ברזיל
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

ברזיל - קטלוג מטבעות

ברזיל>ריאל ברזילאי|1994 - 2018
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1994 - 1997
נירוסטה, 2.96g, ø 20mm
KM# 631
מחיר: 0.54
ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1998 - 2004
פלדה מצופה בנחושת , 2.43g, ø 17mm
KM# 647
מחיר: 0.63
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1994 - 1997
נירוסטה, 3.27g, ø 21mm
KM# 632
מחיר: 0.5

ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1998 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 4.06g, ø 21.9mm
KM# 648
מחיר: 0.46
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1994 - 1997
נירוסטה, 3.59g, ø 22mm
KM# 633
מחיר: 0.63
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1998 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 4.8g, ø 20mm
KM# 649.2
מחיר: 0.46

ברזיל 25 סנטאבו - obverseברזיל 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1994 - 1995
נירוסטה, 4.78g, ø 23.5mm
KM# 634
מחיר: 1.04
ברזיל 25 סנטאבו - obverseברזיל 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1998 - 2018
פלדה מצופה בפליז , 7.55g, ø 25mm
KM# 650
מחיר: 0.8
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1994 - 1995
נירוסטה, 3.92g, ø 23mm
KM# 635
מחיר: 0.84

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1998 - 2001
סגסוגת נחושת וניקל , 9.25g, ø 23mm
KM# 651
מחיר: 1.83
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2002 - 2018
נירוסטה, 7.81g, ø 23mm
KM# 651a
מחיר: 0.76
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2012
נירוסטה, 6.8g, ø 23mm
KM# 683
מחיר: 30.44

ברזיל 1 ריאל - obverseברזיל 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1994
נירוסטה, 4.27g, ø 24mm
KM# 636
מחיר: 2.1
ברזיל 1 ריאל - obverseברזיל 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1998 - 1999
שתי מתכות: מרכז - נחושת ניקל, טבעת - פליז, 7.84g, ø 27mm
KM# 652
מחיר: 4.87
ברזיל 1 ריאל - obverseברזיל 1 ריאל - reverse
1 ריאל
2002 - 2018
שתי מתכות: מרכז - נירוסטה , טבעת - פלדה מצופה בארד, 7g, ø 27mm
KM# 652a
מחיר: 1.81

ברזיל> ראל קרוזירו ברזילאית|1993 - 1994
 תקופה

ברזיל 5 קרוזאירו ריאל - obverseברזיל 5 קרוזאירו ריאל - reverse
5 קרוזאירו ריאל
1993 - 1994
נירוסטה, 3.27g, ø 21mm
KM# 627
מחיר: 2.22
ברזיל 10 קרוזאירו ריאל - obverseברזיל 10 קרוזאירו ריאל - reverse
10 קרוזאירו ריאל
1993 - 1994
נירוסטה, 3.59g, ø 22mm
KM# 628
מחיר: 2.06
ברזיל 50 קרוזאירו ריאלים - obverseברזיל 50 קרוזאירו ריאלים - reverse
50 קרוזאירו ריאלים
1993 - 1994
נירוסטה, 3.92g, ø 23mm
KM# 629
מחיר: 3.07

ברזיל 100 קרוזאירו ריאל - obverseברזיל 100 קרוזאירו ריאל - reverse
100 קרוזאירו ריאל
1993 - 1994
נירוסטה, 4.27g, ø 24mm
KM# 630
מחיר: 3.63

ברזיל>קרוזירו הברזילאי|1990 - 1993
 תקופה

ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1990
נירוסטה, 3.61g, ø 20.5mm
KM# 617
מחיר: 1.71
ברזיל 5 קרוזאירו - obverseברזיל 5 קרוזאירו - reverse
5 קרוזאירו
1990 - 1992
נירוסטה, 3.97g, ø 21mm
KM# 618
מחיר: 1.19
ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1990 - 1992
נירוסטה, 4.39g, ø 22.5mm
KM# 619
מחיר: 1.22

ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1990 - 1992
נירוסטה, 4.2g, ø 23.5mm
KM# 620
מחיר: 1.68
ברזיל 100 קרוזאירו - obverseברזיל 100 קרוזאירו - reverse
100 קרוזאירו
1992 - 1993
נירוסטה, 2.4g, ø 18mm
KM# 623
מחיר: 1.49
ברזיל 500 קרוזאירו - obverseברזיל 500 קרוזאירו - reverse
500 קרוזאירו
1992 - 1993
נירוסטה, 2.66g, ø 19mm
KM# 624
מחיר: 1.85

ברזיל 1000 קרוזאירו - obverseברזיל 1000 קרוזאירו - reverse
1000 קרוזאירו
1992 - 1993
נירוסטה, 2.96g, ø 20mm
KM# 626
מחיר: 2.53

ברזיל>קרוזאדו החדש הברזילאי |1989 - 1990
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2g, ø 17mm
KM# 611
מחיר: 2.34
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2.26g, ø 18mm
KM# 612
מחיר: 1.22
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2.54g, ø 19mm
KM# 613
מחיר: 1.39

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1989 - 1990
נירוסטה, 2.83g, ø 19.5mm
KM# 614
מחיר: 1.47

ברזיל> קרוזאדו ברזילאי|1986 - 1988
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 1.6g, ø 15mm
KM# 600
מחיר: 1.56
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 1.81g, ø 16mm
KM# 601
מחיר: 1.82
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 2.16g, ø 16.9mm
KM# 602
מחיר: 1.09

ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 2.55g, ø 18.7mm
KM# 603
מחיר: 1.56
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1986 - 1988
נירוסטה, 3.65g, ø 21mm
KM# 604
מחיר: 1.39
ברזיל 1 קרוזאדו - obverseברזיל 1 קרוזאדו - reverse
1 קרוזאדו
1986 - 1988
נירוסטה, 4.38g, ø 23mm
KM# 605
מחיר: 1.3

ברזיל 5 קרוזאדו - obverseברזיל 5 קרוזאדו - reverse
5 קרוזאדו
1986 - 1988
נירוסטה, 5.21g, ø 25mm
KM# 606
מחיר: 2.52
ברזיל 10 קרוזאדו - obverseברזיל 10 קרוזאדו - reverse
10 קרוזאדו
1987 - 1988
נירוסטה, 6.06g, ø 27mm
KM# 607
מחיר: 1.52

ברזיל>קרוזאירו הברזילאי|1942 - 1986
 תקופה

ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1967
נירוסטה, 2.63g, ø 17mm
KM# 575.1
מחיר: 1.47
ברזיל 1 סנטאבו - obverseברזיל 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1969 - 1975
נירוסטה, 1.75g, ø 17mm
KM# 575.2
מחיר: 1.35
ברזיל 2 סנטאבו - obverseברזיל 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1967
נירוסטה, 3.25g, ø 19mm
KM# 576.1
מחיר: 1.34

ברזיל 2 סנטאבו - obverseברזיל 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1969 - 1975
נירוסטה, 2.16g, ø 19mm
KM# 576.2
מחיר: 1.51
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1967
נירוסטה, 3.97g, ø 21mm
KM# 577.1
מחיר: 0.94
ברזיל 5 סנטאבו - obverseברזיל 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1969 - 1975
נירוסטה, 2.7g, ø 21mm
KM# 577.2
מחיר: 0.84

ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 2.88g, ø 17.22mm
KM# 555
מחיר: 5.36
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1943 - 1947
Getúlio Vargas
ארד אלומיניום, 2.97g, ø 17.22mm
KM# 555a
מחיר: 3.09
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1947 - 1955
José Bonifácio
ארד אלומיניום, 3g, ø 17.3mm
KM# 561
מחיר: 1.18

ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1956 - 1961
אלומיניום, 1.1g, ø 17.3mm
KM# 564
מחיר: 2.52
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1967 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 5.52g, ø 23mm
KM# 578
מחיר: 1.22
ברזיל 10 סנטאבו - obverseברזיל 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1974 - 1979
נירוסטה, 4.22g, ø 23mm
KM# 578.1a
מחיר: 0.97

ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 3.8g, ø 20mm
KM# 556
מחיר: 6.08
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1943 - 1948
Getúlio Vargas
ארד אלומיניום, 4g, ø 20mm
KM# 556a
מחיר: 2.06
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1948 - 1956
Ruy Barbosa
ארד אלומיניום, 4g, ø 19.26mm
KM# 562
מחיר: 2.23

ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1956 - 1961
אלומיניום, 1.42g, ø 19mm
KM# 565
מחיר: 3.6
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1967 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 7.86g, ø 25mm
KM# 579
מחיר: 1.64
ברזיל 20 סנטאבו - obverseברזיל 20 סנטאבו - reverse
20 סנטאבו
1975 - 1979
נירוסטה, 5.67g, ø 25mm
KM# 579.1a
מחיר: 1.39

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 4.75g, ø 21mm
KM# 557
מחיר: 3.95
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1943 - 1947
ארד אלומיניום, 4.75g, ø 21mm
KM# 557a
מחיר: 2.19
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1948 - 1956
Eurico Dutra
ארד אלומיניום, 5g, ø 21.3mm
KM# 563
מחיר: 1.7

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1956
ארד אלומיניום, 3g, ø 17.04mm
KM# 566
מחיר: 3.72
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1957 - 1961
אלומיניום, 1.83g, ø 21.07mm
KM# 569
מחיר: 1.05
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1967
ניקל, 8.74g, ø 27mm
KM# 580
מחיר: 9.54

ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1970 - 1975
סגסוגת נחושת וניקל , 7.71g, ø 27mm
KM# 580a
מחיר: 1.26
ברזיל 50 סנטאבו - obverseברזיל 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1975 - 1979
נירוסטה, 6.65g, ø 27mm
KM# 580b
מחיר: 1.64
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1942 - 1956
ארד אלומיניום, 6.92g, ø 22.9mm
KM# 558
מחיר: 1.77

ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1956
ארד אלומיניום, 4.03g, ø 19.03mm
KM# 567
מחיר: 2.61
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1957 - 1961
אלומיניום, 2.38g, ø 23.23mm
KM# 570
מחיר: 1.94
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1970
ניקל, 10.08g, ø 29mm
KM# 581
מחיר: 2.52

ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1974 - 1978
סגסוגת נחושת וניקל , 10.25g, ø 29mm
KM# 581a
מחיר: 2.16
ברזיל 1 קרוזאירו - obverseברזיל 1 קרוזאירו - reverse
1 קרוזאירו
1979 - 1984
נירוסטה, 3.23g, ø 20mm
KM# 590
מחיר: 1.05
ברזיל 2 קרוזאירו - obverseברזיל 2 קרוזאירו - reverse
2 קרוזאירו
1942 - 1956
ארד אלומיניום, 7.4g, ø 25mm
KM# 559
מחיר: 1.4

ברזיל 2 קרוזאירו - obverseברזיל 2 קרוזאירו - reverse
2 קרוזאירו
1956
ארד אלומיניום, 5g, ø 21mm
KM# 568
מחיר: 23.1
ברזיל 2 קרוזאירו - obverseברזיל 2 קרוזאירו - reverse
2 קרוזאירו
1957 - 1961
אלומיניום, 2.76g, ø 25.26mm
KM# 571
מחיר: 2.5
ברזיל 5 קרוזאירו - obverseברזיל 5 קרוזאירו - reverse
5 קרוזאירו
1942 - 1943
ארד אלומיניום, 9g, ø 27mm
KM# 560
מחיר: 29.4

ברזיל 5 קרוזאירו - obverseברזיל 5 קרוזאירו - reverse
5 קרוזאירו
1980 - 1984
נירוסטה, 4.5g, ø 22mm
KM# 591
מחיר: 0.93
ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1965
אלומיניום, 2.15g, ø 23.5mm
KM# 572
מחיר: 4.17
ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1980 - 1984
נירוסטה, 5.35g, ø 24mm
KM# 592.1
מחיר: 0.84

