ברזיל
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

ברזיל - קטלוג מטבעות

ברזיל>ריאל ברזילאי|1994 - 2019
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1994 - 1997
נירוסטה, 2.96g, ø 20mm
KM# 631
מחיר: 0.52
ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1998 - 2004
פלדה מצופה בנחושת , 2.43g, ø 17mm
KM# 647
מחיר: 0.59
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1994 - 1997
נירוסטה, 3.27g, ø 21mm
KM# 632
מחיר: 0.47

ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1998 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 4.06g, ø 21.9mm
KM# 648
מחיר: 0.43
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1994 - 1997
נירוסטה, 3.59g, ø 22mm
KM# 633
מחיר: 0.59
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1998 - 2019
פלדה מצופה בפליז , 4.8g, ø 20mm
KM# 649.2
מחיר: 0.43

ברזיל 25 סנטאבו - obverseברזיל 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1994 - 1995
נירוסטה, 4.78g, ø 23.5mm
KM# 634
מחיר: 1.02
ברזיל 25 סנטאבו - obverseברזיל 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1998 - 2019
פלדה מצופה בפליז , 7.55g, ø 25mm
KM# 650
מחיר: 0.75
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1994 - 1995
נירוסטה, 3.92g, ø 23mm
KM# 635
מחיר: 0.79

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1998 - 2001
סגסוגת נחושת וניקל , 9.25g, ø 23mm
KM# 651
מחיר: 1.73
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2002 - 2019
נירוסטה, 7.81g, ø 23mm
KM# 651a
מחיר: 0.71
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2012
נירוסטה, 6.8g, ø 23mm
KM# 683
מחיר: 101.5

ברזיל 1 ריאל - obverseברזיל 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1994
נירוסטה, 4.27g, ø 24mm
KM# 636
מחיר: 1.97
ברזיל 1 ריאל - obverseברזיל 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1998 - 1999
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 7.84g, ø 27mm
KM# 652
מחיר: 4.56
ברזיל 1 ריאל - obverseברזיל 1 ריאל - reverse
1 ריאל
2002 - 2019
שתי מתכות: מרכז - נירוסטה , טבעת - פלדה מצופה בארד, 7g, ø 27mm
KM# 652a
מחיר: 1.7

ברזיל> ראל קרוזירו ברזילאית|1993 - 1994
 תקופה

ברזיל 5 קרוזאירו ריאל - obverseברזיל 5 קרוזאירו ריאל - reverse
5 קרוזאירו ריאל
1993 - 1994
נירוסטה, 3.27g, ø 21mm
KM# 627
מחיר: 2.1
ברזיל 10 קרוזאירו ריאל - obverseברזיל 10 קרוזאירו ריאל - reverse
10 קרוזאירו ריאל
1993 - 1994
נירוסטה, 3.59g, ø 22mm
KM# 628
מחיר: 2.2
ברזיל 50 קרוזאירו ריאלים - obverseברזיל 50 קרוזאירו ריאלים - reverse
50 קרוזאירו ריאלים
1993 - 1994
נירוסטה, 3.92g, ø 23mm
KM# 629
מחיר: 2.87

ברזיל 100 קרוזאירו ריאל - obverseברזיל 100 קרוזאירו ריאל - reverse
100 קרוזאירו ריאל
1993 - 1994
נירוסטה, 4.27g, ø 24mm
KM# 630
מחיר: 3.47

ברזיל>קרוזירו הברזילאי|1990 - 1993
 תקופה

ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1990
נירוסטה, 3.61g, ø 20.5mm
KM# 617
מחיר: 2.36
ברזיל 5 קרוזאירו - obverseברזיל 5 קרוזאירו - reverse
5 קרוזאירו
1990 - 1992
נירוסטה, 3.97g, ø 21mm
KM# 618
מחיר: 1.14
ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1990 - 1992
נירוסטה, 4.39g, ø 22.5mm
KM# 619
מחיר: 1.26

ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1990 - 1992
נירוסטה, 4.2g, ø 23.5mm
KM# 620
מחיר: 1.57
ברזיל 100 קרוזאירו - obverseברזיל 100 קרוזאירו - reverse
100 קרוזאירו
1992 - 1993
נירוסטה, 2.4g, ø 18mm
KM# 623
מחיר: 1.62
ברזיל 500 קרוזאירו - obverseברזיל 500 קרוזאירו - reverse
500 קרוזאירו
1992 - 1993
נירוסטה, 2.66g, ø 19mm
KM# 624
מחיר: 1.74

