דמררה ואסקיבו
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

דמררה ואסקיבו - קטלוג מטבעות

דמררה ואסקיבו>מושבה של בריטניה|1808 - 1835
 תקופה

דמררה ואסקיבו ½ סטיבר - obverseדמררה ואסקיבו ½ סטיבר - reverse
½ סטיבר
1813
נחושת, 8.8g, ø 28mm
KM# 9
מחיר: 77.37
דמררה ואסקיבו 1 סטיבר - obverseדמררה ואסקיבו 1 סטיבר - reverse
1 סטיבר
1813
נחושת, 19g, ø 34mm
KM# 10
מחיר: 99.06
דמררה ואסקיבו ⅛ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ⅛ גולדן - reverse
⅛ גולדן
1832 - 1835
כסף 0.817, 0.97g, ø 13mm
KM# 16
כמות

דמררה ואסקיבו ¼ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1809
כסף 0.817, 1.94g, ø 16mm
KM# 4
כמות
דמררה ואסקיבו ¼ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1816
כסף 0.817, 1.94g, ø 16mm
KM# 11
כמות
דמררה ואסקיבו ¼ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ¼ גולדן - reverse
¼ גולדן
1832 - 1835
כסף 0.817, 1.94g, ø 16mm
KM# 17
מחיר: 420.6

דמררה ואסקיבו ½ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1809
כסף 0.817, 3.88g, ø 18mm
KM# 5
כמות
דמררה ואסקיבו ½ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1816
כסף 0.817, 3.88g, ø 18mm
KM# 12
כמות
דמררה ואסקיבו ½ גולדן - obverseדמררה ואסקיבו ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1832 - 1835
כסף 0.817, 3.88g, ø 19mm
KM# 18
כמות

דמררה ואסקיבו 3 בית - obverseדמררה ואסקיבו 3 בית - reverse
3 בית
1808
כסף 0.903, 8g, ø 15mm
KM# 1
כמות
דמררה ואסקיבו 1 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1809
כסף 0.817, 8g, ø 25mm
KM# 6
כמות
דמררה ואסקיבו 1 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1816
כסף 0.817, 8g, ø 25mm
KM# 13
כמות

דמררה ואסקיבו 1 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1832 - 1835
כסף 0.817, 8g, ø 23mm
KM# 19
כמות
דמררה ואסקיבו 2 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1809
כסף 0.817, 16g, ø 34mm
KM# 7
כמות
דמררה ואסקיבו 2 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1816
כסף 0.817, 16g, ø 28mm
KM# 14
כמות

No ImageNo Image
2 גולדן
1832
כסף 0.817, 16g, ø 28mm
KM# 20
כמות
דמררה ואסקיבו 3 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1791 - 1803
כסף 0.903, ø 41.2mm
KM# 2
כמות
דמררה ואסקיבו 3 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1809
כסף 0.817, 23g, ø 38mm
KM# 8
כמות

דמררה ואסקיבו 3 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1816
כסף 0.817, 23g, ø 38mm
KM# 15
כמות
דמררה ואסקיבו 3 גולדן - obverseדמררה ואסקיבו 3 גולדן - reverse
3 גולדן
1832
כסף 0.817, 23g, ø 35mm
KM# 21
כמות

uCoin