ברזיל 10 קרוזאירו - obverseברזיל 10 קרוזאירו - reverse
10 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 4.78g, ø 24mm
KM# 592.2
מחיר: 1.54
ברזיל 20 קרוזאירו - obverseברזיל 20 קרוזאירו - reverse
20 קרוזאירו
1965
אלומיניום, 2.45g, ø 25mm
KM# 573
מחיר: 3.05
ברזיל 20 קרוזאירו - obverseברזיל 20 קרוזאירו - reverse
20 קרוזאירו
1981 - 1984
נירוסטה, 6.33g, ø 26mm
KM# 593.1
מחיר: 1.22

ברזיל 20 קרוזאירו - obverseברזיל 20 קרוזאירו - reverse
20 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 5.6g, ø 26mm
KM# 593.2
מחיר: 0.94
ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1965
ניקל, 3.3g, ø 18mm
KM# 574
מחיר: 2.23
ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1981 - 1984
נירוסטה, 7.34g, ø 28mm
KM# 594.1
מחיר: 1.64

ברזיל 50 קרוזאירו - obverseברזיל 50 קרוזאירו - reverse
50 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 6.49g, ø 28mm
KM# 594.2
מחיר: 1.61
ברזיל 100 קרוזאירו - obverseברזיל 100 קרוזאירו - reverse
100 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 2.05g, ø 17mm
KM# 595
מחיר: 2.02
ברזיל 200 קרוזאירו - obverseברזיל 200 קרוזאירו - reverse
200 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 2.55g, ø 19mm
KM# 596
מחיר: 2.36

ברזיל 500 קרוזאירו - obverseברזיל 500 קרוזאירו - reverse
500 קרוזאירו
1985 - 1986
נירוסטה, 3.65g, ø 21mm
KM# 597
מחיר: 1.67

ברזיל>רפובליקה הראשונה|1889 - 1942
 תקופה

ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1889 - 1912
ארד, 7.49g, ø 25mm
KM# 490
מחיר: 21.78
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 15mm
KM# 516
מחיר: 10.81
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1889 - 1912
ארד, 13g, ø 30mm
KM# 491
מחיר: 16.67

ברזיל 50 רייס - obverseברזיל 50 רייס - reverse
50 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 3.08g, ø 17.3mm
KM# 517
מחיר: 7.88
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1889 - 1900
סגסוגת נחושת וניקל , 9.89g, ø 27.15mm
KM# 492
מחיר: 7.3
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1901
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 20.96mm
KM# 503
מחיר: 5.18

ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 4.95g, ø 21.3mm
KM# 518
מחיר: 4.97
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1936 - 1938
Marquis of Tamandaré
סגסוגת נחושת וניקל , 4.62g, ø 19mm
KM# 536
מחיר: 3.41
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 2.53g, ø 16.87mm
KM# 544
מחיר: 3.83

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1889 - 1900
סגסוגת נחושת וניקל , 14.91g, ø 32.1mm
KM# 493
מחיר: 14.05
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1901
סגסוגת נחושת וניקל , 8.02g, ø 25mm
KM# 504
מחיר: 5.22
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 7.8g, ø 25mm
KM# 519
מחיר: 4.01

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1936 - 1938
Viscount of Mauá
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 23mm
KM# 537
מחיר: 3.68
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 3.44g, ø 18.8mm
KM# 545
מחיר: 4.88
ברזיל 300 רייס - obverseברזיל 300 רייס - reverse
300 רייס
1936 - 1938
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 25.2mm
KM# 538
מחיר: 4.5

ברזיל 300 רייס - obverseברזיל 300 רייס - reverse
300 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 4.4g, ø 20.8mm
KM# 546
מחיר: 3
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1901
סגסוגת נחושת וניקל , 11.7g, ø 30mm
KM# 505
מחיר: 8.42
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1914
סגסוגת נחושת וניקל , 12.4g, ø 30mm
KM# 515
מחיר: 92.37

ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1918 - 1935
סגסוגת נחושת וניקל , 11.7g, ø 30.2mm
KM# 520
מחיר: 5.13
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1936 - 1938
סגסוגת נחושת וניקל , 10.08g, ø 28.1mm
KM# 539
מחיר: 4.71
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1938 - 1942
GETULIO VARGAS
סגסוגת נחושת וניקל , 5.44g, ø 23mm
KM# 547
מחיר: 3.57

