סין - הרפובליקה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

סין - הרפובליקה - קטלוג מטבעות

סין - הרפובליקה>מחוז יונאן|1912 - 1949
 תקופה

סין - הרפובליקה 2 סנט - obverseסין - הרפובליקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1932
פליז
Y# 489
מחיר: 45.73
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1919
פליז
Y# 478
כמות
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1919
נחושת
Y# 478a
כמות

סין - הרפובליקה 5 סנט - obverseסין - הרפובליקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1923
סגסוגת נחושת וניקל
Y# 485
כמות
סין - הרפובליקה 5 סנט - obverseסין - הרפובליקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1932
נחושת, ø 30mm
Y# 490
כמות
סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1923
סגסוגת נחושת וניקל , 4.7g, ø 21mm
Y# 486
מחיר: 68.51

סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1932
כסף 0.500, 5.6g, ø 24mm
Y# 491
מחיר: 51
סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1949
כסף 0.500, 5.6g, ø 24mm
Y# 493
מחיר: 20.43
סין - הרפובליקה 50 סנט - obverseסין - הרפובליקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1916
כסף 0.850, 13.1g, ø 32.5mm
Y# 480
כמות

סין - הרפובליקה 50 סנט - obverseסין - הרפובליקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1917
כסף 0.850, 13.1g, ø 32.5mm
Y# 479
מחיר: 200.2
סין - הרפובליקה 50 סנט - obverseסין - הרפובליקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1932
כסף 0.500, 13.1g, ø 34mm
Y# 492
מחיר: 42.13
סין - הרפובליקה 5 יואן - obverseסין - הרפובליקה 5 יואן - reverse
5 יואן
1919
זהב 0.750, 4.58g, ø 18mm
Y# 481
כמות

סין - הרפובליקה 10 יואן - obverseסין - הרפובליקה 10 יואן - reverse
10 יואן
1919
זהב 0.750, 8.95g, ø 23mm
Y# 482
כמות

סין - הרפובליקה>פרובינציה הונאן|1912 - 1949
 תקופה

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1912
פליז, ø 28mm
Y# 399a
מחיר: 16.43
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1912
נחושת, 7g, ø 28mm
Y# 399
כמות
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1915
נחושת, 7.6g, ø 29.2mm
Y# 401
כמות

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1922
נחושת, ø 29.2mm
Y# 402.1
מחיר: 236.1
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1922
נחושת, ø 29.2mm
Y# 402
כמות
No ImageNo Image
20 קאש
1919
פליז
Y# 400b
כמות

סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1919
פליז
Y# 400.7b
מחיר: 14.29
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1919
נחושת, 9.57g, ø 32mm
Y# 400a
כמות
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1919
נחושת, 9.57g, ø 32mm
Y# 400
מחיר: 18.21

סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1922
נחושת
Y# 403
כמות
סין - הרפובליקה 1 דולר  - obverseסין - הרפובליקה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1922
כסף 0.925, 27.4g
Y# 404
כמות

סין - הרפובליקה>רפובליקה של סין|1912 - 1949
 תקופה

סין - הרפובליקה ½ פנג - obverseסין - הרפובליקה ½ פנג - reverse
½ פנג
1916
ארד
Y# 323
מחיר: 49.85
סין - הרפובליקה ½ פנג - obverseסין - הרפובליקה ½ פנג - reverse
½ פנג
1936
ארד, 3.5g, ø 20.5mm
Y# 346
מחיר: 22.35
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1912
נחושת, 7.9g, ø 29mm
Y# 301
מחיר: 11.58

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1914
נחושת, ø 28mm
Y# 309
כמות
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1919
נחושת, ø 28.05mm
Y# 307
מחיר: 6.76
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1919
נחושת, ø 28.05mm
Y# 307a
כמות

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1920
נחושת, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 305
כמות
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1920
נחושת, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 302
מחיר: 17.55
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1920
נחושת, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 306
מחיר: 41.41

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1920
נחושת, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 303
מחיר: 9.33
No ImageNo Image
10 קאש
1920
נחושת, 6.6g, ø 28.06mm
Y# 304
כמות
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1924
נחושת, 8.6g, ø 30mm
Y# 311
מחיר: 25.77

