גוואטמלה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

גוואטמלה - קטלוג מטבעות

גוואטמלה>הרפובליקה של גוואטמלה|1949 - 2017
 תקופה

גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1949 - 1954
פליז, 2.75g, ø 22mm
KM# 254
מחיר: 1.79
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1954 - 1958
פליז ניקל, 2.94g, ø 21mm
KM# 259
מחיר: 0.89
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1958 - 1964
פליז, 2.99g, ø 21mm
KM# 260
מחיר: 1.25

גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1965 - 1970
פליז, 2.5g, ø 19mm
KM# 265
מחיר: 1.47
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1972 - 1973
פליז, 2.43g, ø 19mm
KM# 273
מחיר: 1.44
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1974 - 1995
פליז, 2.43g, ø 19mm
KM# 275
מחיר: 0.66

גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1999 - 2007
אלומיניום, 0.8g, ø 19mm
KM# 282
מחיר: 1.55
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1949
כסף 0.720, 1.667g, ø 15.5mm
KM# 255
מחיר: 8.13
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1950 - 1959
כסף 0.720, 1.667g, ø 15.5mm
KM# 257
מחיר: 4.8

גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1960 - 1964
כסף 0.720, 1.667g, ø 15.5mm
KM# 261
מחיר: 6.9
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1965 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 1.6g, ø 16mm
KM# 266
מחיר: 1.41
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1971 - 1977
סגסוגת נחושת וניקל , 1.6g, ø 16mm
KM# 270
מחיר: 1.77

גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1978 - 2008
סגסוגת נחושת וניקל , 1.6g, ø 16mm
KM# 276
מחיר: 1.21
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
2009 - 2015
פלדה עם ציפוי ניקל , 1.3g, ø 16mm
KM# 276.6
מחיר: 1.51
גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1949 - 1959
כסף 0.720, 3.333g, ø 21mm
KM# 256
מחיר: 6.08

גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1960 - 1964
כסף 0.720, 3.333g, ø 21mm
KM# 262
מחיר: 6.58
גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1965 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 3.2g, ø 21mm
KM# 267
מחיר: 1.16
גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 3.2g, ø 21mm
KM# 271
מחיר: 3.38

גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1974 - 1975
סגסוגת נחושת וניקל , 3.2g, ø 21mm
KM# 274
מחיר: 2.79
גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1976 - 2008
סגסוגת נחושת וניקל , 3.2g, ø 21mm
KM# 277
מחיר: 0.85
גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
2009 - 2016
פלדה עם ציפוי ניקל , 2.4g, ø 21mm
KM# 277.6
מחיר: 1.35

גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1950 - 1959
כסף 0.720, 8.333g, ø 27mm
KM# 258
מחיר: 14.11
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1960 - 1964
כסף 0.720, 8.333g, ø 27mm
KM# 263
מחיר: 14.11
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1965 - 1966
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27mm
KM# 268
מחיר: 3.5

גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1967 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27mm
KM# 269
מחיר: 2.02
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1971 - 1976
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27mm
KM# 272
מחיר: 1.34
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1977 - 2000
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27mm
KM# 278
מחיר: 0.94

גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
2011
סגסוגת נחושת וניקל , 8g, ø 27mm
UC# 1
מחיר: 3.04
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
2012 - 2016
נירוסטה, 4.2g, ø 29mm
UC# 4
מחיר: 2.99
גוואטמלה 50 סנטאבו - obverseגוואטמלה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1962 - 1963
כסף 0.720, 12g, ø 31mm
KM# 264
מחיר: 47.35

גוואטמלה 50 סנטאבו - obverseגוואטמלה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1998 - 2007
פליז ניקל, 5.5g, ø 26.5mm
KM# 283
מחיר: 2
גוואטמלה 50 סנטאבו - obverseגוואטמלה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
2012
פלדה מצופה בפליז , 3.4g, ø 24.25mm
UC# 2
מחיר: 3.02
גוואטמלה 1 קצאל - obverseגוואטמלה 1 קצאל - reverse
1 קצאל
1999 - 2012
פליז ניקל, 11g, ø 29mm
KM# 284
מחיר: 2.08

גוואטמלה 1 קצאל - obverseגוואטמלה 1 קצאל - reverse
1 קצאל
2013 - 2017
פלדה מצופה בפליז , 6.4g, ø 29mm
UC# 3
מחיר: 2.41

