האימפריה הגרמנית
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

האימפריה הגרמנית - קטלוג מטבעות

האימפריה הגרמנית>הסהן|1872 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1877
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 355
מחיר: 90.23
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 359
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1891
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 363
כמות

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1895 - 1900
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 368
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1910
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 375
מחיר: 268.9
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1875 - 1876
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 353
מחיר: 323.5

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877
זהב 0.900, 1.991g, ø 16mm
KM# 356
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877
זהב 0.900, 1.991g, ø 16mm
KM# 357
מחיר: 503.7
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1888
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 360
כמות

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1891
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 364
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1895 - 1900
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 369
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 350
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1875 - 1877
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 354
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1878 - 1880
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 358
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 361
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 362
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1893
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 366
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1896 - 1898
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 370
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 351
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 352
מחיר: 1,180
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1892
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 365
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1893
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 367
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1896 - 1903
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 371
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1905 - 1911
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 374
כמות

האימפריה הגרמנית>שאומבורג-ליפה|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1898 - 1904
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 49
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1911
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 55
מחיר: 569.8
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1898 - 1904
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 50
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 48
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1898 - 1904
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 51
כמות

האימפריה הגרמנית>סאקסן-מאינינגן|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1902 - 1913
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 199
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1902
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 198
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1913
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 203
מחיר: 303.4

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1902
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 200
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1902 - 1908
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 201
מחיר: 512.3
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890 - 1898
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 190
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1902 - 1914
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 202
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 180
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1882
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 185
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1889
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 186
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1900 - 1905
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 195
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1910 - 1914
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 205
כמות

האימפריה הגרמנית>ברמן|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1904
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 250
מחיר: 297
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1906
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 251
מחיר: 1,180
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1907
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 253
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1906
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 252
כמות

האימפריה הגרמנית>שווארצבורג-רודולשטדט|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1898
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 186
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1898
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 187
כמות

האימפריה הגרמנית>מקלנבורג-שוורין|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 1 פפניג - obverseהאימפריה הגרמנית 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1872
נחושת, 1.5g, ø 16.92mm
KM 315
מחיר: 15.03
האימפריה הגרמנית 2 פפניג - obverseהאימפריה הגרמנית 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1872
נחושת, 3g, ø 19mm
KM 316
מחיר: 29.38
האימפריה הגרמנית 5 פפניג - obverseהאימפריה הגרמנית 5 פפניג - reverse
5 פפניג
1872
נחושת, 7.42g, ø 25mm
KM 317
מחיר: 31.98

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 320
מחיר: 31.48
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1901
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 330
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 318
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1878
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 321
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 325
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1901
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 331
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 319
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1901
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 332
כמות

האימפריה הגרמנית>פרוסיה|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1884
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 506
מחיר: 50.53
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 510
מחיר: 128.7
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 511
מחיר: 1,345

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1891 - 1912
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 522
מחיר: 40.28
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1912
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 527
מחיר: 59.64
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1914
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 538
מחיר: 69.92

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1874 - 1876
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 503
מחיר: 116.2
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877 - 1878
זהב 0.900, 1.991g, ø 16mm
KM# 507
מחיר: 905
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1888
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 513
מחיר: 2,354

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1888
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 512
מחיר: 529.2
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1891 - 1908
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 523
מחיר: 71.59
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1913 - 1914
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 536
מחיר: 140.5

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 502
מחיר: 722.8
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874 - 1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 504
מחיר: 667.7
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 514
מחיר: 763.4

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1889
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 517
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890 - 1912
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 520
מחיר: 589.9
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1871 - 1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 501
מחיר: 1,133

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874 - 1888
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 505
מחיר: 1,153
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1888 - 1889
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 516
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1888
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 515
מחיר: 1,371

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1890 - 1913
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 521
מחיר: 1,141
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1913 - 1915
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 537
מחיר: 1,141

האימפריה הגרמנית>וירטמברג|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 626
מחיר: 79.25
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1892 - 1914
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 631
מחיר: 83.64
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1914
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 635
מחיר: 69.93

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1874 - 1888
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 623
מחיר: 191.3
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877 - 1878
זהב 0.900, 1.991g, ø 16mm
KM# 627
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1892 - 1913
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 632
מחיר: 87.79

