סרדיניה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

סרדיניה - קטלוג מטבעות

סרדיניה>ממלכת סרדיניה|1816 - 1868
 תקופה

סרדיניה 1 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1826
נחושת, 2g, ø 19mm
KM# 125
מחיר: 24.41
סרדיניה 1 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 1 ז'אנטזימו - reverse
1 ז'אנטזימו
1842
נחושת, 1g, ø 15mm
KM# 138
מחיר: 4,688
סרדיניה 3 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 3 ז'אנטזימו - reverse
3 ז'אנטזימו
1826
נחושת, 6g, ø 23mm
KM# 126
מחיר: 48.2

סרדיניה 3 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 3 ז'אנטזימו - reverse
3 ז'אנטזימו
1842
נחושת, 2.94g, ø 20mm
KM# 139
כמות
סרדיניה 5 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 5 ז'אנטזימו - reverse
5 ז'אנטזימו
1826
נחושת, 10g, ø 28mm
KM# 127
מחיר: 36.45
סרדיניה 5 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 5 ז'אנטזימו - reverse
5 ז'אנטזימו
1842
נחושת, 5g, ø 24mm
KM# 140
מחיר: 52.74

סרדיניה 25 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 25 ז'אנטזימו - reverse
25 ז'אנטזימו
1829 - 1830
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 128
כמות
סרדיניה 25 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 25 ז'אנטזימו - reverse
25 ז'אנטזימו
1832 - 1837
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 132
כמות
סרדיניה 50 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 50 ז'אנטזימו - reverse
50 ז'אנטזימו
1825 - 1831
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 124
מחיר: 194.7

סרדיניה 50 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 50 ז'אנטזימו - reverse
50 ז'אנטזימו
1833 - 1847
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 134
כמות
סרדיניה 50 ז'אנטזימו - obverseסרדיניה 50 ז'אנטזימו - reverse
50 ז'אנטזימו
1850 - 1861
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 141
מחיר: 12.7
סרדיניה 1 לירה - obverseסרדיניה 1 לירה - reverse
1 לירה
1824 - 1830
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 121
מחיר: 97.67

סרדיניה 1 לירה - obverseסרדיניה 1 לירה - reverse
1 לירה
1831 - 1849
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 129
כמות
סרדיניה 1 לירה - obverseסרדיניה 1 לירה - reverse
1 לירה
1850 - 1860
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 142
מחיר: 36.84
סרדיניה 2 לירות - obverseסרדיניה 2 לירות - reverse
2 לירות
1825 - 1831
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 122
מחיר: 97.67

סרדיניה 2 לירות - obverseסרדיניה 2 לירות - reverse
2 לירות
1832 - 1849
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 135
כמות
סרדיניה 2 לירות - obverseסרדיניה 2 לירות - reverse
2 לירות
1850 - 1860
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 143
כמות
סרדיניה 5 לירות - obverseסרדיניה 5 לירות - reverse
5 לירות
1816 - 1820
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 113
מחיר: 525

סרדיניה 5 לירות - obverseסרדיניה 5 לירות - reverse
5 לירות
1821
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 115
מחיר: 48.29
סרדיניה 5 לירות - obverseסרדיניה 5 לירות - reverse
5 לירות
1821 - 1831
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 116
מחיר: 171.9
סרדיניה 5 לירות - obverseסרדיניה 5 לירות - reverse
5 לירות
1831 - 1849
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 130
מחיר: 118.7

סרדיניה 5 לירות - obverseסרדיניה 5 לירות - reverse
5 לירות
1850 - 1861
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 144
מחיר: 195.3
סרדיניה 10 לירות - obverseסרדיניה 10 לירות - reverse
10 לירות
1833 - 1844
זהב 0.900, 3.225g, ø 18mm
KM# 136
כמות
סרדיניה 10 לירות - obverseסרדיניה 10 לירות - reverse
10 לירות
1850 - 1860
זהב 0.900, 3.225g, ø 18mm
KM# 145
כמות

סרדיניה 20 לירות - obverseסרדיניה 20 לירות - reverse
20 לירות
1816 - 1820
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 114
כמות
סרדיניה 20 לירות - obverseסרדיניה 20 לירות - reverse
20 לירות
1821 - 1831
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 118
כמות
סרדיניה 20 לירות - obverseסרדיניה 20 לירות - reverse
20 לירות
1821
זהב 0.900, 3.45g, ø 21mm
KM# 117
כמות