גוואטמלה>הרפובליקה של גוואטמלה|1925 - 1948
 תקופה

גוואטמלה ½ סנטאבו - obverseגוואטמלה ½ סנטאבו - reverse
½ סנטאבו
1932
פליז, 1.5g, ø 17mm
KM# 248.1
מחיר: 8.03
גוואטמלה ½ סנטאבו - obverseגוואטמלה ½ סנטאבו - reverse
½ סנטאבו
1946
פליז, ø 11mm
KM# 248.2
כמות
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1925
נחושת, ø 20.1mm
KM# 237
כמות

גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1929
נחושת, 2.7g, ø 20mm
KM# 247
כמות
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1932 - 1949
פליז, 3.1g, ø 20.3mm
KM# 249
מחיר: 3.51
גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1943 - 1944
פליז, 3g, ø 20mm
KM# 251
מחיר: 3.55

גוואטמלה 2 סנטאבו - obverseגוואטמלה 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1932
פליז, 5.9g, ø 25.5mm
KM# 250
מחיר: 9.3
גוואטמלה 2 סנטאבו - obverseגוואטמלה 2 סנטאבו - reverse
2 סנטאבו
1943 - 1944
פליז, 6g, ø 25.5mm
KM# 252
מחיר: 8.28
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1925 - 1949
כסף 0.720, 1.67g, ø 15.5mm
KM# 238
מחיר: 4.48

גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1925 - 1949
כסף 0.720, 3.33g, ø 20mm
KM# 239
מחיר: 10.17
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1943
כסף 0.720, 8.33g, ø 27mm
KM# 253
מחיר: 25.52
גוואטמלה ¼ קצאל - obverseגוואטמלה ¼ קצאל - reverse
¼ קצאל
1925
כסף 0.720, 8.33g, ø 27mm
KM# 240
מחיר: 26.67

גוואטמלה ¼ קצאל - obverseגוואטמלה ¼ קצאל - reverse
¼ קצאל
1926 - 1949
כסף 0.720, 8.33g, ø 27mm
KM# 243
מחיר: 14.11
גוואטמלה ½ קצאל - obverseגוואטמלה ½ קצאל - reverse
½ קצאל
1925
כסף 0.720, 16.67g, ø 34mm
KM# 241
כמות
גוואטמלה 1 קצאל - obverseגוואטמלה 1 קצאל - reverse
1 קצאל
1925
כסף 0.720, 33.33g, ø 38mm
KM# 242
כמות

גוואטמלה 5 קצאל - obverseגוואטמלה 5 קצאל - reverse
5 קצאל
1926
זהב 0.900, 8.36g
KM# 244
כמות
גוואטמלה 10 קצאל - obverseגוואטמלה 10 קצאל - reverse
10 קצאל
1926
זהב 0.900, 16.72g
KM# 245
כמות
גוואטמלה 20 קצאל - obverseגוואטמלה 20 קצאל - reverse
20 קצאל
1926
זהב 0.900, 33.44g
KM# 246
כמות

גוואטמלה>פסו|1859 - 1925
 תקופה

גוואטמלה 1 סנטאבו - obverseגוואטמלה 1 סנטאבו - reverse
1 סנטאבו
1871
ארד, 4.95g, ø 20mm
KM# 196
מחיר: 87.82
No ImageNo Image
1 סנטאבו
1881
ארד, 4.95g, ø 20mm
KM# 202
כמות
גוואטמלה 5 סנטאבו - obverseגוואטמלה 5 סנטאבו - reverse
5 סנטאבו
1881
כסף 0.835, 1.25g
KM# 203
כמות

גוואטמלה 10 סנטאבו - obverseגוואטמלה 10 סנטאבו - reverse
10 סנטאבו
1881
כסף 0.835, 2.5g
KM# 204
כמות
גוואטמלה ½12 סנטאבו - obverseגוואטמלה ½12 סנטאבו - reverse
½12 סנטאבו
1915
נחושת, 2.9g, ø 24.5mm
KM# 230
מחיר: 165.3
No ImageNo Image
25 סנטאבו
1869 - 1870
כסף 0.900, 6.25g
KM# 189
כמות

גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1881 - 1891
כסף 0.835, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 205
מחיר: 35.34
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1890 - 1893
כסף 0.835, 6.25g, ø 24.3mm
KM# 209
מחיר: 145.8
גוואטמלה 25 סנטאבו - obverseגוואטמלה 25 סנטאבו - reverse
25 סנטאבו
1915
נחושת, 4.7g, ø 23mm
KM# 231
מחיר: 17.36

