סקסוניה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

סקסוניה - קטלוג מטבעות

סקסוניה>ממלכת סקסוניה (תאלר)|1806 - 1873
 תקופה

סקסוניה 1/48 טלר - obverseסקסוניה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1806 - 1815
כסף 0.250, 0.97g, ø 12mm
KM# 1048
מחיר: 0.91
סקסוניה 1/24 טלר - obverseסקסוניה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1816 - 1818
כסף 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1075
כמות
סקסוניה 1/24 טלר - obverseסקסוניה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1819 - 1823
כסף 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1082
כמות

סקסוניה 1/24 טלר - obverseסקסוניה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1824 - 1827
כסף 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1094
כמות
סקסוניה 1/24 טלר - obverseסקסוניה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1827 - 1828
כסף 0.250, 1.98g, ø 19mm
KM# 1105
כמות
סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1806 - 1818
כסף 0.438, 3.34g, ø 21.2mm
KM# 1049
מחיר: 13.93

סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1819 - 1823
כסף 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1083
מחיר: 41.63
סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1824 - 1827
כסף 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1095
כמות
No ImageNo Image
1/12 טלר
1827 - 1828
כסף 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1106
כמות

סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1829 - 1832
כסף 0.438, 3.34g, ø 21mm
KM# 1117
כמות
סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1836
כסף 0.438, 3.34g, ø 22mm
KM# 1137
כמות
סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1806 - 1817
כסף 0.542, 5.39g, ø 26.5mm
KM# 1050
כמות

סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1825
כסף 0.520, 5.34g, ø 24mm
KM# 1101
כמות
No ImageNo Image
⅙ טלר
1827 - 1828
כסף 0.542, 5.34g, ø 24mm
KM# 1108
כמות
סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1829
כסף 0.542, 5.34g, ø 24mm
KM# 1118
כמות

סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1841 - 1850
כסף 0.542, 5.34g, ø 23mm
KM# 1161
מחיר: 31.7
סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1851 - 1852
כסף 0.542, 5.34g, ø 24mm
KM# 1176
כמות
סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1855 - 1856
כסף 0.542, 5.34g, ø 23mm
KM# 1186
מחיר: 77.91

סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1860 - 1871
כסף 0.542, 5.34g, ø 23mm
KM# 1205
מחיר: 78.7
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1806 - 1817
כסף 0.833, 7.016g, ø 28.5mm
KM# 1051
כמות
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1818 - 1821
כסף 0.833, 7.016g, ø 28.5mm
KM# 1079
כמות

סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1827 - 1830
כסף 0.700, 8.254g
KM# 1109
כמות
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1852 - 1854
כסף 0.666, 8.352g, ø 28mm
KM# 1177
מחיר: 180.3
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1856
כסף 0.666, 8.352g, ø 28mm
KM# 1191
כמות

סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1858 - 1859
כסף 0.666, 8.3g, ø 6.5mm
KM# 1198
כמות
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1860
כסף 0.666, 8.3g, ø 6.5mm
KM# 1206
כמות
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1806 - 1817
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1052
כמות

סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1822
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1090
כמות
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1827 - 1828
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1110
כמות
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1829
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1119
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1806
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1053
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1807 - 1817
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1059
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1807 - 1817
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1061
מחיר: 165.3

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1816
Lettering: "KOENIG VON SACHSEN"
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1076
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1817 - 1821
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1077
מחיר: 314.8
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1817 - 1821
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
UC# 2
מחיר: 708.3

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1822 - 1823
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1091
מחיר: 503.9
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1824 - 1827
Only denomination text on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1096
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1824 - 1827
Letters: "DER SEEGEN ..." on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1097
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1827 - 1828
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1112
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1828
כסף 0.833, 28.063g, ø 39mm
KM# 1116
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1829 - 1836
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 37mm
UC# 3
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1829 - 1836
Only denomination text on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1120
מחיר: 288.4
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1836 - 1838
כסף 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1143
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1836 - 1838
כסף 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1142
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1836 - 1837
כסף 0.833, 28.063g, ø 37mm
KM# 1141
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1839 - 1849
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1148
מחיר: 159.7
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1841 - 1854
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1162
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1850 - 1854
Only denomination text on reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1175
מחיר: 429
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1854
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1181
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1854
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1182
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1855 - 1856
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1189
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1855 - 1856
Only denomination text on reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 1188
כמות
סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1859
Only denomination text on reverse
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1192
מחיר: 221.5

סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1858
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1193
כמות
סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1858 - 1861
Lettering: "SEEGEN DES ..." on reverse
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1199
מחיר: 255.8
סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1860 - 1861
Arms with lions on reverse
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1210
מחיר: 229.2

סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1861 - 1867
Arms with miners on reverse
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1212
מחיר: 231.8
סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1861 - 1871
Arms with lions on reverse
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 1214
מחיר: 166.4
סקסוניה 1 טלר איגוד - obverseסקסוניה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1868 - 1871
Arms with miners on reverse
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 12123
מחיר: 125.9

סקסוניה 2 טאלר - obverseסקסוניה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1839 - 1854
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 1149
מחיר: 566.5
סקסוניה 2 טאלר - obverseסקסוניה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1855 - 1856
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 1190
כמות
סקסוניה 2 טלר איגוד - obverseסקסוניה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1857 - 1859
כסף 0.900, 37.037g, ø 41mm
KM# 1195
כמות

סקסוניה 2 טלר איגוד - obverseסקסוניה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1858
כסף 0.900, 37.037g, ø 41mm
KM# 1200
כמות
סקסוניה 2 טלר איגוד - obverseסקסוניה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1861
כסף 0.900, 37.037g, ø 41mm
KM# 1215
כמות
סקסוניה 5 תאלר - obverseסקסוניה 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1806 - 1818
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 1054
כמות

No ImageNo Image
5 תאלר
1825 - 1826
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 1102
כמות
סקסוניה 5 תאלר - obverseסקסוניה 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1842 - 1854
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 1165
כמות
סקסוניה ½ כתר - obverseסקסוניה ½ כתר - reverse
½ כתר
1857 - 1870
זהב 0.900, 5.556g, ø 20mm
KM# 1196
כמות

סקסוניה 10 תאלר - obverseסקסוניה 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1806 - 1817
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1055
כמות
No ImageNo Image
10 תאלר
1818
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1081
כמות
No ImageNo Image
10 תאלר
1825 - 1827
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1103
כמות

No ImageNo Image
10 תאלר
1827 - 1828
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1114
כמות
No ImageNo Image
10 תאלר
1829 - 1836
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1124
כמות
סקסוניה 10 תאלר - obverseסקסוניה 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1836 - 1839
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1144
כמות

סקסוניה 10 תאלר - obverseסקסוניה 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1839 - 1854
זהב 0.900, 13.364g, ø 26mm
KM# 1150
כמות
סקסוניה 1 כתר - obverseסקסוניה 1 כתר - reverse
1 כתר
1857 - 1871
זהב 0.900, 11.111g, ø 24.5mm
KM# 1197
כמות
סקסוניה 1 דוקט - obverseסקסוניה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1823
זהב 0.986, 3.5g
KM# 1093
כמות

סקסוניה>ממלכת סקסוניה (פפניג)|1806 - 1873
 תקופה

סקסוניה 1 הלר - obverseסקסוניה 1 הלר - reverse
1 הלר
1813
נחושת, ø 18mm
KM# 1072
כמות
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1807 - 1809
נחושת, ø 20mm
KM# 1057
כמות
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1808
נחושת, 1.8g, ø 20mm
KM# 1062
כמות

סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1811 - 1825
נחושת, ø 20mm
KM# 1070
כמות
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1825
נחושת, 2g, ø 20mm
UC# 1
כמות
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1831 - 1833
נחושת, 1.15g, ø 17mm
KM# 1132
כמות

סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1836 - 1838
נחושת, 2g, ø 18mm
KM# 1135
מחיר: 9.74
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1841 - 1854
נחושת, 1.63g, ø 17mm
KM# 1155
מחיר: 8.52
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1855 - 1859
נחושת, 1.15g, ø 17mm
KM# 1184
מחיר: 14.74

סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1861
נחושת, 1.15g, ø 17mm
KM# 1207
כמות
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1862 - 1873
נחושת, 1.5g, ø 17mm
KM# 1216
מחיר: 7.44
סקסוניה 2 פפניג - obverseסקסוניה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1841 - 1854
נחושת, 3.22g, ø 20mm
KM# 1157
מחיר: 0.13

סקסוניה 2 פפניג - obverseסקסוניה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1855 - 1859
נחושת, 3.1g, ø 20mm
KM# 1185
מחיר: 9.88
סקסוניה 2 פפניג - obverseסקסוניה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1861
נחושת, 2.99g, ø 19.06mm
KM# 1208
כמות
סקסוניה 2 פפניג - obverseסקסוניה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1862 - 1873
נחושת, 2.9g, ø 19mm
KM# 1217
מחיר: 6.04

