מקסיקו
×
מדינה
×
תקופה
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מקסיקו - קטלוג מטבעות

מקסיקו>מקסיקני ארצות הברית|1992 - 2019
 תקופה

מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1992 - 2002
נירוסטה, 1.59g, ø 15.58mm
KM# 546
מחיר: 0.59
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1992 - 2009
נירוסטה, 2.03g, ø 17mm
KM# 547
מחיר: 0.55
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
2009 - 2018
נירוסטה, 1.76g, ø 14mm
KM# 934
מחיר: 0.43

מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1992 - 2009
ארד אלומיניום, 3.04g, ø 19.5mm
KM# 548
מחיר: 0.71
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
2009 - 2018
נירוסטה, 2.26g, ø 15.3mm
KM# 935
מחיר: 0.39
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1992 - 2009
ארד אלומיניום, 4.39g, ø 22mm
KM# 549
מחיר: 0.51

מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2009 - 2019
נירוסטה, 3.1g, ø 17mm
KM# 936
מחיר: 0.32
מקסיקו 1 פסו חדש - obverseמקסיקו 1 פסו חדש - reverse
1 פסו חדש
1992 - 1995
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 3.94g, ø 22mm
KM# 550
מחיר: 0.75
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1996 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 3.94g, ø 22mm
KM# 603
מחיר: 0.55

מקסיקו 2 פסו חדש - obverseמקסיקו 2 פסו חדש - reverse
2 פסו חדש
1992 - 1995
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 5.21g, ø 23mm
KM# 551
מחיר: 1.42
מקסיקו 2 פסו - obverseמקסיקו 2 פסו - reverse
2 פסו
1996 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 5.21g, ø 23mm
KM# 604
מחיר: 0.91
מקסיקו 5 פסו חדש - obverseמקסיקו 5 פסו חדש - reverse
5 פסו חדש
1992 - 1995
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 7.07g, ø 25.5mm
KM# 552
מחיר: 1.06

מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1997 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ארד-אלומיניום, טבעת - נירוסטה, 7.07g, ø 25.5mm
KM# 605
מחיר: 1.26
מקסיקו 10 פסו חדש - obverseמקסיקו 10 פסו חדש - reverse
10 פסו חדש
1992 - 1995
שתי מתכות: מרכז - כסף 0.925, טבעת - ארד אלומיניום, 11.13g, ø 27.95mm
KM# 553
מחיר: 10.39
מקסיקו 10 פסו - obverseמקסיקו 10 פסו - reverse
10 פסו
1997 - 2019
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 10.33g, ø 27.95mm
KM# 616
מחיר: 2.37

מקסיקו 20 פסו חדש - obverseמקסיקו 20 פסו חדש - reverse
20 פסו חדש
1993 - 1995
שתי מתכות: מרכז - כסף 0.925, טבעת - ארד אלומיניום, 16.92g, ø 31.86mm
KM# 561
מחיר: 24.01
מקסיקו 50 פסו חדש - obverseמקסיקו 50 פסו חדש - reverse
50 פסו חדש
1993 - 1995
Niños Héroes
שתי מתכות: מרכז - כסף 0.925 , טבעת - פליז, 34.11g, ø 38.87mm
KM# 571
מחיר: 94.06

מקסיקו>מקסיקני ארצות הברית|1970 - 1992
 תקופה

מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1970 - 1973
פליז, 1.5g, ø 13mm
KM# 418
מחיר: 4.8
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1970 - 1976
פליז, 2.75g, ø 18mm
KM# 427
מחיר: 0.63
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1974 - 1980
סגסוגת נחושת וניקל , 1.52g, ø 15mm
KM# 434
מחיר: 1.38

מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1955 - 1971
ארד, 10g, ø 28.5mm
KM# 440
מחיר: 1.72
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1971 - 1974
ארד, 10g, ø 28.5mm
KM# 441
מחיר: 3.03
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1974 - 1983
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 20mm
KM# 442
מחיר: 0.83

מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1983 - 1984
ארד, 3g, ø 20mm
KM# 491
מחיר: 1.74
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1970 - 1983
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 25mm
KM# 452
מחיר: 1.22
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1983
נירוסטה, 4.1g, ø 22mm
KM# 492
מחיר: 5.04

מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1970 - 1983
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 29mm
KM# 460
מחיר: 1.14
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1984 - 1987
נירוסטה, 6g, ø 24mm
KM# 496
מחיר: 2.24
מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1971 - 1978
סגסוגת נחושת וניקל , 14g, ø 33mm
KM# 472
מחיר: 1.57

מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1980 - 1985
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 27.24mm
KM# 485
מחיר: 1.54
מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1985 - 1988
פליז, 3g, ø 16.5mm
KM# 502
מחיר: 1.1
מקסיקו 10 פסו - obverseמקסיקו 10 פסו - reverse
10 פסו
1974 - 1985
סגסוגת נחושת וניקל , 14g, ø 30.5mm
KM# 477
מחיר: 2.01

מקסיקו 10 פסו - obverseמקסיקו 10 פסו - reverse
10 פסו
1985 - 1990
נירוסטה, 3.84g, ø 19mm
KM# 512
מחיר: 1.1
מקסיקו 20 פסו - obverseמקסיקו 20 פסו - reverse
20 פסו
1980 - 1984
סגסוגת נחושת וניקל , 15.24g, ø 32mm
KM# 486
מחיר: 3.86
מקסיקו 20 פסו - obverseמקסיקו 20 פסו - reverse
20 פסו
1985 - 1990
פליז, 5.85g, ø 21mm
KM# 508
מחיר: 0.54

מקסיקו 50 פסו - obverseמקסיקו 50 פסו - reverse
50 פסו
1982 - 1984
סגסוגת נחושת וניקל , 19.84g, ø 35mm
KM# 490
מחיר: 4.6
מקסיקו 50 פסו - obverseמקסיקו 50 פסו - reverse
50 פסו
1984 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 8.5g, ø 23.5mm
KM# 495
מחיר: 1.26
מקסיקו 50 פסו - obverseמקסיקו 50 פסו - reverse
50 פסו
1988 - 1992
נירוסטה, 7.3g, ø 23.5mm
KM# 495a
מחיר: 1.03

מקסיקו 100 פסו - obverseמקסיקו 100 פסו - reverse
100 פסו
1977 - 1979
כסף 0.720, 27.77g, ø 39mm
KM# 483
מחיר: 53.41
מקסיקו 100 פסו - obverseמקסיקו 100 פסו - reverse
100 פסו
1984 - 1992
ארד אלומיניום, 11.82g, ø 26.63mm
KM# 493
מחיר: 1.06
מקסיקו 500 פסו - obverseמקסיקו 500 פסו - reverse
500 פסו
1986 - 1992
סגסוגת נחושת וניקל , 12.64g, ø 28.5mm
KM# 529
מחיר: 2.09

מקסיקו 1000 פסו - obverseמקסיקו 1000 פסו - reverse
1000 פסו
1988 - 1992
ארד אלומיניום, 15.17g, ø 30.5mm
KM# 536
מחיר: 2.13

מקסיקו>מקסיקני ארצות הברית|1905 - 1969
 תקופה

מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1905 - 1949
ארד, 3g, ø 20mm
KM# 415
מחיר: 1.26
מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1915
ארד, 1.5g, ø 16mm
KM# 416
מחיר: 103.8
מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1950 - 1969
ארד, 2g, ø 16mm
KM# 417
מחיר: 1.12

מקסיקו 2 סנטאבו - obverseמקסיקו 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1905 - 1941
ארד, 6g, ø 25mm
KM# 419
מחיר: 6.13
מקסיקו 2 סנטאבו - obverseמקסיקו 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1915
ארד, 3g, ø 20mm
KM# 420
מחיר: 11.13
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1905 - 1914
ניקל, 5g, ø 20mm
KM# 421
מחיר: 1.9

מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1914 - 1935
ארד, 9g, ø 28mm
KM# 422
מחיר: 3.46
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1936 - 1942
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20.5mm
KM# 423
מחיר: 2.01
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1942 - 1955
ארד, 6.5g, ø 25.5mm
KM# 424
מחיר: 1.93

מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1950
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20.5mm
KM# 425
מחיר: 6.18
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1954 - 1969
פליז, 4g, ø 20.5mm
KM# 426
מחיר: 1.1
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1905 - 1914
כסף 0.800, 2.5g, ø 18mm
KM# 428
מחיר: 7.24

מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1919
כסף 0.800, 1.813g, ø 15mm
KM# 429
מחיר: 22.62
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1919 - 1935
ארד, 12g, ø 30.5mm
KM# 430
מחיר: 14.32
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1925 - 1935
כסף 0.720, 1.66g, ø 15mm
KM# 431
מחיר: 6.88

מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1936 - 1946
סגסוגת נחושת וניקל , 5.5g, ø 23.5mm
KM# 432
מחיר: 2.69
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1955 - 1967
ארד, 5.5g, ø 23.5mm
KM# 433
מחיר: 2.07
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1905 - 1914
כסף 0.800, 5g, ø 22mm
KM# 435
מחיר: 11.91

מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1919
כסף 0.800, 3.625g, ø 19mm
KM# 436
מחיר: 11.7
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1920 - 1943
כסף 0.720, 3.33g, ø 19mm
KM# 438
מחיר: 6.73
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1920 - 1935
ארד, 15g, ø 32.5mm
KM# 437
מחיר: 23.84

מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1943 - 1955
ארד, 10g, ø 28.5mm
KM# 439
מחיר: 1.92
מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1955 - 1971
ארד, 10g, ø 28.5mm
KM# 440
מחיר: 1.72
מקסיקו 25 סנטאבו - obverseמקסיקו 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1950 - 1953
כסף 0.300, 3.33g, ø 21.5mm
KM# 443
מחיר: 7.44

מקסיקו 25 סנטאבו - obverseמקסיקו 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1964 - 1966
סגסוגת נחושת וניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 444
מחיר: 2.19
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1905 - 1918
כסף 0.800, 12.5g, ø 30mm
KM# 445
מחיר: 24.88
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1918 - 1919
כסף 0.800, 9.063g, ø 27mm
KM# 446
מחיר: 33.9

מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1919 - 1945
כסף 0.720, 8.333g, ø 27mm
KM# 447
מחיר: 15.94
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1935
כסף 0.420, 7.972g, ø 27mm
KM# 448
מחיר: 27.03
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1950 - 1951
כסף 0.300, 6.66g, ø 26mm
KM# 449
מחיר: 15.45

מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1955 - 1959
ארד, 14g, ø 33mm
KM# 450
מחיר: 7.66
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1964 - 1969
סגסוגת נחושת וניקל , 6.5g, ø 25mm
KM# 451
מחיר: 1.43
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1898 - 1909
כסף 0.900, 27.073g, ø 38.5mm
KM# 409
מחיר: 90.81

מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1910 - 1914
כסף 0.900, 27.07g, ø 39mm
KM# 453
מחיר: 102.7
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1918 - 1919
כסף 0.800, 18.13g, ø 34mm
KM# 454
מחיר: 29.91
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1920 - 1945
כסף 0.720, 16.66g, ø 34mm
KM# 455
מחיר: 28.11

מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1947 - 1949
כסף 0.500, 14g, ø 32mm
KM# 456
מחיר: 23.19
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1950
כסף 0.300, 13.33g, ø 32mm
KM# 457
מחיר: 33.63
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1957 - 1967
כסף 0.100, 16g, ø 34.5mm
KM# 459
מחיר: 9.08

מקסיקו 2 פסו - obverseמקסיקו 2 פסו - reverse
2 פסו
1919 - 1948
זהב 0.900, 1.666g, ø 13mm
KM# 461
מחיר: 236.4
מקסיקו 2½ פסו - obverseמקסיקו 2½ פסו - reverse
2½ פסו
1918 - 1948
זהב 0.900, 2.083g, ø 15.5mm
KM# 463
מחיר: 299.9
מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1905 - 1955
זהב 0.900, 4.166g, ø 19mm
KM# 464
מחיר: 594.2

מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1947 - 1948
כסף 0.900, 30g, ø 40mm
KM# 465
מחיר: 96.89
מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1951 - 1954
כסף 0.720, 27.78g, ø 40mm
KM# 467
מחיר: 32.29
מקסיקו 5 פסו - obverseמקסיקו 5 פסו - reverse
5 פסו
1955 - 1957
כסף 0.720, 18.05g, ø 36mm
KM# 469
מחיר: 47.71

מקסיקו 10 פסו - obverseמקסיקו 10 פסו - reverse
10 פסו
1905 - 1959
זהב 0.900, 8.333g, ø 22.5mm
KM# 473
מחיר: 1,180
מקסיקו 10 פסו - obverseמקסיקו 10 פסו - reverse
10 פסו
1955 - 1956
כסף 0.900, 28.88g, ø 40mm
KM# 474
מחיר: 53.2
מקסיקו 20 פסו - obverseמקסיקו 20 פסו - reverse
20 פסו
1917 - 1959
זהב 0.900, 16.66g, ø 27.5mm
KM# 478
מחיר: 2,361

מקסיקו 50 פסו - obverseמקסיקו 50 פסו - reverse
50 פסו
1921 - 1947
זהב 0.900, 41.66g, ø 37mm
KM# 481
מחיר: 5,920
מקסיקו 50 פסו - obverseמקסיקו 50 פסו - reverse
50 פסו
1943
זהב 0.900, 41.66g, ø 37mm
KM# 482
כמות

מקסיקו>מקסיקו (פסו)|1863 - 1905
 תקופה

מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1863
נחושת, 8.9g, ø 25mm
KM# 390
מחיר: 46.07
מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1869 - 1897
נחושת, 8.9g, ø 25mm
KM# 391
מחיר: 4.58
מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1882 - 1883
סגסוגת נחושת וניקל , 1.96g, ø 16mm
KM# 392
מחיר: 5.91

מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1898
נחושת, 7.8g, ø 25mm
KM# 393
כמות
מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1899 - 1905
נחושת, 2.61g, ø 19.5mm
KM# 394
מחיר: 16.21
מקסיקו 2 סנטאבו - obverseמקסיקו 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1882 - 1883
סגסוגת נחושת וניקל , 3.2g, ø 17.5mm
KM# 395
מחיר: 12.12

No ImageNo Image
5 סנטאבו
1863 - 1870
כסף 0.900, 1.353g, ø 14.5mm
KM# 396
כמות
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1867 - 1869
כסף 0.900, 1.353g, ø 14mm
KM# 397
כמות
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1869 - 1897
כסף 0.900, 1.353g, ø 14mm
KM# 398
מחיר: 12.88

מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1882 - 1883
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 20mm
KM# 399
מחיר: 12.79
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1898 - 1905
כסף 0.900, 1.34g, ø 14mm
KM# 400
מחיר: 10.46
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1863 - 1870
כסף 0.900, 2.707g, ø 18mm
KM# 401
כמות

מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1867 - 1869
כסף 0.900, 2.707g, ø 17.5mm
KM# 402
מחיר: 33.93
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1869 - 1897
כסף 0.900, 2.707g, ø 18mm
KM# 403
מחיר: 9.15
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1898 - 1905
כסף 0.900, 2.707g, ø 17mm
KM# 404
מחיר: 16.87

מקסיקו 20 סנטאבו - obverseמקסיקו 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1898 - 1905
כסף 0.900, 5.415g, ø 20.2mm
KM# 405
כמות
מקסיקו 25 סנטאבו - obverseמקסיקו 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1869 - 1892
כסף 0.900, 6.768g, ø 25mm
KM# 406
מחיר: 21.18
מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1869 - 1895
כסף 0.900, 13.536g, ø 30.5mm
KM# 407
מחיר: 39.33

מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1869 - 1873
כסף 0.900, 27.073g, ø 37mm
KM# 408
מחיר: 43.28
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1898 - 1909
כסף 0.900, 27.073g, ø 38.5mm
KM# 409
מחיר: 90.81

