האיטי
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

האיטי - קטלוג מטבעות

האיטי>הרפובליקה של האיטי|1986 - 2018
 תקופה

האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1995 - 1997
פלדה עם ציפוי ניקל , 3.1g, ø 19.9mm
KM# 154a
מחיר: 2.01
האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1986 - 1991
סגסוגת נחושת וניקל , 7.54g, ø 26.15mm
KM# 152
מחיר: 2.92
האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1995 - 2000
פלדה עם ציפוי ניקל , 6.85g, ø 26.6mm
KM# 152a
מחיר: 1.97

האיטי 50 סנטים - obverseהאיטי 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1986 - 1991
סגסוגת נחושת וניקל , 9.95g, ø 29mm
KM# 153
מחיר: 3.23
האיטי 50 סנטים - obverseהאיטי 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1995 - 2013
פלדה עם ציפוי ניקל , 8.4g, ø 29mm
KM# 153a
מחיר: 3.12
האיטי 1 גורד - obverseהאיטי 1 גורד - reverse
1 גורד
1995 - 2016
פלדה מצופה בפליז , 6.3g, ø 23mm
KM# 155
מחיר: 1.85

האיטי 5 גורד - obverseהאיטי 5 גורד - reverse
5 גורד
1995 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 9.15g, ø 28mm
KM# 156
מחיר: 3.5

האיטי>הרפובליקה של האיטי|1863 - 1985
 תקופה

האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1881
ארד, 5g, ø 25mm
KM# 42
מחיר: 52.09
האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1886 - 1895
ארד, 5g, ø 25mm
KM# 48
מחיר: 6.96
האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1881
ארד, 10g, ø 30mm
KM# 43
מחיר: 21.91

האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1886 - 1894
ארד, 10g, ø 30mm
KM# 49
מחיר: 26.92
האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1863
ארד, 2g, ø 18mm
KM# 39
מחיר: 19.46
האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1889
סגסוגת נחושת וניקל , 2.6g, ø 19mm
KM# 50
כמות

האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1904 - 1905
סגסוגת נחושת וניקל , 2.65g, ø 20mm
KM# 53
מחיר: 5.71
האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1904
סגסוגת נחושת וניקל , 2.65g, ø 20mm
KM# 52
מחיר: 3.69
האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1949
סגסוגת נחושת וניקל , 2.75g, ø 20mm
KM# 57
מחיר: 5.62

האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1953
נחושת-אבץ-ניקל, 2.75g
KM# 59
מחיר: 3.59
האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1958 - 1970
נחושת-אבץ-ניקל, 2.75g, ø 20mm
KM# 62
מחיר: 0.91
האיטי 5 סנטים - obverseהאיטי 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1975
FAO
נחושת-אבץ-ניקל, 2.75g, ø 20mm
KM# 119
מחיר: 2.75

האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1863
ארד, 4g, ø 23mm
KM# 40
מחיר: 69.48
האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1881 - 1894
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 44
מחיר: 8.47
האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1906
סגסוגת נחושת וניקל , 3.65g, ø 22.6mm
KM# 54
מחיר: 7.35

האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1949
סגסוגת נחושת וניקל , 3.78g, ø 22.7mm
KM# 58
מחיר: 4.64
האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1953
נחושת-אבץ-ניקל
KM# 60
מחיר: 4.13
האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1958 - 1970
נחושת-אבץ-ניקל, 4g, ø 22.5mm
KM# 63
מחיר: 3.89

האיטי 10 סנטים - obverseהאיטי 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1975 - 1983
FAO
סגסוגת נחושת וניקל , 4.09g, ø 23mm
KM# 120
מחיר: 4.07
האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1863
ארד, 7g, ø 28mm
KM# 41
מחיר: 36.71
האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1881 - 1895
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 45
מחיר: 24.14

האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1907
סגסוגת נחושת וניקל , 7.5g, ø 26.5mm
KM# 55
מחיר: 16.76
האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1956
נחושת-אבץ-ניקל, 7.4g, ø 26.5mm
KM# 61
מחיר: 5.06
האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1970
ניזילבר
KM# 77
מחיר: 1.49

האיטי 20 סנטים - obverseהאיטי 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1972 - 1983
FAO
סגסוגת נחושת וניקל , 7.41g, ø 26mm
KM# 100
מחיר: 6.19
האיטי 50 סנטים - obverseהאיטי 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1882 - 1895
כסף 0.835, 12.5g, ø 29mm
KM# 47
מחיר: 149.6
האיטי 50 סנטים - obverseהאיטי 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1907 - 1908
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 29mm
KM# 56
מחיר: 11.06