סקסוניה פפניג - obverseסקסוניה פפניג - reverse
פפניג
1807 - 1824
נחושת, ø 25.5mm
KM# 1058
מחיר: 20.11
סקסוניה פפניג - obverseסקסוניה פפניג - reverse
פפניג
1825 - 1833
נחושת, ø 26mm
KM# 1100
כמות
סקסוניה פפניג - obverseסקסוניה פפניג - reverse
פפניג
1834
נחושת, 5g, ø 24mm
KM# 1134
כמות

סקסוניה פפניג - obverseסקסוניה פפניג - reverse
פפניג
1836 - 1837
נחושת, 5.3g, ø 25mm
KM# 1136
כמות
סקסוניה 4 פפניג - obverseסקסוניה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1808 - 1810
נחושת, 7.6g, ø 28mm
KM# 1064
מחיר: 27.54
סקסוניה ½ גרוש החדש - obverseסקסוניה ½ גרוש החדש - reverse
½ גרוש החדש
1841 - 1856
כסף 0.229, 1.06g, ø 15mm
KM# 1158
מחיר: 14.96

סקסוניה 5 פפניג - obverseסקסוניה 5 פפניג - reverse
5 פפניג
1862 - 1869
נחושת, 7.4g, ø 25mm
KM# 1218
מחיר: 14.95
סקסוניה 8 פפניג - obverseסקסוניה 8 פפניג - reverse
8 פפניג
1808 - 1809
כסף 0.250, 1.29g, ø 17mm
KM# 1065
כמות
סקסוניה 1 גרוש חדש - obverseסקסוניה 1 גרוש חדש - reverse
1 גרוש חדש
1841 - 1856
כסף 0.229, 2.12g, ø 19mm
KM# 1159
מחיר: 11.33

סקסוניה 1 גרוש חדש - obverseסקסוניה 1 גרוש חדש - reverse
1 גרוש חדש
1861
כסף 0.229, 2.12g, ø 17.5mm
KM# 1209
כמות
סקסוניה 1 גרוש חדש - obverseסקסוניה 1 גרוש חדש - reverse
1 גרוש חדש
1863 - 1867
כסף 0.229, 2.12g, ø 18mm
KM# 1219
מחיר: 18.42
סקסוניה 1 גרוש חדש - obverseסקסוניה 1 גרוש חדש - reverse
1 גרוש חדש
1867 - 1873
כסף 0.229, 2.12g, ø 17.7mm
KM# 1221
מחיר: 31.99

סקסוניה 2 גרוש חדש - obverseסקסוניה 2 גרוש חדש - reverse
2 גרוש חדש
1841 - 1856
כסף 0.312, 3g, ø 21.1mm
KM# 1160
מחיר: 5.87
סקסוניה 2 גרוש חדש - obverseסקסוניה 2 גרוש חדש - reverse
2 גרוש חדש
1863 - 1866
כסף 0.300, 3.22g, ø 21mm
KM# 1220
מחיר: 27.35
סקסוניה 2 גרוש חדש - obverseסקסוניה 2 גרוש חדש - reverse
2 גרוש חדש
1868 - 1873
כסף 0.300, 3.22g, ø 21mm
KM# 1222
מחיר: 64.5

סקסוניה>מלך הסקסוניה|1763 - 1806
 תקופה

סקסוניה 1 הלר - obverseסקסוניה 1 הלר - reverse
1 הלר
1778 - 1806
נחושת, 0.9g, ø 17mm
KM# 1002
מחיר: 22.19
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1765
כסף (בילון), 0.39g, ø 12mm
KM# 980
מחיר: 25.19
סקסוניה 1 פפניג - obverseסקסוניה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1772 - 1806
נחושת, ø 20mm
KM# 1000
מחיר: 3.93

סקסוניה פפניג - obverseסקסוניה פפניג - reverse
פפניג
1764 - 1793
כסף (בילון), 0.76g, ø 15.4mm
KM# 965
מחיר: 21.84
סקסוניה פפניג - obverseסקסוניה פפניג - reverse
פפניג
1797 - 1806
נחושת, 8g, ø 25mm
KM# 1037
מחיר: 17.43
סקסוניה 1/48 טלר - obverseסקסוניה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1764 - 1806
כסף (בילון), 0.97g, ø 17mm
KM# 966
מחיר: 23.61

