מדינת האפיפיור
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

מדינת האפיפיור - קטלוג מטבעות

מדינת האפיפיור>לירה|1866 - 1870
 תקופה

מדינת האפיפיור 1 ז'אנטזימו - obverseמדינת האפיפיור 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1866 - 1868
נחושת, 1g, ø 15.5mm
KM# 1370
מחיר: 56.47
מדינת האפיפיור ½ סולדו - obverseמדינת האפיפיור ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1866 - 1867
נחושת, 2.5g, ø 22.4mm
KM# 1371
מחיר: 31.53
מדינת האפיפיור 1 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1866 - 1867
נחושת, 5g, ø 25.5mm
KM# 1372.2
מחיר: 16.31

מדינת האפיפיור 1 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1866
נחושת, 5g, ø 25.5mm
KM# 1372.1
מחיר: 18.45
מדינת האפיפיור 2 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 2 סולדו - reverse
2 סולדו
1866 - 1867
נחושת, 9.5g, ø 32mm
KM# 1373
מחיר: 65.69
מדינת האפיפיור 4 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 4 סולדו - reverse
4 סולדו
1866 - 1869
נחושת, 20g, ø 36mm
KM# 1374
מחיר: 21.6

מדינת האפיפיור 5 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 5 סולדו - reverse
5 סולדו
1866 - 1867
כסף 0.835, 1.25g, ø 16.2mm
KM# 1375
מחיר: 47.85
מדינת האפיפיור 10 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 10 סולדו - reverse
10 סולדו
1866 - 1868
PIVS·IX·PON·
כסף 0.835, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 1376
מחיר: 11.94
מדינת האפיפיור 10 סולדו - obverseמדינת האפיפיור 10 סולדו - reverse
10 סולדו
1867 - 1869
כסף 0.835, 2.5g, ø 18.5mm
KM# 1386
מחיר: 28.58

מדינת האפיפיור 1 לירה - obverseמדינת האפיפיור 1 לירה - reverse
1 לירה
1866
כסף 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 1377
מחיר: 68.72
מדינת האפיפיור 1 לירה - obverseמדינת האפיפיור 1 לירה - reverse
1 לירה
1866 - 1868
כסף 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 1378
מחיר: 53.19
מדינת האפיפיור 1 לירה - obverseמדינת האפיפיור 1 לירה - reverse
1 לירה
1868 - 1869
כסף 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 1387
מחיר: 67.41

מדינת האפיפיור 2 לירות - obverseמדינת האפיפיור 2 לירות - reverse
2 לירות
1866 - 1870
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 1379
מחיר: 15.84
מדינת האפיפיור 2½ לירות - obverseמדינת האפיפיור 2½ לירות - reverse
2½ לירות
1867
כסף 0.900, 12.5g, ø 31mm
KM# 1384
מחיר: 380.2
מדינת האפיפיור 5 לירות - obverseמדינת האפיפיור 5 לירות - reverse
5 לירות
1866 - 1867
זהב 0.900, 1.61g, ø 17mm
KM# 1380
כמות

מדינת האפיפיור 5 לירות - obverseמדינת האפיפיור 5 לירות - reverse
5 לירות
1867 - 1870
כסף 0.900, 25g, ø 38mm
KM# 1385
מחיר: 318.9
מדינת האפיפיור 10 לירות - obverseמדינת האפיפיור 10 לירות - reverse
10 לירות
1866 - 1869
זהב 0.900, 3.23g, ø 19.5mm
KM# 1381
כמות
מדינת האפיפיור 20 לירות - obverseמדינת האפיפיור 20 לירות - reverse
20 לירות
1866 - 1870
זהב 0.900, 6.45g, ø 22mm
KM# 1382
כמות

מדינת האפיפיור 50 לירות - obverseמדינת האפיפיור 50 לירות - reverse
50 לירות
1868 - 1870
זהב 0.900, 16.129g, ø 28.5mm
KM# 1388
כמות

מדינת האפיפיור>סקודו |1800 - 1865
 תקופה

מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1801
נחושת, 2.4g, ø 23mm
KM# 1260
מחיר: 78.17
מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1802
נחושת, 2.4g, ø 23mm
KM# 1264
מחיר: 70.35
מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1816 - 1822
נחושת, 2.4g, ø 19mm
KM# 1276
מחיר: 85.18

מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1824 - 1825
נחושת, 2.37g, ø 19.5mm
KM# 1294
מחיר: 195.4
מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1826
נחושת, 2.37g, ø 20mm
KM# 1298
כמות
מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1829
נחושת, 2.37g, ø 19mm
KM# 1299
כמות

מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1831
נחושת, 2.37g, ø 19mm
KM# 1312
כמות
מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1835 - 1844
נחושת, 2.37g, ø 19mm
KM# 1318
מחיר: 46.9
מדינת האפיפיור 1 קווטרינו - obverseמדינת האפיפיור 1 קווטרינו - reverse
1 קווטרינו
1851 - 1854
נחושת, 2g, ø 18mm
KM# 1359
כמות

מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1801
נחושת, 6g, ø 26mm
KM# 1261
כמות
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1802
נחושת, 5.93g, ø 26.5mm
KM# 1265
מחיר: 152.3
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1816 - 1822
נחושת, 5.93g, ø 26.5mm
KM# 1278
מחיר: 136.8

מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1816
נחושת, 6g, ø 26mm
KM# 1277
כמות
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1822
נחושת, 6g, ø 25mm
KM# 1290
כמות
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1824
נחושת, 6g, ø 26mm
KM# 1295
מחיר: 97.71

מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1825 - 1826
נחושת, 6g, ø 26mm
KM# 1296
כמות
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1829
נחושת, 6.1g, ø 26.9mm
KM# 1300
כמות
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1831 - 1834
נחושת, 5.93g, ø 23.5mm
KM# 1313
כמות

מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1835 - 1845
נחושת, 5.08g, ø 23.7mm
KM# 1319
מחיר: 19.9
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1847 - 1849
נחושת, 5g, ø 24mm
KM# 1340
מחיר: 41.9
מדינת האפיפיור ½ באיוקו - obverseמדינת האפיפיור ½ באיוקו - reverse
½ באיוקו
1850 - 1852
נחושת, 4.94g, ø 23mm
KM# 1355
מחיר: 47.81

מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1801
נחושת, 11.1g, ø 34mm
KM# 1263
מחיר: 174.8
No ImageNo Image
1 באיוקו
1801
נחושת, 14.3g, ø 35mm
KM# 1266
כמות
מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1802 - 1815
נחושת, 13.81g, ø 34.2mm
KM# 1267
מחיר: 113.3

מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1816
נחושת, 11.86g, ø 33mm
KM# 1279
מחיר: 86.78
מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1829
נחושת, 12.5g, ø 32mm
KM# 1301
כמות
מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1831 - 1832
נחושת, 11.57g, ø 29.85mm
KM# 1314
כמות

מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1835 - 1845
נחושת, 10.17g, ø 30mm
KM# 1320
מחיר: 36.93
מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1846 - 1848
נחושת, 10g, ø 30mm
KM# 1339
מחיר: 101.6
מדינת האפיפיור 1 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 1 באיוקו - reverse
1 באיוקו
1850 - 1853
נחושת, 10g, ø 30mm
KM# 1345
מחיר: 53.42

מדינת האפיפיור 2 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 2 באיוקו - reverse
2 באיוקו
1848 - 1849
נחושת, 20g, ø 35mm
KM# 1343
כמות
מדינת האפיפיור 2 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 2 באיוקו - reverse
2 באיוקו
1850 - 1853
נחושת, 20g, ø 35mm
KM# 1344
מחיר: 32.5
מדינת האפיפיור ½ גרוסו - obverseמדינת האפיפיור ½ גרוסו - reverse
½ גרוסו
1815
כסף 0.917, 1.23g
UC# 1
כמות

מדינת האפיפיור 1 גרוסו - obverseמדינת האפיפיור 1 גרוסו - reverse
1 גרוסו
1815 - 1817
כסף 0.917, 1.321g
KM# 1075
כמות
מדינת האפיפיור 5 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 5 באיוקו - reverse
5 באיוקו
1835 - 1846
כסף 0.900, 1.34g, ø 16.8mm
KM# 1321
מחיר: 156.3
מדינת האפיפיור 5 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 5 באיוקו - reverse
5 באיוקו
1847 - 1855
כסף 0.900, 1.343g, ø 17mm
KM# 1341a
כמות