מקסיקו>האימפריה המקסיקנית|1863 - 1867
 תקופה

מקסיקו 1 סנטאבו - obverseמקסיקו 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1864
נחושת, 8g, ø 25mm
KM# 384
כמות
מקסיקו 5 סנטאבו - obverseמקסיקו 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1864 - 1866
כסף 0.900, 1.3537g, ø 15mm
KM# 385
מחיר: 2.75
מקסיקו 10 סנטאבו - obverseמקסיקו 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1864 - 1866
כסף 0.900, 2.7073g, ø 19mm
KM# 386
כמות

מקסיקו 50 סנטאבו - obverseמקסיקו 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1866
כסף 0.900, 13.5365g, ø 30mm
KM# 387
כמות
מקסיקו 1 פסו - obverseמקסיקו 1 פסו - reverse
1 פסו
1866 - 1867
כסף 0.900, 27.07g, ø 37mm
KM# 388
מחיר: 234.5
מקסיקו 20 פסו - obverseמקסיקו 20 פסו - reverse
20 פסו
1866
זהב 0.875, 33.84g, ø 35mm
KM# 389
כמות

מקסיקו>הרפובליקה של מקסיקו (ראל)|1823 - 1897
 תקופה

מקסיקו 1/16 ריאל - obverseמקסיקו 1/16 ריאל - reverse
1/16 ריאל
1831 - 1833
נחושת, 1.75g, ø 17mm
KM# 315
כמות
מקסיקו 1/16 ריאל - obverseמקסיקו 1/16 ריאל - reverse
1/16 ריאל
1832 - 1835
פליז, 1.75g, ø 17mm
KM# 315a
כמות
מקסיקו 1/16 ריאל - obverseמקסיקו 1/16 ריאל - reverse
1/16 ריאל
1860
נחושת, 4.75g, ø 21mm
KM# 316
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1824 - 1828
נחושת, 3.54g, ø 19mm
KM# 320
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1825 - 1863
פליז, 4g, ø 21mm
KM# 338
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1828
נחושת, 3.3g, ø 19mm
KM# 321
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1828 - 1829
נחושת, 4.75g, ø 20mm
KM# 335
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1828 - 1834
נחושת, 4.8g, ø 21mm
KM# 329
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1829 - 1859
נחושת, ø 21mm
KM# 336
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1829 - 1830
נחושת, 3.5g, ø 21mm
KM# 326
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1829 - 1835
נחושת, 3.5g, ø 21mm
KM# 333
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1833 - 1835
נחושת, 3.54g, ø 20mm
KM# 318
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1836 - 1846
נחושת, 5g, ø 21mm
KM# 339
מחיר: 98.37
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1841 - 1861
נחושת, 14g, ø 21mm
KM# 334
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1842
נחושת, 3.5g, ø 19mm
KM# 323
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1845 - 1847
נחושת, 3.75g, ø 19mm
KM# 324
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1851 - 1854
נחושת, 3.4g, ø 19mm
KM# 325
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1855
נחושת, 3.54g, ø 20mm
KM# 319
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1856
פליז, 7.2g, ø 29mm
KM# 327
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1856 - 1857
פליז, 7.2g, ø 25mm
KM# 328
כמות
מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1856 - 1862
נחושת, 9.5g, ø 28mm
KM# 330
כמות

מקסיקו ⅛ ריאל - obverseמקסיקו ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1858 - 1862
נחושת, 9.5g, ø 28mm
KM# 331
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1825 - 1864
פליז, 8g, ø 29mm
KM# 366
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1828 - 1860
נחושת, 7.25g, ø 28mm
KM# 359
מחיר: 66.82

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1828 - 1835
נחושת, 9.35g, ø 28mm
KM# 353
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1828 - 1829
נחושת, 7g, ø 27mm
KM# 351
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1829 - 1837
נחושת, 7g, ø 27mm
KM# 358
מחיר: 15.95

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1829
נחושת, 14g, ø 33mm
KM# 357
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1831 - 1836
נחושת, 9.35g, ø 21mm
KM# 364
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1833 - 1835
נחושת, 6.356g, ø 27mm
KM# 340
כמות

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1836
נחושת, 9.35g, ø 28mm
KM# 354
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1836 - 1846
פליז, 8g, ø 29mm
KM# 367
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1842 - 1863
כסף 0.900, 0.845g, ø 12mm
KM# 368
מחיר: 36.4

