+

מקסיקו > קטלוג מטבעות

מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו 1992 - 2002
נירוסטה
, 1.59g, ø 15.58mm
מקסיקו - KM# 546
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.59 - 2.85 ₪
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו 2009 - 2017
נירוסטה
, 1.76g, ø 14mm
מקסיקו - KM# 934
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.31 - 1.93 ₪
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו 1992 - 2009
נירוסטה
, 2.03g, ø 17mm
מקסיקו - KM# 547
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.61 - 1.46 ₪
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו 2009 - 2017
נירוסטה
, 2.26g, ø 15.3mm
מקסיקו - KM# 935
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.43 - 2.29 ₪
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו 1992 - 2009
ארד אלומיניום
, 3.04g, ø 19.5mm
מקסיקו - KM# 548
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.78 - 2.99 ₪
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו 2009 - 2017
נירוסטה
, 3.1g, ø 17mm
מקסיקו - KM# 936
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.61 - 2.11 ₪
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו 1992 - 2009
ארד אלומיניום
, 4.39g, ø 22mm
מקסיקו - KM# 549
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.57 - 1.53 ₪
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו 1996 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה
, 3.94g, ø 22mm
מקסיקו - KM# 603
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.6 - 2.71 ₪
מקסיקו 1 פסו חדש - obverseמקסיקו 1 פסו חדש - reverse
1 פסו חדש 1992 - 1995
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה
, 3.94g, ø 22mm
מקסיקו - KM# 550
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.82 - 1.45 ₪
מקסיקו 2 פסו - obverseמקסיקו 2 פסו - reverse
2 פסו 1996 - 2017
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה
, 5.21g, ø 23mm
מקסיקו - KM# 604
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 0.99 - 5.07 ₪
מקסיקו 2 פסו חדש - obverseמקסיקו 2 פסו חדש - reverse
2 פסו חדש 1992 - 1995
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה
, 5.21g, ø 23mm
מקסיקו - KM# 551
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 1.55 - 3.1 ₪
מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו 1997 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה
, 7.07g, ø 25.5mm
מקסיקו - KM# 605
מקסיקני ארצות הברית
מחיר: 1.38 - 6.53 ₪
uCoin