סין - הרפובליקה 1 פאן - obverseסין - הרפובליקה 1 פאן - reverse
1 פאן
1916
ארד, 6.4g, ø 27mm
Y# 324
מחיר: 23.84
סין - הרפובליקה 1 פאן - obverseסין - הרפובליקה 1 פאן - reverse
1 פאן
1936 - 1939
נחושת, 6.7g, ø 26mm
Y# 347
מחיר: 11.26
סין - הרפובליקה 1 פאן - obverseסין - הרפובליקה 1 פאן - reverse
1 פאן
1939
פליז, ø 22mm
Y# 353
כמות

סין - הרפובליקה 1 פאן - obverseסין - הרפובליקה 1 פאן - reverse
1 פאן
1940
פליז, ø 15mm
Y# 357
מחיר: 3.93
סין - הרפובליקה 1 פאן - obverseסין - הרפובליקה 1 פאן - reverse
1 פאן
1940
אלומיניום, 0.7g, ø 16mm
Y# 355
מחיר: 4.15
סין - הרפובליקה 1 פאן - obverseסין - הרפובליקה 1 פאן - reverse
1 פאן
1948
פליז
Y# 363
כמות

סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1919
נחושת, 11g, ø 32.3mm
Y# 308
מחיר: 25.42
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1921
נחושת, ø 32.3mm
Y# 308a
מחיר: 28.93
No ImageNo Image
20 קאש
1921
נחושת, ø 32.3mm
Y# 310
מחיר: 15.11

סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1924
נחושת, 9.45g, ø 32mm
Y# 312
מחיר: 37.04
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1927
נחושת
UC# 1
כמות
סין - הרפובליקה 2 פאן - obverseסין - הרפובליקה 2 פאן - reverse
2 פאן
1933
ארד, ø 33mm
Y# 325a
כמות

סין - הרפובליקה 2 פאן - obverseסין - הרפובליקה 2 פאן - reverse
2 פאן
1939
פליז, ø 26.5mm
Y# 354
כמות
סין - הרפובליקה 2 פאן - obverseסין - הרפובליקה 2 פאן - reverse
2 פאן
1940
פליז, 2.02g, ø 19.55mm
Y# 358
מחיר: 18.63
סין - הרפובליקה 5 פאן - obverseסין - הרפובליקה 5 פאן - reverse
5 פאן
1936 - 1939
ניקל, 3.07g, ø 18.5mm
Y# 348
מחיר: 5.95

סין - הרפובליקה 5 פאן - obverseסין - הרפובליקה 5 פאן - reverse
5 פאן
1940 - 1941
סגסוגת נחושת-אבץ , ø 18mm
Y# 359
מחיר: 3.93
סין - הרפובליקה 5 פאן - obverseסין - הרפובליקה 5 פאן - reverse
5 פאן
1940
אלומיניום, 1.1g, ø 20mm
Y# 356
מחיר: 12.5
No ImageNo Image
1 צזאו
1912
כסף 0.700, 2.3g, ø 18mm
Y# 602
כמות

סין - הרפובליקה 1 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 1 צזאו - reverse
1 צזאו
1914 - 1916
כסף 0.700, 2.7g, ø 18.5mm
Y# 326
מחיר: 87.8
סין - הרפובליקה 1 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 1 צזאו - reverse
1 צזאו
1926
כסף 0.700, 2.7g, ø 18.6mm
Y# 334
מחיר: 265.1
סין - הרפובליקה 1 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 1 צזאו - reverse
1 צזאו
1927
כסף 0.700, 2.5g, ø 18mm
Y# 339
כמות

סין - הרפובליקה 1 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 1 צזאו - reverse
1 צזאו
1936 - 1939
ניקל, 4.5g, ø 21mm
Y# 349
מחיר: 3.45
סין - הרפובליקה 1 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 1 צזאו - reverse
1 צזאו
1940 - 1942
סגסוגת נחושת וניקל , 2.84g, ø 21mm
Y# 360
מחיר: 5.71
סין - הרפובליקה 2 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 2 צזאו - reverse
2 צזאו
1912
כסף 0.700, 5.2g, ø 23mm
Y# 317
מחיר: 143.8

