גוואליור
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

גוואליור - קטלוג מטבעות

גוואליור>נסיכות גוואליור|1889 - 1942
 תקופה

No ImageNo Image
1 פאי
1889
נחושת
KM# A161
כמות
No ImageNo Image
1 פאי
1898
נחושת
KM# 161
כמות
No ImageNo Image
½ פייסה
1889
נחושת, ø 20mm
KM# 162
כמות

גוואליור ½ פייסה - obverseגוואליור ½ פייסה - reverse
½ פייסה
1899 - 1901
נחושת, 3.6g, ø 20mm
KM# 164
מחיר: 20.55
גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1889
נחושת
KM# 168
כמות
גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1896 - 1901
נחושת, 7.4g, ø 22mm
KM# 169
מחיר: 7.72

גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1913 - 1917
נחושת, 5.1g, ø 22mm
KM# 171
מחיר: 14.1
גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1913
נחושת, 6.6g, ø 22mm
KM# 170
מחיר: 11.18
גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1917
נחושת, 5.1g, ø 22.5mm
KM# 172
מחיר: 26.09

גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1929 - 1942
נחושת, 3.15g, ø 22.7mm
KM# 177
מחיר: 38.22
גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1929
נחושת, 5g, ø 22mm
KM# 176
מחיר: 15.14
גוואליור ¼ אנה - obverseגוואליור ¼ אנה - reverse
¼ אנה
1942
נחושת, 2.7g, ø 22.5mm
KM# 178
מחיר: 21.04

No ImageNo Image
½ אנה
1889
נחושת
KM# 173
כמות
גוואליור ½ אנה - obverseגוואליור ½ אנה - reverse
½ אנה
1942
פליז, 3g, ø 19mm
KM# 179
מחיר: 13.11

uCoin