית ¼ רופיה - reverse
¼ רופיה
1947 - 1952
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 25
מחיר: 26.05
הודו - פורטוגזית ½ רופיה - obverseהודו - פורטוגזית ½ רופיה - reverse
½ רופיה
1881 - 1882
כסף 0.917, 5.83g, ø 24.5mm
KM# 311
מחיר: 58.63

הודו - פורטוגזית ½ רופיה - obverseהודו - פורטוגזית ½ רופיה - reverse
½ רופיה
1936
כסף 0.917, 6g, ø 25mm
KM# 23
מחיר: 98.2
הודו - פורטוגזית ½ רופיה - obverseהודו - פורטוגזית ½ רופיה - reverse
½ רופיה
1947 - 1952
סגסוגת נחושת וניקל , ø 23.5mm
KM# 26
מחיר: 39.08
הודו - פורטוגזית 1 רופיה - obverseהודו - פורטוגזית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1881 - 1882
כסף 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 312
מחיר: 66.35

הודו - פורטוגזית 1 רופיה - obverseהודו - פורטוגזית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1903 - 1904
כסף 0.917, 11.66g, ø 30.5mm
KM# 17
מחיר: 86.95
הודו - פורטוגזית 1 רופיה - obverseהודו - פורטוגזית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1912
כסף 0.917, 11.66g, ø 30mm
KM# 18
מחיר: 150.6
הודו - פורטוגזית 1 רופיה - obverseהודו - פורטוגזית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1935
כסף 0.917, 11.66g, ø 30.7mm
KM# 22
מחיר: 89.18

הודו - פורטוגזית 1 רופיה - obverseהודו - פורטוגזית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1947
כסף 0.500, 12g, ø 30.3mm
KM# 27
מחיר: 220.7
הודו - פורטוגזית 1 רופיה - obverseהודו - פורטוגזית 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1952
סגסוגת נחושת וניקל , 12g, ø 30.3mm
KM# 29
מחיר: 29.03

uCoin