וירטמברג
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

וירטמברג - קטלוג מטבעות

וירטמברג>ממלכת וירטמברג|1806 - 1873
 תקופה

וירטמברג ¼ קרויזר - obverseוירטמברג ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1842 - 1856
נחושת, ø 15.5mm
KM# 589
מחיר: 14.85
No ImageNo Image
¼ קרויזר
1858 - 1864
נחושת, ø 15.5mm
KM# 602
כמות
וירטמברג ¼ קרויזר - obverseוירטמברג ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1865 - 1872
נחושת, ø 15mm
KM# 610
כמות

וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1812 - 1816
כסף (בילון)
KM# 518
כמות
וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1816
כסף (בילון)
KM# 527
כמות
וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1818
כסף (בילון)
KM# 528
כמות

וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1824 - 1837
כסף (בילון), 0.57g, ø 13mm
KM# 547
מחיר: 77.1
וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1840 - 1856
נחושת, 2g, ø 18mm
KM# 585
מחיר: 22.14
וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1858 - 1864
נחושת, 2g, ø 18mm
KM# 603
מחיר: 12.31

וירטמברג ½ קרויזר - obverseוירטמברג ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1865 - 1872
נחושת, 2.1g, ø 18.5mm
KM# 611
מחיר: 13.02
וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1807 - 1816
כסף (בילון), ø 15mm
KM# 499
מחיר: 172.2
וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1818
כסף (בילון), 0.7g, ø 15mm
KM# 529
כמות

וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1824 - 1838
כסף (בילון), 0.6g, ø 14mm
KM# 548
מחיר: 30.21
וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1839 - 1842
כסף 0.250, 0.7g, ø 14.23mm
KM# 576
כמות
וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1842 - 1857
כסף 0.250, 0.62g, ø 14mm
KM# 590
מחיר: 27.23

וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1857 - 1864
כסף 0.166, 0.83g, ø 13.5mm
KM# 600
מחיר: 15.63
וירטמברג 1 קרויזר - obverseוירטמברג 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1865 - 1873
כסף 0.166, 0.83g, ø 14mm
KM# 612
מחיר: 12.14
וירטמברג 3 קרויזר - obverseוירטמברג 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1807 - 1814
כסף 0.333, 1.35g, ø 17.5mm
KM# 500
מחיר: 11.07

וירטמברג 3 קרויזר - obverseוירטמברג 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1818
כסף 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 530
כמות
וירטמברג 3 קרויזר - obverseוירטמברג 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1823 - 1825
כסף 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 540
מחיר: 22.78
וירטמברג 3 קרויזר - obverseוירטמברג 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1826 - 1837
כסף 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 565
מחיר: 40.56

וירטמברג 3 קרויזר - obverseוירטמברג 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1839 - 1842
כסף 0.333, 1.29g, ø 22mm
KM# 577
מחיר: 21.11
וירטמברג 3 קרויזר - obverseוירטמברג 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1842 - 1856
כסף 0.333, 1.29g, ø 17mm
KM# 591
מחיר: 31.08
וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1806 - 1814
כסף 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 495
מחיר: 5.13

וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1806
כסף 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 492
מחיר: 52.06
וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1817 - 1818
כסף 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 524
כמות
וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1823 - 1825
כסף 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 544
כמות

וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1823
כסף 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 542
כמות
וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1825 - 1837
כסף 0.333, 2.7g, ø 20mm
KM# 556
כמות
וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1838 - 1842
כסף 0.333, 2.59g, ø 20mm
KM# 572
מחיר: 29.87

וירטמברג 6 קרויזר - obverseוירטמברג 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1842 - 1856
כסף 0.333, 2.59g, ø 20mm
KM# 592
מחיר: 39.08
וירטמברג 10 קרויזר - obverseוירטמברג 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1808 - 1809
כסף (בילון)
KM# 502
כמות
וירטמברג 10 קרויזר - obverseוירטמברג 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1812
כסף (בילון)
KM# 519
כמות

וירטמברג 10 קרויזר - obverseוירטמברג 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1812
כסף (בילון)
KM# 520
כמות
וירטמברג 10 קרויזר - obverseוירטמברג 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1818
כסף (בילון), ø 25mm
KM# 531
כמות
וירטמברג 10 קרויזר - obverseוירטמברג 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1823
כסף (בילון), ø 23mm
KM# 545
כמות

וירטמברג 12 קרויזר - obverseוירטמברג 12 קרויזר - reverse
12 קרויזר
1824
כסף 0.500, 3.9g, ø 24mm
KM# 549
כמות
וירטמברג 12 קרויזר - obverseוירטמברג 12 קרויזר - reverse
12 קרויזר
1825
כסף 0.500, 3.9g, ø 24mm
KM# 557
כמות
וירטמברג 20 קרויזר - obverseוירטמברג 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1807 - 1810
כסף 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 501
כמות