ברזיל 1000 קרוזאירו - obverseברזיל 1000 קרוזאירו - reverse
1000 קרוזאירו
1992 - 1993
נירוסטה, 2.96g, ø 20mm
KM# 626
מחיר: 2.36

ברזיל>קרוזאדו החדש הברזילאי |1989 - 1990
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2g, ø 17mm
KM# 611
מחיר: 2.2
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2.26g, ø 18mm
KM# 612
מחיר: 1.14
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2.54g, ø 19mm
KM# 613
מחיר: 1.3

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 614
מחיר: 1.38

ברזיל> קרוזאדו ברזילאי|1986 - 1988
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 1.6g, ø 15mm
KM# 600
מחיר: 1.46
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 1.81g, ø 16mm
KM# 601
מחיר: 1.69
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 2.16g, ø 16.9mm
KM# 602
מחיר: 1.02

ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 2.55g, ø 18.7mm
KM# 603
מחיר: 1.48
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 3.65g, ø 21mm
KM# 604
מחיר: 1.3
ברזיל 1 קרוזאדו - obverseברזיל 1 קרוזאדו - reverse
1 קרוזאדו
1986 - 1988
נירוסטה, 4.38g, ø 23mm
KM# 605
מחיר: 1.22

ברזיל 5 קרוזאדו - obverseברזיל 5 קרוזאדו - reverse
5 קרוזאדו
1986 - 1988
נירוסטה, 5.21g, ø 25mm
KM# 606
מחיר: 2.36
ברזיל 10 קרוזאדו - obverseברזיל 10 קרוזאדו - reverse
10 קרוזאדו
1987 - 1988
נירוסטה, 6.06g, ø 27mm
KM# 607
מחיר: 1.42

ברזיל>קרוזאירו הברזילאי|1942 - 1986
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1967
נירוסטה, 2.63g, ø 17mm
KM# 575.1
מחיר: 1.38
ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1969 - 1975
נירוסטה, 1.75g, ø 17mm
KM# 575.2
מחיר: 1.26
ברזיל 2 סנטאבו - obverseברזיל 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1967
נירוסטה, 3.25g, ø 19mm
KM# 576.1
מחיר: 1.26

ברזיל 2 סנטאבו - obverseברזיל 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1969 - 1975
נירוסטה, 2.16g, ø 19mm
KM# 576.2
מחיר: 1.42
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1967
נירוסטה, 3.97g, ø 21mm
KM# 577.1
מחיר: 0.88
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1969 - 1975
נירוסטה, 2.7g, ø 21mm
KM# 577.2
מחיר: 0.91

ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 2.88g, ø 17.22mm
KM# 555
מחיר: 5
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1943 - 1947
Getúlio Vargas
ארד אלומיניום, 2.97g, ø 17.22mm
KM# 555a
מחיר: 2.87
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1947 - 1955
José Bonifácio
ארד אלומיניום, 3g, ø 17.3mm
KM# 561
מחיר: 1.1

ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1956 - 1961
אלומיניום, 1.1g, ø 17.3mm
KM# 564
מחיר: 2.37
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1967 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 5.52g, ø 23mm
KM# 578
מחיר: 1.14
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1974 - 1979
נירוסטה, 4.22g, ø 23mm
KM# 578.1a
מחיר: 0.91

ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 3.8g, ø 20mm
KM# 556
מחיר: 5.74
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1943 - 1948
Getúlio Vargas
ארד אלומיניום, 4g, ø 20mm
KM# 556a
מחיר: 1.94
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1948 - 1956
Ruy Barbosa
ארד אלומיניום, 4g, ø 19.26mm
KM# 562
מחיר: 2.09

ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1956 - 1961
אלומיניום, 1.42g, ø 19mm
KM# 565
מחיר: 3.35
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1967 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 7.86g, ø 25mm
KM# 579
מחיר: 1.53
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1975 - 1979
נירוסטה, 5.67g, ø 25mm
KM# 579.1a
מחיר: 1.34

