הודו
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הודו - קטלוג מטבעות

הודו>הרפובליקה של הודו|1957 - 2018
 תקופה

הודו 1 פייסה חדשה - obverseהודו 1 פייסה חדשה - reverse
1 פייסה חדשה
1957 - 1961
ארד, 1.5g, ø 16.04mm
KM# 8
מחיר: 1.55
הודו 1 פייסה חדשה - obverseהודו 1 פייסה חדשה - reverse
1 פייסה חדשה
1962 - 1963
פליז ניקל, 1.51g, ø 16mm
KM# 8a
מחיר: 1.66
הודו 1 פייסה - obverseהודו 1 פייסה - reverse
1 פייסה
1964
פליז ניקל, 1.48g, ø 16mm
KM# 9
מחיר: 3.36

הודו 1 פייסה - obverseהודו 1 פייסה - reverse
1 פייסה
1965 - 1981
אלומיניום, 0.75g, ø 17mm
KM# 10.1
מחיר: 1.09
הודו 2 פייסה חדשה - obverseהודו 2 פייסה חדשה - reverse
2 פייסה חדשה
1957 - 1963
סגסוגת נחושת וניקל , 2.95g, ø 18mm
KM# 11
מחיר: 1.93
הודו 2 פייסה - obverseהודו 2 פייסה - reverse
2 פייסה
1964
סגסוגת נחושת וניקל , 2.95g, ø 18mm
KM# 12
מחיר: 1.21

הודו 2 פייסה - obverseהודו 2 פייסה - reverse
2 פייסה
1965 - 1967
אלומיניום, 1g, ø 20mm
KM# 13.1
מחיר: 1.71
הודו 2 פייסה - obverseהודו 2 פייסה - reverse
2 פייסה
1968 - 1971
אלומיניום, 1g, ø 20mm
KM# 13.5
מחיר: 1.39
הודו 2 פייסה - obverseהודו 2 פייסה - reverse
2 פייסה
1972 - 1981
אלומיניום, 1g, ø 20mm
KM# 13.6
מחיר: 0.85

הודו 3 פייסה - obverseהודו 3 פייסה - reverse
3 פייסה
1964 - 1967
אלומיניום, 1.23g, ø 21.3mm
KM# 14.1
מחיר: 1.23
הודו 3 פייסה - obverseהודו 3 פייסה - reverse
3 פייסה
1968 - 1971
אלומיניום, 1.23g, ø 21.3mm
KM# 14.2
מחיר: 2.02
הודו 3 פייסה - obverseהודו 3 פייסה - reverse
3 פייסה
1972 - 1981
אלומיניום, 1.23g, ø 21.3mm
KM# 15
מחיר: 7.53

הודו 5 פייסה חדשה - obverseהודו 5 פייסה חדשה - reverse
5 פייסה חדשה
1957 - 1963
סגסוגת נחושת וניקל , 4.05g, ø 22mm
KM# 16
מחיר: 1.48
הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1964 - 1966
סגסוגת נחושת וניקל , 4.05g, ø 22mm
KM# 17
מחיר: 2.07
הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1967
אלומיניום, 1.6g, ø 22mm
KM# 18.1
מחיר: 1.08

הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1968 - 1971
אלומיניום, 1.6g, ø 22.04mm
KM# 18.2
מחיר: 0.88
הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1969 - 1970
אלומיניום, 1.6g, ø 22.04mm
KM# 18.3
מחיר: 5
הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1972
אלומיניום, 1.6g, ø 22.04mm
KM# 18.4
מחיר: 2.52

הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1973 - 1984
אלומיניום, 1.6g, ø 22mm
KM# 18.6
מחיר: 0.67
הודו 5 פייסה - obverseהודו 5 פייסה - reverse
5 פייסה
1985 - 1994
אלומיניום, 1.03g, ø 22mm
KM# 23
מחיר: 0.47
הודו 10 פייסה חדשה - obverseהודו 10 פייסה חדשה - reverse
10 פייסה חדשה
1957
סגסוגת נחושת וניקל , 4.85g, ø 23mm
KM# 24.1
מחיר: 4.05

הודו 10 פייסה חדשה - obverseהודו 10 פייסה חדשה - reverse
10 פייסה חדשה
1958 - 1963
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 24.2
מחיר: 1.71
הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1964 - 1967
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 25
מחיר: 2.28
הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1968
פליז ניקל, 4.3g, ø 23mm
KM# 26.2
מחיר: 4.3

הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1969 - 1971
פליז ניקל, 4.3g, ø 23mm
KM# 26.3
מחיר: 2.15
הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1971 - 1978
אלומיניום, 2.3g, ø 26mm
KM# 27.1
מחיר: 1.43
הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1979
אלומיניום, 2.3g, ø 26mm
KM# 27.2
מחיר: 4.69

הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1980 - 1982
אלומיניום, 2.3g, ø 26mm
KM# 27.3
מחיר: 1.49
הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1983 - 1993
אלומיניום, 2.3g, ø 26mm
KM# 39
מחיר: 1.04
הודו 10 פייסה - obverseהודו 10 פייסה - reverse
10 פייסה
1988 - 1998
נירוסטה, 2g, ø 16mm
KM# 40.1
מחיר: 1.42

הודו 20 פייסה - obverseהודו 20 פייסה - reverse
20 פייסה
1968 - 1971
פליז ניקל, 4.6g, ø 22mm
KM# 41
מחיר: 1.72
הודו 20 פייסה - obverseהודו 20 פייסה - reverse
20 פייסה
1982 - 1997
אלומיניום, 2.2g, ø 26mm
KM# 44
מחיר: 1.21
הודו 25 פייסה חדשה - obverseהודו 25 פייסה חדשה - reverse
25 פייסה חדשה
1957 - 1960
ניקל, 2.42g, ø 19mm
KM# 47.1
מחיר: 1.54

הודו 25 פייסה חדשה - obverseהודו 25 פייסה חדשה - reverse
25 פייסה חדשה
1961 - 1963
ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 47.2
מחיר: 1.55
הודו 25 פייסה - obverseהודו 25 פייסה - reverse
25 פייסה
1964
ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 48.1
מחיר: 2.14
הודו 25 פייסה - obverseהודו 25 פייסה - reverse
25 פייסה
1965 - 1967
ניקל, 2.55g, ø 19mm
KM# 48.2
מחיר: 1.42

הודו 25 פייסה - obverseהודו 25 פייסה - reverse
25 פייסה
1968
ניקל, 2.55g, ø 19mm
KM# 48.3
מחיר: 1.45
הודו 25 פייסה - obverseהודו 25 פייסה - reverse
25 פייסה
1972 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 19mm
KM# 49.1
מחיר: 0.47
הודו 25 פייסה - obverseהודו 25 פייסה - reverse
25 פייסה
1988 - 2002
נירוסטה, 2.83g, ø 19mm
KM# 54
מחיר: 0.9

הודו 50 פייסה חדשה - obverseהודו 50 פייסה חדשה - reverse
50 פייסה חדשה
1960 - 1963
ניקל, 5g, ø 24mm
KM# 55
מחיר: 1.81
הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
1964 - 1967
ניקל, 5g, ø 24mm
KM# 58.1
מחיר: 0.97
הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
1968 - 1971
ניקל, 5g, ø 24mm
KM# 58.2
מחיר: 1.27

הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
1972 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 4.95g, ø 24mm
KM# 61
מחיר: 2.44
הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
1974 - 1983
סגסוגת נחושת וניקל , 4.95g, ø 24mm
KM# 63
מחיר: 1.32
הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
1984 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 5.09g, ø 24mm
KM# 65
מחיר: 1.04

הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
1988 - 2007
נירוסטה, 3.79g, ø 22mm
KM# 69
מחיר: 0.4
הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
2008 - 2010
נירוסטה, 3.8g, ø 23mm
KM# 374
מחיר: 1.21
הודו 50 פייסה - obverseהודו 50 פייסה - reverse
50 פייסה
2011 - 2015
נירוסטה, 2.9g, ø 19mm
KM# 398
מחיר: 0.71

הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1962
ניקל, 10g, ø 28mm
KM# 75.1
מחיר: 13.54
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1970 - 1974
ניקל, 10g, ø 28mm
KM# 75.2
מחיר: 1.17
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1975 - 1979
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 28mm
KM# 78.1
מחיר: 1.84

הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1980 - 1982
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 28mm
KM# 78.3
מחיר: 1.54
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1983 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 26mm
KM# 79.1
מחיר: 1.16
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1988 - 1990
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 26mm
KM#79.4
מחיר: 2.02

הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1991
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 26mm
KM# 79.5
מחיר: 1.5
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1992 - 1994
נירוסטה, 4.85g, ø 25mm
KM# 92.1
מחיר: 0.74
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1995 - 2004
נירוסטה, 4.9g, ø 25mm
KM# 92.2
מחיר: 0.79

הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
2005 - 2006
נירוסטה, 4.95g, ø 25mm
KM# 322
מחיר: 2.01
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
2007 - 2011
נירוסטה, 4.9g, ø 25mm
KM# 331
מחיר: 0.77
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
2011 - 2018
נירוסטה, 4.95g, ø 22mm
KM# 394
מחיר: 0.3

