רוסיה
×
מדינה
×
תקופה
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

רוסיה - קטלוג מטבעות

רוסיה>הפדרציה הרוסית|1997 - 2019
 תקופה

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1997 - 2017
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 1.5g, ø 15.5mm
Y# 600
מחיר: 0.26
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1997 - 2017
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 2.6g, ø 18.5mm
Y# 601
מחיר: 0.12
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1997 - 2006
פליז, 1.95g, ø 17.5mm
Y# 602
מחיר: 0.11

רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
2006 - 2015
פלדה מצופה בפליז , 1.85g, ø 17.5mm
Y# 602a
מחיר: 0.05
רוסיה 50 קופייקה - obverseרוסיה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1997 - 2006
פליז, 2.9g, ø 19.5mm
Y# 603
מחיר: 0.05
רוסיה 50 קופייקה - obverseרוסיה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
2006 - 2015
פלדה מצופה בפליז , 2.75g, ø 19.5mm
Y# 603a
מחיר: 0.05

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1997 - 2001
סגסוגת נחושת וניקל , 3.25g, ø 20.5mm
Y# 604
מחיר: 0.07
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
2002 - 2009
סגסוגת נחושת וניקל , 3.25g, ø 20.5mm
Y# 833
מחיר: 0.06
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
2009 - 2015
פלדה עם ציפוי ניקל , 3g, ø 20.5mm
Y# 833a
מחיר: 0.06

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
2016 - 2019
פלדה עם ציפוי ניקל , 3g, ø 20.5mm
UC# 1
מחיר: 0.06
רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
1997 - 2001
סגסוגת נחושת וניקל , 5.1g, ø 23mm
Y# 605
מחיר: 0.11
רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
2002 - 2009
סגסוגת נחושת וניקל , 5.1g, ø 23mm
Y# 834
מחיר: 0.11

רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
2009 - 2015
פלדה עם ציפוי ניקל , 5g, ø 23mm
Y# 834a
מחיר: 0.11
רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
2016 - 2019
פלדה עם ציפוי ניקל , 5g, ø 23mm
UC# 2
מחיר: 0.11
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1997 - 1999
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 6.45g, ø 25mm
Y# 606
מחיר: 0.29

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
2002 - 2009
נחושת מצופה בנחושת-ניקל, 6.45g, ø 25mm
Y# 799
מחיר: 0.29
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
2009 - 2015
פלדה עם ציפוי ניקל , 6g, ø 25mm
Y# 799a
מחיר: 0.28
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
2016 - 2019
פלדה עם ציפוי ניקל , 6g, ø 25mm
UC# 3
מחיר: 0.28

רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
2009 - 2015
פלדה מצופה בפליז , 5.63g, ø 22mm
Y# 998
מחיר: 0.55
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
2016 - 2019
פלדה מצופה בפליז , 5.63g, ø 22mm
UC# 4
מחיר: 0.56

רוסיה>בנק של רוסיה|1992 - 1996
 תקופה

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1992
פלדה מצופה בפליז , 3.3g, ø 19.45mm
Y# 311
מחיר: 0.53
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1992
פלדה מצופה בפליז , 4.1g, ø 21.9mm
Y# 312
מחיר: 0.61
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1992 - 1993
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 21mm
Y# 313
מחיר: 0.57

רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1992 - 1993
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 3.5g, ø 21.1mm
Y# 313a
מחיר: 0.66
רוסיה 20 רובל - obverseרוסיה 20 רובל - reverse
20 רובל
1992
סגסוגת נחושת וניקל , 5.25g, ø 24mm
Y# 314
מחיר: 0.91
רוסיה 20 רובל - obverseרוסיה 20 רובל - reverse
20 רובל
1993
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 24.2mm
UC# 999
מחיר: 159.5

רוסיה 20 רובל - obverseרוסיה 20 רובל - reverse
20 רובל
1993
פלדת מצופה בניקל-נחושת , 5g, ø 24.2mm
Y# 314a
מחיר: 3.59
רוסיה 50 רובל - obverseרוסיה 50 רובל - reverse
50 רובל
1992
שתי מתכות: מרכז - ארד, טבעת אלומיניום - ניקל-נחושת, 6.25g, ø 25mm
Y# 315
מחיר: 2.9
רוסיה 50 רובל - obverseרוסיה 50 רובל - reverse
50 רובל
1993
פלדה מצופה בפליז , 5.3g, ø 25mm
Y# 329.2
מחיר: 1.07

רוסיה 50 רובל - obverseרוסיה 50 רובל - reverse
50 רובל
1993
ארד אלומיניום, 6.3g, ø 25mm
Y# 329.1
מחיר: 1.6
רוסיה 100 רובל - obverseרוסיה 100 רובל - reverse
100 רובל
1992
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - ארד אלומיניום, 6.3g, ø 25mm
Y# 316
מחיר: 5.34
רוסיה 100 רובל - obverseרוסיה 100 רובל - reverse
100 רובל
1993
סגסוגת נחושת וניקל , 7.3g, ø 27mm
Y# 338
מחיר: 2.03

