תימן
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

תימן - קטלוג מטבעות

תימן>הרפובליקה של תימן|1993 - 2015
 תקופה

תימן 1 ריאל - obverseתימן 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1993
נירוסטה, 2.65g, ø 19.95mm
KM# 25
מחיר: 2.3
תימן 5 ריאל - obverseתימן 5 ריאל - reverse
5 ריאל
1993 - 2004
נירוסטה, 4.5g, ø 22.85mm
KM# 26
מחיר: 2.53
תימן 10 ריאל - obverseתימן 10 ריאל - reverse
10 ריאל
1995 - 2009
נירוסטה, 6.05g, ø 26mm
KM# 27
מחיר: 2.38

תימן 20 ריאל - obverseתימן 20 ריאל - reverse
20 ריאל
2004
שתי מתכות: מרכז - פלדות מצופה בפליז,טבעת - נירוסטה, 7.1g, ø 29.85mm
KM# 29
מחיר: 4.45
תימן 20 ריאל - obverseתימן 20 ריאל - reverse
20 ריאל
2006
נירוסטה, 6.62g, ø 30mm
KM# 29a
מחיר: 3.75

תימן>הרפובליקה הערבית|1969 - 1993
 תקופה

תימן 1 פילס - obverseתימן 1 פילס - reverse
1 פילס
1974 - 1980
אלומיניום, 0.6g, ø 15.1mm
Y# 33
מחיר: 26.06
תימן 5 פילס - obverseתימן 5 פילס - reverse
5 פילס
1974 - 1980
פליז, 2.75g, ø 21mm
Y# 34
מחיר: 0.64
תימן 10 פילס - obverseתימן 10 פילס - reverse
10 פילס
1974 - 1980
פליז, 4.25g, ø 23mm
Y# 35
מחיר: 2.89

תימן 25 פילס - obverseתימן 25 פילס - reverse
25 פילס
1974 - 1980
סגסוגת נחושת וניקל , 3.1g, ø 20mm
Y# 36
מחיר: 2.28
תימן 50 פילס - obverseתימן 50 פילס - reverse
50 פילס
1974 - 1985
סגסוגת נחושת וניקל , 5.3g, ø 24mm
Y# 37
מחיר: 2.35
תימן 1 ריאל - obverseתימן 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1976 - 1993
סגסוגת נחושת וניקל , 8.2g, ø 28mm
Y# 42
מחיר: 3.21

תימן>הרפובליקה הערבית|1963 - 1969
 תקופה

תימן 1/80 ריאל - obverseתימן 1/80 ריאל - reverse
1/80 ריאל
1963
ארד, 3.2g, ø 22mm
Y# 20
כמות
תימן 1/80 ריאל - obverseתימן 1/80 ריאל - reverse
1/80 ריאל
1963
ארד, 3.2g, ø 22mm
Y# 21
מחיר: 18.9
תימן ½ בוקשה - obverseתימן ½ בוקשה - reverse
½ בוקשה
1963
ארד, ø 21mm
Y# 32
כמות

תימן ½ בוקשה - obverseתימן ½ בוקשה - reverse
½ בוקשה
1963
סגסוגת נחושת-אלומיניום , 2.3g, ø 18.2mm
Y# 26
מחיר: 7.8
תימן 1/40 ריאל - obverseתימן 1/40 ריאל - reverse
1/40 ריאל
1963 - 1965
ארד, 5.5g, ø 26.4mm
Y# 22
מחיר: 12.66
תימן 1 בוקשה - obverseתימן 1 בוקשה - reverse
1 בוקשה
1963
סגסוגת נחושת-אלומיניום , 3.6g, ø 21mm
Y# 27
מחיר: 11.25

תימן 1/20 ריאל - obverseתימן 1/20 ריאל - reverse
1/20 ריאל
1963
כסף 0.720, ø 15mm
Y# 23
כמות
תימן 2 בוקשה - obverseתימן 2 בוקשה - reverse
2 בוקשה
1963
סגסוגת נחושת-אלומיניום , 4.9g, ø 23mm
Y# A27
מחיר: 9.17
תימן 1/10 ריאל - obverseתימן 1/10 ריאל - reverse
1/10 ריאל
1963
כסף 0.720, ø 15mm
Y# 24
כמות

תימן 5 בוקשה - obverseתימן 5 בוקשה - reverse
5 בוקשה
1963
כסף 0.720, 2.5g, ø 19mm
Y# 28
מחיר: 16.49
תימן 2/10 ריאל - obverseתימן 2/10 ריאל - reverse
2/10 ריאל
1963
כסף 0.720, ø 23mm
Y# 25
כמות
תימן ¼ ריאל - obverseתימן ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1963
כסף 0.720, ø 23mm
Y# A25
כמות

