מונגוליה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מונגוליה - קטלוג מטבעות

מונגוליה>מונגוליה|1925 - 2018
 תקופה

מונגוליה 1 מונגו - obverseמונגוליה 1 מונגו - reverse
1 מונגו
1925
נחושת, 3.3g, ø 21mm
KM# 1
מחיר: 17.05
מונגוליה 1 מונגו - obverseמונגוליה 1 מונגו - reverse
1 מונגו
1937
ארד אלומיניום, 2g, ø 18.3mm
KM# 9
מחיר: 21.37
מונגוליה 1 מונגו - obverseמונגוליה 1 מונגו - reverse
1 מונגו
1945
ארד אלומיניום, 2.1g, ø 18.2mm
KM# 15
מחיר: 6.5

מונגוליה 1 מונגו - obverseמונגוליה 1 מונגו - reverse
1 מונגו
1959
אלומיניום, 0.6g, ø 18mm
KM# 21
מחיר: 1.17
מונגוליה 1 מונגו - obverseמונגוליה 1 מונגו - reverse
1 מונגו
1970 - 1981
אלומיניום, 0.75g, ø 17.5mm
KM# 27
מחיר: 0.59
מונגוליה 2 מונגו - obverseמונגוליה 2 מונגו - reverse
2 מונגו
1925
נחושת, 4g, ø 22.5mm
KM# 2
מחיר: 14.78

מונגוליה 2 מונגו - obverseמונגוליה 2 מונגו - reverse
2 מונגו
1937
ארד אלומיניום, 3.9g, ø 22mm
KM# 10
מחיר: 11.32
מונגוליה 2 מונגו - obverseמונגוליה 2 מונגו - reverse
2 מונגו
1945
ארד אלומיניום, 3.9g, ø 22.4mm
KM# 16
מחיר: 6.22
מונגוליה 2 מונגו - obverseמונגוליה 2 מונגו - reverse
2 מונגו
1959
אלומיניום, 0.8g, ø 19mm
KM# 22
מחיר: 1.99

מונגוליה 2 מונגו - obverseמונגוליה 2 מונגו - reverse
2 מונגו
1970 - 1981
אלומיניום, 1.05g, ø 20mm
KM# 28
מחיר: 0.83
מונגוליה 5 מונגו - obverseמונגוליה 5 מונגו - reverse
5 מונגו
1925
נחושת, 16.5g, ø 32mm
KM# 3
מחיר: 15.36
מונגוליה 5 מונגו - obverseמונגוליה 5 מונגו - reverse
5 מונגו
1937
ארד אלומיניום, 9.5g, ø 28mm
KM# 11
מחיר: 10.33

מונגוליה 5 מונגו - obverseמונגוליה 5 מונגו - reverse
5 מונגו
1945
ארד אלומיניום, 10.3g, ø 28mm
KM# 17
מחיר: 6.27
מונגוליה 5 מונגו - obverseמונגוליה 5 מונגו - reverse
5 מונגו
1959
אלומיניום, 0.87g, ø 21mm
KM# 23
מחיר: 1.43
מונגוליה 5 מונגו - obverseמונגוליה 5 מונגו - reverse
5 מונגו
1970 - 1981
אלומיניום, 1.7g, ø 23mm
KM# 29
מחיר: 1.13

מונגוליה 10 מונגו - obverseמונגוליה 10 מונגו - reverse
10 מונגו
1925
כסף 0.500, 1.8g, ø 17mm
KM# 4
מחיר: 35.87
מונגוליה 10 מונגו - obverseמונגוליה 10 מונגו - reverse
10 מונגו
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17mm
KM# 12
מחיר: 6.48
מונגוליה 10 מונגו - obverseמונגוליה 10 מונגו - reverse
10 מונגו
1945
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 17.8mm
KM# 18
מחיר: 7.8