רוסיה>הקיסר ניקולאי השני|1894 - 1917
 תקופה

רוסיה ¼ קופייקה - obverseרוסיה ¼ קופייקה - reverse
¼ קופייקה
1894 - 1916
נחושת, 0.8g, ø 13.2mm
Y# 47
מחיר: 9.62
רוסיה ½ קופייקה - obverseרוסיה ½ קופייקה - reverse
½ קופייקה
1894 - 1916
נחושת, 1.6g, ø 16mm
Y# 48
מחיר: 4.53
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
מחיר: 2.34

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
מחיר: 3.32
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
מחיר: 3.75
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
מחיר: 5.16

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1867 - 1915
כסף 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
מחיר: 21.88
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
מחיר: 5.07
רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
מחיר: 8.72

רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
מחיר: 10.87
רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1895 - 1901
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
Y# 57
מחיר: 156.5
רוסיה 50 קופייקה - obverseרוסיה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1895 - 1914
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
Y# 58
מחיר: 18.35

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1895 - 1915
כסף 0.900, 20g, ø 33.6mm
Y# 59
מחיר: 56.09
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1897 - 1911
זהב 0.900, 4.3g, ø 18.5mm
Y# 62
מחיר: 669.1
רוסיה 7.5 רובל - obverseרוסיה 7.5 רובל - reverse
7.5 רובל
1897
זהב 0.900, 6.45g, ø 21.3mm
Y# 63
מחיר: 2,128

רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1898 - 1911
זהב 0.900, 8.6g, ø 22.5mm
Y# 64
מחיר: 1,224
רוסיה 15 רובל - obverseרוסיה 15 רובל - reverse
15 רובל
1897
זהב 0.900, 12.9g, ø 24.6mm
Y# 65
מחיר: 2,225

רוסיה>הקיסר אלכסנדר III|1881 - 1894
 תקופה

רוסיה ¼ קופייקה - obverseרוסיה ¼ קופייקה - reverse
¼ קופייקה
1881 - 1893
נחושת, 0.82g, ø 13.2mm
Y# 29
מחיר: 12.7
רוסיה ½ קופייקה - obverseרוסיה ½ קופייקה - reverse
½ קופייקה
1881 - 1894
נחושת, 1.64g, ø 16.3mm
Y# 30
מחיר: 21.08
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
מחיר: 2.34

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
מחיר: 3.32
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
מחיר: 3.75
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
מחיר: 5.16

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1867 - 1915
כסף 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
מחיר: 21.88
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
מחיר: 5.07
רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
מחיר: 8.72

רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
מחיר: 10.87
רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1859 - 1885
כסף 0.868, 5.183g, ø 24.2mm
Y# 23
מחיר: 8.81
רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1886 - 1894
כסף 0.900, 5g, ø 22.6mm
Y# 44
מחיר: 5.26

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1859 - 1885
כסף 0.868, 10.36g, ø 28.5mm
Y# 24
מחיר: 214.3
רוסיה 50 קופייקה - obverseרוסיה 50 קופייקה - reverse
50 קופייקה
1886 - 1894
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
Y# 45
מחיר: 8.89
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1859 - 1885
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
Y# 25
מחיר: 16.01

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1886 - 1894
כסף 0.900, 20g, ø 33.5mm
Y# 46
מחיר: 114.8
רוסיה 3 רובל - obverseרוסיה 3 רובל - reverse
3 רובל
1869 - 1885
זהב 0.917, 3.926g, ø 19.7mm
Y# 26
מחיר: 2,736
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1859 - 1885
זהב 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
Y# B26
מחיר: 1,570

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1886 - 1894
זהב 0.900, 6.45g, ø 21.3mm
Y# 42
מחיר: 1,851
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1886 - 1894
זהב 0.900, 12.9g, ø 24.6mm
Y# A42
מחיר: 46,540

רוסיה>הקיסר אלכסנדר II|1855 - 1881
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1855 - 1867
נחושת, 1.28g, ø 14.2mm
Y# 1
מחיר: 9.72
רוסיה ¼ קופייקה - obverseרוסיה ¼ קופייקה - reverse
¼ קופייקה
1867 - 1881
נחושת, 0.82g, ø 13.2mm
Y# 7
מחיר: 5.2
רוסיה 1 דאנאז'קה - obverseרוסיה 1 דאנאז'קה - reverse
1 דאנאז'קה
1855 - 1867
נחושת, 2.56g, ø 18.2mm
Y# 2
מחיר: 6.85