וירטמברג 20 קרויזר - obverseוירטמברג 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1810 - 1812
כסף 0.583, 6.68g, ø 29mm
KM# 510
כמות
וירטמברג 20 קרויזר - obverseוירטמברג 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1812
כסף 0.583, 6.68g, ø 28mm
KM# 521
כמות
וירטמברג 20 קרויזר - obverseוירטמברג 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1818
כסף 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 532
כמות

וירטמברג 20 קרויזר - obverseוירטמברג 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1823
כסף 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 546
כמות
וירטמברג 24 קרויצר - obverseוירטמברג 24 קרויצר - reverse
24 קרויצר
1824 - 1825
כסף 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 550
כמות
וירטמברג ½ גולדן - obverseוירטמברג ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1838 - 1858
כסף 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 573
כמות

וירטמברג ½ גולדן - obverseוירטמברג ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1858 - 1864
כסף 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 604
מחיר: 21.18
וירטמברג ½ גולדן - obverseוירטמברג ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1865 - 1868
כסף 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 613
כמות
וירטמברג ½ גולדן - obverseוירטמברג ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1868 - 1871
כסף 0.900, 5.29g, ø 24mm
KM# 616
כמות

וירטמברג 1 גולדן - obverseוירטמברג 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1824
כסף 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 552
כמות
וירטמברג 1 גולדן - obverseוירטמברג 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1824
כסף 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 551
כמות
וירטמברג 1 גולדן - obverseוירטמברג 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1825
כסף 0.750, 12.72g, ø 30mm
KM# 558
כמות

וירטמברג 1 גולדן - obverseוירטמברג 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1837 - 1838
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 575
כמות
וירטמברג 1 גולדן - obverseוירטמברג 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1838 - 1856
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 574
מחיר: 194.9
וירטמברג 1 גולדן - obverseוירטמברג 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1839 - 1841
W/o mintmark
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 578
כמות

וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1806
כסף 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 497
כמות
No ImageNo Image
1 טהלר
1809
כסף 0.833, 28.06g, ø 40mm
KM# 504
כמות
וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1810 - 1811
כסף 0.868, 29.49g, ø 41mm
KM# 513
כמות

וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1812
כסף 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 522
כמות
No ImageNo Image
1 טהלר
1817
כסף 0.833, 28.06g, ø 38mm
KM# 525
כמות
וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1817
כסף 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 526
כמות

וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1818
כסף 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 534
כמות
וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1818
כסף 0.833, 28.06g, ø 38mm
KM# 533
כמות
וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1825 - 1833
כסף 0.868, 29.49g, ø 40mm
KM# 561
כמות

וירטמברג 1 טהלר - obverseוירטמברג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1834 - 1837
כסף 0.868, 29.49g, ø 39mm
KM# 571
כמות
וירטמברג 1 טלר איגוד - obverseוירטמברג 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1864
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 601
מחיר: 211.1
וירטמברג 1 טלר איגוד - obverseוירטמברג 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1865
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 614
כמות

וירטמברג 1 טלר איגוד - obverseוירטמברג 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1865 - 1867
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 615
כמות
וירטמברג 1 טלר איגוד - obverseוירטמברג 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1868 - 1870
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 617
כמות
וירטמברג 2 גולדן - obverseוירטמברג 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1824
כסף 0.750, 25.45g, ø 37mm
KM# 554
כמות

וירטמברג 2 גולדן - obverseוירטמברג 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1824
כסף 0.750, 25.45g, ø 37mm
KM# 553
כמות
וירטמברג 2 גולדן - obverseוירטמברג 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1825
כסף 0.750, 21.2g, ø 35mm
KM# 559
כמות
וירטמברג 2 גולדן - obverseוירטמברג 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1845 - 1856
כסף 0.750, 21.2g, ø 36mm
KM# 595
מחיר: 155.1

וירטמברג 1 דוקט - obverseוירטמברג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1808
זהב 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 503
כמות
וירטמברג 1 דוקט - obverseוירטמברג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1813
זהב 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 523
כמות
וירטמברג 1 דוקט - obverseוירטמברג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1818
זהב 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 535
כמות

וירטמברג 1 דוקט - obverseוירטמברג 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1840 - 1848
זהב 0.986, 3.5g, ø 22mm
KM# 587
כמות
וירטמברג 2 טאלר - obverseוירטמברג 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1840 - 1855
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 586
כמות
וירטמברג 5 גולדן - obverseוירטמברג 5 גולדן - reverse
5 גולדן
1824 - 1825
זהב 0.900, 3.425g, ø 18mm
KM# 563
כמות

uCoin