הודו 2 רופיה - obverseהודו 2 רופיה - reverse
2 רופיה
1982
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 28mm
KM# 121.1
מחיר: 2.25
הודו 2 רופיה - obverseהודו 2 רופיה - reverse
2 רופיה
1990
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 28mm
KM# 121.2
מחיר: 3.3
הודו 2 רופיה - obverseהודו 2 רופיה - reverse
2 רופיה
1992 - 2004
National Integration
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 26mm
KM# 121.3
מחיר: 0.88

הודו 2 רופיה - obverseהודו 2 רופיה - reverse
2 רופיה
2005 - 2007
נירוסטה, 5.8g, ø 27mm
KM# 326
מחיר: 1.41
הודו 2 רופיה - obverseהודו 2 רופיה - reverse
2 רופיה
2007 - 2011
נירוסטה, 5.8g, ø 27mm
KM# 327
מחיר: 1.14
הודו 2 רופיה - obverseהודו 2 רופיה - reverse
2 רופיה
2011 - 2018
נירוסטה, 4.9g, ø 25mm
KM# 395
מחיר: 0.52

הודו 5 רופיה - obverseהודו 5 רופיה - reverse
5 רופיה
1992 - 2004
Milled Edge with a groove
סגסוגת נחושת וניקל , 9.3g, ø 23mm
KM# 154.1
מחיר: 1.13
הודו 5 רופיה - obverseהודו 5 רופיה - reverse
5 רופיה
1992 - 2003
Milled edge
סגסוגת נחושת וניקל , 8.91g, ø 23mm
KM# 154.2
מחיר: 1.55
הודו 5 רופיה - obverseהודו 5 רופיה - reverse
5 רופיה
1998 - 1999
סגסוגת נחושת וניקל , 8.91g, ø 23mm
KM# 154.3
כמות

הודו 5 רופיה - obverseהודו 5 רופיה - reverse
5 רופיה
2007 - 2008
נירוסטה, 6g, ø 23mm
KM# 330
מחיר: 2.33
הודו 5 רופיה - obverseהודו 5 רופיה - reverse
5 רופיה
2009 - 2010
פליז ניקל, 6g, ø 23mm
KM# 373
מחיר: 1.49
הודו 5 רופיה - obverseהודו 5 רופיה - reverse
5 רופיה
2011 - 2018
פליז ניקל, 6.1g, ø 23mm
KM# 399
מחיר: 0.63

הודו 10 רופיה - obverseהודו 10 רופיה - reverse
10 רופיה
2005 - 2007
Unity in Diversity
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 7.7g, ø 27mm
KM# 353
מחיר: 1.86
הודו 10 רופיה - obverseהודו 10 רופיה - reverse
10 רופיה
2008 - 2010
Connectivity and Technology
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 7.7g, ø 27mm
KM# 363
מחיר: 2.75
הודו 10 רופיה - obverseהודו 10 רופיה - reverse
10 רופיה
2011 - 2017
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 7g, ø 27mm
KM# 400
מחיר: 1

הודו>הרפובליקה של הודו|1950 - 1956
 תקופה

הודו 1 פייסה - obverseהודו 1 פייסה - reverse
1 פייסה
1950 - 1955
ארד, 2.95g, ø 21mm
KM# 1
מחיר: 1.99
הודו ½ אנה - obverseהודו ½ אנה - reverse
½ אנה
1950 - 1955
סגסוגת נחושת וניקל , 2.85g, ø 19.5mm
KM# 2
מחיר: 9.1
הודו 1 אנה - obverseהודו 1 אנה - reverse
1 אנה
1950 - 1954
סגסוגת נחושת וניקל , 3.8g, ø 21mm
KM# 3
מחיר: 10.25

הודו 2 אנה - obverseהודו 2 אנה - reverse
2 אנה
1950 - 1955
סגסוגת נחושת וניקל , 5.78g, ø 25.4mm
KM# 4
מחיר: 7.64
הודו ¼ רופיה - obverseהודו ¼ רופיה - reverse
¼ רופיה
1950 - 1955
ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 5
מחיר: 3.04
הודו ¼ רופיה - obverseהודו ¼ רופיה - reverse
¼ רופיה
1954 - 1956
ניקל, 2.5g, ø 19mm
KM# 5.3
מחיר: 3.92

הודו ½ רופיה - obverseהודו ½ רופיה - reverse
½ רופיה
1950 - 1956
ניקל, 5g, ø 24mm
KM# 6
מחיר: 3.76
הודו 1 רופיה - obverseהודו 1 רופיה - reverse
1 רופיה
1950 - 1954
ניקל, 10g, ø 27.9mm
KM# 7
מחיר: 11.67

uCoin