אולדנבורג
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

אולדנבורג - קטלוג מטבעות

אולדנבורג>הדוכסות הגדולה אולדנבורג|1792 - 1869
 תקופה

אולדנבורג 1 שוורן - obverseאולדנבורג 1 שוורן - reverse
1 שוורן
1846
נחושת, ø 17mm
KM# 174
כמות
אולדנבורג 1 שוורן - obverseאולדנבורג 1 שוורן - reverse
1 שוורן
1852
נחושת, 1.5g, ø 16mm
KM# 185
כמות
אולדנבורג 1 שוורן - obverseאולדנבורג 1 שוורן - reverse
1 שוורן
1854 - 1856
נחושת, 1.5g, ø 16mm
KM# 188
מחיר: 35.32

אולדנבורג 1 שוורן - obverseאולדנבורג 1 שוורן - reverse
1 שוורן
1858 - 1869
נחושת, 1.33g, ø 16mm
KM# 190
מחיר: 19.67
אולדנבורג ¼ גרוטה - obverseאולדנבורג ¼ גרוטה - reverse
¼ גרוטה
1846
נחושת, 1.48g, ø 18.75mm
KM# 175
כמות
אולדנבורג ½ גרוטה - obverseאולדנבורג ½ גרוטה - reverse
½ גרוטה
1802 - 1816
נחושת, 3.6g, ø 20mm
KM# 150
כמות

אולדנבורג ½ גרוטה - obverseאולדנבורג ½ גרוטה - reverse
½ גרוטה
1831 - 1835
נחושת, 3.97g, ø 19.3mm
KM# 165
כמות
אולדנבורג ½ גרוטה - obverseאולדנבורג ½ גרוטה - reverse
½ גרוטה
1840
נחושת, 4g, ø 21mm
KM# 170
מחיר: 54.41
אולדנבורג ½ גרוטה - obverseאולדנבורג ½ גרוטה - reverse
½ גרוטה
1846
נחושת, 3.19g, ø 20.55mm
KM# 176
מחיר: 66.07

אולדנבורג ½ גרוטה - obverseאולדנבורג ½ גרוטה - reverse
½ גרוטה
1853 - 1856
נחושת, 3.25g, ø 20.45mm
KM# 186
כמות
אולדנבורג 3 שוורן - obverseאולדנבורג 3 שוורן - reverse
3 שוורן
1858 - 1869
נחושת, 3.9g, ø 21.2mm
KM# 191
מחיר: 28.13
No ImageNo Image
1 גרוטה
1792
כסף 0.250, 0.87g
KM# 141
כמות

אולדנבורג 1 גרוטה - obverseאולדנבורג 1 גרוטה - reverse
1 גרוטה
1817
כסף 0.208, 0.97g, ø 16.5mm
KM# 160
כמות
אולדנבורג 1 גרוטה - obverseאולדנבורג 1 גרוטה - reverse
1 גרוטה
1836
כסף 0.218, 0.92g, ø 15mm
KM# 166
כמות
אולדנבורג 1 גרוטה - obverseאולדנבורג 1 גרוטה - reverse
1 גרוטה
1849 - 1850
כסף 0.218, 0.92g, ø 14mm
KM# 179
כמות

אולדנבורג 1 גרוטה - obverseאולדנבורג 1 גרוטה - reverse
1 גרוטה
1853 - 1857
כסף 0.218, 0.92g
KM# 187
מחיר: 157.4
אולדנבורג ½ גרוש - obverseאולדנבורג ½ גרוש - reverse
½ גרוש
1858 - 1869
כסף 0.220, 1.09g, ø 14.6mm
KM# 192
מחיר: 44.43
No ImageNo Image
1½ גרוטה
1792
כסף 0.312, 1.04g
KM# 140
כמות

אולדנבורג 2 גרוטה - obverseאולדנבורג 2 גרוטה - reverse
2 גרוטה
1792
כסף 0.312, 1.39g, ø 17mm
KM# 142
מחיר: 200.5
אולדנבורג 2 גרוטה - obverseאולדנבורג 2 גרוטה - reverse
2 גרוטה
1815
כסף 0.291, 1.39g, ø 18mm
KM# 155
כמות
אולדנבורג 1 גרוש - obverseאולדנבורג 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1858 - 1869
כסף 0.220, 2.19g, ø 18.2mm
KM# 194
מחיר: 33.32

אולדנבורג 1 גרוש - obverseאולדנבורג 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1858
כסף 0.220, 2.19g, ø 18.35mm
KM# 193
מחיר: 110.2
אולדנבורג 3 גרוטה - obverseאולדנבורג 3 גרוטה - reverse
3 גרוטה
1840
כסף 0.312, 1.94g, ø 18mm
KM# 171
כמות
No ImageNo Image
3 גרוטה
1856
כסף 0.312, 1.94g
KM# 189
כמות

No ImageNo Image
4 גרוטה
1792
כסף 0.375, 2.39g
KM# 143
כמות
אולדנבורג 4 גרוטה - obverseאולדנבורג 4 גרוטה - reverse
4 גרוטה
1816 - 1818
כסף 0.340, 2.39g, ø 21mm
KM# 156
כמות
אולדנבורג 4 גרוטה - obverseאולדנבורג 4 גרוטה - reverse
4 גרוטה
1840
כסף 0.340, 2.39g, ø 20mm
KM# 172
כמות

אולדנבורג 6 גרוטה - obverseאולדנבורג 6 גרוטה - reverse
6 גרוטה
1816 - 1818
כסף 0.340, 3.57g, ø 22mm
KM# 157
כמות
אולדנבורג 2½ גרושן - obverseאולדנבורג 2½ גרושן - reverse
2½ גרושן
1858
כסף 0.375, 3.22g, ø 21mm
KM# 195
מחיר: 83.31
אולדנבורג 12 גרוטה - obverseאולדנבורג 12 גרוטה - reverse
12 גרוטה
1816 - 1818
כסף 0.520, 4.87g, ø 24mm
KM# 158
כמות

אולדנבורג ⅙ טלר - obverseאולדנבורג ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1846
כסף 0.520, 5.35g, ø 23.5mm
KM# 177
כמות
אולדנבורג ⅓ טלר - obverseאולדנבורג ⅓ טלר - reverse
⅓ טלר
1816 - 1818
כסף 0.625, 7.79g, ø 28mm
KM# 159
כמות
אולדנבורג 1 טהלר - obverseאולדנבורג 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1846
כסף 0.750, 22.27g, ø 34mm
KM# 178
כמות

אולדנבורג 1 טלר איגוד - obverseאולדנבורג 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1858 - 1866
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 196
כמות
אולדנבורג 2 טאלר - obverseאולדנבורג 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1840
כסף 0.900, 37.12g
KM# 173
כמות

uCoin