מדינת האפיפיור 5 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 5 באיוקו - reverse
5 באיוקו
1849 - 1850
נחושת, 42g, ø 41mm
KM# 1346
כמות
מדינת האפיפיור 5 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 5 באיוקו - reverse
5 באיוקו
1850 - 1854
נחושת, 42g, ø 40mm
KM# 1356
מחיר: 136.8
מדינת האפיפיור 5 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 5 באיוקו - reverse
5 באיוקו
1856 - 1864
כסף 0.800, 1.428g, ø 16.5mm
KM# 1341b
מחיר: 40.07

מדינת האפיפיור 5 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 5 באיוקו - reverse
5 באיוקו
1865 - 1866
כסף 0.835, 1.333g, ø 17mm
KM# 1341c
כמות
מדינת האפיפיור 10 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 10 באיוקו - reverse
10 באיוקו
1836 - 1846
כסף 0.900, 2.687g
KM# 1325
מחיר: 51.47
מדינת האפיפיור 10 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 10 באיוקו - reverse
10 באיוקו
1847 - 1856
כסף 0.900, 2.687g, ø 21mm
KM# 1342a
כמות

מדינת האפיפיור 10 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 10 באיוקו - reverse
10 באיוקו
1858 - 1864
כסף 0.800, 2.857g, ø 21mm
KM# 1342b
כמות
מדינת האפיפיור 10 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 10 באיוקו - reverse
10 באיוקו
1865
כסף 0.835, 2.666g, ø 21mm
KM# 1342c
כמות
מדינת האפיפיור 1 ג'וליו - obverseמדינת האפיפיור 1 ג'וליו - reverse
1 ג'וליו
1816 - 1817
כסף 0.917, 2.652g
KM# 1079
כמות

מדינת האפיפיור 20 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 20 באיוקו - reverse
20 באיוקו
1834
כסף 0.917, 5.285g, ø 23mm
KM# 1317
כמות
מדינת האפיפיור 20 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 20 באיוקו - reverse
20 באיוקו
1835 - 1846
כסף 0.900, 5.374g, ø 23mm
KM# 1322
כמות
מדינת האפיפיור 20 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 20 באיוקו - reverse
20 באיוקו
1848 - 1856
כסף 0.900, 5.374g, ø 23mm
KM# 1337
כמות

מדינת האפיפיור 20 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 20 באיוקו - reverse
20 באיוקו
1858
כסף 0.800, 5.67g, ø 23.4mm
KM# 1337a
כמות
מדינת האפיפיור 20 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 20 באיוקו - reverse
20 באיוקו
1858 - 1865
כסף 0.800, 5.714g, ø 24mm
KM# 1360
מחיר: 52.31
מדינת האפיפיור 20 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 20 באיוקו - reverse
20 באיוקו
1865 - 1866
כסף 0.835, 5.33g, ø 24.5mm
KM# 1360a
מחיר: 44.39

מדינת האפיפיור 2 ג'וליו - obverseמדינת האפיפיור 2 ג'וליו - reverse
2 ג'וליו
1816 - 1818
כסף 0.917, 5.285g
KM# 1816
כמות
מדינת האפיפיור 2 ג'וליו - obverseמדינת האפיפיור 2 ג'וליו - reverse
2 ג'וליו
1823
כסף 0.917, 5.285g
KM# 1817
כמות
מדינת האפיפיור 30 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 30 באיוקו - reverse
30 באיוקו
1830
כסף 0.917, 7.928g, ø 25.4mm
KM# 1100
כמות

מדינת האפיפיור 30 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 30 באיוקו - reverse
30 באיוקו
1830
כסף 0.917, 7.928g, ø 25.4mm
KM# 1101
כמות
מדינת האפיפיור 30 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 30 באיוקו - reverse
30 באיוקו
1834
כסף 0.917, 7.928g, ø 26mm
KM# 1104
כמות
מדינת האפיפיור 30 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 30 באיוקו - reverse
30 באיוקו
1836 - 1846
כסף 0.900, 8.61g, ø 27.5mm
KM# 1109
כמות