סין - הרפובליקה 2 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 2 צזאו - reverse
2 צזאו
1914 - 1920
כסף 0.700, 5.4g, ø 22.88mm
Y# 327
מחיר: 59.01
סין - הרפובליקה 2 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 2 צזאו - reverse
2 צזאו
1926
כסף 0.700, 5.2g, ø 23mm
Y# 335
מחיר: 646.3
סין - הרפובליקה 2 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 2 צזאו - reverse
2 צזאו
1927
כסף 0.700, 5.3g, ø 23mm
Y# 340
כמות

סין - הרפובליקה 2 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 2 צזאו - reverse
2 צזאו
1936 - 1939
ניקל, 6.05g, ø 24.06mm
Y# 350
מחיר: 17.51
סין - הרפובליקה 2 צזאו - obverseסין - הרפובליקה 2 צזאו - reverse
2 צזאו
1942
סגסוגת נחושת וניקל , 4.87g, ø 24mm
Y# 361
מחיר: 4.33
סין - הרפובליקה ½ יואן - obverseסין - הרפובליקה ½ יואן - reverse
½ יואן
1914
כסף 0.700, 13.6g, ø 31.36mm
Y# 328
מחיר: 7.93

סין - הרפובליקה ½ יואן - obverseסין - הרפובליקה ½ יואן - reverse
½ יואן
1942 - 1943
סגסוגת נחושת וניקל , 9.06g, ø 28mm
Y# 362
מחיר: 10.25
סין - הרפובליקה 1 יואן - obverseסין - הרפובליקה 1 יואן - reverse
1 יואן
1914 - 1921
Yuan Shikai /portrait in profile/
כסף 0.900, 26.7g, ø 39mm
Y# 329
מחיר: 185.2
סין - הרפובליקה 1 יואן - obverseסין - הרפובליקה 1 יואן - reverse
1 יואן
1923
כסף 0.900, 26.8g, ø 39mm
Y# 336
כמות

סין - הרפובליקה 1 יואן - obverseסין - הרפובליקה 1 יואן - reverse
1 יואן
1932 - 1934
כסף 0.900, 26.73g, ø 39mm
Y# 344
מחיר: 317.8

סין - הרפובליקה>פרובינציה הנאן|1912 - 1949
 תקופה

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1913
נחושת, ø 27.9mm
Y# A392
מחיר: 23.17
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1920
נחושת, 3.2g, ø 19mm
Y# 392
מחיר: 10.09
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1920
נחושת, 9.57g, ø 32mm
Y# 393
מחיר: 51.15

סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1920
נחושת, 9.57g, ø 32mm
Y# 393.2
כמות
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1920
נחושת, 9.57g, ø 32mm
Y# 393.1
מחיר: 49.13
No ImageNo Image
20 קאש
1931
נחושת, 9.57g, ø 32mm
Y# A397
כמות

סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1920
נחושת, 15.1g, ø 38mm
Y# 394
כמות
No ImageNo Image
50 קאש
1921
נחושת, 15.1g, ø 38mm
Y# 394a
כמות
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1931
נחושת, 15.1g, ø 38mm
Y# 397
כמות

סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1928
נחושת, ø 40mm
Y# 395
מחיר: 44.84
סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1931
נחושת, ø 40mm
Y# 398
כמות
No ImageNo Image
200 קאש
1928
פליז, ø 42mm
Y# 396a
כמות

סין - הרפובליקה 200 קאש - obverseסין - הרפובליקה 200 קאש - reverse
200 קאש
1928
נחושת, 29.9g, ø 42mm
Y# 396
מחיר: 35.29

סין - הרפובליקה>פרובינציית סיצ'ואן|1912 - 1930
 תקופה

No ImageNo Image
5 קאש
1912
כסף (בילון)
Y# 441b
כמות
סין - הרפובליקה 5 קאש - obverseסין - הרפובליקה 5 קאש - reverse
5 קאש
1912
נחושת
Y# 443
כמות
סין - הרפובליקה 5 קאש - obverseסין - הרפובליקה 5 קאש - reverse
5 קאש
1912
נחושת
Y# 441
כמות