רוסיה ½ קופייקה - obverseרוסיה ½ קופייקה - reverse
½ קופייקה
1867 - 1881
נחושת, 1.64g, ø 16.3mm
Y# 8
מחיר: 16.55
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1855 - 1867
נחושת, 5.12g, ø 23mm
Y# 3
מחיר: 0.38
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 3.3g, ø 21.6mm
Y# 9
מחיר: 2.34

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1850 - 1860
נחושת, 10.24g, ø 28.3mm
C# 150
מחיר: 4.59
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1859 - 1867
נחושת, 10.24g, ø 28.3mm
Y# 4a
מחיר: 5.4
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 6.6g, ø 24.5mm
Y# 10
מחיר: 3.32

רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1850 - 1859
נחושת, 15.36g, ø 32mm
C# 151
מחיר: 12.27
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1859 - 1867
נחושת, 15.36g, ø 32mm
Y# 5a
מחיר: 10.56
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 9.8g, ø 28mm
Y# 11
מחיר: 3.75

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 163
מחיר: 14.52
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1850 - 1859
נחושת, 25.59g, ø 36mm
C# 152
מחיר: 21.86
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1859 - 1866
כסף 0.868, 1.036g, ø 15.1mm
Y# 19
מחיר: 100.8

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1859 - 1867
נחושת, 25.59g, ø 35.8mm
Y# 6a
מחיר: 11.88
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1867 - 1917
נחושת, 16.4g, ø 32.6mm
Y# 12
מחיר: 5.16
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1867 - 1915
כסף 0.500, 0.9g, ø 15mm
Y# 19a
מחיר: 21.88

רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 164
מחיר: 12.23
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1859 - 1866
כסף 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
Y# 20
מחיר: 22.11
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 1.8g, ø 17.5mm
Y# 20a
מחיר: 5.07

רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1860 - 1866
כסף 0.750, 3.06g, ø 19.8mm
Y# 21
מחיר: 18.48
רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 2.7g, ø 19.5mm
Y# 21a
מחיר: 8.72
רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 165
מחיר: 15.63

רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1859 - 1866
כסף 0.750, 4.08g, ø 22mm
Y# 22
מחיר: 23.82
רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1867 - 1917
כסף 0.500, 3.6g, ø 22mm
Y# 22a
מחיר: 10.87
רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 5.183g, ø 24.3mm
C# 166
מחיר: 34.12

רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1859 - 1885
כסף 0.868, 5.183g, ø 24.2mm
Y# 23
מחיר: 8.81
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1832 - 1858
כסף 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 167
מחיר: 42.94
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1859 - 1885
כסף 0.868, 10.36g, ø 28.5mm
Y# 24
מחיר: 214.3

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1832 - 1858
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 168
מחיר: 131.2
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1859 - 1885
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
Y# 25
מחיר: 16.01
רוסיה 3 רובל - obverseרוסיה 3 רובל - reverse
3 רובל
1869 - 1885
זהב 0.917, 3.926g, ø 19.7mm
Y# 26
מחיר: 2,736

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1855 - 1858
זהב 0.917, 6.544g, ø 22.6mm
Y# A26
מחיר: 5,851
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1859 - 1885
זהב 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
Y# B26
מחיר: 1,570

רוסיה>הקיסר ניקולאי I|1826 - 1855
 תקופה

רוסיה ¼ קופייקה - obverseרוסיה ¼ קופייקה - reverse
¼ קופייקה
1839 - 1846
נחושת, 2.56g, ø 18mm
C# 142
מחיר: 7.75
רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1850 - 1855
נחושת, 1.28g, ø 14.5mm
C# 147
מחיר: 10.2
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1810 - 1828
נחושת, 3.41g, ø 20mm
C# 116
מחיר: 9.83

רוסיה ½ קופייקה - obverseרוסיה ½ קופייקה - reverse
½ קופייקה
1839 - 1848
נחושת, 5.12g, ø 21mm
C# 143
מחיר: 7.12
רוסיה 1 דאנאז'קה - obverseרוסיה 1 דאנאז'קה - reverse
1 דאנאז'קה
1850 - 1855
נחושת, 2.56g, ø 18mm
C# 148
מחיר: 7.27
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1810 - 1830
נחושת, 6.83g, ø 23mm
C# 117
מחיר: 4.7

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1831 - 1839
נחושת, 4.55g, ø 24mm
C# 138
מחיר: 8.06
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1839 - 1847
נחושת, 10.24g, ø 24mm
C# 144
מחיר: 5.12
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1850 - 1855
נחושת, 5.12g, ø 22.8mm
C# 149
מחיר: 7.83

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1810 - 1830
נחושת, 13.65g, ø 30mm
C# 118
מחיר: 5.42
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1831 - 1839
נחושת, 9.1g, ø 29mm
C# 139
מחיר: 8.53
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1839 - 1848
נחושת, 20.48g, ø 33mm
C# 145
מחיר: 10.03

