אנגליה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

אנגליה - קטלוג מטבעות

אנגליה>המלכה אנה|1702 - 1707
 תקופה

אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1703 - 1707
כסף 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 516
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1702
כסף 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 509
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1703 - 1705
כסף 0.925, 6g, ø 26mm
KM# 517
מחיר: 77.19

אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1703 - 1707
כסף 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 518
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1703 - 1707
כסף 0.925, 28.47g, ø 38.61mm
KM# 519
מחיר: 30.88
No ImageNo Image
1/2 גינאה
1702 - 1705
זהב 0.917, 4.2g, ø 20mm
KM# 510
כמות

אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1702 - 1707
זהב 0.917, 8.3g, ø 25mm
KM# 511
כמות
אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1703 - 1706
זהב 0.917, 41.8g, ø 38mm
KM# 520
כמות
אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1706
זהב 0.917, 41.8g, ø 38mm
KM# 521
כמות

אנגליה>המלך ויליאם III|1689 - 1702
 תקופה

אנגליה 1 פרטינג - obverseאנגליה 1 פרטינג - reverse
1 פרטינג
1689 - 1692
בדיל, 5.5g, ø 24mm
KM# 466
כמות
אנגליה 1 פרטינג - obverseאנגליה 1 פרטינג - reverse
1 פרטינג
1693 - 1694
נחושת, 5.5g, ø 24mm
KM# 465
כמות
אנגליה 1 פרטינג - obverseאנגליה 1 פרטינג - reverse
1 פרטינג
1695 - 1700
נחושת, 6.2g, ø 23mm
KM# 483
מחיר: 91.37

אנגליה ½ פאני - obverseאנגליה ½ פאני - reverse
½ פאני
1689 - 1692
בדיל, ø 30mm
KM# 475
כמות
אנגליה ½ פאני - obverseאנגליה ½ פאני - reverse
½ פאני
1694
נחושת, 10g, ø 30mm
KM# 475.3
כמות
אנגליה ½ פאני - obverseאנגליה ½ פאני - reverse
½ פאני
1695 - 1699
נחושת, 11.5g, ø 29mm
KM# A483
כמות

אנגליה ½ פאני - obverseאנגליה ½ פאני - reverse
½ פאני
1699 - 1701
נחושת, 11.5g, ø 29mm
KM# 503
מחיר: 58.6
אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1689 - 1694
כסף 0.925, 0.5g, ø 11.72mm
KM# 468
כמות
אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1698 - 1701
כסף 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 499
מחיר: 12.51

אנגליה 2 פנס - obverseאנגליה 2 פנס - reverse
2 פנס
1689 - 1694
כסף 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 469
כמות
אנגליה 2 פנס - obverseאנגליה 2 פנס - reverse
2 פנס
1698 - 1701
כסף 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 500
כמות
אנגליה 3 פנס - obverseאנגליה 3 פנס - reverse
3 פנס
1689 - 1694
כסף 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 470
כמות

אנגליה 3 פנס - obverseאנגליה 3 פנס - reverse
3 פנס
1698 - 1701
כסף 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 501
מחיר: 77.77
אנגליה 4 פנס - obverseאנגליה 4 פנס - reverse
4 פנס
1689 - 1694
כסף 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 471
כמות
אנגליה 4 פנס - obverseאנגליה 4 פנס - reverse
4 פנס
1697 - 1702
כסף 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 495
כמות

אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1693 - 1694
כסף 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 481
כמות
אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1695 - 1697
כסף 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 484
מחיר: 1,469
אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1697 - 1701
כסף 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 496
כמות

אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1692 - 1693
כסף 0.925, 6.1g, ø 26mm
KM# 480
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1695 - 1698
כסף 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 485
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1699 - 1701
כסף 0.925, 6g, ø 25mm
KM# 504
כמות

אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1689 - 1690
כסף 0.925, 14.8g, ø 33mm
KM# 472
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1691 - 1693
כסף 0.925, 14.8g, ø 33mm
KM# 477
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1696 - 1697
כסף 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 491
כמות

אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1698 - 1701
כסף 0.925, 14.9g, ø 34mm
KM# 492
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1691 - 1692
כסף 0.925, 29.8g, ø 38.6mm
KM# 478
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1695 - 1696
כסף 0.925, 30g, ø 39mm
KM# 486
כמות

אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1696 - 1700
כסף 0.925, 30g, ø 39mm
KM# 494
כמות
אנגליה 1/2 גינאה - obverseאנגליה 1/2 גינאה - reverse
1/2 גינאה
1689
זהב 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 473
כמות
אנגליה 1/2 גינאה - obverseאנגליה 1/2 גינאה - reverse
1/2 גינאה
1690 - 1694
זהב 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 476
כמות