מונגוליה 10 מונגו - obverseמונגוליה 10 מונגו - reverse
10 מונגו
1959
אלומיניום, 0.5g, ø 17.5mm
KM# 24
מחיר: 3.65
מונגוליה 10 מונגו - obverseמונגוליה 10 מונגו - reverse
10 מונגו
1970 - 1981
סגסוגת נחושת וניקל , 2.3g, ø 18.5mm
KM# 30
מחיר: 0.93
מונגוליה 15 מונגו - obverseמונגוליה 15 מונגו - reverse
15 מונגו
1925
כסף 0.500, 2.7g, ø 19mm
KM# 5
מחיר: 17.4

מונגוליה 15 מונגו - obverseמונגוליה 15 מונגו - reverse
15 מונגו
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 2.7g, ø 19.5mm
KM# 13
מחיר: 11.54
מונגוליה 15 מונגו - obverseמונגוליה 15 מונגו - reverse
15 מונגו
1945
סגסוגת נחושת וניקל , 2.6g, ø 19.7mm
KM# 19
מחיר: 5.33
מונגוליה 15 מונגו - obverseמונגוליה 15 מונגו - reverse
15 מונגו
1959
אלומיניום, 0.7g, ø 20mm
KM# 25
מחיר: 2.12

מונגוליה 15 מונגו - obverseמונגוליה 15 מונגו - reverse
15 מונגו
1970 - 1981
סגסוגת נחושת וניקל , 4.05g, ø 22mm
KM# 31
מחיר: 0.82
מונגוליה 20 מונגו - obverseמונגוליה 20 מונגו - reverse
20 מונגו
1925
כסף 0.500, 3.6g, ø 22mm
KM# 6
מחיר: 35.46
מונגוליה 20 מונגו - obverseמונגוליה 20 מונגו - reverse
20 מונגו
1937
סגסוגת נחושת וניקל , 3.7g, ø 22.2mm
KM# 14
מחיר: 15.15

מונגוליה 20 מונגו - obverseמונגוליה 20 מונגו - reverse
20 מונגו
1945
סגסוגת נחושת וניקל , 3.7g, ø 22.2mm
KM# 20
מחיר: 4
מונגוליה 20 מונגו - obverseמונגוליה 20 מונגו - reverse
20 מונגו
1959
אלומיניום, 1.1g, ø 22mm
KM# 26
מחיר: 0.86
מונגוליה 20 מונגו - obverseמונגוליה 20 מונגו - reverse
20 מונגו
1970 - 1981
סגסוגת נחושת וניקל , 5.9g, ø 25mm
KM# 32
מחיר: 0.72

מונגוליה 50 מונגוים - obverseמונגוליה 50 מונגוים - reverse
50 מונגוים
1925
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 7
מחיר: 104.5
מונגוליה 50 מונגוים - obverseמונגוליה 50 מונגוים - reverse
50 מונגוים
1970 - 1981
סגסוגת נחושת וניקל , 8.6g, ø 27.5mm
KM# 33
מחיר: 1.48
מונגוליה 1 טוגריק - obverseמונגוליה 1 טוגריק - reverse
1 טוגריק
1925
כסף 0.900, 20g, ø 33.6mm
KM# 8
מחיר: 208.1

מונגוליה 20 טוגריק - obverseמונגוליה 20 טוגריק - reverse
20 טוגריק
1994
אלומיניום, 0.78g, ø 17.5mm
KM# 122
מחיר: 4.33
מונגוליה 50 טוגריק - obverseמונגוליה 50 טוגריק - reverse
50 טוגריק
1994
אלומיניום, 1.8g, ø 23mm
KM# 123
מחיר: 5.16
מונגוליה 100 טוגריק - obverseמונגוליה 100 טוגריק - reverse
100 טוגריק
1994
סגסוגת נחושת וניקל , 3.84g, ø 21.7mm
KM# 124
מחיר: 7.85

מונגוליה 200 טוגריק - obverseמונגוליה 200 טוגריק - reverse
200 טוגריק
1994
סגסוגת נחושת וניקל , 6.2g, ø 25mm
KM# 125
מחיר: 9.81

uCoin