גוואטמלה 50 סנטאבו - obverseגוואטמלה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1870
כסף 0.835, 12.5g, ø 31mm
KM# 195
כמות
גוואטמלה 50 סנטאבו - obverseגוואטמלה 50 סנטאבו - reverse
50 סנטאבו
1922
ארד אלומיניום, ø 16mm
KM# 232
כמות
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1859
כסף 0.900, 25g
KM# 178
כמות

גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1859 - 1860
זהב 0.875, 1.692g
KM# 179
כמות
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1862 - 1865
כסף 0.903, 27g, ø 37mm
KM# 182
מחיר: 35.46
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1866 - 1869
כסף 0.900, 27g
KM# 186
מחיר: 205.7

גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1869 - 1871
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 190
כמות
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1872 - 1873
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 197
כמות
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1878 - 1879
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 200
כמות

גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1879 - 1893
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 201
כמות
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1882 - 1889
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 208
כמות
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1888 - 1889
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 207
כמות

גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1894 - 1897
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 210
מחיר: 63.82
גוואטמלה 1 פסו - obverseגוואטמלה 1 פסו - reverse
1 פסו
1923
ארד אלומיניום, 3.4g, ø 20mm
KM# 233
כמות
גוואטמלה 2 פסו - obverseגוואטמלה 2 פסו - reverse
2 פסו
1859
זהב 0.875, 3.383g
KM# 180
כמות

גוואטמלה 4 ספו - obverseגוואטמלה 4 ספו - reverse
4 ספו
1861 - 1862
זהב 0.875, 6.767g
KM# 181
כמות
גוואטמלה 4 ספו - obverseגוואטמלה 4 ספו - reverse
4 ספו
1866 - 1869
זהב 0.875, 6.767g
KM# 187
כמות
גוואטמלה 5 פסו - obverseגוואטמלה 5 פסו - reverse
5 פסו
1869
זהב 0.900, 8.065g
KM# 191
כמות

גוואטמלה 5 פסו - obverseגוואטמלה 5 פסו - reverse
5 פסו
1872 - 1878
זהב 0.900, 8.065g
KM# 198
כמות
גוואטמלה 5 פסו - obverseגוואטמלה 5 פסו - reverse
5 פסו
1923
ארד אלומיניום, 5.7g, ø 25mm
KM# 234
מחיר: 89.04
גוואטמלה 8 פסו - obverseגוואטמלה 8 פסו - reverse
8 פסו
1864
זהב 0.875, 13.54g
KM# 184
כמות

גוואטמלה 10 פסו - obverseגוואטמלה 10 פסו - reverse
10 פסו
1869
זהב 0.875, 16.13g
KM# 193
כמות
גוואטמלה 16 פסו - obverseגוואטמלה 16 פסו - reverse
16 פסו
1867 - 1869
זהב 0.900, 27.03g
KM# 188
כמות
גוואטמלה 20 פסו - obverseגוואטמלה 20 פסו - reverse
20 פסו
1869
זהב 0.900, 32.26g
KM# 194
כמות

גוואטמלה>ריאל|1838 - 1912
 תקופה

גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1859 - 1869
כסף 0.903, 0.76g, ø 11.3mm
KM# 130
כמות
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1872 - 1878
כסף 0.900, 0.77g, ø 11mm
KM# 146
כמות
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1878 - 1879
כסף 0.835, 0.77g, ø 11mm
KM# 146a
כמות

גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1880 - 1886
כסף 0.835, 0.77g, ø 11.5mm
KM# 151
מחיר: 22.27
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1887 - 1888
כסף 0.835, 0.77g, ø 11.3mm
KM# 156
כמות
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1889 - 1891
כסף 0.835, 0.77g, ø 11.5mm
KM# 158
כמות

גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1889
כסף 0.835, 0.77g, ø 11.5mm
KM# 157
כמות
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1892 - 1894
כסף 0.835, 0.77g, ø 11.5mm
KM# 159
כמות
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1893 - 1894
כסף 0.835, 0.77g, ø 11.24mm
KM# 161
כמות

גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1894 - 1899
כסף 0.835, 0.77g, ø 12mm
KM# 162
מחיר: 16.2
גוואטמלה ¼ ריאל - obverseגוואטמלה ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1900 - 1901
סגסוגת נחושת וניקל , 1.1g, ø 13.5mm
KM# 175
מחיר: 15.57
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1859 - 1861
כסף 0.903, 1.55g, ø 15mm
KM# 131
כמות

גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1862 - 1865
כסף 0.903, 1.55g, ø 15mm
KM# 138
מחיר: 53.12
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1867 - 1869
כסף 0.903, 1.55g, ø 15mm
KM# 143
כמות
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1872 - 1873
כסף 0.900, 1.5g, ø 14mm
KM# 147
כמות

גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1878 - 1893
כסף 0.835, 1.5g, ø 14mm
KM# 147a
מחיר: 28.6
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1879 - 1880
כסף 0.835, 1.5g, ø 15mm
KM# 152
כמות
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1880 - 1890
כסף 0.835, 1.5g, ø 15.4mm
KM# 155
כמות

גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1893
כסף 0.835, 1.5g, ø 14mm
KM# 164
כמות
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1893
כסף 0.835, 1.5g, ø 14mm
KM# 163
כמות
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1894 - 1897
כסף 0.835, 1.5g, ø 15mm
KM# 165
מחיר: 50.98

גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1899
כסף 0.600, 1.55g, ø 15mm
KM# 170
כמות
גוואטמלה ½ ריאל - obverseגוואטמלה ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1900 - 1901
סגסוגת נחושת וניקל , 2.3g, ø 18.6mm
KM# 176
מחיר: 13.63
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1859 - 1860
כסף 0.903, 3g, ø 20mm
KM# 132
כמות

גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1861 - 1865
כסף 0.903, 3g, ø 20mm
KM# 137
כמות
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1866 - 1867
כסף 0.903, 3g, ø 20mm
KM# 141
כמות
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1868 - 1869
כסף 0.903, 3g, ø 20.4mm
KM# 145
כמות

גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1872 - 1878
כסף 0.900, 3.15g
KM# 148
כמות
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1879
כסף 0.900, 3.15g
KM# 153
כמות
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1883 - 1893
כסף 0.835, 3.25g, ø 19.7mm
KM# 153a
מחיר: 55.08

גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1894 - 1898
כסף 0.835, 3.25g, ø 20mm
KM# 166
מחיר: 61.3
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1899
כסף 0.600, 3.1g
KM# 173
מחיר: 37.72
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1899
כסף 0.835, 3.25g, ø 20.1mm
KM# 171
כמות

גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1899 - 1900
כסף 0.600, 3.15g, ø 20mm
KM# 174
כמות
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1899
כסף 0.750, 3.25g, ø 20mm
KM# 172
כמות
גוואטמלה 1 ריאל - obverseגוואטמלה 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1900 - 1912
סגסוגת נחושת וניקל , 4.1g, ø 21mm
KM# 177
מחיר: 13.66

גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1859
כסף 0.903, 6.3g, ø 27.5mm
KM# 133
כמות
גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1860 - 1861
כסף 0.903, 6.2g, ø 26mm
KM# 134
מחיר: 65.42
גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1862 - 1865
כסף 0.903, 6.1g, ø 24mm
KM# 139
מחיר: 61.3

גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1866 - 1869
כסף 0.903, 6.1g, ø 24mm
KM# 142
כמות
גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1872 - 1873
כסף 0.900, 6.1g, ø 24mm
KM# 149
כמות
גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1879
כסף 0.900, 6.1g, ø 24mm
KM# 154
כמות

גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1881
כסף 0.835, 6.1g, ø 24mm
KM# 154a
כמות
גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1892
כסף 0.835, 6.2g, ø 24mm
KM# 154b
כמות
גוואטמלה 2 ריאל - obverseגוואטמלה 2 ריאל - reverse
2 ריאל
1894 - 1899
כסף 0.835, 6.2g, ø 24mm
KM# 167
מחיר: 63.76

גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1860 - 1864
זהב 0.875, 0.846g, ø 9mm
KM# 135
כמות
גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1860 - 1861
כסף 0.903, 12.5g, ø 30mm
KM# 136
כמות
גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1863 - 1865
כסף 0.903, 12.5g, ø 30mm
KM# 140
כמות

גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1867 - 1868
כסף 0.903, 12.5g, ø 30mm
KM# 144
כמות
גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1873 - 1893
כסף 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 150
כמות
גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1892
כסף 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 160
כמות

גוואטמלה 4 ריאל - obverseגוואטמלה 4 ריאל - reverse
4 ריאל
1894
כסף 0.835, 12.5g, ø 30mm
KM# 168
מחיר: 206.5

uCoin