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 4.75g, ø 21mm
KM# 557
מחיר: 3.7
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1943 - 1947
ארד אלומיניום, 4.75g, ø 21mm
KM# 557a
מחיר: 2.05
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1948 - 1956
Eurico Dutra
ארד אלומיניום, 5g, ø 21.3mm
KM# 563
מחיר: 1.61

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1956
ארד אלומיניום, 3g, ø 17.04mm
KM# 566
מחיר: 3.46
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1957 - 1961
אלומיניום, 1.83g, ø 21.07mm
KM# 569
מחיר: 0.99
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1967
ניקל, 8.74g, ø 27mm
KM# 580
מחיר: 8.74

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1970 - 1975
סגסוגת נחושת וניקל , 7.71g, ø 27mm
KM# 580a
מחיר: 1.22
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1975 - 1979
נירוסטה, 6.65g, ø 27mm
KM# 580b
מחיר: 1.57
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1942 - 1956
ארד אלומיניום, 6.92g, ø 22.9mm
KM# 558
מחיר: 1.74

ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1956
ארד אלומיניום, 4.03g, ø 19.03mm
KM# 567
מחיר: 2.44
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1957 - 1961
אלומיניום, 2.38g, ø 23.23mm
KM# 570
מחיר: 1.81
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1970
ניקל, 10.08g, ø 29mm
KM# 581
מחיר: 2.36

ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1974 - 1978
סגסוגת נחושת וניקל , 10.25g, ø 29mm
KM# 581a
מחיר: 2.01
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1979 - 1984
נירוסטה, 3.23g, ø 20mm
KM# 590
מחיר: 0.98
ברזיל 2 קרוזאירו - obverseברזיל 2 קרוזאירו - reverse
2 קרוזאירו
1942 - 1956
ארד אלומיניום, 7.4g, ø 25mm
KM# 559
מחיר: 1.35

ברזיל 2 קרוזאירו - obverseברזיל 2 קרוזאירו - reverse
2 קרוזאירו
1956
ארד אלומיניום, 5g, ø 21mm
KM# 568
מחיר: 25.13
ברזיל 2 קרוזאירו - obverseברזיל 2 קרוזאירו - reverse
2 קרוזאירו
1957 - 1961
אלומיניום, 2.76g, ø 25.26mm
KM# 571
מחיר: 2.32
ברזיל 5 קרוזאירו - obverseברזיל 5 קרוזאירו - reverse
5 קרוזאירו
1942 - 1943
ארד אלומיניום, 9g, ø 27mm
KM# 560
מחיר: 27.63

ברזיל 5 קרוזאירו - obverseברזיל 5 קרוזאירו - reverse
5 קרוזאירו
1980 - 1984
נירוסטה, 4.5g, ø 22mm
KM# 591
מחיר: 0.87
ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1965
אלומיניום, 2.15g, ø 23.5mm
KM# 572
מחיר: 3.74
ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1980 - 1984
נירוסטה, 5.35g, ø 24mm
KM# 592.1
מחיר: 0.79

ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 4.78g, ø 24mm
KM# 592.2
מחיר: 1.46
ברזיל 20 קרוזאירו - obverseברזיל 20 קרוזאירו - reverse
20 קרוזאירו
1965
אלומיניום, 2.45g, ø 25mm
KM# 573
מחיר: 2.84
ברזיל 20 קרוזאירו - obverseברזיל 20 קרוזאירו - reverse
20 קרוזאירו
1981 - 1984
נירוסטה, 6.33g, ø 26mm
KM# 593.1
מחיר: 1.15

ברזיל 20 קרוזאירו - obverseברזיל 20 קרוזאירו - reverse
20 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 5.6g, ø 26mm
KM# 593.2
מחיר: 0.91
ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1965
ניקל, 3.3g, ø 18mm
KM# 574
מחיר: 2.11
ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1981 - 1984
נירוסטה, 7.34g, ø 28mm
KM# 594.1
מחיר: 1.54

ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 6.49g, ø 28mm
KM# 594.2
מחיר: 1.5
ברזיל 100 קרוזאירו - obverseברזיל 100 קרוזאירו - reverse
100 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 2.05g, ø 17mm
KM# 595
מחיר: 1.89
ברזיל 200 קרוזאירו - obverseברזיל 200 קרוזאירו - reverse
200 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 2.55g, ø 19mm
KM# 596
מחיר: 2.2