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1889
כסף 0.917, 6.37g, ø 25mm
KM# 494
מחיר: 48.75
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1906 - 1912
כסף 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 506
מחיר: 23.89
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1912
כסף 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 509
מחיר: 39.97

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1913
כסף 0.900, 5g, ø 22mm
KM# 512
מחיר: 24.98
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1924 - 1930
ארד אלומיניום, 3.95g, ø 22.73mm
KM# 524
מחיר: 6.08
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1935
ארד אלומיניום, 4g, ø 22mm
KM# 533
מחיר: 160.3

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1936 - 1938
ארד אלומיניום, 4.8g, ø 22.3mm
KM# 540
מחיר: 6.32
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1939
ארד אלומיניום, 4.85g, ø 22.3mm
KM# 549
מחיר: 8.69
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1889
כסף 0.917, 12.75g, ø 30mm
KM# 495
מחיר: 175.7

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1906 - 1912
כסף 0.900, 10g, ø 26mm
KM# 507
מחיר: 29.44
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1912 - 1913
כסף 0.900, 10g, ø 26.2mm
KM# 510
מחיר: 42.67
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1913
כסף 0.900, 10g, ø 26mm
KM# 513
מחיר: 37.14

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1924 - 1931
ארד אלומיניום, 8g, ø 26.8mm
KM# 525
מחיר: 5.8
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1935
ארד אלומיניום, 8g, ø 26mm
KM# 534
מחיר: 24.22
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1936 - 1938
ארד אלומיניום, 7.1g, ø 24.3mm
KM# 541
מחיר: 6.81

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1939
ארד אלומיניום, 6.67g, ø 24.4mm
KM# 550
מחיר: 1.94
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1891 - 1897
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 498
מחיר: 54.43
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1906 - 1912
כסף 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 508
מחיר: 68.35

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1912 - 1913
כסף 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 511
מחיר: 90.81
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1913
כסף 0.900, 20g, ø 32.5mm
KM# 514
מחיר: 96.51
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1924 - 1934
כסף 0.500, 8g, ø 26mm
KM# 526
מחיר: 31.56

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1935
כסף 0.500, 8g, ø 26.2mm
KM# 535
מחיר: 18.56
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1936 - 1938
ארד אלומיניום, 8.62g, ø 26mm
KM# 542
מחיר: 9.26
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1937 - 1938
ארד אלומיניום, 8.7g, ø 26.3mm
KM# 548
מחיר: 5.79

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1939
ארד אלומיניום, 8.8g, ø 26.3mm
KM# 551
מחיר: 19.46
ברזיל 5000 רייס - obverseברזיל 5000 רייס - reverse
5000 רייס
1936 - 1938
כסף 0.600, 10g, ø 27.6mm
KM# 543
מחיר: 42.03
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1889 - 1921
זהב 0.917, 8.965g, ø 22.5mm
KM# 496
כמות

ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1889 - 1922
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 497
כמות

ברזיל>הקיסר פדרו II|1831 - 1889
 תקופה

ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1868 - 1870
ארד, 3.54g, ø 20.22mm
KM# 473
מחיר: 13.13
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1832
נחושת, 7.17g
KM# 380
מחיר: 255.6
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1868 - 1870
ארד, 6.78g, ø 25.39mm
KM# 474
מחיר: 12.67

No ImageNo Image
40 רייס
1832
Goias
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 381.1
כמות
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1832
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 14.34g, ø 35.2mm
KM# 378
מחיר: 55.53
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1833
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 381.2
כמות

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1873 - 1880
ארד, 12.08g, ø 30.13mm
KM# 479
מחיר: 20.97
ברזיל 50 רייס - obverseברזיל 50 רייס - reverse
50 רייס
1886 - 1888
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 22mm
KM# 482
מחיר: 47.09
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1831 - 1832
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 28.69g, ø 40mm
KM# 379
מחיר: 41.3

No ImageNo Image
80 רייס
1832
"SP" – Sao Paulo
נחושת, 19.13g, ø 35mm
KM# 382
כמות
No ImageNo Image
80 רייס
1832 - 1833
"G" – Goias
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 383
כמות
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1834 - 1848
כסף 0.917, 2.24g, ø 18mm
KM# 452
מחיר: 29.5

ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1871 - 1885
סגסוגת נחושת וניקל , 9.8g, ø 27mm
KM# 477
מחיר: 11.32
ברזיל 100 רייס - obverseברזיל 100 רייס - reverse
100 רייס
1886 - 1889
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 27mm
KM# 483
מחיר: 15.99
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1835 - 1848
כסף 0.917, 4.48g, ø 23mm
KM# 455
מחיר: 115.1

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1854 - 1867
כסף 0.917, 2.55g, ø 19.9mm
KM# 469
מחיר: 25.34
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1867 - 1869
כסף 0.835, 2.5g, ø 19mm
KM# 471
מחיר: 43.75
ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1871 - 1884
סגסוגת נחושת וניקל , 14.1g, ø 32mm
KM# 478
מחיר: 12.91

ברזיל 200 רייס - obverseברזיל 200 רייס - reverse
200 רייס
1886 - 1889
סגסוגת נחושת וניקל , 15.16g, ø 32.33mm
KM# 484
מחיר: 37.03
ברזיל 400 רייס - obverseברזיל 400 רייס - reverse
400 רייס
1834 - 1848
כסף 0.917, 8.96g, ø 28mm
KM# 453
מחיר: 31.33
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1849 - 1852
כסף 0.917, 6.37g, ø 25.5mm
KM# 458
מחיר: 28.17

ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1853 - 1867
כסף 0.917, 6.375g, ø 25mm
KM# 464
מחיר: 35.51
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1867 - 1868
כסף 0.835, 6.25g, ø 25mm
KM# 472
מחיר: 30.56
ברזיל 500 רייס - obverseברזיל 500 רייס - reverse
500 רייס
1876 - 1889
כסף 0.917, 6.375g, ø 25mm
KM# 480
מחיר: 37.64

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1849 - 1852
כסף 0.917, 12.75g, ø 30mm
KM# 459
מחיר: 97.8
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1853 - 1866
כסף 0.917, 12.65g, ø 30.3mm
KM# 465
מחיר: 47.25
ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1869
כסף 0.900, 12.5g, ø 30.3mm
KM# 476
מחיר: 141.6

ברזיל 1000 רייס - obverseברזיל 1000 רייס - reverse
1000 רייס
1876 - 1889
כסף 0.917, 12.75g, ø 30.31mm
KM# 481
מחיר: 77.77
ברזיל 1200 רייס - obverseברזיל 1200 רייס - reverse
1200 רייס
1834 - 1847
כסף 0.917, 26.89g, ø 37mm
KM# 454
מחיר: 62.84
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1851 - 1852
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 462
מחיר: 159.7

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1853 - 1867
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 466
מחיר: 132.8
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1868 - 1869
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 475
מחיר: 131.3
ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1875 - 1876
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 475a
מחיר: 292

ברזיל 2000 רייס - obverseברזיל 2000 רייס - reverse
2000 רייס
1886 - 1889
כסף 0.917, 25.5g, ø 37mm
KM# 485
מחיר: 133.8
ברזיל 5000 רייס - obverseברזיל 5000 רייס - reverse
5000 רייס
1854 - 1857
זהב 0.917, 4.482g, ø 19.5mm
KM# 470
מחיר: 1,165
ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1832 - 1833
זהב 0.917, 14.34g, ø 31mm
KM# 387
מחיר: 18,490

ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1833 - 1840
זהב 0.917, 14.34g, ø 28mm
KM# 451
מחיר: 5,199
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1841 - 1848
זהב 0.917, 14.34g, ø 28mm
KM# 457
כמות
ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1849 - 1851
זהב 0.917, 8.965g, ø 26mm
KM# 460
כמות

ברזיל 10000 רייס - obverseברזיל 10000 רייס - reverse
10000 רייס
1853 - 1889
זהב 0.917, 8.965g, ø 23mm
KM# 467
מחיר: 1,664
ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1849 - 1851
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 461
מחיר: 9,418
ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1851 - 1852
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 463
כמות

ברזיל 20000 רייס - obverseברזיל 20000 רייס - reverse
20000 רייס
1853 - 1889
זהב 0.917, 17.93g, ø 30mm
KM# 468
כמות

