דרום אפריקה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

דרום אפריקה - קטלוג מטבעות

דרום אפריקה>דרום אפריקה|1961 - 2019
 תקופה

דרום אפריקה ½ סנט - obverseדרום אפריקה ½ סנט - reverse
½ סנט
1961 - 1964
פליז, 5.6g, ø 25.5mm
KM# 56
מחיר: 1.64
דרום אפריקה ½ סנט - obverseדרום אפריקה ½ סנט - reverse
½ סנט
1970 - 1983
ארד, 2g, ø 16.3mm
KM# 81
מחיר: 1.38
דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1961 - 1964
פליז, 9.42g, ø 31mm
KM# 57
מחיר: 4.29

דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
ארד, 3g, ø 19mm
KM# 65.2
מחיר: 0.89
דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
ארד, 3g, ø 19mm
KM# 65.1
מחיר: 0.67
דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1970 - 1989
ארד, 3g, ø 19mm
KM# 82
מחיר: 0.51

דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1990 - 1995
פלדה מצופה בנחושת , 1.5g, ø 15mm
KM# 132
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1996
פלדה מצופה בנחושת , 1.5g, ø 15mm
KM# 158
מחיר: 0.75
דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1997 - 2000
פלדה מצופה בנחושת , 1.5g, ø 15mm
KM# 170
מחיר: 0.48

דרום אפריקה 1 סנט - obverseדרום אפריקה 1 סנט - reverse
1 סנט
2000 - 2001
פלדה מצופה בנחושת , 1.5g, ø 15mm
KM# 221
מחיר: 1.54
דרום אפריקה 2 סנט - obverseדרום אפריקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
ארד, 4g, ø 22.45mm
KM# 66.2
מחיר: 0.94
דרום אפריקה 2 סנט - obverseדרום אפריקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
ארד, 4g, ø 22.45mm
KM# 66.1
מחיר: 1.1

דרום אפריקה 2 סנט - obverseדרום אפריקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1970 - 1990
ארד, 4g, ø 22.45mm
KM# 83
מחיר: 0.63
דרום אפריקה 2 סנט - obverseדרום אפריקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1990 - 1995
פלדה מצופה בנחושת , 3g, ø 18mm
KM# 133
מחיר: 0.67
דרום אפריקה 2 סנט - obverseדרום אפריקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1996 - 2000
פלדה מצופה בנחושת , 3g, ø 18mm
KM# 159
מחיר: 0.82

דרום אפריקה 2 סנט - obverseדרום אפריקה 2 סנט - reverse
2 סנט
2000 - 2001
פלדה מצופה בנחושת , 3g, ø 18mm
KM# 222
מחיר: 0.91
דרום אפריקה 2½ סנט - obverseדרום אפריקה 2½ סנט - reverse
2½ סנט
1961 - 1964
כסף 0.500, 1.41g, ø 16.3mm
KM# 58
מחיר: 5.16
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1961 - 1964
כסף 0.500, 2.83g, ø 19.35mm
KM# 59
מחיר: 7.76

דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
ניקל, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.1
מחיר: 1.73
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
ניקל, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 67.2
מחיר: 1.55
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1970 - 1989
ניקל, 2.5g, ø 17.35mm
KM# 84
מחיר: 0.67

דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1990 - 1995
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 134
מחיר: 0.67
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1996 - 2000
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 160
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2000 - 2001
פלדה מצופה בנחושת , 4.42g, ø 21mm
KM# 223
מחיר: 0.67

דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2002
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 268
מחיר: 1.45
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2003
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 324
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2004
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 325
מחיר: 0.86

דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2005
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 291
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2006
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 486
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2007
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 340
מחיר: 0.52

דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2008
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 440
מחיר: 0.67
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2009
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 464
מחיר: 0.81
דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2010
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 493
מחיר: 0.79

דרום אפריקה 5 סנט - obverseדרום אפריקה 5 סנט - reverse
5 סנט
2011
פלדה מצופה בנחושת , 4.5g, ø 21mm
KM# 500
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1961 - 1964
כסף 0.500, 5.66g, ø 23.5mm
KM# 60
מחיר: 11.95
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
ניקל, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.2
מחיר: 1.14