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 621
מחיר: 867.2
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874 - 1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 624
מחיר: 833.8
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890 - 1891
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 630
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1893 - 1913
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 633
מחיר: 674.5
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 622
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874 - 1876
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 625
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1894 - 1914
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 634
כמות

האימפריה הגרמנית>אולדנבורג|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1891
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 201
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1900 - 1901
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 202
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1900 - 1901
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 203
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 200
כמות

האימפריה הגרמנית>המבורג|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 604
מחיר: 19.67
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1892 - 1914
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 612
מחיר: 59.39
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1914
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 620
מחיר: 91.44

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1875 - 1888
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 598
מחיר: 140.1
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877
זהב 0.900, 1.991g, ø 16mm
KM# 605
מחיר: 618.2
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1891 - 1913
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 610
מחיר: 101.5

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 594
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 596
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1875 - 1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 600
מחיר: 668

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890 - 1913
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 608
מחיר: 682.5
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1875 - 1889
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 602
מחיר: 1,199
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1893 - 1913
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 618
מחיר: 1,131

האימפריה הגרמנית> ליפה|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1906
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 270
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1913
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 275
כמות

האימפריה הגרמנית>סקסוניה|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 1238
מחיר: 47.72
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1891 - 1902
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 1245
מחיר: 129.8
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1903 - 1904
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 1257
מחיר: 106.1

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1905 - 1914
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 1263
מחיר: 115.6
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1913
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 1267
מחיר: 82.08
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1875 - 1889
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 1237
מחיר: 128.9

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877
זהב 0.900, 1.991g, ø 17.5mm
KM# 1239
מחיר: 499.7
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1891 - 1902
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 1246
מחיר: 119.2
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1903 - 1904
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 1258
מחיר: 187.4

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1907 - 1914
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 1266
מחיר: 135.6
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 1232
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874 - 1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 1235
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1891 - 1902
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 1247
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1903 - 1904
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 1259
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1905 - 1912
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 1264
מחיר: 1,024

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 1233
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874 - 1878
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 1236
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1894 - 1895
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 1248
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1903
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 1260
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1905 - 1914
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 1265
כמות

האימפריה הגרמנית>דוכסות סקסה-קובורג-גותה|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1895
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 158
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1905
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 166
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1895
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 160
מחיר: 170.3

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1907
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 174
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1905
זהב 0.900, 3.98g, ø 19.5mm
KM# 169
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 154
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1886
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 156
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1895
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 163
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1905
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 172
כמות

האימפריה הגרמנית>ברונסוויק|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1875
זהב 0.900, 7.97g, ø 23mm
KM# 1160
כמות

האימפריה הגרמנית>בוואריה|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1883
כסף 0.900, 11.11g, ø 28.15mm
KM# 903
מחיר: 102.3
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28.15mm
KM# 905
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1891 - 1913
כסף 0.900, 11.11g, ø 28.15mm
KM# 913
מחיר: 27.18

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1914
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 1002
מחיר: 155.3
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1913
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 996
מחיר: 81.55
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1914
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 1005
מחיר: 133.8

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1874 - 1876
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 896
מחיר: 129.4
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877 - 1878
זהב 0.900, 1.991g, ø 17mm
KM# 904
מחיר: 1,180
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1888
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 907
כמות

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1891 - 1913
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 915
מחיר: 92.12
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1914
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 1007
מחיר: 525.8
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 892
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874 - 1881
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 898
מחיר: 629.4
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 910
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890 - 1900
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 911
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1900 - 1912
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 994
מחיר: 633.5
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 894
מחיר: 1,967
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874 - 1878
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 900
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1895 - 1913
זהב 0.900, 7.97g, ø 22mm
KM# 920
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1914
זהב 0.900, 7.97g, ø 22mm
KM# 1009
כמות

האימפריה הגרמנית>סאקס-אלטנבורג|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1901
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 36
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1901
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 38
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1903
Reign of Ernst I
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 40
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1887
זהב 0.900, 7.965g, ø 22.5mm
KM# 34
כמות

האימפריה הגרמנית>סאקסן-ויימאר-אייזנאך|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1892
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 212
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1898
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 214
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1901
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 215
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1892 - 1896
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 213
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1901
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 216
כמות