מדינת האפיפיור 1 טסטונה - obverseמדינת האפיפיור 1 טסטונה - reverse
1 טסטונה
1802 - 1803
כסף 0.917, 7.928g, ø 30mm
KM# 1071
כמות
מדינת האפיפיור 50 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 50 באיוקו - reverse
50 באיוקו
1832 - 1834
כסף 0.917, 13.214g, ø 32mm
KM# 1316
מחיר: 127.3
מדינת האפיפיור 50 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 50 באיוקו - reverse
50 באיוקו
1835 - 1846
כסף 0.900, 13.435g, ø 32mm
KM# 1323
כמות

מדינת האפיפיור 50 באיוקו - obverseמדינת האפיפיור 50 באיוקו - reverse
50 באיוקו
1850 - 1857
כסף 0.900, 13.435g, ø 32mm
KM# 1357
כמות
מדינת האפיפיור ½ סקודו - obverseמדינת האפיפיור ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1802 - 1816
כסף 0.917, 13.25g, ø 34mm
KM# 1247
כמות
מדינת האפיפיור ½ סקודו - obverseמדינת האפיפיור ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1823
כסף 0.917, 13.25g, ø 34mm
KM# 1291
כמות

מדינת האפיפיור ½ סקודו - obverseמדינת האפיפיור ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1829
כסף 0.917, 13.25g, ø 34mm
KM# 1302
כמות
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1800
כסף 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1248
מחיר: 336.1
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1802 - 1807
כסף 0.917, 26.25g, ø 41mm
KM# 1249
מחיר: 1,008

מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1815 - 1818
כסף 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1275
מחיר: 721.2
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1823
כסף 0.917, 26.428g, ø 40mm
KM# 1293
כמות
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1823
כסף 0.917, 26.428g, ø 40mm
KM# 1292
כמות

מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1825 - 1826
כסף 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1297
כמות
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1829
כסף 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1303
מחיר: 2,150
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1830
כסף 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1310
כמות

מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1830
כסף 0.917, 26.428g, ø 41mm
KM# 1311
מחיר: 2,540
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1831 - 1834
כסף 0.917, 26.428g, ø 38mm
KM# 1315
מחיר: 404.1
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1835 - 1846
כסף 0.917, 26.871g, ø 38mm
KM# 1324
מחיר: 306

מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1846
כסף 0.917, 26.871g, ø 38mm
KM# 1335
כמות
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1846 - 1854
כסף 0.900, 26.871g, ø 38mm
KM# 1336
מחיר: 201.7
מדינת האפיפיור 1 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1853 - 1857
זהב 0.900, 1.733g, ø 14.4mm
KM# 1358
מחיר: 261.3

מדינת האפיפיור 2.5 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 2.5 סקודו - reverse
2.5 סקודו
1835 - 1846
זהב 0.900, 4.334g, ø 19mm
KM# 1106
כמות
מדינת האפיפיור 2.5 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 2.5 סקודו - reverse
2.5 סקודו
1848 - 1863
זהב 0.900, 4.334g, ø 19mm
KM# 1117
כמות
מדינת האפיפיור 5 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1835 - 1846
זהב 0.900, 8.668g, ø 23mm
KM# 1107
מחיר: 2,436

מדינת האפיפיור 5 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1846 - 1854
זהב 0.900, 8.668g, ø 23mm
KM# 1116
כמות
מדינת האפיפיור 5 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 5 סקודו - reverse
5 סקודו
1846
זהב 0.900, 8.668g, ø 23mm
KM# 1115
כמות
מדינת האפיפיור 10 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 10 סקודו - reverse
10 סקודו
1835 - 1845
זהב 0.900, 17.336g, ø 28mm
KM# 1108
מחיר: 18,208

מדינת האפיפיור 10 סקודו - obverseמדינת האפיפיור 10 סקודו - reverse
10 סקודו
1850 - 1856
זהב 0.900, 17.336g, ø 28mm
KM# 1125
כמות

uCoin