האיטי 50 סנטים - obverseהאיטי 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1972 - 1985
FAO
נחושת-אבץ-ניקל, 10g, ø 29mm
KM# 101
מחיר: 3.39
האיטי 1 גורד - obverseהאיטי 1 גורד - reverse
1 גורד
1881 - 1895
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 46
כמות

האיטי>האימפריה של האיטי|1850 - 1859
 תקופה

האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1850
נחושת, 2.2g, ø 22mm
KM# 34
כמות
האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1850
נחושת, 2.6g, ø 21mm
KM# 33
כמות
האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1850
נחושת, 5.3g, ø 28mm
KM# 35
כמות

האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1850
נחושת, 5.3g, ø 26mm
KM# 36
כמות
האיטי 6¼ סנטים - obverseהאיטי 6¼ סנטים - reverse
6¼ סנטים
1850
ארד, 15g, ø 32mm
KM# 38
מחיר: 27.4

האיטי>הרפובליקה של האיטי|1813 - 1849
 תקופה

האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1828 - 1842
נחושת, 2.6g, ø 22mm
KM# A21
מחיר: 137.7
האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1846
נחושת, 2.6g, ø 21mm
KM# 25
מחיר: 31.27
האיטי 1 סנטים - obverseהאיטי 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1846
נחושת, 2.6g, ø 22mm
KM# 24
מחיר: 59.01

No ImageNo Image
1 סנטים
1849
נחושת, 2.6g, ø 21mm
KM# 30
כמות
האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1828 - 1842
נחושת, 5.39g, ø 25mm
KM# A22
מחיר: 5.5
האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1846
נחושת, 5g, ø 26mm
KM# 26
מחיר: 18.04

האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1846
נחושת, 4.9g, ø 24mm
KM# 27
מחיר: 31.43
האיטי 2 סנטים - obverseהאיטי 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1849
נחושת, 6g, ø 26mm
KM# 31
כמות
האיטי 6 סנטים - obverseהאיטי 6 סנטים - reverse
6 סנטים
1813
כסף 0.835, 2.5g, ø 12mm
KM# 10
כמות

האיטי 6 סנטים - obverseהאיטי 6 סנטים - reverse
6 סנטים
1818
כסף 0.835, 2.5g, ø 12mm
KM# 17
כמות
האיטי 6 סנטים - obverseהאיטי 6 סנטים - reverse
6 סנטים
1846
נחושת, 6g, ø 33mm
KM# 28
מחיר: 35.79
האיטי 6 סנטים - obverseהאיטי 6 סנטים - reverse
6 סנטים
1849
נחושת, 6g, ø 33mm
KM# 38
כמות

האיטי 6¼ סנטים - obverseהאיטי 6¼ סנטים - reverse
6¼ סנטים
1846
נחושת, 6g, ø 31mm
KM# 29
כמות
האיטי 12 סנטים - obverseהאיטי 12 סנטים - reverse
12 סנטים
1813 - 1815
כסף 0.835, 1.3g, ø 15mm
KM# 11
כמות
האיטי 12 סנטים - obverseהאיטי 12 סנטים - reverse
12 סנטים
1817
כסף 0.835, 1.3g, ø 15mm
KM# 13
מחיר: 13.68

האיטי 12 סנטים - obverseהאיטי 12 סנטים - reverse
12 סנטים
1827 - 1829
כסף 0.835, 1.3g, ø 16mm
KM# 19
כמות
האיטי 25 סנטים - obverseהאיטי 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1813 - 1816
כסף 0.835, 2.3g, ø 23mm
KM# 12
כמות
האיטי 25 סנטים - obverseהאיטי 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1817
כסף 0.835, 2.3g, ø 20mm
KM# 15
כמות

האיטי 25 סנטים - obverseהאיטי 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1818
כסף 0.835, 2.3g, ø 22mm
KM# 16
כמות
האיטי 25 סנטים - obverseהאיטי 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1827 - 1834
כסף 0.835, 2.1g, ø 20mm
KM# 18
כמות
האיטי 25 סנטים - obverseהאיטי 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1828
נחושת, 2.5g, ø 23mm
KM# 18a
כמות

האיטי 50 סנטים - obverseהאיטי 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1827 - 1833
כסף 0.835, 5g, ø 25mm
KM# 20
כמות
האיטי 100 סנטים - obverseהאיטי 100 סנטים - reverse
100 סנטים
1829 - 1833
כסף 0.835, 10.5g, ø 31mm
KM# A23
כמות

uCoin