הודו-סין הצרפתית
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

הודו-סין הצרפתית - קטלוג מטבעות

הודו-סין הצרפתית >הודו-סין הצרפתית |1885 - 1954
 תקופה

הודו-סין הצרפתית ¼ סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית ¼ סנטים - reverse
¼ סנטים
1941 - 1944
אבץ, 2.4g, ø 20mm
KM# 25
מחיר: 13.51
הודו-סין הצרפתית 2 ספק - obverseהודו-סין הצרפתית 2 ספק - reverse
2 ספק
1887 - 1902
ארד, 2.01g, ø 20mm
KM# 6
מחיר: 10.01
הודו-סין הצרפתית ½ סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית ½ סנטים - reverse
½ סנטים
1935 - 1940
ארד, 4g, ø 21mm
KM# 20
מחיר: 5.71

הודו-סין הצרפתית ½ סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית ½ סנטים - reverse
½ סנטים
1939 - 1940
ארד, 4g, ø 21mm
KM# 20a
מחיר: 24.46
הודו-סין הצרפתית 1 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1885 - 1894
ארד, 9.91g, ø 31mm
KM# 1
מחיר: 15
הודו-סין הצרפתית 1 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1895
ארד, 10g, ø 31mm
KM# 7
כמות

הודו-סין הצרפתית 1 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1896 - 1906
ארד, 7.51g, ø 27.5mm
KM# 8
מחיר: 5.59
הודו-סין הצרפתית 1 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1908 - 1939
ארד, 4.8g, ø 26mm
KM# 12
מחיר: 10.17
הודו-סין הצרפתית 1 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1940 - 1941
אבץ, 6g, ø 27.5mm
KM# 24
מחיר: 13.83

הודו-סין הצרפתית 1 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1943
אלומיניום, 0.6g, ø 17.3mm
KM# 26
מחיר: 8.24
הודו-סין הצרפתית 5 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1923 - 1937
סגסוגת נחושת וניקל , 5.2g, ø 24mm
KM# 18
מחיר: 11.06
הודו-סין הצרפתית 5 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1938 - 1939
פליז ניקל, 4g, ø 24mm
KM# 18.1a
מחיר: 11.53

הודו-סין הצרפתית 5 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1943
אלומיניום, 0.7g, ø 20.5mm
KM# 27
מחיר: 8.01
הודו-סין הצרפתית 5 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1946
אלומיניום, 0.7g, ø 18mm
KM# 30
מחיר: 7.82
הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1885 - 1895
כסף 0.900, 2.721g, ø 19mm
KM# 2
כמות

הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1895 - 1897
כסף 0.900, 2.7g, ø 19mm
KM# 2a
כמות
הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1898 - 1919
כסף 0.835, 2.7g, ø 19mm
KM# 9
מחיר: 3.91
הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1920
כסף 0.400, 3g, ø 19mm
KM# 14
כמות

הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1921 - 1937
כסף 0.680, 2.7g, ø 19mm
KM# 16
מחיר: 9.04
הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1939 - 1941
סגסוגת נחושת וניקל , 2.95g, ø 18mm
KM# 21.1a
מחיר: 8.17
הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1939 - 1940
ניקל, 3.05g, ø 18mm
KM# 21.1
מחיר: 7.13

הודו-סין הצרפתית 10 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1945
אלומיניום, 1.36g, ø 23mm
KM# 28.1
מחיר: 7.51
הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1885 - 1895
כסף 0.900, 5.443g, ø 26mm
KM# 3
מחיר: 46.85
הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1895 - 1897
כסף 0.900, 5.4g, ø 26mm
KM# 3a
כמות

הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1898 - 1916
כסף 0.835, 5.4g, ø 26mm
KM# 10
מחיר: 54.4
הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1920
כסף 0.400, 6g, ø 26mm
KM# 15
כמות
הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1921 - 1937
כסף 0.680, 5.4g, ø 26mm
KM# 17
מחיר: 16

הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1939
ניקל, 7g, ø 24mm
KM# 23
מחיר: 52.14
הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1939 - 1941
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 24mm
KM# 23a
מחיר: 7.35
הודו-סין הצרפתית 20 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1945
אלומיניום, 2.2g, ø 24mm
KM# 29
מחיר: 8.38

הודו-סין הצרפתית 50 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1885 - 1895
כסף 0.900, 13.61g, ø 29mm
KM# 4
כמות
הודו-סין הצרפתית 50 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1896
כסף 0.900, 13.5g, ø 29mm
KM# 4a.1
כמות
הודו-סין הצרפתית 50 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1936
כסף 0.900, 13.5g, ø 29mm
KM# 4a.2
מחיר: 55.42

הודו-סין הצרפתית 50 סנטים - obverseהודו-סין הצרפתית 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1946
סגסוגת נחושת וניקל , 12.47g, ø 29mm
KM# 31
מחיר: 25.99
הודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - obverseהודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - reverse
1 פיאסטר
1885 - 1895
כסף 0.900, 27.21g, ø 39mm
KM# 5
מחיר: 46.65
הודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - obverseהודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - reverse
1 פיאסטר
1895 - 1900
כסף 0.900, 27g, ø 39mm
KM# 5а.1
מחיר: 102.5

הודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - obverseהודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - reverse
1 פיאסטר
1901 - 1928
כסף 0.900, 27g, ø 39mm
KM# 5а
מחיר: 84.97
הודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - obverseהודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - reverse
1 פיאסטר
1931
כסף 0.900, 20g, ø 35mm
KM# 19
מחיר: 156.9
הודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - obverseהודו-סין הצרפתית 1 פיאסטר - reverse
1 פיאסטר
1946 - 1947
סגסוגת נחושת וניקל , 18.13g, ø 34.5mm
KM# 32
מחיר: 19.34

uCoin