סרדיניה 20 לירות - obverseסרדיניה 20 לירות - reverse
20 לירות
1831 - 1849
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 131
מחיר: 911.6
סרדיניה 20 לירות - obverseסרדיניה 20 לירות - reverse
20 לירות
1850 - 1861
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 146
מחיר: 6,229
סרדיניה 40 לירות - obverseסרדיניה 40 לירות - reverse
40 לירות
1822 - 1831
זהב 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 120
כמות

סרדיניה 80 לירות - obverseסרדיניה 80 לירות - reverse
80 לירות
1821
זהב 0.900, 25.8g, ø 34mm
KM# 119
כמות
סרדיניה 80 לירות - obverseסרדיניה 80 לירות - reverse
80 לירות
1824 - 1831
זהב 0.900, 25.8g, ø 33mm
KM# 123
כמות
סרדיניה 100 לירות - obverseסרדיניה 100 לירות - reverse
100 לירות
1832 - 1842
זהב 0.900, 32.25g, ø 34mm
KM# 133
מחיר: 7,032

סרדיניה>סקודו של סרדיניה|1724 - 1795
 תקופה

סרדיניה ½ קליארזי - obverseסרדיניה ½ קליארזי - reverse
½ קליארזי
1736 - 1745
נחושת, 1.2g, ø 15mm
KM# 30
כמות
סרדיניה 1 קליארזי - obverseסרדיניה 1 קליארזי - reverse
1 קליארזי
1724
נחושת, 2.32g, ø 19mm
KM# 4
כמות
סרדיניה 1 קליארזי - obverseסרדיניה 1 קליארזי - reverse
1 קליארזי
1732 - 1745
נחושת, 2.32g, ø 19mm
KM# 14
כמות

סרדיניה 1 קליארזי - obverseסרדיניה 1 קליארזי - reverse
1 קליארזי
1763 - 1769
נחושת, 2.2g, ø 18mm
KM# 54
כמות
סרדיניה 1 קליארזי - obverseסרדיניה 1 קליארזי - reverse
1 קליארזי
1788 - 1792
נחושת, 2.05g, ø 17mm
KM# 89
כמות
סרדיניה 3 קליארזי - obverseסרדיניה 3 קליארזי - reverse
3 קליארזי
1724
נחושת, 6.8g, ø 24mm
KM# 5
כמות

סרדיניה 3 קליארזי - obverseסרדיניה 3 קליארזי - reverse
3 קליארזי
1732
נחושת, 6.47g, ø 24mm
KM# 15
כמות
No ImageNo Image
3 קליארזי
1741
נחושת, 6.3g, ø 24mm
KM# 31
כמות
No ImageNo Image
1 סולדו
1768 - 1772
כסף (בילון), 2.1g, ø 19mm
KM# 55
כמות

סרדיניה 1 סולדו - obverseסרדיניה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1773 - 1792
כסף (בילון), 2g, ø 19mm
KM# 65
כמות
סרדיניה ½ ראלה - obverseסרדיניה ½ ראלה - reverse
½ ראלה
1727
כסף (בילון), 1.1g, ø 15mm
KM# 8
כמות
No ImageNo Image
½ ראלה
1732
כסף (בילון), 1.2g, ø 15mm
KM# 19
כמות

סרדיניה ½ ראלה - obverseסרדיניה ½ ראלה - reverse
½ ראלה
1768 - 1772
כסף (בילון), 2.65g, ø 20mm
KM# 56
כמות
סרדיניה ½ ראלה - obverseסרדיניה ½ ראלה - reverse
½ ראלה
1773 - 1796
כסף (בילון), 2.65g, ø 20mm
KM# 67
כמות
No ImageNo Image
1 ראלה
1727
כסף (בילון), 2.3g, ø 19mm
KM# 9
כמות

סרדיניה 1 ראלה - obverseסרדיניה 1 ראלה - reverse
1 ראלה
1732
כסף (בילון), 2.35g, ø 21mm
KM# 20
כמות
סרדיניה 1 ראלה - obverseסרדיניה 1 ראלה - reverse
1 ראלה
1768 - 1772
כסף (בילון), 3.2g, ø 23mm
KM# 57
כמות
No ImageNo Image
1 ראלה
1773 - 1796
כסף (בילון), 2.8g, ø 22mm
KM# 68
כמות

סרדיניה 1 ראלה - obverseסרדיניה 1 ראלה - reverse
1 ראלה
1792 - 1796
כסף (בילון), 2.8g, ø 23mm
KM# 90
כמות
סרדיניה 1 ראלה - obverseסרדיניה 1 ראלה - reverse
1 ראלה
1797 - 1799
כסף (בילון), 3.1g, ø 22.5mm
KM# 96
כמות
No ImageNo Image
1 ראלה
1812
כסף 0.500, 3.18g, ø 23mm
KM# 106
כמות