ברזיל 500 קרוזאירו - obverseברזיל 500 קרוזאירו - reverse
500 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 3.65g, ø 21mm
KM# 597
מחיר: 1.57

ברזיל>רפובליקה הראשונה|1889 - 1942
 תקופה

ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1889 - 1912
ארד, 7.49g, ø 25mm
KM# 490
מחיר: 20.71
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 15mm
KM# 516
מחיר: 9.7
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1889 - 1912
ארד, 13g, ø 30mm
KM# 491
מחיר: 15.54

ברזיל 50 רייס - obverseברזיל 50 רייס - reverse
50 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 3.08g, ø 17.3mm
KM# 517
מחיר: 7.5
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1889 - 1900
סגסוגת נחושת וניקל , 9.89g, ø 27.15mm
KM# 492
מחיר: 6.85
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1901
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 20.96mm
KM# 503
מחיר: 4.84

ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 4.95g, ø 21.3mm
KM# 518
מחיר: 4.64
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1936 - 1938
Marquis of Tamandaré
סגסוגת נחושת וניקל , 4.62g, ø 19mm
KM# 536
מחיר: 3.19
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 2.53g, ø 16.87mm
KM# 544
מחיר: 3.58

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1889 - 1900
סגסוגת נחושת וניקל , 14.91g, ø 32.1mm
KM# 493
מחיר: 11.4
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1901
סגסוגת נחושת וניקל , 8.02g, ø 25mm
KM# 504
מחיר: 4.92
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 7.8g, ø 25mm
KM# 519
מחיר: 3.86

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1936 - 1938
Viscount of Mauá
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 23mm
KM# 537
מחיר: 3.38
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 3.44g, ø 18.8mm
KM# 545
מחיר: 4.56
ברזיל 300 רייס - obverseברזיל 300 רייס - reverse
300 רייס
1936 - 1938
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 25.2mm
KM# 538
מחיר: 4.21

ברזיל 300 רייס - obverseברזיל 300 רייס - reverse
300 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 4.4g, ø 20.8mm
KM# 546
מחיר: 2.79
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1901
סגסוגת נחושת וניקל , 11.7g, ø 30mm
KM# 505
מחיר: 7.87
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1914
סגסוגת נחושת וניקל , 12.4g, ø 30mm
KM# 515
מחיר: 362.3

ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 11.7g, ø 30.2mm
KM# 520
מחיר: 4.88
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1936 - 1938
סגסוגת נחושת וניקל , 10.08g, ø 28.1mm
KM# 539
מחיר: 4.41
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 5.44g, ø 23mm
KM# 547
מחיר: 3.34

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1889
כסף 0.917, 6.37g, ø 25mm
KM# 494
מחיר: 45.51
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1906 - 1912
כסף 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 506
מחיר: 24.75
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1912
כסף 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 509
מחיר: 38.33

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1913
כסף 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 512
מחיר: 23.36
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1924 - 1930
ארד אלומיניום, 3.95g, ø 22.73mm
KM# 524
מחיר: 5.65
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1935
ארד אלומיניום, 4g, ø 22mm
KM# 533
מחיר: 312.4

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1936 - 1938
ארד אלומיניום, 4.8g, ø 22.3mm
KM# 540
מחיר: 5.9
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1939
ארד אלומיניום, 4.85g, ø 22.3mm
KM# 549
מחיר: 7.95
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1889
כסף 0.917, 12.75g, ø 30mm
KM# 495
מחיר: 163.4

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1906 - 1912
כסף 0.900, 10g, ø 26mm
KM# 507
מחיר: 29.58
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1912 - 1913
כסף 0.900, 10g, ø 26.2mm
KM# 510
מחיר: 40.47
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1913
כסף 0.900, 10g, ø 26mm
KM# 513
מחיר: 34.71

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1924 - 1931
ארד אלומיניום, 8g, ø 26.8mm
KM# 525
מחיר: 5.43
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1935
ארד אלומיניום, 8g, ø 26mm
KM# 534
מחיר: 23.23
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1936 - 1938
ארד אלומיניום, 7.1g, ø 24.3mm
KM# 541
מחיר: 6.33