תימן 10 בוקשה - obverseתימן 10 בוקשה - reverse
10 בוקשה
1963
כסף 0.720, 5g, ø 23.9mm
Y# 29
מחיר: 12.65
תימן 20 בוקשה - obverseתימן 20 בוקשה - reverse
20 בוקשה
1963
כסף 0.720, 9.85g, ø 30mm
Y# 30
מחיר: 7.33
תימן 1 ריאל - obverseתימן 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1963
כסף 0.720, 19.75g, ø 40mm
Y# 31
מחיר: 64.58

תימן>ממלכת תימן|1904 - 1963
 תקופה

תימן 1 זלט - obverseתימן 1 זלט - reverse
1 זלט
1923 - 1928
ארד, 1.6g, ø 16.5mm
Y# 1
כמות
תימן 1/80 ריאל - obverseתימן 1/80 ריאל - reverse
1/80 ריאל
1911 - 1942
ארד, 3.1g, ø 21mm
Y# 2
מחיר: 36.49
תימן 1/80 ריאל - obverseתימן 1/80 ריאל - reverse
1/80 ריאל
1948
אלומיניום, 1.38g, ø 22mm
Y# 18
מחיר: 25.28

תימן 1/80 ריאל - obverseתימן 1/80 ריאל - reverse
1/80 ריאל
1949 - 1962
ארד, 3.5g, ø 21mm
Y# 11
מחיר: 11.27
תימן 1/80 ריאל - obverseתימן 1/80 ריאל - reverse
1/80 ריאל
1955 - 1960
אלומיניום, ø 21mm
Y# 11a
מחיר: 15.17
No ImageNo Image
1/40 ריאל
1911
כסף (בילון), 1g, ø 15mm
Y# A3
כמות

תימן 1/40 ריאל - obverseתימן 1/40 ריאל - reverse
1/40 ריאל
1923 - 1948
ארד, 5g, ø 29mm
Y# 3
מחיר: 56.82
תימן 1/40 ריאל - obverseתימן 1/40 ריאל - reverse
1/40 ריאל
1948
אלומיניום, 2.2g, ø 27mm
Y# 19
מחיר: 117.9
תימן 1/40 ריאל - obverseתימן 1/40 ריאל - reverse
1/40 ריאל
1949 - 1960
ארד, 6.8g, ø 26.7mm
Y# 12
מחיר: 7.3

תימן 1/40 ריאל - obverseתימן 1/40 ריאל - reverse
1/40 ריאל
1952 - 1958
אלומיניום, ø 26.7mm
Y# 12a
מחיר: 23.18
No ImageNo Image
1/20 ריאל
1911
כסף (בילון)
Y# A4
כמות
תימן 1/20 ריאל - obverseתימן 1/20 ריאל - reverse
1/20 ריאל
1919 - 1947
כסף (בילון), ø 15mm
Y# 4
כמות

תימן 1/16 ריאל - obverseתימן 1/16 ריאל - reverse
1/16 ריאל
1948 - 1955
כסף 0.835, 2.65g, ø 16.5mm
Y# 13
מחיר: 30.03
תימן 1/10 ריאל - obverseתימן 1/10 ריאל - reverse
1/10 ריאל
1919 - 1948
כסף (בילון), 2.07g, ø 18.2mm
Y# 5
מחיר: 78.14
No ImageNo Image
⅛ ריאל
1921
כסף (בילון)
Y# 8
כמות

תימן ⅛ ריאל - obverseתימן ⅛ ריאל - reverse
⅛ ריאל
1948 - 1960
כסף 0.835, 3.26g, ø 19mm
Y# 14
מחיר: 29.73
No ImageNo Image
¼ ריאל
1923 - 1924
כסף (בילון), ø 23mm
Y# 6
כמות
תימן ¼ ריאל - obverseתימן ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1925 - 1947
כסף (בילון), 5.2g, ø 24mm
Y# 10
כמות

תימן ¼ ריאל - obverseתימן ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1948 - 1960
כסף 0.835, 7g, ø 25mm
Y# 15
מחיר: 136.7
תימן ¼ ריאל - obverseתימן ¼ ריאל - reverse
¼ ריאל
1952 - 1957
זהב 0.900, 6.46g, ø 24mm
Y# G15
כמות
תימן ½ ריאל - obverseתימן ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1949 - 1963
כסף 0.835, 14g, ø 31mm
Y# 16
מחיר: 26.51

תימן ½ ריאל - obverseתימן ½ ריאל - reverse
½ ריאל
1951 - 1957
זהב 0.900, 16g, ø 30mm
Y# G16
כמות
תימן 1 ריאל - obverseתימן 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1924 - 1926
כסף (בילון), 28.07g, ø 37mm
Y# 7
כמות
תימן 1 ריאל - obverseתימן 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1948 - 1961
כסף 0.900, 28g, ø 39.5mm
Y# 17
כמות

תימן 1 ריאל - obverseתימן 1 ריאל - reverse
1 ריאל
1954 - 1961
זהב 0.900, 32.486g, ø 40mm
Y# G17
כמות

uCoin