No ImageNo Image
1 ראלה
1812
כסף 0.500, 3.18g, ø 23mm
KM# 107
כמות
No ImageNo Image
¼ סקודו
1727
כסף 0.896, 5.896g, ø 24mm
KM# 10
כמות
No ImageNo Image
¼ סקודו
1732
כסף 0.896, 5.896g, ø 26mm
KM# 23
כמות

No ImageNo Image
¼ סקודו
1768 - 1772
כסף 0.896, 5.896g, ø 28mm
KM# 58
כמות
No ImageNo Image
¼ סקודו
1773 - 1792
כסף 0.896, 5.896g, ø 28mm
KM# 69
כמות
סרדיניה ½ סקודו - obverseסרדיניה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1768 - 1772
כסף 0.896, 11.793g, ø 33mm
KM# 59
כמות

No ImageNo Image
½ סקודו
1773 - 1793
כסף 0.896, 11.793g, ø 33mm
KM# 71
כמות
סרדיניה 1 סקודו - obverseסרדיניה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1768 - 1769
כסף 0.896, 23.586g, ø 38mm
KM# 60
כמות
No ImageNo Image
1 סקודו
1773
כסף 0.896, 23.586g, ø 38mm
KM# 73
כמות

סרדיניה 1 דופי - obverseסרדיניה 1 דופי - reverse
1 דופי
1768 - 1772
זהב, 3.2g, ø 22mm
KM# 61
כמות
סרדיניה 1 דופי - obverseסרדיניה 1 דופי - reverse
1 דופי
1773 - 1787
זהב, 3.2g, ø 22mm
KM# 76
כמות
סרדיניה 2½ דופי - obverseסרדיניה 2½ דופי - reverse
2½ דופי
1768 - 1771
זהב, 8.026g, ø 27mm
KM# 62
כמות

סרדיניה 2½ דופי - obverseסרדיניה 2½ דופי - reverse
2½ דופי
1773 - 1774
זהב, 8.026g, ø 27mm
KM# 79
כמות

סרדיניה>סקודו של פיאדמונט|1722 - 1815
 תקופה

No ImageNo Image
2 דינארו
1722
נחושת, 1.85g, ø 16mm
KM# 1
כמות
סרדיניה 2 דינארו - obverseסרדיניה 2 דינארו - reverse
2 דינארו
1725 - 1730
נחושת, 1.85g, ø 16mm
KM# 7
כמות
סרדיניה 2 דינארו - obverseסרדיניה 2 דינארו - reverse
2 דינארו
1732 - 1772
נחושת, 1.85g, ø 16mm
KM# 13
מחיר: 46.88

סרדיניה 2 דינארו - obverseסרדיניה 2 דינארו - reverse
2 דינארו
1773 - 1796
נחושת, 1.85g, ø 16mm
KM# 64
כמות
סרדיניה 2 דינארו - obverseסרדיניה 2 דינארו - reverse
2 דינארו
1798 - 1800
נחושת, 1.85g, ø 16.5mm
KM# 100
כמות
סרדיניה ½ סולדו - obverseסרדיניה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1780 - 1789
כסף (בילון), 1.8g, ø 17mm
KM# 81
כמות

סרדיניה 1 סולדו - obverseסרדיניה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1722
כסף (בילון), 2.5g, ø 21mm
KM# 2
כמות
סרדיניה 1 סולדו - obverseסרדיניה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1724 - 1730
כסף (בילון), 1.73g, ø 20mm
KM# 6
כמות
סרדיניה 1 סולדו - obverseסרדיניה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1732 - 1772
כסף (בילון), 1.73g, ø 20mm
KM# 16
מחיר: 95.34

סרדיניה 1 סולדו - obverseסרדיניה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1773 - 1789
כסף (בילון), 1.56g, ø 20mm
KM# 66
כמות
סרדיניה 1 סולדו - obverseסרדיניה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1797 - 1798
כסף (בילון), 1.9g, ø 19.5mm
KM# 95
מחיר: 46.88
סרדיניה 2.6 סולדו - obverseסרדיניה 2.6 סולדו - reverse
2.6 סולדו
1732 - 1743
כסף (בילון), 1.86g, ø 18mm
KM# 17
כמות