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
ניקל, 4g, ø 20.7mm
KM# 68.1
מחיר: 1.1
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1970 - 1989
ניקל, 4g, ø 20.7mm
KM# 85
מחיר: 0.75
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1990 - 1995
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 135
מחיר: 0.71

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1996 - 2000
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 161
מחיר: 0.71
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2000 - 2001
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 224
מחיר: 0.73
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2002
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 269
מחיר: 0.71

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2003
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 347
מחיר: 0.39
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2004
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 326
מחיר: 0.71
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2005
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 292
מחיר: 1.26

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2006
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 487
מחיר: 0.91
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2007
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 341
מחיר: 0.75
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2008
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 441
מחיר: 0.67

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2009
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 465
מחיר: 1.02
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2010
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 494
מחיר: 0.75
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2011
פלדה מצופה בארד , 2g, ø 16mm
KM# 501
מחיר: 0.07

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2012
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
KM# 530
מחיר: 0.71
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2013
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 5
מחיר: 1.1
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2014
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 6
מחיר: 0.63

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2015
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 13
מחיר: 0.79
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2016
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 22
מחיר: 1.14
דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2017
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 24
מחיר: 0.55

דרום אפריקה 10 סנט - obverseדרום אפריקה 10 סנט - reverse
10 סנט
2018
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 28
מחיר: 0.66
No ImageNo Image
10 סנט
2019
פלדה מצופה בנחושת , 2g, ø 16mm
UC# 29
מחיר: 3.96
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1961 - 1964
כסף 0.500, 11.3g, ø 29mm
KM# 61
מחיר: 21.29

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
ניקל, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.1
מחיר: 2.16
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
ניקל, 6g, ø 24.2mm
KM# 69.2
מחיר: 1.5
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1970 - 1990
ניקל, 6g, ø 24.2mm
KM# 86
מחיר: 0.79

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1990 - 1995
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 136
מחיר: 0.55
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1996 - 2000
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 162
מחיר: 0.58
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2000 - 2001
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 225
מחיר: 0.74

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2002
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 270
מחיר: 0.83
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2003 - 2016
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 327
מחיר: 1.01
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2004 - 2017
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 328
מחיר: 0.79

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2005
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 293
מחיר: 0.59
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2006
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 488
מחיר: 0.79
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2007
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 342
מחיר: 0.79

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2008
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 442
מחיר: 1.06
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2009 - 2012
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 466
מחיר: 0.75
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2010 - 2013
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 495
מחיר: 1.09

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2011
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
KM# 502
מחיר: 0.97
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2014
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
UC# 20
מחיר: 0.98
דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2015
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
UC# 15
מחיר: 1.42

דרום אפריקה 20 סנט - obverseדרום אפריקה 20 סנט - reverse
20 סנט
2018
פלדה מצופה בארד , 3.5g, ø 19mm
UC# 31
כמות
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1961 - 1964
כסף 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 62
מחיר: 31.02
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1965 - 1969
SUID-AFRIKA
ניקל, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.2
מחיר: 3.03

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1965 - 1969
SOUTH AFRICA
ניקל, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 70.1
מחיר: 2.48
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1970 - 1990
ניקל, 9.5g, ø 27.8mm
KM# 87
מחיר: 2.04
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1990 - 1995
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 137
מחיר: 0.98

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1996 - 2000
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 163
מחיר: 0.79
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2000 - 2001
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 226
מחיר: 0.49
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2002
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 271
מחיר: 1.44

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2003
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 330
מחיר: 1.3
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2004
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 331
מחיר: 0.94
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2005
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 294
מחיר: 2.96

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2006
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 489
מחיר: 0.75
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2007
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 343
מחיר: 1.14
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2008
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 443
מחיר: 1.25

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2009
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 467
מחיר: 1.81
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2010
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 496
מחיר: 1.02
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2011
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 503
מחיר: 1.11

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2012
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
KM# 554
מחיר: 1.17
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2013
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 14
מחיר: 1.77
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2014
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 21
מחיר: 1.62

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2015
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 16
מחיר: 3.1
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2016
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 23
מחיר: 2.83
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2017
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 25
כמות

דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2018
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 37
כמות
דרום אפריקה 50 סנט - obverseדרום אפריקה 50 סנט - reverse
50 סנט
2019
פלדה מצופה בארד , 5g, ø 22mm
UC# 30
מחיר: 7.87
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
1965 - 1968
כסף 0.800, 15g, ø 32.6mm
KM# 71.1
מחיר: 20.24