ברזיל>הקיסר פדרו I|1823 - 1831
 תקופה

No ImageNo Image
10 רייס
1824
נחושת, 3.59g, ø 25mm
KM# 371.1
כמות
ברזיל 10 רייס - obverseברזיל 10 רייס - reverse
10 רייס
1827 - 1828
נחושת, 3.59g, ø 25mm
KM# 371.2
מחיר: 38.89
ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1823 - 1830
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 360.1
מחיר: 20.72

ברזיל 20 רייס - obverseברזיל 20 רייס - reverse
20 רייס
1825 - 1830
Bahia
נחושת, 7.17g, ø 30mm
KM# 360.2
מחיר: 210.4
No ImageNo Image
20 רייס
1825
נחושת, 3.59g, ø 25mm
KM# 375.1
כמות
ברזיל 37½ רייס - obverseברזיל 37½ רייס - reverse
37½ רייס
1823 - 1828
נחושת, 7.17g, ø 29mm
KM# 362
כמות

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1823 - 1831
Cuiaba
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 364.1
מחיר: 72.82
ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1823 - 1831
Rio de Janeiro
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 363.1
מחיר: 10.56
No ImageNo Image
40 רייס
1823 - 1830
Goias
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 364.2
כמות

ברזיל 40 רייס - obverseברזיל 40 רייס - reverse
40 רייס
1824 - 1830
Bahia
נחושת, 14.34g, ø 37mm
KM# 363.2
מחיר: 32.62
ברזיל 75 רייס - obverseברזיל 75 רייס - reverse
75 רייס
1823
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 365
כמות
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1823 - 1831
"R" – Rio de Janeiro
נחושת, 28.69g, ø 36mm
KM# 366.1
מחיר: 20.97

ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1824 - 1826
כסף 0.917, 2.24g, ø 30mm
KM# 372
כמות
No ImageNo Image
80 רייס
1824 - 1831
Bahia
נחושת, 28.69g, ø 40mm
KM# 366.2
מחיר: 15.98
ברזיל 80 רייס - obverseברזיל 80 רייס - reverse
80 רייס
1825 - 1829
Sao Paulo
נחושת, 19.13g, ø 35mm
KM# 376
כמות

No ImageNo Image
80 רייס
1826 - 1830
Cuiaba
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 377.1
כמות
No ImageNo Image
80 רייס
1828 - 1831
Goias
נחושת, 14.34g, ø 35mm
KM# 377.2
כמות
ברזיל 160 רייס - obverseברזיל 160 רייס - reverse
160 רייס
1824 - 1826
כסף 0.917, 4.48g, ø 25mm
KM# 373
כמות

ברזיל 320 רייס - obverseברזיל 320 רייס - reverse
320 רייס
1825 - 1830
כסף 0.917, 8.96g, ø 31mm
KM# 374
כמות
ברזיל 640 רייס - obverseברזיל 640 רייס - reverse
640 רייס
1824 - 1827
כסף 0.917, 17.92g, ø 37mm
KM# 367
מחיר: 526.1
ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1823 - 1827
Rio de Janeiro
כסף 0.900, 26.89g, ø 40mm
KM# 368.1
כמות

ברזיל 960 רייס - obverseברזיל 960 רייס - reverse
960 רייס
1824 - 1826
Bahia
כסף 0.900, 26.89g, ø 40mm
KM# 368.2
כמות
ברזיל 4000 רייס - obverseברזיל 4000 רייס - reverse
4000 רייס
1823 - 1827
Rio de Janeiro
זהב 0.917, 8.2g, ø 27mm
KM# 369.1
כמות
No ImageNo Image
4000 רייס
1825 - 1828
Bahia
זהב 0.917, 8.2g, ø 27mm
KM# 369.2
כמות

ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1823 - 1828
"R" – Rio de Janeiro
זהב 0.917, 14.34g, ø 32mm
KM# 370.1
כמות
ברזיל 6400 רייס - obverseברזיל 6400 רייס - reverse
6400 רייס
1825 - 1828
Bahia
זהב 0.917, 14.34g, ø 32mm
KM# 370.2
כמות

uCoin