אנגליה 1/2 גינאה - obverseאנגליה 1/2 גינאה - reverse
1/2 גינאה
1695 - 1701
זהב 0.917, 4.18g, ø 20mm
KM# 487
כמות
אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1689 - 1694
זהב 0.917, 8.5g, ø 25.5mm
KM# 474
מחיר: 10,937
אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1695 - 1697
זהב 0.917, 8.4g, ø 26mm
KM# 488
כמות

אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1697 - 1701
זהב 0.917, 8.4g, ø 26mm
KM# 498
כמות
אנגליה 2 גיניאס - obverseאנגליה 2 גיניאס - reverse
2 גיניאס
1691 - 1694
זהב 0.917, 16.8g, ø 32mm
KM# 482
כמות
אנגליה 2 גיניאס - obverseאנגליה 2 גיניאס - reverse
2 גיניאס
1701
זהב 0.917, 16.7g, ø 32mm
KM# 507
כמות

אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1691 - 1694
זהב 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM# 479
כמות
אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1699 - 1700
זהב 0.917, 41.6g, ø 37mm
KM# 505
כמות
אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1701
זהב 0.917, 41.6g, ø 37mm
KM# 508
כמות

אנגליה>המלך יעקב II|1684 - 1688
 תקופה

אנגליה 1 פרטינג - obverseאנגליה 1 פרטינג - reverse
1 פרטינג
1684 - 1687
עופרת - נחושת, 5.6g, ø 23.5mm
KM# 447
כמות
אנגליה ½ פאני - obverseאנגליה ½ פאני - reverse
½ פאני
1685 - 1687
עופרת - נחושת, 11.5g, ø 29mm
KM# 448
כמות
אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1685 - 1688
כסף 0.925, 0.5g, ø 12mm
KM# 449
כמות

אנגליה 2 פנס - obverseאנגליה 2 פנס - reverse
2 פנס
1686 - 1688
כסף 0.925, 1g, ø 14mm
KM# 454
כמות
אנגליה 3 פנס - obverseאנגליה 3 פנס - reverse
3 פנס
1685 - 1688
כסף 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 450
כמות
אנגליה 4 פנס - obverseאנגליה 4 פנס - reverse
4 פנס
1686 - 1688
כסף 0.925, 2g, ø 19mm
KM# 455
כמות

אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1686 - 1688
כסף 0.925, 3g, ø 21mm
KM# 456
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1685 - 1688
כסף 0.925, 5.65g, ø 25mm
KM# 451
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1685 - 1687
כסף 0.925, 15g, ø 33mm
KM# 452
כמות

אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1687 - 1688
כסף 0.925, 15g, ø 33mm
KM# 462
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1686
כסף 0.925, 30g, ø 38.61mm
KM# 457
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1687 - 1688
כסף 0.925, 30g, ø 38.61mm
KM# 463
כמות

אנגליה 1/2 גינאה - obverseאנגליה 1/2 גינאה - reverse
1/2 גינאה
1686 - 1688
זהב 0.917, 4.175g
KM# 458
כמות
אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1685 - 1686
זהב 0.917, 8.5g, ø 26mm
KM# 453
כמות
אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1686 - 1688
זהב 0.917, 8.5g, ø 26mm
KM# 459
כמות

אנגליה 2 גיניאס - obverseאנגליה 2 גיניאס - reverse
2 גיניאס
1687 - 1688
זהב 0.917, 16.7g
KM 464
כמות
אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1686 - 1688
זהב 0.917, 41.75g, ø 37mm
KM 460
כמות

אנגליה>המלך צ'רלס II|1660 - 1685
 תקופה

אנגליה 1 פרטינג - obverseאנגליה 1 פרטינג - reverse
1 פרטינג
1672 - 1679
נחושת, 5.6g, ø 22.5mm
KM# 436.1
מחיר: 27.72
אנגליה 1 פרטינג - obverseאנגליה 1 פרטינג - reverse
1 פרטינג
1684
עופרת - נחושת, 5.6g, ø 22.5mm
KM# 436.2
כמות
אנגליה ½ פאני - obverseאנגליה ½ פאני - reverse
½ פאני
1672 - 1675
נחושת, 10.8g, ø 29mm
KM# 437
כמות

אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1660
כסף 0.925, 0.48g
KM# 396
כמות
אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1660
כסף 0.925, 0.48g
KM# 397
כמות
אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1660
כסף 0.925, 0.48g
KM# 398
כמות

אנגליה 1 פאני - obverseאנגליה 1 פאני - reverse
1 פאני
1670 - 1684
כסף 0.925, ø 12.7mm
KM# 432
כמות
אנגליה 2 פנס - obverseאנגליה 2 פנס - reverse
2 פנס
1660
כסף 0.925, 0.94g
KM# 400
כמות
No ImageNo Image
2 פנס
1660
כסף 0.925, 1.06g
KM# 399
כמות