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1912 - 1913
פליז
Y# 447a
כמות
סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1912 - 1913
נחושת
Y# 447
כמות
סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1912
נחושת, ø 32mm
Y# 448
כמות

סין - הרפובליקה 20 קאש - obverseסין - הרפובליקה 20 קאש - reverse
20 קאש
1912 - 1913
פליז, ø 32mm
Y# 448a
כמות
No ImageNo Image
20 קאש
1913 - 1914
נחושת, ø 32mm
Y# 448.1
כמות
No ImageNo Image
20 קאש
1913 - 1914
פליז, ø 32mm
Y# 448.1a
מחיר: 41.16

סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1912
פליז, ø 36mm
Y# 449a
כמות
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1912
נחושת, 18g, ø 36mm
Y# 449
כמות
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1913 - 1914
פליז, 18.2g, ø 36.3mm
Y# 449.2a
כמות

סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1913
נחושת, ø 36mm
Y# 449.2
כמות
No ImageNo Image
50 קאש
1926
פליז
Y# 462a
כמות
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1926
נחושת
Y# 462
כמות

סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1912
כסף (בילון), 2.6g
Y# 453
כמות
No ImageNo Image
10 סנט
1926
ברזל
Y# 468b
כמות
No ImageNo Image
10 סנט
1926
סגסוגת נחושת וניקל
Y# 468
כמות

סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1913
פליז, 20.8g, ø 39mm
Y# 450a
כמות
סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1913 - 1914
נחושת, 21.5g, ø 39mm
Y# 450
כמות
סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1913
נחושת, 21.5g, ø 39mm
Y# 450.1
כמות

סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1926
פליז
Y# 463a
כמות
סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1926 - 1930
נחושת
Y# 466
כמות
סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1926
נחושת
Y# 463
כמות

סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1930
פליז
Y# 466a
כמות
סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1912
כסף (בילון), 5.2g
Y# 454
כמות
No ImageNo Image
20 סנט
1926
כסף (בילון), 5.2g, ø 25mm
Y# 795
כמות

סין - הרפובליקה 200 קאש - obverseסין - הרפובליקה 200 קאש - reverse
200 קאש
1913
פליז
Y# 459.1a
כמות
סין - הרפובליקה 200 קאש - obverseסין - הרפובליקה 200 קאש - reverse
200 קאש
1913
נחושת, 42.6g
Y# 459.1
מחיר: 118
סין - הרפובליקה 200 קאש - obverseסין - הרפובליקה 200 קאש - reverse
200 קאש
1926
פליז, 13.1g, ø 34mm
Y# 464a
מחיר: 16.34

סין - הרפובליקה 200 קאש - obverseסין - הרפובליקה 200 קאש - reverse
200 קאש
1926
נחושת, ø 34mm
Y# 464
כמות
סין - הרפובליקה 50 סנט - obverseסין - הרפובליקה 50 סנט - reverse
50 סנט
1912
כסף (בילון), 12.9g, ø 33mm
Y# 455
כמות
No ImageNo Image
50 סנט
1928
כסף (בילון), 10.5g
Y# 473
כמות

סין - הרפובליקה 1 דולר  - obverseסין - הרפובליקה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1912
כסף (בילון), 25.6g, ø 39.4mm
Y# 456
כמות
No ImageNo Image
1 דולר
1928
כסף (בילון), 25.5g, ø 38mm
Y# 474
כמות

סין - הרפובליקה>פרובינציית קוואנג-טונג|1912 - 1930
 תקופה

סין - הרפובליקה 1 סנט - obverseסין - הרפובליקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1912 - 1918
פליז, 6.51g, ø 28mm
Y# 417a
כמות
סין - הרפובליקה 1 סנט - obverseסין - הרפובליקה 1 סנט - reverse
1 סנט
1912 - 1918
ארד, 7.3g, ø 28.5mm
Y# 417
מחיר: 21.09
סין - הרפובליקה 2 סנט - obverseסין - הרפובליקה 2 סנט - reverse
2 סנט
1918
ארד
Y# 418
כמות