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1850 - 1860
נחושת, 10.24g, ø 28.3mm
C# 150
מחיר: 4.59
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1839 - 1848
נחושת, 30.72g, ø 39mm
C# 146
מחיר: 19.54
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1850 - 1859
נחושת, 15.36g, ø 32mm
C# 151
מחיר: 12.27

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1811 - 1826
כסף 0.868, 1.03g, ø 15.1mm
C# 126
מחיר: 3.91
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1826 - 1831
כסף 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 156
מחיר: 32.8
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1831 - 1839
נחושת, 22.72g, ø 36.5mm
C# 140
מחיר: 18.72

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 1.04g, ø 15.1mm
C# 163
מחיר: 14.52
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1850 - 1859
נחושת, 25.59g, ø 36mm
C# 152
מחיר: 21.86
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1810 - 1826
כסף 0.868, 2.4g, ø 17.65mm
C# 127
מחיר: 20.39

רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1826 - 1831
כסף 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 157
מחיר: 31.43
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1831 - 1839
נחושת, 45.45g, ø 42mm
C# 141
מחיר: 32.16
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 2.07g, ø 17.65mm
C# 164
מחיר: 12.23

רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1810 - 1826
כסף 0.868, 4.15g, ø 22.1mm
C# 128
מחיר: 17.92
רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1826 - 1831
כסף 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 158
מחיר: 54.59
רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 4.14g, ø 22mm
C# 165
מחיר: 15.63

רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1827 - 1831
כסף 0.868, 5.18g, ø 24.3mm
C# 159
מחיר: 42.2
רוסיה 25 קופייקה - obverseרוסיה 25 קופייקה - reverse
25 קופייקה
1832 - 1858
כסף 0.868, 5.183g, ø 24.3mm
C# 166
מחיר: 34.12
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1810 - 1826
כסף 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 129
מחיר: 40.65

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1826 - 1831
כסף 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 160
מחיר: 208.7
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1832 - 1858
כסף 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 167
מחיר: 42.94
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1810 - 1826
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 130
מחיר: 119.3

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1826 - 1831
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 161
מחיר: 96.24
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1832 - 1858
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 168
מחיר: 131.2
רוסיה 3 רובל - obverseרוסיה 3 רובל - reverse
3 רובל
1828 - 1845
פלטינה 0.950, 10.36g, ø 23.3mm
C# 177
מחיר: 2,598

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1826 - 1831
זהב 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
C# 174
מחיר: 4,109
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1832 - 1854
זהב 0.917, 6.54g, ø 22.6mm
C# 175
מחיר: 968.6

רוסיה>הקיסר אלכסנדר I|1802 - 1825
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1802 - 1810
נחושת, 2.56g, ø 17.5mm
C# 111
מחיר: 130.5
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1804 - 1807
נחושת, 5.12g, ø 20mm
C# 112
מחיר: 120.9
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1810 - 1828
נחושת, 3.41g, ø 20mm
C# 116
מחיר: 9.83

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1804 - 1807
נחושת, 10.24g, ø 28mm
C# 113
מחיר: 271.3
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1810 - 1830
נחושת, 6.83g, ø 23mm
C# 117
מחיר: 4.7
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1802 - 1807
נחושת, 20.48g, ø 35mm
C# 114
מחיר: 191.3

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1810 - 1830
נחושת, 13.65g, ø 30mm
C# 118
מחיר: 5.42
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1802 - 1810
נחושת, 51.19g, ø 42.45mm
C# 115
מחיר: 124.1
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1811 - 1826
כסף 0.868, 1.03g, ø 15.1mm
C# 126
מחיר: 3.91

רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1802 - 1805
כסף 0.868, 2.07g, ø 17mm
C# 119
מחיר: 19.08
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1809 - 1810
כסף 0.868, 2.07g, ø 17mm
C# 119a
כמות
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1810 - 1826
כסף 0.868, 2.4g, ø 17.65mm
C# 127
מחיר: 20.39

רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1810 - 1826
כסף 0.868, 4.15g, ø 22.1mm
C# 128
מחיר: 17.92
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1802 - 1805
כסף 0.868, 5.18g, ø 23mm
C# 121
מחיר: 7.17
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1809 - 1810
כסף 0.868, 5.18g, ø 23.7mm
C# 121a
כמות

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1802 - 1805
כסף 0.868, 10.36g, ø 29mm
C# 123
מחיר: 923.2
No ImageNo Image
1 פולטינה
1809 - 1810
כסף 0.868, 10.37g, ø 30.1mm
C# 123a
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1810 - 1826
כסף 0.868, 10.37g, ø 28.5mm
C# 129
מחיר: 40.65

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1802 - 1805
כסף 0.868, 20.73g, ø 37.5mm
C# 125
מחיר: 1,320
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1807 - 1809
כסף 0.868, 20.73g, ø 36.8mm
C# 125a
מחיר: 482.2
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1810 - 1826
כסף 0.868, 20.73g, ø 35.5mm
C# 130
מחיר: 119.3