סרדיניה 2.6 סולדו - obverseסרדיניה 2.6 סולדו - reverse
2.6 סולדו
1744 - 1750
כסף (בילון), 3.2g, ø 20mm
KM# 39
כמות
סרדיניה 2.6 סולדו - obverseסרדיניה 2.6 סולדו - reverse
2.6 סולדו
1755 - 1758
כסף (בילון), 2.37g, ø 20mm
KM# 43
כמות
סרדיניה 2.6 סולדו - obverseסרדיניה 2.6 סולדו - reverse
2.6 סולדו
1781 - 1785
כסף (בילון), 2.37g, ø 21mm
KM# 82
כמות

סרדיניה 2.6 סולדו - obverseסרדיניה 2.6 סולדו - reverse
2.6 סולדו
1798 - 1799
כסף (בילון), 2.56g, ø 20mm
KM# 101
כמות
סרדיניה 2.6 סולדו - obverseסרדיניה 2.6 סולדו - reverse
2.6 סולדו
1814 - 1815
כסף (בילון), 2.56g, ø 19.4mm
KM# 108
כמות
סרדיניה 5 סולדו - obverseסרדיניה 5 סולדו - reverse
5 סולדו
1732 - 1740
כסף (בילון), 5.1g, ø 25mm
KM# 18
מחיר: 156.3

סרדיניה 5 סולדו - obverseסרדיניה 5 סולדו - reverse
5 סולדו
1741
כסף (בילון), 4.5g, ø 25mm
KM# 32
כמות
סרדיניה 5 סולדו - obverseסרדיניה 5 סולדו - reverse
5 סולדו
1742 - 1748
כסף (בילון), 3.87g, ø 25mm
KM# 35
כמות
סרדיניה 5 סולדו - obverseסרדיניה 5 סולדו - reverse
5 סולדו
1794 - 1796
כסף (בילון), 5.16g, ø 24mm
KM# 91
כמות

סרדיניה 7.6 סולדו - obverseסרדיניה 7.6 סולדו - reverse
7.6 סולדו
1755 - 1758
כסף (בילון), 4.75g, ø 26mm
KM# 44
כמות
סרדיניה 7.6 סולדו - obverseסרדיניה 7.6 סולדו - reverse
7.6 סולדו
1781 - 1795
כסף (בילון), 4.17g, ø 26mm
KM# 83
כמות
סרדיניה 7.6 סולדו - obverseסרדיניה 7.6 סולדו - reverse
7.6 סולדו
1798 - 1800
כסף (בילון), 4.72g, ø 25mm
KM# 103
כמות

No ImageNo Image
10 סולדו
1732 - 1735
כסף 0.500, 2.9g, ø 21mm
KM# 21
כמות
No ImageNo Image
10 סולדו
1742
כסף 0.500, 2.8g, ø 21mm
KM# 36
כמות
סרדיניה 10 סולדו - obverseסרדיניה 10 סולדו - reverse
10 סולדו
1794 - 1796
כסף (בילון), 2.4g, ø 21mm
KM# 92
כמות

סרדיניה ⅛ סקודו - obverseסרדיניה ⅛ סקודו - reverse
⅛ סקודו
1733
כסף 0.900, 3.7g, ø 23mm
KM# 24
כמות
סרדיניה ⅛ סקודו - obverseסרדיניה ⅛ סקודו - reverse
⅛ סקודו
1755 - 1758
כסף 0.900, 4.3g, ø 24mm
KM# 45
כמות
סרדיניה 15 סולדו - obverseסרדיניה 15 סולדו - reverse
15 סולדו
1794 - 1798
כסף (בילון), 4.6g, ø 22mm
KM# 93
כמות

No ImageNo Image
20 סולדו
1732
כסף (בילון), 5.95g, ø 27mm
KM# 22
כמות
סרדיניה 20 סולדו - obverseסרדיניה 20 סולדו - reverse
20 סולדו
1742 - 1748
כסף (בילון), 5.65g, ø 28mm
KM# 37
כמות
סרדיניה 20 סולדו - obverseסרדיניה 20 סולדו - reverse
20 סולדו
1794 - 1796
כסף (בילון), 5.4g, ø 26mm
KM# 94
מחיר: 56.86

No ImageNo Image
¼ סקודו
1733
כסף 0.900, 7.35g, ø 28mm
KM# 25
כמות
סרדיניה ¼ סקודו - obverseסרדיניה ¼ סקודו - reverse
¼ סקודו
1755 - 1772
כסף 0.900, 8.8g, ø 30mm
KM# 46
כמות
סרדיניה ¼ סקודו - obverseסרדיניה ¼ סקודו - reverse
¼ סקודו
1773 - 1793
כסף 0.903, 8.791g, ø 30mm
KM# 70
כמות