סין - הרפובליקה 5 סנט - obverseסין - הרפובליקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1919
סגסוגת נחושת וניקל , 2.6g, ø 19.3mm
Y# 420
כמות
סין - הרפובליקה 5 סנט - obverseסין - הרפובליקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1921
סגסוגת נחושת וניקל , 1.8g, ø 16.1mm
Y# 421
כמות
סין - הרפובליקה 5 סנט - obverseסין - הרפובליקה 5 סנט - reverse
5 סנט
1923
סגסוגת נחושת וניקל
Y# 420a
מחיר: 39.71

סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1913 - 1922
כסף 0.925, 2.7g, ø 18mm
Y# 422
מחיר: 28.06
סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1929
כסף 0.925, 2.5g, ø 20mm
Y# 425
כמות
סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1912 - 1924
כסף 0.925, 5.4g, ø 25mm
Y# 423
מחיר: 14.74

סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1924
כסף 0.925, 5.3g, ø 25mm
Y# 424
כמות
סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1928 - 1929
כסף 0.925, 5.3g, ø 25mm
Y# 426
מחיר: 51.15

סין - הרפובליקה>מחוז גאנסו|1912 - 1928
 תקופה

No ImageNo Image
20 קאש
1920
פליז, 6.4g, ø 31.85mm
Y# C407
כמות
סין - הרפובליקה 50 קאש - obverseסין - הרפובליקה 50 קאש - reverse
50 קאש
1926
נחושת
Y# 408
כמות
No ImageNo Image
50 קאש
1927
נחושת
Y# A408
כמות

סין - הרפובליקה 100 קאש - obverseסין - הרפובליקה 100 קאש - reverse
100 קאש
1926
נחושת
Y# 409
כמות
סין - הרפובליקה 1 דולר  - obverseסין - הרפובליקה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1914
כסף 0.893, 26.6g, ø 39.16mm
Y# 407
מחיר: 196.7
סין - הרפובליקה 1 דולר  - obverseסין - הרפובליקה 1 דולר  - reverse
1 דולר
1928
כסף (בילון), 26.6g
Y# 410
מחיר: 24.45

סין - הרפובליקה>מחוז פוג'יאן|1911 - 1932
 תקופה

No ImageNo Image
1 קאש
1912
פליז
Y# 374
מחיר: 4.48
No ImageNo Image
2 קאש
1912
פליז, 23.5g, ø 25mm
Y# 375
כמות
No ImageNo Image
10 קאש
1912
פליז, ø 28mm
Y# 379a
כמות

סין - הרפובליקה 10 קאש - obverseסין - הרפובליקה 10 קאש - reverse
10 קאש
1912
נחושת, 7.3g, ø 28mm
Y# 379
מחיר: 5.86
סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1912
כסף (בילון), 2.6g
Y# 380
כמות
סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1913
כסף (בילון), 2.6g
Y# 382
כמות

No ImageNo Image
10 סנט
1924
כסף (בילון), 2.6g
Y# 380a
כמות
סין - הרפובליקה 10 סנט - obverseסין - הרפובליקה 10 סנט - reverse
10 סנט
1928 - 1931
כסף (בילון), 2.6g, ø 18mm
Y# 388
כמות
No ImageNo Image
10 סנט
1932
כסף (בילון), 2.6g, ø 18mm
Y# 390
כמות

סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1911
כסף (בילון), 5g, ø 23mm
Y# 377
כמות
סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1912
כסף (בילון), 5.4g
Y# A381
כמות
סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1923
כסף (בילון), 5.3g
Y# 381
כמות

סין - הרפובליקה 20 סנט - obverseסין - הרפובליקה 20 סנט - reverse
20 סנט
1923 - 1924
כסף (בילון), 5.2g, ø 23.6mm
Y# 383
כמות
No ImageNo Image
20 סנט
1924
כסף (בילון), 5.3g
Y# 381.4
כמות

uCoin