האימפריה הגרמנית>ולדק-פירמונט|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1903
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 192
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1903
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 195
כמות

האימפריה הגרמנית>באדן|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876 - 1888
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 265
מחיר: 91.29
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1892 - 1902
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 269
מחיר: 349.8
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1902 - 1907
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 272
מחיר: 76.87

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1911 - 1913
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 283
מחיר: 140.5
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1915
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 280
מחיר: 62.98
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1875 - 1878
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 263
מחיר: 190.1

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1877
זהב 0.900, 1.991g, ø 16mm
KM# 266
כמות
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1891 - 1902
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 268
מחיר: 57.56
האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1902 - 1907
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 274
מחיר: 133.2

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1908 - 1913
כסף 0.900, 27.78g, ø 38mm
KM# 281
מחיר: 100.3
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 260
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1875 - 1888
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 264
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1890 - 1901
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 267
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1902 - 1907
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 275
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1909 - 1913
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 282
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1872 - 1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 261
מחיר: 1,261
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 262
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1894 - 1895
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 270
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1911 - 1914
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 284
מחיר: 1,142

האימפריה הגרמנית>רייס-גרייץ|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1877
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 126
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1892
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 127
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1899 - 1901
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 128
כמות

האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1909
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 130
מחיר: 35.34
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1875
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 125
כמות

האימפריה הגרמנית>מקלנבורג-סטרליץ|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 1 פפניג - obverseהאימפריה הגרמנית 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1872
נחושת, 1.4g, ø 17.5mm
KM# 101
מחיר: 16.64
האימפריה הגרמנית 2 פפניג - obverseהאימפריה הגרמנית 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1872
נחושת, ø 19mm
KM# 102
מחיר: 37.22
האימפריה הגרמנית 5 פפניג - obverseהאימפריה הגרמנית 5 פפניג - reverse
5 פפניג
1872
נחושת, ø 25mm
KM# 103
כמות

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1877
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 108
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1905
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 115
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1913
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 120
כמות

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1873
זהב 0.900, 3.98g, ø 19.5mm
KM# 104
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1874 - 1880
זהב 0.900, 3.98g, ø 19.5mm
KM# 106
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1905
זהב 0.900, 3.98g, ø 19.5mm
KM# 116
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1873
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 105
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1874
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 107
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1905
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 117
כמות

האימפריה הגרמנית>רויס-גרא|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1884
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 82
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1882
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 81
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1881
זהב 0.900, 7.97g, ø 23mm
KM# 80
כמות

האימפריה הגרמנית>ליבק|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1901
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 210
מחיר: 84.38
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1904 - 1912
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 212
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1908 - 1914
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 215
מחיר: 379.1

האימפריה הגרמנית 5 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 5 מארק - reverse
5 מארק
1904 - 1913
כסף 0.900, 27.77g, ø 38mm
KM# 213
מחיר: 472.2
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1901 - 1904
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 211
כמות
האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1905 - 1910
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 214
כמות

האימפריה הגרמנית>אנגלט|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1876
כסף 0.900, 11.11g, ø 28.2mm
KM# 22
כמות
האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1901 - 1904
כסף 0.900, 11.11g, ø 28.2mm
KM# 27
כמות
האימפריה הגרמנית 3 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 3 מארק - reverse
3 מארק
1909 - 1911
כסף 0.900, 16.67g, ø 33mm
KM# 29
מחיר: 127.3

האימפריה הגרמנית 10 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 10 מארק - reverse
10 מארק
1896 - 1901
זהב 0.900, 3.982g, ø 19.5mm
KM# 25
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1875
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 21
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1896 - 1901
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 26
כמות

האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1904
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 28
כמות

האימפריה הגרמנית>שוארצבורג-זונדרדגאוזאן|1871 - 1918
 תקופה

האימפריה הגרמנית 2 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 2 מארק - reverse
2 מארק
1896
כסף 0.900, 11.11g, ø 28mm
KM# 150
כמות
האימפריה הגרמנית 20 מארק - obverseהאימפריה הגרמנית 20 מארק - reverse
20 מארק
1896
זהב 0.900, 7.965g, ø 22mm
KM# 151
כמות

uCoin