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
1966 - 1968
SUID-AFRIKA
כסף 0.800, 15g, ø 32.7mm
KM# 71.2
מחיר: 35.13
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
1977 - 1989
ניקל, 12g, ø 31mm
KM# 88a
מחיר: 2.39
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
1991 - 1995
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 138
מחיר: 1.18

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
1996 - 2000
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 164
מחיר: 0.95
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2000 - 2001
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 227
מחיר: 1.23
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2002
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 272
מחיר: 2.2

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2003
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 332
מחיר: 1.34
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2004 - 2016
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 333
מחיר: 0.78
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2005 - 2017
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 295
מחיר: 2.1

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2006
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 490
מחיר: 2.04
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2007
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 344
מחיר: 2.01
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2008
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 444
מחיר: 1.07

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2009
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 468
מחיר: 1.81
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2010 - 2012
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 497
מחיר: 1.89
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2011
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
KM# 504
מחיר: 2.04

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2013
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
UC# 8
מחיר: 3.34
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2014
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
UC# 12
מחיר: 1.65
דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2015
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
UC# 17
מחיר: 7.06

דרום אפריקה 1 ראנד - obverseדרום אפריקה 1 ראנד - reverse
1 ראנד
2018
נחושת מצופה בניקל , 4g, ø 20mm
UC# 27
מחיר: 0.88
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
1989 - 1995
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 139
מחיר: 1.5
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
1996 - 2000
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 165
מחיר: 1.56

דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2000 - 2001
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 228
מחיר: 2.51
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2002
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 273
מחיר: 2.14
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2003
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 335
מחיר: 2.01

דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2004 - 2016
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 336
מחיר: 0.82
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2005 - 2017
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 296
מחיר: 2.16
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2006 - 2018
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 491
מחיר: 0.98

דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2007
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 345
מחיר: 2.4
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2008
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 445
מחיר: 2.79
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2009
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 469
מחיר: 3.1

דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2010 - 2012
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 498
מחיר: 1.63
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2011
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
KM# 505
מחיר: 1.77
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2013
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
UC# 9
מחיר: 3.44

דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2014
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
UC# 10
מחיר: 3.16
דרום אפריקה 2 ראנד - obverseדרום אפריקה 2 ראנד - reverse
2 ראנד
2015
נחושת מצופה בניקל , 5.5g, ø 23mm
UC# 18
מחיר: 2.78
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
1994 - 1995
נחושת מצופה בניקל , 7g, ø 26mm
KM# 140
מחיר: 3.82

דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
1996 - 2000
נחושת מצופה בניקל , 7g, ø 26mm
KM# 166
מחיר: 4.12
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2000 - 2001
נחושת מצופה בניקל , 7g, ø 26mm
KM# 229
מחיר: 6.42
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2002
נחושת מצופה בניקל , 7g, ø 26mm
KM# 274
מחיר: 5.39

דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2003
נחושת מצופה בניקל , 7g, ø 26mm
KM# 337
מחיר: 5.58
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2004 - 2016
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 281
מחיר: 6.96
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2005
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 297
מחיר: 7.48

דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2006
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 492
מחיר: 3.42
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2007
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 346
מחיר: 4.41
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2008
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 446
מחיר: 6.6

דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2009
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 470
מחיר: 7.84
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2010
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 499
מחיר: 4.2
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2011
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 506
מחיר: 8.89

דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2012
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
KM# 555
מחיר: 4.13
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2013
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
UC# 4
מחיר: 7.23
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2014
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
UC# 11
מחיר: 3.56

דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2015
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
UC# 19
מחיר: 5.8
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2017
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
UC# 26
מחיר: 9.2
דרום אפריקה 5 ראנד - obverseדרום אפריקה 5 ראנד - reverse
5 ראנד
2018
שתי מתכות: מרכז - פליז ,טבעת - נחושת-ניקל, 9.45g, ø 26mm
UC# 32
כמות

דרום אפריקה>המלכה אליזבת II|1953 - 1960
 תקופה

דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1953 - 1960
ארד, 2.8g, ø 20mm
KM# 44
מחיר: 3.82
דרום אפריקה ½ פאני - obverseדרום אפריקה ½ פאני - reverse
½ פאני
1953 - 1960
ארד, 5.6g, ø 25.6mm
KM# 45
מחיר: 3.45
דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1953 - 1960
ארד, 9.6g, ø 30.8mm
KM# 46
מחיר: 4.84

דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1953 - 1960
כסף 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 47
מחיר: 1.14
דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1953 - 1960
כסף 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 48
מחיר: 5.51
דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1953 - 1960
כסף 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 49
מחיר: 8.66

דרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - obverseדרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - reverse
2 שילינג (פלורין)
1953 - 1960
כסף 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 50
מחיר: 11.81
דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1953 - 1960
כסף 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 51
מחיר: 11.25
דרום אפריקה 5 שילינג - obverseדרום אפריקה 5 שילינג - reverse
5 שילינג
1953 - 1959
כסף 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 52
מחיר: 46.13

דרום אפריקה ½ פאונד (חצי סוברן) - obverseדרום אפריקה ½ פאונד (חצי סוברן) - reverse
½ פאונד (חצי סוברן)
1953 - 1960
זהב 0.917, 3.99g, ø 19mm
KM# 53
כמות
דרום אפריקה 1 פאונד - obverseדרום אפריקה 1 פאונד - reverse
1 פאונד
1953 - 1960
זהב 0.917, 7.99g, ø 22.05mm
KM# 54
כמות

דרום אפריקה>המלך ג'ורג VI|1937 - 1952
 תקופה

דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1937 - 1947
ארד, 2.84g, ø 20mm
KM# 23
מחיר: 3.99
דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1948 - 1950
ארד, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.1
מחיר: 5.65
דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1951 - 1952
ארד, 2.7g, ø 20.5mm
KM# 32.2
מחיר: 5.73

דרום אפריקה ½ פאני - obverseדרום אפריקה ½ פאני - reverse
½ פאני
1937 - 1947
ארד, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 24
מחיר: 0.43
דרום אפריקה ½ פאני - obverseדרום אפריקה ½ פאני - reverse
½ פאני
1948 - 1952
ארד, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 33
מחיר: 3.46
דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1937 - 1947
ארד, 9.3g, ø 30.8mm
KM# 25
מחיר: 5.04

דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1948 - 1950
ארד, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.1
מחיר: 6.31
דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1951 - 1952
ארד, 9.45g, ø 30.8mm
KM# 34.2
מחיר: 4.52
דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1937 - 1947
כסף 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 26
מחיר: 2.45

דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1948 - 1950
כסף 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.1
מחיר: 7.25
דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1951 - 1952
כסף 0.500, 1.41g, ø 16mm
KM# 35.2
מחיר: 6.71
דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1937 - 1947
כסף 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 27
מחיר: 3.6

דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1948 - 1950
כסף 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.1
מחיר: 7.05
דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1951 - 1952
כסף 0.500, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 36.2
מחיר: 7.6
דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1937 - 1947
כסף 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 28
מחיר: 15.53

דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1948 - 1950
כסף 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.1
מחיר: 7.26
דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1951 - 1952
כסף 0.500, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 37.2
מחיר: 22.77
דרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - obverseדרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - reverse
2 שילינג (פלורין)
1937 - 1947
כסף 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 29
מחיר: 18.69

דרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - obverseדרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - reverse
2 שילינג (פלורין)
1948 - 1950
כסף 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.1
כמות
דרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - obverseדרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - reverse
2 שילינג (פלורין)
1951 - 1952
כסף 0.500, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 38.2
מחיר: 16.77
דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1937 - 1947
כסף 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 30
מחיר: 34.92

דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1948 - 1950
כסף 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.1
כמות
דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1951 - 1952
כסף 0.500, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 39.2
מחיר: 42.47
דרום אפריקה 5 שילינג - obverseדרום אפריקה 5 שילינג - reverse
5 שילינג
1947
כסף 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 31
מחיר: 63.28

דרום אפריקה 5 שילינג - obverseדרום אפריקה 5 שילינג - reverse
5 שילינג
1948 - 1950
כסף 0.800, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.1
מחיר: 54.63
דרום אפריקה 5 שילינג - obverseדרום אפריקה 5 שילינג - reverse
5 שילינג
1951
כסף 0.500, 28.28g, ø 38.8mm
KM# 40.2
מחיר: 87.08
דרום אפריקה ½ פאונד (חצי סוברן) - obverseדרום אפריקה ½ פאונד (חצי סוברן) - reverse
½ פאונד (חצי סוברן)
1952
זהב 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 42
כמות