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1846
נחושת, 7.08g, ø 27mm
KM# 341
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1847 - 1866
נחושת, 5.66g, ø 27mm
KM# 363
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1855 - 1856
נחושת, 7.08g, ø 27mm
KM# 342
כמות

No ImageNo Image
¼ ריאל
1855
נחושת, 7.08g, ø 27mm
KM# 343
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1856 - 1857
נחושת, 14g, ø 32mm
KM# 352
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1856 - 1857
נחושת, 14g, ø 32mm
KM# 352a
כמות

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1858 - 1862
נחושת, 19g, ø 32mm
KM# 355
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1858
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 347
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1858 - 1860
נחושת, 19g, ø 32mm
KM# 356
כמות

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1859 - 1863
נחושת, 14.3g, ø 32mm
KM# 365
מחיר: 59.93
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1860 - 1866
נחושת, 7.25g, ø 27mm
KM# 348
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1860 - 1866
נחושת, 10.5g, ø 28mm
KM# 344
כמות

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1862
נחושת, 6.5g, ø 28mm
KM# 360
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1866
נחושת, 7g, ø 27mm
KM# 349
כמות
מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1867
נחושת, 8.1g, ø 27mm
KM# 362
כמות

מקסיקו ¼ ריאל - obverseמקסיקו ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1872
נחושת, 7.5g, ø 27mm
KM# 350
כמות
מקסיקו ½ ריאל - obverseמקסיקו ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1824
כסף 0.900, 1.69g
KM# 369
כמות
מקסיקו ½ ריאל - obverseמקסיקו ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1825 - 1869
כסף 0.900, 1.69g, ø 16.8mm
KM# 370
מחיר: 18.28

מקסיקו 1 ריאל - obverseמקסיקו 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1824
כסף 0.900, 3.38g
KM# 371
כמות
מקסיקו 1 ריאל - obverseמקסיקו 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1825 - 1869
כסף 0.900, 3.38g, ø 21.1mm
KM# 372
מחיר: 17.42
מקסיקו 2 ריאל - obverseמקסיקו 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1824
כסף 0.900, 6.76g, ø 28mm
KM# 373
כמות

מקסיקו 2 ריאל - obverseמקסיקו 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1825 - 1872
כסף 0.900, 6.76g, ø 28mm
KM# 374
מחיר: 25.65
מקסיקו 4 ריאל - obverseמקסיקו 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1827 - 1870
כסף 0.900, 13.54g, ø 32mm
KM# 375
מחיר: 89.92
מקסיקו 8 ריאל - obverseמקסיקו 8 ריאל - reverse
8 ריאל
1823 - 1825
כסף 0.900, 27.07g
KM# A376
כמות

מקסיקו 8 ריאל - obverseמקסיקו 8 ריאל - reverse
8 ריאל
1824
כסף 0.900, 27.07g
KM# 376
כמות
מקסיקו 8 ריאל - obverseמקסיקו 8 ריאל - reverse
8 ריאל
1824 - 1897
כסף 0.900, 27.07g, ø 38.9mm
KM# 377
מחיר: 94.58
מקסיקו ½ אסקודו - obverseמקסיקו ½ אסקודו - reverse
½ אסקודו
1825 - 1870
זהב 0.875, 1.69g, ø 14mm
KM# 378
כמות

מקסיקו 1 אסקודו - obverseמקסיקו 1 אסקודו - reverse
1 אסקודו
1825 - 1870
זהב 0.875, 3.38g
KM# 379
כמות
מקסיקו 2 אסקודו - obverseמקסיקו 2 אסקודו - reverse
2 אסקודו
1825 - 1870
זהב 0.875, 6.67g
KM# 380
כמות
מקסיקו 4 אסקודו - obverseמקסיקו 4 אסקודו - reverse
4 אסקודו
1825 - 1869
זהב 0.875, 13.54g, ø 30.5mm
KM# 381
כמות

מקסיקו 8 אסקודו - obverseמקסיקו 8 אסקודו - reverse
8 אסקודו
1824 - 1873
זהב 0.875, 27.07g, ø 35mm
KM# 383
כמות

uCoin