No ImageNo Image
¼ סקודו
1798 - 1799
כסף 0.903, 8.791g, ø 30mm
KM# 102
כמות
No ImageNo Image
½ סקודו
1733 - 1735
כסף 0.903, 14.75g, ø 34mm
KM# 26
כמות
סרדיניה ½ סקודו - obverseסרדיניה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1755 - 1772
כסף 0.903, 17.25g, ø 37mm
KM# 47
כמות

סרדיניה ½ סקודו - obverseסרדיניה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1773 - 1793
כסף 0.903, 17.582g, ø 38mm
KM# 72
כמות
סרדיניה ½ סקודו - obverseסרדיניה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1797 - 1800
כסף 0.903, 17.582g, ø 36.5mm
KM# 97
כמות
סרדיניה ½ סקודו - obverseסרדיניה ½ סקודו - reverse
½ סקודו
1814
כסף 0.903, 17.582g, ø 36.5mm
KM# 109
כמות

No ImageNo Image
½ סקודו
1815
כסף 0.903, 17.582g, ø 36.5mm
KM# 111
כמות
סרדיניה 1 סקודו - obverseסרדיניה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1733 - 1735
כסף 0.900, 29.6g, ø 42mm
KM# 27
כמות
סרדיניה 1 סקודו - obverseסרדיניה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1755 - 1769
כסף 0.900, 35.15g, ø 44mm
KM# 48
כמות

סרדיניה 1 סקודו - obverseסרדיניה 1 סקודו - reverse
1 סקודו
1773 - 1776
כסף 0.900, 35.164g, ø 44mm
KM# 74
כמות
No ImageNo Image
¼ דופי
1755 - 1757
זהב, 2.38g, ø 18mm
KM# 49
כמות
סרדיניה ¼ דופי - obverseסרדיניה ¼ דופי - reverse
¼ דופי
1773 - 1785
זהב, 2.39g, ø 19mm
KM# 75
כמות

סרדיניה ¼ דופי - obverseסרדיניה ¼ דופי - reverse
¼ דופי
1786
זהב, 2.279g, ø 18mm
KM# 84
כמות
No ImageNo Image
½ דופי
1733 - 1734
זהב, 3.3g, ø 20mm
KM# 28
כמות
No ImageNo Image
½ דופי
1741 - 1742
זהב, 3.56g, ø 20mm
KM# 33
כמות

סרדיניה ½ דופי - obverseסרדיניה ½ דופי - reverse
½ דופי
1755 - 1772
זהב, 4.76g, ø 22mm
KM# 50
כמות
No ImageNo Image
½ דופי
1773 - 1784
זהב, 4.75g, ø 23mm
KM# 77
כמות
סרדיניה ½ דופי - obverseסרדיניה ½ דופי - reverse
½ דופי
1786 - 1796
זהב, 4.558g, ø 20mm
KM# 85
כמות

No ImageNo Image
½ דופי
1797 - 1798
זהב, 4.558g, ø 20mm
KM# 98
כמות
No ImageNo Image
1 דופי
1722
זהב, 6.6g, ø 25mm
KM# 3
כמות
No ImageNo Image
1 דופי
1733
זהב, 6.65g, ø 25mm
KM# 29
כמות

No ImageNo Image
1 דופי
1741 - 1742
זהב, 7.23g, ø 25mm
KM# 34
כמות
סרדיניה 1 דופי - obverseסרדיניה 1 דופי - reverse
1 דופי
1755 - 1772
זהב, 9.64g, ø 26mm
KM# 51
כמות
No ImageNo Image
1 דופי
1773 - 1784
זהב, 9.6g, ø 28mm
KM# 78
כמות

סרדיניה 1 דופי - obverseסרדיניה 1 דופי - reverse
1 דופי
1786 - 1796
זהב, 9.116g, ø 25mm
KM# 86
כמות
סרדיניה 1 דופי - obverseסרדיניה 1 דופי - reverse
1 דופי
1797 - 1800
זהב, 9.116g, ø 25mm
KM# 99
כמות
סרדיניה 1 דופי - obverseסרדיניה 1 דופי - reverse
1 דופי
1814
זהב, 9.116g, ø 25mm
KM# 110
כמות

No ImageNo Image
1 דופי
1815
זהב, 9.116g, ø 25mm
KM# 112
כמות

uCoin