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1804 - 1805
זהב 0.986, 6.08g, ø 28mm
C# 131
מחיר: 125,922
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1817 - 1825
זהב 0.917, 6.544g, ø 22.6mm
C# 132
מחיר: 8,404
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1802 - 1805
זהב 0.986, 12.17g, ø 28mm
C# 133
מחיר: 34,342

רוסיה>קיסר פאולוס I|1797 - 1801
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1797 - 1800
נחושת, 2.56g, ø 19mm
C# 92
מחיר: 31.9
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1797 - 1801
נחושת, 5.12g, ø 21mm
C# 93
מחיר: 19.3
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1797 - 1801
נחושת, 10.24g, ø 27mm
C# 94
מחיר: 10.04

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1797 - 1801
נחושת, 20.48g, ø 35mm
C# 95
מחיר: 13.52
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1797 - 1801
כסף 0.868, 1.46g, ø 16mm
C# 96
מחיר: 5,999
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1797 - 1801
כסף 0.868, 2.93g, ø 18mm
C# 97
מחיר: 88.38

רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1797 - 1801
כסף 0.868, 7.31g, ø 25mm
C# 98
מחיר: 2,129
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1797 - 1801
כסף 0.868, 14.62g, ø 31mm
C# 99
מחיר: 3,290
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1797
כסף 0.868, 29.25g, ø 41mm
C# 101
מחיר: 18,574

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1798 - 1801
כסף 0.868, 20.73g, ø 37mm
C# 101a
מחיר: 337.6
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1798 - 1801
זהב 0.986, 6.08g, ø 23mm
C# 104
מחיר: 45,703

רוסיה>מטבע סיבירי|1763 - 1781
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1767 - 1779
נחושת, 1.6g, ø 18mm
C# 1
מחיר: 19.75
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1766 - 1779
נחושת, 3.3g, ø 21mm
C# 2
מחיר: 16.92
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1766 - 1779
נחושת, 6.6g, ø 23mm
C# 3
מחיר: 22.59

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1767 - 1780
נחושת, 13.1g, ø 28mm
C# 4
מחיר: 25.65
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1767 - 1780
נחושת, 32.8g, ø 35mm
C# 5
מחיר: 55.51
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1766 - 1781
נחושת, 65.5g, ø 45mm
C# 6
מחיר: 168.3

רוסיה>קיסרית יקטרינה השנייה|1762 - 1796
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1766 - 1796
נחושת, 2.6g, ø 18mm
C# 55
מחיר: 10.21
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1764 - 1796
נחושת, 5.12g, ø 24mm
C# 56
מחיר: 9.15
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1763 - 1796
נחושת, 10.24g, ø 28mm
C# 57
מחיר: 9.58

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1763 - 1796
נחושת, 20.48g, ø 31mm
C# 58
מחיר: 11.82
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1763 - 1796
נחושת, 51.19g, ø 42mm
C# 59
מחיר: 22.22
רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1764 - 1776
כסף 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61
מחיר: 10.85

רוסיה 10 קופייקה (גריבאניק) - obverseרוסיה 10 קופייקה (גריבאניק) - reverse
10 קופייקה (גריבאניק)
1777 - 1782
כסף 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61b
מחיר: 53.23
רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1783 - 1796
כסף 0.750, 2.37g, ø 18mm
C# 61c
מחיר: 8.86
רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1764 - 1766
כסף 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62
מחיר: 81.52

רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1767 - 1782
כסף 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62a
מחיר: 5.38
רוסיה 15 קופייקה - obverseרוסיה 15 קופייקה - reverse
15 קופייקה
1783 - 1794
כסף 0.750, 3.55g, ø 22mm
C# 62c
מחיר: 43.5
רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1764 - 1765
כסף 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63
מחיר: 53.84

רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1766 - 1776
כסף 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63a
מחיר: 2.96
רוסיה 20 קופייקה - obverseרוסיה 20 קופייקה - reverse
20 קופייקה
1778 - 1793
כסף 0.750, 4.77g, ø 26mm
C# 63b
מחיר: 8.07
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1764 - 1766
כסף 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65
מחיר: 115.9

רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1767 - 1775
כסף 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65a
מחיר: 104.8
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1779 - 1796
כסף 0.750, 5.97g, ø 24mm
C# 65b
מחיר: 45.99
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1762 - 1765
כסף 0.750, 12.93g, ø 34mm
C# 66
מחיר: 489.8

רוסיה 50 קופייקה (פולטינה) - obverseרוסיה 50 קופייקה (פולטינה) - reverse
50 קופייקה (פולטינה)
1766 - 1776
כסף 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66a
כמות
רוסיה 50 קופייקה (פולטינה) - obverseרוסיה 50 קופייקה (פולטינה) - reverse
50 קופייקה (פולטינה)
1777 - 1779
כסף 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66b
כמות
רוסיה 50 קופייקה (פולטינה) - obverseרוסיה 50 קופייקה (פולטינה) - reverse
50 קופייקה (פולטינה)
1777 - 1778
זהב 0.917, 0.65g, ø 12.5mm
C# 75
מחיר: 2,691