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1939
ארד אלומיניום, 6.67g, ø 24.4mm
KM# 550
מחיר: 2.87
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1891 - 1897
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 498
מחיר: 50.89
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1906 - 1912
כסף 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 508
מחיר: 64.52

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1912 - 1913
כסף 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 511
מחיר: 84.75
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1913
כסף 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 514
מחיר: 89.63
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1924 - 1934
כסף 0.500, 8g, ø 26mm
KM# 526
מחיר: 29.5

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1935
כסף 0.500, 8g, ø 26.2mm
KM# 535
מחיר: 16.17
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1936 - 1938
ארד אלומיניום, 8.62g, ø 26mm
KM# 542
מחיר: 10.24
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1937 - 1938
ארד אלומיניום, 8.7g, ø 26.3mm
KM# 548
מחיר: 5.43

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1939
ארד אלומיניום, 8.8g, ø 26.3mm
KM# 551
מחיר: 17.75
ברזיל 5000 רייס - obverseברזיל 5000 רייס - reverse
5000 רייס
1936 - 1938
כסף 0.600, 10g, ø 27.6mm
KM# 543
מחיר: 38.31
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1889 - 1921
זהב 0.917, 8.965g, ø 22.5mm
KM# 496
כמות

ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1889 - 1922
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 497
כמות

ברזיל>הקיסר פדרו II|1831 - 1889
 תקופה

ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1868 - 1870
ארד, 3.5g, ø 20mm
KM# 473
מחיר: 12.2
No ImageNo Image
20 רייס
1832
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 380
מחיר: 259.6
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1868 - 1870
ארד, 6.78g, ø 25.39mm
KM# 474
מחיר: 11.84

No ImageNo Image
40 רייס
1832
Goias
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 381.1
כמות
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1832
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 14.34g, ø 35.2mm
KM# 378
מחיר: 52.42
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1833
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 381.2
כמות

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1873 - 1880
ארד, 12.08g, ø 30.13mm
KM# 479
מחיר: 21.31
ברזיל 50 רייס - obverseברזיל 50 רייס - reverse
50 רייס
1886 - 1888
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 22mm
KM# 482
מחיר: 41.92
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1831 - 1832
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 28.69g, ø 40mm
KM# 379
מחיר: 36.96

No ImageNo Image
80 רייס
1832
"SP" – Sao Paulo
נחושת, 19.13g, ø 35mm
KM# 382
כמות
No ImageNo Image
80 רייס
1832 - 1833
"G" – Goias
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 383
כמות
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1834 - 1848
כסף 0.917, 2.24g, ø 18mm
KM# 452
מחיר: 27.58

ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1871 - 1885
סגסוגת נחושת וניקל , 9.8g, ø 27mm
KM# 477
מחיר: 10.48
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1886 - 1889
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 27mm
KM# 483
מחיר: 15.52
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1835 - 1848
כסף 0.917, 4.48g, ø 23mm
KM# 455
מחיר: 107.6

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1854 - 1867
כסף 0.917, 2.55g, ø 19.9mm
KM# 469
מחיר: 29.03
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1867 - 1869
כסף 0.835, 2.5g, ø 19mm
KM# 471
מחיר: 43.12
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1871 - 1884
סגסוגת נחושת וניקל , 14.1g, ø 32mm
KM# 478
מחיר: 12.45

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1886 - 1889
סגסוגת נחושת וניקל , 15.16g, ø 32.33mm
KM# 484
מחיר: 35.61
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1834 - 1848
כסף 0.917, 8.96g, ø 28mm
KM# 453
מחיר: 29.29
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1849 - 1852
כסף 0.917, 6.37g, ø 25.8mm
KM# 458
מחיר: 39.26

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1853 - 1867
כסף 0.917, 6.375g, ø 25mm
KM# 464
מחיר: 34.01
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1867 - 1868
כסף 0.835, 6.25g, ø 25mm
KM# 472
מחיר: 30.29
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1876 - 1889
כסף 0.917, 6.375g, ø 25mm
KM# 480
מחיר: 41.74

ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1832 - 1834
כסף 0.896, 26.89g, ø 40mm
KM# 385
כמות
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1849 - 1852
כסף 0.917, 12.75g, ø 30mm
KM# 459
מחיר: 87.16
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1853 - 1866
כסף 0.917, 12.65g, ø 30.3mm
KM# 465
מחיר: 47.78