סקסוניה 1/24 טלר - obverseסקסוניה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1764 - 1806
כסף 0.368, 1.98g, ø 20mm
KM# 968
מחיר: 63.73
סקסוניה 1/24 טלר - obverseסקסוניה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1764 - 1768
כסף 0.368, 1.98g, ø 20mm
KM# 967
כמות
סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1763
כסף 0.438, 3.22g, ø 22.5mm
KM# 954
מחיר: 39.69

סקסוניה 1/12 טלר - obverseסקסוניה 1/12 טלר - reverse
1/12 טלר
1763 - 1802
כסף 0.438, 3.34g, ø 22mm
KM# 956
מחיר: 31.48
No ImageNo Image
1/12 טלר
1764 - 1768
כסף 0.438, 3.34g, ø 22mm
KM# 955
כמות
סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1764 - 1767
כסף 0.500, 4.8g, ø 24mm
KM# 969
כמות

No ImageNo Image
⅙ טלר
1764 - 1768
כסף 0.542, 5.39g, ø 25.5mm
KM# 970
כמות
סקסוניה ⅙ טלר - obverseסקסוניה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1803 - 1806
כסף 0.542, 5.39g, ø 25.5mm
KM# 1045
כמות
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1764 - 1767
כסף 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 971
כמות

סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1764
כסף 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 972
כמות
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1780 - 1790
כסף 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 1010
כמות
סקסוניה ⅓ טלר - obverseסקסוניה ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1791 - 1802
כסף 0.833, 7.016g, ø 28mm
KM# 1024
כמות

סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1763
כסף 0.833, 19.2g
KM# 960
כמות
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1764
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 974
כמות
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1764 - 1768
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 973
כמות

סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1765 - 1768
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 981
מחיר: 136.2
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1769 - 1788
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 991
כמות
סקסוניה ⅔ טלר - obverseסקסוניה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1791 - 1806
כסף 0.833, 14.031g, ø 33mm
KM# 1025
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1763
כסף 0.833, 28.8g, ø 43mm
KM# 962
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1763 - 1764
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 977
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1763
כסף 0.833, 28.8g, ø 43mm
KM# 961
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1764 - 1768
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 976
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1765 - 1768
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 983
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1765
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 984
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1768
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 990
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1769 - 1790
Only denomination text on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 992
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1769 - 1790
Lettering: "DER SEEGEN DES BERGBAUS" on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 993
כמות

סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1791 - 1793
Lettering: "DER SEEGEN DES BERGBAUS" on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 1026
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1791 - 1806
Only denomination text on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 1027
כמות
סקסוניה 1 טהלר - obverseסקסוניה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1794 - 1806
Lettering: "DER SEEGEN DES BERGBAVES" on reverse
כסף 0.833, 28.063g, ø 42mm
KM# 1036
כמות

סקסוניה 5 תאלר - obverseסקסוניה 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1777 - 1785
זהב 0.903, 6.682g
KM# 1001
כמות
No ImageNo Image
5 תאלר
1791 - 1802
זהב 0.903, 6.682g
KM# 1028
כמות
No ImageNo Image
5 תאלר
1805 - 1806
זהב 0.903, 6.682g
KM# 1047
כמות

No ImageNo Image
10 תאלר
1778 - 1779
זהב 0.903, 13.364g
KM# 1003
כמות
סקסוניה 10 תאלר - obverseסקסוניה 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1779 - 1790
זהב 0.903, 13.364g
KM# 1004
כמות
סקסוניה 10 תאלר - obverseסקסוניה 10 תאלר - reverse
10 תאלר
1791 - 1806
זהב 0.903, 13.364g
KM# 1029
כמות

No ImageNo Image
1 דוקט
1763
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 963
כמות
סקסוניה 1 דוקט - obverseסקסוניה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1764 - 1768
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 979
כמות
סקסוניה 1 דוקט - obverseסקסוניה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1764
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 978
כמות

No ImageNo Image
1 דוקט
1766 - 1768
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 989
כמות
סקסוניה 1 דוקט - obverseסקסוניה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1769 - 1778
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 994
כמות
סקסוניה 1 דוקט - obverseסקסוניה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1791 - 1804
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 1030
כמות

No ImageNo Image
1 דוקט
1804 - 1806
זהב 0.986, 3.5g, ø 21.5mm
KM# 1046
כמות

uCoin