המבורג
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

המבורג - קטלוג מטבעות

המבורג>העיר החופשית וההמזהטית של המבורג |1773 - 1872
 תקופה

המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1783 - 1803
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 458
כמות
המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1807 - 1809
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 522
כמות
המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1823 - 1839
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 543
כמות

המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1841
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 554
כמות
המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1846
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 562
כמות
המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1851
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 569
מחיר: 13.03

המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1855
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 582
מחיר: 33.66
המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1778 - 1803
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 454
כמות
המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1807 - 1839
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 525
כמות

המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1832
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 550
כמות
המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1841
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 556
מחיר: 39.08
המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1846
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 564
מחיר: 19.54

המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1851
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 572
כמות
המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1855
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 585
מחיר: 25.72
המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1778 - 1795
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 456
מחיר: 27.47

המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1817 - 1819
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 542
מחיר: 78.17
המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1823 - 1840
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 546
מחיר: 8.15
המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1841
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 558
מחיר: 23.49

המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1846
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 566
מחיר: 43.4
המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1851
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 574
מחיר: 66.29
המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1855
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 586
מחיר: 39.71

המבורג 4 שילינג - obverseהמבורג 4 שילינג - reverse
4 שילינג
1797
כסף 0.563, 3.05g, ø 24mm
KM# 512
מחיר: 97.71
המבורג 8 שילינג - obverseהמבורג 8 שילינג - reverse
8 שילינג
1797
כסף 0.625, 5.6g, ø 30mm
KM# 516
כמות
המבורג 8 שילינג - obverseהמבורג 8 שילינג - reverse
8 שילינג
1797
כסף 0.625, 5.6g, ø 30mm
KM# 515
כמות

המבורג 16 שילינג - obverseהמבורג 16 שילינג - reverse
16 שילינג
1789
כסף 0.750, 9.16g, ø 34mm
KM# 463
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1788 - 1789
כסף 0.750, 18.32g, ø 35mm
KM# 460
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1794 - 1797
כסף 0.750, 18.32g, ø 35mm
KM# 509
כמות

המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1808
כסף 0.750, 18.32g, ø 37mm
KM# 530
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1809
כסף 0.968, 14.17g, ø 33mm
KM# 536
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1809
כסף 0.958, 14.17g, ø 33mm
KM# 537
מחיר: 183.5

המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1773 - 1788
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 447
כמות
No ImageNo Image
1 דוקט
1791 - 1792
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 469
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1793 - 1806
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 504
כמות

המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1807
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 528
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1808 - 1810
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 532
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1811 - 1834
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 540
כמות

המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1835 - 1842
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 552
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1843 - 1850
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 560
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1851 - 1853
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 576
כמות

המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1854 - 1867
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 579
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1868 - 1872
זהב 0.979, 3.49g, ø 22mm
KM# 589
כמות

המבורג>העיר החופשית וההמזהטית של המבורג |1713 - 1772
 תקופה

המבורג 1 דראלינג - obverseהמבורג 1 דראלינג - reverse
1 דראלינג
1726 - 1763
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 361
מחיר: 46.9
No ImageNo Image
1 דראלינג
1765 - 1766
כסף 0.187, 0.51g, ø 13mm
KM# 438
כמות
המבורג סאחסלינג - obverseהמבורג סאחסלינג - reverse
סאחסלינג
1726 - 1764
כסף 0.250, 0.76g, ø 15mm
KM# 363
כמות

המבורג 1 שילינג - obverseהמבורג 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1725 - 1768
כסף 0.375, 1.08g, ø 17mm
KM# 354
מחיר: 3.91
המבורג 2 שילינג - obverseהמבורג 2 שילינג - reverse
2 שילינג
1725 - 1727
כסף 0.375, 1.5g, ø 21mm
KM# 357
מחיר: 58.63
המבורג 2 שילינג - obverseהמבורג 2 שילינג - reverse
2 שילינג
1762 - 1763
כסף 0.438, 1.96g, ø 21mm
KM# 419
כמות

המבורג 4 שילינג - obverseהמבורג 4 שילינג - reverse
4 שילינג
1725 - 1738
כסף 0.563, 3.05g, ø 24mm
KM# 359
מחיר: 105.4
המבורג 4 שילינג - obverseהמבורג 4 שילינג - reverse
4 שילינג
1749 - 1765
כסף 0.563, 3.05g, ø 24mm
KM# 408
כמות
המבורג 8 שילינג - obverseהמבורג 8 שילינג - reverse
8 שילינג
1726 - 1728
כסף 0.625, 5.6g, ø 30mm
KM# 367
מחיר: 164.2

המבורג 8 שילינג - obverseהמבורג 8 שילינג - reverse
8 שילינג
1738
כסף 0.625, 5.6g, ø 30mm
KM# 392
כמות
המבורג 8 שילינג - obverseהמבורג 8 שילינג - reverse
8 שילינג
1761
כסף 0.625, 5.6g, ø 30mm
KM# 415
כמות
המבורג 8 שילינג - obverseהמבורג 8 שילינג - reverse
8 שילינג
1762 - 1764
כסף 0.625, 5.6g, ø 30mm
KM# 425
כמות

המבורג 12 שילינג - obverseהמבורג 12 שילינג - reverse
12 שילינג
1762
כסף 0.888, 7.3g
KM# 428
כמות
המבורג 16 שילינג - obverseהמבורג 16 שילינג - reverse
16 שילינג
1726 - 1728
כסף 0.750, 9.16g, ø 34mm
KM# 369
כמות
המבורג 16 שילינג - obverseהמבורג 16 שילינג - reverse
16 שילינג
1731
כסף 0.750, 9.16g, ø 34mm
KM# 382
כמות

המבורג 16 שילינג - obverseהמבורג 16 שילינג - reverse
16 שילינג
1762 - 1764
כסף 0.750, 9.16g, ø 34mm
KM# 430
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1726 - 1728
כסף 0.750, 18.32g, ø 39mm
KM# 372
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1731 - 1737
כסף 0.750, 18.32g, ø 39mm
KM# 384
כמות

המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1748 - 1761
כסף 0.750, 18.32g, ø 39mm
KM# 402
כמות
המבורג 32 שילינג - obverseהמבורג 32 שילינג - reverse
32 שילינג
1762 - 1764
כסף 0.750, 18.32g, ø 39mm
KM# 435
כמות
No ImageNo Image
32 שילינג
1766 - 1767
כסף 0.750, 18.32g, ø 39mm
KM# 440
כמות

המבורג 48 שילינג - obverseהמבורג 48 שילינג - reverse
48 שילינג
1761 - 1763
כסף 0.888, 29.2g, ø 42.5mm
KM# 417
כמות
המבורג 1 טהלר - obverseהמבורג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1735
כסף 0.500, 29.25g, ø 43mm
KM# 386
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1713 - 1740
זהב 0.986, 3.5g, ø 23mm
KM# 342
כמות

המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1742 - 1745
זהב 0.986, 3.5g, ø 23mm
KM# 394
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1746 - 1753
זהב 0.986, 3.5g, ø 23mm
KM# 397
כמות
המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1754 - 1765
זהב 0.986, 3.5g, ø 23mm
KM# 411
כמות

המבורג 1 דוקט - obverseהמבורג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1766 - 1772
זהב 0.986, 3.5g, ø 23mm
KM# 442
כמות

uCoin