דרום אפריקה 1 פאונד - obverseדרום אפריקה 1 פאונד - reverse
1 פאונד
1952
זהב 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 43
כמות

דרום אפריקה>המלך ג'ורג V|1923 - 1936
 תקופה

דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1923 - 1924
ארד, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.1
מחיר: 27.59
דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1928 - 1931
ארד, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.2
מחיר: 17.67
דרום אפריקה ¼ פאני - obverseדרום אפריקה ¼ פאני - reverse
¼ פאני
1931 - 1935
ארד, 2.83g, ø 20.2mm
KM# 12.3
מחיר: 7.15

דרום אפריקה ½ פאני - obverseדרום אפריקה ½ פאני - reverse
½ פאני
1923 - 1926
ארד, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.1
מחיר: 17.27
דרום אפריקה ½ פאני - obverseדרום אפריקה ½ פאני - reverse
½ פאני
1928 - 1931
ארד, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.2
מחיר: 5.33
דרום אפריקה ½ פאני - obverseדרום אפריקה ½ פאני - reverse
½ פאני
1932 - 1936
ארד, 5.67g, ø 25.6mm
KM# 13.3
מחיר: 3.6

דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1923 - 1924
ארד, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.1
מחיר: 17.27
דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1926 - 1930
ארד, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.2
מחיר: 10.55
דרום אפריקה 1 פאני - obverseדרום אפריקה 1 פאני - reverse
1 פאני
1931 - 1936
ארד, 9.5g, ø 30.8mm
KM# 14.3
מחיר: 9.48

דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1923 - 1925
כסף 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15A
מחיר: 21.62
דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1925 - 1930
כסף 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.1
מחיר: 8.09
דרום אפריקה 3 פנס - obverseדרום אפריקה 3 פנס - reverse
3 פנס
1932 - 1936
כסף 0.800, 1.41g, ø 16mm
KM# 15.2
מחיר: 8.02

דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1923 - 1924
כסף 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16А
מחיר: 40.29
דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1925 - 1930
כסף 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.1
מחיר: 12.64
דרום אפריקה 6 פנס - obverseדרום אפריקה 6 פנס - reverse
6 פנס
1931 - 1936
כסף 0.800, 2.83g, ø 19.41mm
KM# 16.2
מחיר: 12

דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1923 - 1924
כסף 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.1
מחיר: 24.88
דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1926 - 1930
כסף 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.2
מחיר: 13.92
דרום אפריקה 1 שילינג - obverseדרום אפריקה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1931 - 1936
כסף 0.800, 5.66g, ø 23.6mm
KM# 17.3
מחיר: 20.42

דרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - obverseדרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - reverse
2 שילינג (פלורין)
1923 - 1930
כסף 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 18
מחיר: 25.86
דרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - obverseדרום אפריקה 2 שילינג (פלורין) - reverse
2 שילינג (פלורין)
1932 - 1936
כסף 0.800, 11.31g, ø 28.52mm
KM# 22
מחיר: 24.31
דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1923 - 1925
כסף 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.1
מחיר: 53.5

דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1926 - 1930
כסף 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.2
מחיר: 20.27
דרום אפריקה 2½ שילינג - obverseדרום אפריקה 2½ שילינג - reverse
2½ שילינג
1931 - 1936
כסף 0.800, 14.14g, ø 32.3mm
KM# 19.3
מחיר: 40.35
דרום אפריקה ½ סוברן - obverseדרום אפריקה ½ סוברן - reverse
½ סוברן
1923 - 1926
זהב 0.917, 3.99g, ø 18.1mm
KM# 20
כמות

דרום אפריקה 1 סוברן - obverseדרום אפריקה 1 סוברן - reverse
1 סוברן
1923 - 1928
זהב 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# 21
מחיר: 1,456
דרום אפריקה 1 סוברן - obverseדרום אפריקה 1 סוברן - reverse
1 סוברן
1929 - 1932
זהב 0.917, 7.99g, ø 22mm
KM# A22
כמות

uCoin