סרביה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

סרביה - קטלוג מטבעות

סרביה>הרפובליקה של סרביה|2003 - 2018
 תקופה

סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
2003 - 2005
נחושת-אבץ-ניקל, 4.33g, ø 20mm
KM# 34
מחיר: 1
סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
2005 - 2009
פליז ניקל, 4.26g, ø 20mm
KM# 39
מחיר: 0.64
סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
2009 - 2010
פלדה מצופה בפליז , 4.2g, ø 20mm
KM# 48
מחיר: 0.56

סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
2011 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 4.2g, ø 20mm
KM# 54
מחיר: 0.48
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
2003
נחושת-אבץ-ניקל, 5.24g, ø 22mm
KM# 35
מחיר: 1.05
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
2006 - 2010
פליז ניקל, 5.15g, ø 22mm
KM# 46
מחיר: 0.85

סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
2009 - 2010
פלדה מצופה בנחושת , 5.05g, ø 22mm
KM# 49
מחיר: 1.17
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
2011 - 2018
פלדה מצופה נחושת-פליז, 5.05g, ø 22mm
KM# 55
מחיר: 0.77
סרביה 5 דינר - obverseסרביה 5 דינר - reverse
5 דינר
2003
נחושת-אבץ-ניקל, 6.23g, ø 24.1mm
KM# 36
מחיר: 1.73

סרביה 5 דינר - obverseסרביה 5 דינר - reverse
5 דינר
2005 - 2010
פליז ניקל, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 40
מחיר: 0.74
סרביה 5 דינר - obverseסרביה 5 דינר - reverse
5 דינר
2011 - 2012
פליז ניקל, 6.13g, ø 24.1mm
KM# 56
מחיר: 1.17
סרביה 5 דינר - obverseסרביה 5 דינר - reverse
5 דינר
2013 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 5.78g, ø 24.1mm
KM# 56a
מחיר: 1.97

סרביה 10 דינר - obverseסרביה 10 דינר - reverse
10 דינר
2003
נחושת-אבץ-ניקל, 7.77g, ø 26mm
KM# 37
מחיר: 1.97
סרביה 10 דינר - obverseסרביה 10 דינר - reverse
10 דינר
2005 - 2010
נחושת-אבץ-ניקל, 7.77g, ø 26mm
KM# 41
מחיר: 2.98
סרביה 10 דינר - obverseסרביה 10 דינר - reverse
10 דינר
2011 - 2012
נחושת-אבץ-ניקל, 7.77g, ø 26mm
KM# 57
מחיר: 1.99

סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2003
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 38
מחיר: 2.22
סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2006
Nikola Tesla
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 42
מחיר: 4.09
סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2007
Dositej Obradović
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 47
מחיר: 3.76

סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2009
Milutin Milanković
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 52
מחיר: 3.67
סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2010
Đorđe Vajfert
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 61
מחיר: 3.28
סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2011
Ivo Andrić
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 53
מחיר: 3.66

סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
2012
Mihajlo Pupin
נחושת-אבץ-ניקל, 9g, ø 28mm
KM# 62
מחיר: 3.1

סרביה>כיבוש גרמני|1941 - 1945
 תקופה

סרביה 50 פארה - obverseסרביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1942
אבץ, 2g, ø 18mm
KM# 30
מחיר: 12.55
סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1942
אבץ, 3g, ø 20mm
KM# 31
מחיר: 6.65
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1942
אבץ, 4g, ø 22mm
KM# 32
מחיר: 6.85

סרביה 10 דינר - obverseסרביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1943
אבץ, 6.1g, ø 26.5mm
KM# 33
מחיר: 9.88

סרביה>ממלכת סרביה|1882 - 1917
 תקופה

סרביה 2 פארה - obverseסרביה 2 פארה - reverse
2 פארה
1904
ארד, 2g, ø 20mm
KM# 23
מחיר: 11.53
סרביה 5 פארה - obverseסרביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1883 - 1917
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 17mm
KM# 18
מחיר: 5.94
סרביה 10 פארה - obverseסרביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1883 - 1917
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 20mm
KM# 19
מחיר: 5.12

סרביה 20 פארה - obverseסרביה 20 פארה - reverse
20 פארה
1883 - 1917
סגסוגת נחושת וניקל , 5.6g, ø 22mm
KM# 20
מחיר: 6.26
סרביה 50 פארה - obverseסרביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1904 - 1915
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 24
מחיר: 11.58
סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1897
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 21
מחיר: 36.91

סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1904 - 1915
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 25
מחיר: 22.72
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1897
כסף 0.835, 10g, ø 28mm
KM# 22
מחיר: 92.4
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1904 - 1915
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 26
מחיר: 37.13

סרביה 10 דינר - obverseסרביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1882
זהב 0.900, 3.23g, ø 19mm
KM# 16
מחיר: 616.7
סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1882
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 17
מחיר: 1,539

סרביה>נסיכות סרביה|1868 - 1881
 תקופה

סרביה 1 פארה - obverseסרביה 1 פארה - reverse
1 פארה
1868
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 1
מחיר: 131.9
סרביה 5 פארה - obverseסרביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1868
ארד, 5g, ø 25mm
KM# 2
מחיר: 37.7
סרביה 5 פארה - obverseסרביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1879
ארד, 5g, ø 25mm
KM# 7
מחיר: 20.98

סרביה 10 פארה - obverseסרביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1868
ארד, 10g, ø 30mm
KM# 3
מחיר: 18.87
סרביה 10 פארה - obverseסרביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1879
ארד, 10g, ø 30mm
KM# 8
מחיר: 28.64
סרביה 50 פארה - obverseסרביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1875
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 4
מחיר: 71.42

סרביה 50 פארה - obverseסרביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1879
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 9
מחיר: 25.13
סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1875
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 5
מחיר: 177.4
סרביה 1 דינר - obverseסרביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1879
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 10
מחיר: 85.23

סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1875
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 6
מחיר: 323.4
סרביה 2 דינר - obverseסרביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1879
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 11
מחיר: 58.79
סרביה 5 דינר - obverseסרביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1879
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 12
מחיר: 477.8

סרביה 20 דינר - obverseסרביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1879
זהב 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 14
מחיר: 6,303

uCoin