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1785 - 1796
כסף 0.750, 12g, ø 34mm
C# 66c
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1762 - 1765
כסף 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67
מחיר: 265.9
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1766 - 1776
כסף 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67a
מחיר: 290

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1777 - 1782
כסף 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67b
מחיר: 158.9
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1779
זהב 0.917, 1.3g, ø 15mm
C# 76
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1783 - 1796
כסף 0.750, 24g, ø 39mm
C# 67c
מחיר: 55.98

No ImageNo Image
2 רובל
1776
זהב 0.917, 2.61g, ø 18mm
C# 77
כמות
רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
1785
זהב 0.917, 2.62g, ø 18mm
C# 77c
כמות
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1762 - 1780
זהב 0.917, 8.26g, ø 25mm
C# 78.2
כמות

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1764 - 1765
זהב 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78.2a
כמות
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1766 - 1776
זהב 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78a
מחיר: 11,967
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1778 - 1782
זהב 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78b
כמות

רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1783 - 1796
זהב 0.917, 6.54g, ø 23mm
C# 78c
מחיר: 23,137
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1762 - 1763
זהב 0.917, 16.59g, ø 33mm
C# 79
כמות
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1764 - 1765
זהב 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79.2a
כמות

רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1766 - 1776
זהב 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79a
כמות
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1777 - 1782
זהב 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79b
כמות
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1783 - 1786
זהב 0.917, 13.08g, ø 30mm
C# 79c
כמות

רוסיה>קיסר פיטר III|1762 - 1762
 תקופה

רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1762
נחושת, 2.56g, ø 19mm
C# 40
מחיר: 11.09
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1762
נחושת, 5.12g, ø 22mm
C# 41
מחיר: 20,186
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1762
נחושת, 10.24g, ø 26mm
C# 42
מחיר: 152.7

רוסיה 4 קופייקה - obverseרוסיה 4 קופייקה - reverse
4 קופייקה
1762
נחושת, 20.48g, ø 32mm
C# 43
מחיר: 518.5
רוסיה 10 קופייקה - obverseרוסיה 10 קופייקה - reverse
10 קופייקה
1762
נחושת, 51.19g, ø 43mm
C# 44
מחיר: 918.6
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1762
כסף 0.950, 12g, ø 34mm
C# 46
מחיר: 533.2

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1762
כסף 0.800, 24g, ø 38mm
C# 47
מחיר: 3,525
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1762
זהב 0.917, 8.28g, ø 25mm
C# 49
מחיר: 128,428
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1762
זהב 0.917, 16.57g, ø 31mm
C# 50
מחיר: 223,220

רוסיה>קיסרית אליזבטה בת פיטר|1741 - 1762
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1730 - 1754
נחושת, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
מחיר: 6.15
רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1757 - 1759
נחושת, 2.56g, ø 18mm
C# 4
מחיר: 24.48
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1730 - 1754
נחושת, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
מחיר: 5

רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1757 - 1760
נחושת, 5.12g, ø 23mm
C# 5
מחיר: 7.46
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1755 - 1757
נחושת, 20.48g, ø 33mm
C# 3
מחיר: 103.5
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1757 - 1761
נחושת, 10.24g, ø 26mm
C# 6
מחיר: 7.66

רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1757 - 1761
נחושת, 20.48g, ø 31mm
C# 8
מחיר: 8.32
רוסיה 2 קופייקה - obverseרוסיה 2 קופייקה - reverse
2 קופייקה
1757 - 1762
נחושת, 20.48g, ø 31mm
C# 7
מחיר: 15.23
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1755 - 1756
כסף 0.800, 1.21g, ø 16mm
C# 15.1
מחיר: 157.2

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1756 - 1761
כסף 0.800, 1.21g, ø 13.5mm
C# 15.2
מחיר: 24.97
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1758 - 1762
נחושת, 51.19g, ø 41mm
C# 9
מחיר: 31.08
רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1742 - 1746
כסף 0.750, 2.59g, ø 20mm
C# 16
מחיר: 14.06

רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1747 - 1757
כסף 0.800, 2.42g, ø 20mm
C# 16a
מחיר: 12.52
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1743 - 1751
כסף 0.800, 6.46g, ø 23mm
C# 17
מחיר: 63.96
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1751 - 1754
כסף 0.800, 6.46g, ø 23mm
C# 17a
מחיר: 23.21

רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1755 - 1758
כסף 0.800, 6.06g, ø 23mm
C# 17b
מחיר: 290.1
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1742 - 1761
כסף 0.800, 12.93g, ø 35mm
C# 18
מחיר: 1,277
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1756
זהב 0.917, 0.81g, ø 13mm
C# 21
כמות

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1741
כסף 0.800, 25.85g, ø 42mm
C# 19b.1
מחיר: 5,007
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1742 - 1761
כסף 0.800, 25.85g, ø 42mm
C# 19
מחיר: 1,037
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1756 - 1758
זהב 0.917, 1.62g, ø 16mm
C# 22
כמות

רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
1756 - 1758
זהב 0.917, 3.24g, ø 18.5mm
C# 23
מחיר: 5,806
רוסיה 5 רובל - obverseרוסיה 5 רובל - reverse
5 רובל
1755 - 1759
זהב 0.917, 8.26g, ø 25mm
C# 27
כמות
רוסיה 10 רובל - obverseרוסיה 10 רובל - reverse
10 רובל
1755 - 1759
זהב 0.917, 16.57g, ø 31mm
C# 28
מחיר: 13,625

רוסיה>הקיסר איוון VI|1741 - 1741
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1730 - 1754
נחושת, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
מחיר: 6.15
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1730 - 1754
נחושת, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
מחיר: 5
רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1741
כסף 0.750, 2.59g, ø 20mm
KM# 205
מחיר: 90.93

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1741
כסף 0.800, 12.93g, ø 35mm
KM# 206
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1741
כסף 0.800, 25.85g, ø 42mm
KM# 207
כמות

רוסיה>הקיסרית אנה יואנובנה|1730 - 1740
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1730 - 1754
נחושת, 4.1g, ø 20.5mm
KM# 187
מחיר: 6.15
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1730 - 1754
נחושת, 8.19g, ø 28mm
KM# 188
מחיר: 5
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1724 - 1730
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
מחיר: 39.53

רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1731 - 1735
כסף 0.800, 2.59g, ø 20mm
KM# 194
כמות
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1739 - 1740
כסף 0.800, 6.46g, ø 25mm
KM# 202
מחיר: 5.79
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1731 - 1733
כסף 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 195
כמות

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1734 - 1737
כסף 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 196
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1737 - 1740
כסף 0.800, 12.93g, ø 34mm
KM# 199
מחיר: 13.95
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1730 - 1734
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 192
מחיר: 240.5

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1734 - 1737
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 197
מחיר: 1,069
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1737 - 1740
כסף 0.800, 25.85g, ø 41mm
KM# 198
מחיר: 219.3
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1738 - 1740
כסף 0.800, 25.85g, ø 41mm
KM# 204
מחיר: 208.5

רוסיה>הקיסר פיטר II|1727 - 1730
 תקופה

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1728 - 1729
נחושת, 4.1g, ø 20mm
KM# 185
מחיר: 89.72
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1724 - 1730
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
מחיר: 39.53
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1727 - 1729
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 180
מחיר: 9.04

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1727
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 181
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1727 - 1729
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 182
מחיר: 1,058
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1727
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 183
כמות

רוסיה>הקיסרית קתרין I|1725 - 1727
 תקופה

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1724 - 1730
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
מחיר: 39.53
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1726 - 1727
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 170
מחיר: 116.3
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1727
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 179
מחיר: 312.2

רוסיה 1 גריוונה - obverseרוסיה 1 גריוונה - reverse
1 גריוונה
1726
כסף 0.438, 2.66g, ø 20mm
KM# 171
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1726 - 1727
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 176.1
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1726
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 173
כמות

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1726
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 174
כמות
No ImageNo Image
1 פולטינה
1726 - 1727
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 175
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1725
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 167
כמות

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1725 - 1726
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 168
מחיר: 1,735
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1725 - 1726
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 169
מחיר: 2,503
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1726 - 1727
כסף 0.720, 28.44g, ø 41mm
KM# 177
מחיר: 897.4

רוסיה>הקיסר פיטר I|1700 - 1725
 תקופה

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1700 - 1703
נחושת, 2.67g, ø 19mm
KM# 110
מחיר: 95.33
רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1704 - 1716
נחושת, 2.13g, ø 18mm
KM# 114
מחיר: 84.45
רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1705 - 1713
נחושת, 2.13g, ø 18mm
KM# 113
מחיר: 16.68

רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1718 - 1722
נחושת, 1.02g, ø 15mm
KM# 152.2
מחיר: 12.83
רוסיה 1 פולושקה - obverseרוסיה 1 פולושקה - reverse
1 פולושקה
1718 - 1721
נחושת, 1.02g, ø 15mm
KM# 152.1
מחיר: 18.6
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1700 - 1703
נחושת, 5.33g, ø 23mm
KM# 111
מחיר: 57.14

רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1704 - 1712
נחושת, 4.27g, ø 23mm
KM# 115
מחיר: 34.1
רוסיה 1 דנגה - obverseרוסיה 1 דנגה - reverse
1 דנגה
1704 - 1717
נחושת, 4.1g, ø 23mm
KM# 116
מחיר: 2.7
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1704 - 1718
נחושת, 8.53g, ø 27mm
KM# 117
מחיר: 1.17

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1705 - 1718
Mintmark "MД" - Kadashiv Mint, Moscow
נחושת, 8.19g, ø 25mm
KM# 118
מחיר: 10.02
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1713 - 1714
כסף 0.400, 0.6g, ø 13mm
KM# 144
כמות
No ImageNo Image
1 קופייקה
1713 - 1716
נחושת, 8.19g, ø 25mm
KM# 141
כמות

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1713
נחושת, 8.19g, ø 25mm
KM# 135
מחיר: 38.21
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1713 - 1717
נחושת, 8.19g, ø 25mm
KM# 143
מחיר: 10.59
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1713 - 1718
נחושת, 8.19g, ø 25mm
KM# 142
מחיר: 8.24

רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1718
כסף 0.400, 0.6g, ø 13mm
KM# 153
כמות
רוסיה 1 קופייקה - obverseרוסיה 1 קופייקה - reverse
1 קופייקה
1724
נחושת, 8.19g, ø 26.5mm
KM# 163
כמות
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1704
כסף 0.800, 0.8g, ø 14mm
KM# 119
מחיר: 293.6

רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1711 - 1712
כסף 0.800, 0.8g, ø 14mm
KM# 136
כמות
No ImageNo Image
3 קופייקה
1713 - 1714
כסף 0.400, 1.7g, ø 16mm
KM# 145
כמות
רוסיה 3 קופייקה - obverseרוסיה 3 קופייקה - reverse
3 קופייקה
1718
כסף 0.400, 1.7g, ø 16mm
KM# 154
מחיר: 249.4

רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1723 - 1724
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 164
מחיר: 38.12
רוסיה 5 קופייקה - obverseרוסיה 5 קופייקה - reverse
5 קופייקה
1724 - 1730
נחושת, 20.48g, ø 33mm
KM# 165
מחיר: 39.53
רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1704
כסף 0.800, 2.84g, ø 22mm
KM# 120
כמות

רוסיה 1 גריוונה - obverseרוסיה 1 גריוונה - reverse
1 גריוונה
1704 - 1709
כסף 0.800, 2.84g, ø 22mm
KM# 121
כמות
No ImageNo Image
1 גריווניק
1713
כסף 0.750, 2.84g, ø 18mm
KM# 147
כמות
רוסיה 1 גריווניק - obverseרוסיה 1 גריווניק - reverse
1 גריווניק
1718
כסף 0.720, 2.84g, ø 20mm
KM# 155
כמות

רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1701 - 1702
כסף 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 105
כמות
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1704 - 1705
כסף 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 112
כמות
רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1707
כסף 0.835, 7g, ø 29mm
KM# 128
כמות

רוסיה 1 פולופולטיניק - obverseרוסיה 1 פולופולטיניק - reverse
1 פולופולטיניק
1713
כסף 0.835, 7g, ø 27mm
KM# 148
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1704 - 1705
כסף 0.835, 14g, ø 35mm
KM# 106
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1707 - 1710
כסף 0.835, 14g, ø 35mm
KM# A129
כמות

רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1718 - 1722
כסף 0.720, 14.22g, ø 34mm
KM# 156
כמות
רוסיה 1 פולטינה - obverseרוסיה 1 פולטינה - reverse
1 פולטינה
1723 - 1725
כסף 0.720, 14.22g, ø 33mm
KM# 159
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1704 - 1705
כסף 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 122
מחיר: 106.2

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1707
כסף 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 130.1
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1710
כסף 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 130.3
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1712
כסף 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 138
כמות

No ImageNo Image
1 רובל
1714
כסף 0.835, 28g, ø 44mm
KM# 149
כמות
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1718 - 1721
כסף 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 157
מחיר: 3,702
רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1722 - 1725
כסף 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 162
מחיר: 590

רוסיה 1 רובל - obverseרוסיה 1 רובל - reverse
1 רובל
1724 - 1725
כסף 0.835, 28.44g, ø 41mm
KM# 166
מחיר: 2,211
רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
1718 - 1720
ЦРЬ ПЕТРЬ АЛЕѮИЕВIЧЬ В Р САМОД
זהב 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.1
כמות
רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
1720 - 1721
ЦРЬ ПЕТРЬ АЛЕѮИЕВIЧЬ В Р САМОД
זהב 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.5
כמות

רוסיה 2 רובל - obverseרוסיה 2 רובל - reverse
2 רובל
1721 - 1725
ПЕТРЬ А IМПЕРАТ I САМОДЕРЬ ВСЕРОСИСКИ
זהב 0.781, 4.1g, ø 20mm
KM# 158.6
כמות

uCoin