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1869
כסף 0.900, 12.5g, ø 30.3mm
KM# 476
מחיר: 132
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1876 - 1889
כסף 0.917, 12.75g, ø 30.31mm
KM# 481
מחיר: 74.52
ברזיל 1200 רייס - obverseברזיל 1200 רייס - reverse
1200 רייס
1834 - 1847
כסף 0.917, 26.89g, ø 37mm
KM# 454
מחיר: 58.76

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1851 - 1852
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 462
מחיר: 137.6
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1853 - 1867
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 466
מחיר: 136.4
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1868 - 1869
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 475
מחיר: 126.4

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1875 - 1876
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 475a
מחיר: 242.4
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1886 - 1889
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 485
מחיר: 125.3
ברזיל 5000 רייס - obverseברזיל 5000 רייס - reverse
5000 רייס
1854 - 1857
זהב 0.917, 4.482g, ø 19.5mm
KM# 470
מחיר: 1,089

ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1832 - 1833
זהב 0.917, 14.34g, ø 31mm
KM# 387
מחיר: 17,288
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1833 - 1840
זהב 0.917, 14.34g, ø 28mm
KM# 451
מחיר: 4,861
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1841 - 1848
זהב 0.917, 14.34g, ø 28mm
KM# 457
כמות

ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1849 - 1851
זהב 0.917, 8.965g, ø 26mm
KM# 460
כמות
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1853 - 1889
זהב 0.917, 8.965g, ø 23mm
KM# 467
מחיר: 1,556
ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1849 - 1851
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 461
מחיר: 8,805

ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1851 - 1852
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 463
כמות
ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1853 - 1889
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 468
מחיר: 5,266

ברזיל>הקיסר פדרו I|1823 - 1831
 תקופה

No ImageNo Image
10 רייס
1824
נחושת, 3.59g, ø 25mm
KM# 371.1
מחיר: 57.77
ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1827 - 1828
נחושת, 3.59g, ø 25mm
KM# 371.2
מחיר: 79.07
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1823 - 1830
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 360.1
מחיר: 23.08

No ImageNo Image
20 רייס
1825
נחושת, 3.59g, ø 25mm
KM# 375.1
כמות
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1825 - 1830
Bahia
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 360.2
מחיר: 197.1
ברזיל 37½ רייס - obverseברזיל 37½ רייס - reverse
37½ רייס
1823 - 1828
נחושת, 7.17g, ø 29mm
KM# 362
מחיר: 533.2

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1823 - 1831
Rio de Janeiro
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 363.1
מחיר: 15.42
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1823 - 1831
Cuiaba
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 364.1
מחיר: 68.08
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1823 - 1830
Goias
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 364.2
כמות

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1824 - 1830
Bahia
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 363.2
מחיר: 30.5
ברזיל 75 רייס - obverseברזיל 75 רייס - reverse
75 רייס
1823
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 365
מחיר: 1,698
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1823 - 1831
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 28.69g, ø 36mm
KM# 366.1
מחיר: 12.42

No ImageNo Image
80 רייס
1824 - 1831
Bahia
נחושת, 28.69g, ø 40mm
KM# 366.2
מחיר: 14.94
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1824 - 1826
כסף 0.917, 2.24g, ø 30mm
KM# 372
כמות
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1825 - 1829
Sao Paulo
נחושת, 19.13g, ø 35mm
KM# 376
מחיר: 145.1

ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1826 - 1830
Cuiaba
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 377.1
מחיר: 81.92
No ImageNo Image
80 רייס
1828 - 1831
Goias
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 377.2
כמות
ברזיל 160 רייס - obverseברזיל 160 רייס - reverse
160 רייס
1824 - 1826
כסף 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 373
כמות

ברזיל 320 רייס - obverseברזיל 320 רייס - reverse
320 רייס
1825 - 1830
כסף 0.917, 8.96g, ø 31mm
KM# 374
כמות
ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1824 - 1827
כסף 0.917, 17.92g, ø 37mm
KM# 367
מחיר: 500.1
ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1823 - 1827
Rio de Janeiro
כסף 0.900, 26.89g, ø 40mm
KM# 368.1
מחיר: 877.7

ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1824 - 1826
Bahia
כסף 0.900, 26.89g, ø 40mm
KM# 368.2
כמות
ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1823 - 1827
Rio de Janeiro
זהב 0.917, 8.2g, ø 27mm
KM# 369.1
כמות
ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1825 - 1828
Bahia
זהב 0.917, 8.2g, ø 27mm
KM# 369.2
כמות

ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1823 - 1828
"R" – Rio de Janeiro
זהב 0.917, 14.34g, ø 32mm
KM# 370.1
כמות
ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1825 - 1828
Bahia
זהב 0.917, 14.34g, ø 32mm
KM# 370.2
כמות

ברזיל>הטבעת-מטבעות|1820 - 1835
 תקופה

No ImageNo Image
10 רייס
1819 - 1825
נחושת, 6.2g, ø 30mm
KM# 429
כמות
ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1823 - 1832
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 427
מחיר: 78.7
No ImageNo Image
10 רייס
1823 - 1827
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 426
כמות

ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1823 - 1830
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 423
מחיר: 1.87
No ImageNo Image
20 רייס
1818 - 1823
נחושת, 14.36g, ø 37mm
KM# 433
מחיר: 212.6
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1823 - 1831
נחושת, 14.36g, ø 37mm
KM# 436
מחיר: 16.77

ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1826 - 1831
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 439
מחיר: 262.7
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1832 - 1833
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 440
מחיר: 67.86
No ImageNo Image
40 רייס
1820 - 1823
נחושת, 28.69g, ø 42mm
KM# 443
כמות

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1823 - 1831
נחושת, 28.69g, ø 39.6mm
KM# 444
מחיר: 18.36
No ImageNo Image
40 רייס
1825 - 1829
Mintmark "SP"
נחושת, 19.13g, ø 35mm
KM# 445
כמות
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1831 - 1832
נחושת, 28.69g, ø 39.6mm
KM# 446
מחיר: 35.97

No ImageNo Image
40 רייס
1832
Mintmark "SP"
נחושת, 19.13g, ø 35mm
KM# 447
כמות

ברזיל>המלך חואן VI|1802 - 1822
 תקופה

ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1802 - 1818
נחושת, 3.7g, ø 25.3mm
KM# 232
מחיר: 13.09
ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1818 - 1823
נחושת, 3.83g, ø 25mm
KM# 314
מחיר: 39.17
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1802 - 1818
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 233
מחיר: 27.07

ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1818 - 1822
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 316
מחיר: 17.62
ברזיל 37½ רייס - obverseברזיל 37½ רייס - reverse
37½ רייס
1818 - 1821
נחושת, 5.3g, ø 30mm
KM# 317
מחיר: 754.3
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1802 - 1817
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 234
מחיר: 18.54

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1818 - 1823
נחושת, 13.6g, ø 36mm
KM# 319
מחיר: 62.34
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1820 - 1822
W/o mintmark
נחושת, 13.6g, ø 36mm
KM# 340
מחיר: 27.46
ברזיל 75 רייס - obverseברזיל 75 רייס - reverse
75 רייס
1818 - 1821
נחושת, 14g, ø 35mm
KM# 320
מחיר: 425.6

ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1810 - 1816
כסף 0.917, 2.24g
KM# 305
כמות
No ImageNo Image
80 רייס
1811 - 1812
נחושת, 14g, ø 34mm
KM# 308
כמות
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1818 - 1821
Silver /gray color/
כסף 0.917, 2.24g
KM# 322
מחיר: 35.5

ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1818
נחושת, 28.68g, ø 40mm
KM# 321
כמות
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1820 - 1823
נחושת, 28.69g, ø 42mm
KM# 342
מחיר: 4.36
ברזיל 160 רייס - obverseברזיל 160 רייס - reverse
160 רייס
1810 - 1815
כסף 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 306
כמות

ברזיל 160 רייס - obverseברזיל 160 רייס - reverse
160 רייס
1818 - 1821
כסף 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 323
מחיר: 139.7
ברזיל 320 רייס - obverseברזיל 320 רייס - reverse
320 רייס
1809 - 1817
כסף 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 255
כמות
ברזיל 320 רייס - obverseברזיל 320 רייס - reverse
320 רייס
1818 - 1821
כסף 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 324
מחיר: 134.4

ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1806 - 1808
כסף 0.917, 17.92g
KM# 237
כמות
ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1809 - 1816
כסף 0.917, 17.92g
KM# 256
מחיר: 2,106
ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1818 - 1822
כסף 0.917, 17.92g
KM# 325
מחיר: 146

ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1810 - 1818
כסף 0.917, 26.89g, ø 40.6mm
KM# 307
מחיר: 181.4
ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1816
כסף 0.917, 17.92g, ø 40mm
KM# 313
מחיר: 433.4
ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1818 - 1822
כסף 0.917, 17.92g, ø 42mm
KM# 326
מחיר: 181.4

ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1805 - 1817
זהב 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 235
מחיר: 2,683
ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1816
זהב 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 312
כמות
ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1818 - 1822
זהב 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 327
כמות

ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1805 - 1817
זהב 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 236
כמות
ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1818 - 1822
זהב 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 328
כמות

ברזיל>המלכה מרי I|1778 - 1805
 תקופה

ברזיל 5 רייס - obverseברזיל 5 רייס - reverse
5 רייס
1778 - 1785
נחושת, 3.58g, ø 25mm
KM# 200
מחיר: 13.09
No ImageNo Image
5 רייס
1786 - 1797
נחושת, 3.58g, ø 25mm
KM# 214
כמות
ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1778 - 1785
נחושת, 7.17g, ø 31mm
KM# 201
מחיר: 22.42

ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1786 - 1796
נחושת, 7.17g, ø 31mm
KM# 215
כמות
ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1799
נחושת, 3.58g, ø 25mm
KM# 228
מחיר: 59.42
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1778 - 1784
נחושת, 14.34g, ø 36mm
KM# 202
מחיר: 50.22

ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1786 - 1799
נחושת, 14.34g, ø 36mm
KM# 216
מחיר: 22.42
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1778 - 1784
נחושת, 28.68g, ø 40mm
KM# 203
כמות
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1786 - 1796
נחושת, 28.68g, ø 40mm
KM# 217
מחיר: 396.2

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1799
נחושת, 14g, ø 34.7mm
KM# 230
כמות
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1778 - 1786
כסף 0.917, 2.2254g, ø 20mm
KM# 204
מחיר: 113.5
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1787 - 1796
כסף 0.917, 2.2254g, ø 20mm
KM# 219
מחיר: 150.9

ברזיל 160 רייס - obverseברזיל 160 רייס - reverse
160 רייס
1778 - 1786
כסף 0.917, 4.8315g, ø 25mm
KM# 205
מחיר: 69.27
ברזיל 160 רייס - obverseברזיל 160 רייס - reverse
160 רייס
1787 - 1797
כסף 0.917, 4.8315g, ø 25mm
KM# 220
מחיר: 132.5
ברזיל 320 רייס - obverseברזיל 320 רייס - reverse
320 רייס
1778 - 1786
כסף 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 206
מחיר: 313.8

ברזיל 320 רייס - obverseברזיל 320 רייס - reverse
320 רייס
1787 - 1802
כסף 0.917, 8.96g, ø 30mm
KM# 221
כמות
ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1778 - 1786
כסף 0.917, 17.76g, ø 36mm
KM# 207
כמות
ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1787 - 1802
כסף 0.917, 17.76g, ø 36mm
KM# 222
כמות

ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1799 - 1805
כסף 0.917, 17.76g, ø 36mm
KM# 231
מחיר: 149.1
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1778 - 1782
זהב 0.917, 2.01g
KM# 208
כמות
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1787
זהב 0.917, 2.01g
KM# 223
כמות

ברזיל 1600 רייס - obverseברזיל 1600 רייס - reverse
1600 רייס
1780 - 1784
זהב 0.917, 3.58g
KM# 211
כמות
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1778 - 1783
זהב 0.917, 4.0342g
KM# 209
כמות
ברזיל 3200 רייס - obverseברזיל 3200 רייס - reverse
3200 רייס
1780 - 1786
זהב 0.917, 7.1718g
KM# 150
כמות

ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1778 - 1786
זהב 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 210
כמות
ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1787 - 1805
זהב 0.917, 8.0683g, ø 27mm
KM# 225
כמות
ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1777 - 1786
זהב 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 199
כמות

ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1786 - 1790
זהב 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 218
כמות
ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1789 - 1805
זהב 0.917, 14.3436g, ø 32mm
KM# 226
כמות

uCoin