אנגליה 2 פנס - obverseאנגליה 2 פנס - reverse
2 פנס
1660
כסף 0.925, 0.94g, ø 14mm
KM# 401
כמות
אנגליה 2 פנס - obverseאנגליה 2 פנס - reverse
2 פנס
1668 - 1684
כסף 0.925, 1g, ø 15mm
KM# 429
מחיר: 20.79
אנגליה 3 פנס - obverseאנגליה 3 פנס - reverse
3 פנס
1660
כסף 0.925, ø 18mm
KM# 282
כמות

אנגליה 3 פנס - obverseאנגליה 3 פנס - reverse
3 פנס
1660
כסף 0.925, ø 18mm
KM# 281
כמות
אנגליה 3 פנס - obverseאנגליה 3 פנס - reverse
3 פנס
1670 - 1684
כסף 0.925, 1.5g, ø 17mm
KM# 433
כמות
אנגליה 4 פנס - obverseאנגליה 4 פנס - reverse
4 פנס
1660
כסף 0.925, 1.89g
KM# 291
כמות

אנגליה 4 פנס - obverseאנגליה 4 פנס - reverse
4 פנס
1660
כסף 0.925, 1.89g
KM# 290
כמות
אנגליה 4 פנס - obverseאנגליה 4 פנס - reverse
4 פנס
1670 - 1684
כסף 0.925, ø 18.5mm
KM# 434
כמות
No ImageNo Image
6 פנס
1660
כסף 0.925
KM# 403
כמות

אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1660
כסף 0.925
KM# 402
כמות
אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1660
כסף 0.925
KM# 404
כמות
אנגליה 6 פנס - obverseאנגליה 6 פנס - reverse
6 פנס
1674 - 1684
כסף 0.925, ø 21mm
KM# 441
כמות

אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1660
כסף 0.925, 6g
KM# 405
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1660
כסף 0.925, 6g
KM# 407
כמות
No ImageNo Image
1 שילינג
1661
כסף 0.925, 6g
KM# 406
כמות

אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1663 - 1668
כסף 0.925, ø 5.65mm
KM#418
כמות
אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1666 - 1682
כסף 0.925, 5.65g, ø 27mm
KM# 427
כמות
No ImageNo Image
1 שילינג
1674 - 1675
כסף 0.925, ø 27mm
KM# 442
כמות

אנגליה 1 שילינג - obverseאנגליה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1683 - 1684
כסף 0.925
KM# 446
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1660
כסף 0.925
KM# 410
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1660
כסף 0.925
KM# 408
כמות

אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1660
כסף 0.925
KM# 409
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1663
כסף 0.925, ø 33.5mm
KM# 419
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1664
כסף 0.925
KM# 421
כמות

אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1666 - 1672
כסף 0.925, ø 34mm
KM# 428
כמות
אנגליה ½ כתר - obverseאנגליה ½ כתר - reverse
½ כתר
1672 - 1684
כסף 0.925, ø 34mm
KM# 438
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1660
זהב 0.917
KM# 411
כמות

אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1660
זהב 0.917
KM# 412
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1662 - 1663
כסף 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 417
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1664 - 1671
כסף 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 422
כמות

אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1671 - 1680
כסף 0.925, 28.28g, ø 38.61mm
KM# 435
כמות
אנגליה 1 כתר - obverseאנגליה 1 כתר - reverse
1 כתר
1679 - 1684
כסף 0.925, 29.8g, ø 38.61mm
KM# 445
כמות
אנגליה 1/2 גינאה - obverseאנגליה 1/2 גינאה - reverse
1/2 גינאה
1669 - 1672
זהב 0.917, 4.18g
KM# 431
כמות

אנגליה 1/2 גינאה - obverseאנגליה 1/2 גינאה - reverse
1/2 גינאה
1672 - 1684
זהב 0.917, 4.175g
KM# 439
כמות
No ImageNo Image
1 גינאה
1663
זהב 0.917, 8.35g
KM# 420
כמות
אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1664 - 1673
זהב 0.917, 8.45g, ø 25mm
KM# 424
כמות

אנגליה 1 גינאה - obverseאנגליה 1 גינאה - reverse
1 גינאה
1672 - 1684
זהב 0.917, 8.35g, ø 25mm
KM# 440
כמות
אנגליה 2 גיניאס - obverseאנגליה 2 גיניאס - reverse
2 גיניאס
1664 - 1671
זהב 0.917, 16.7g
KM# 425
כמות
אנגליה 2 גיניאס - obverseאנגליה 2 גיניאס - reverse
2 גיניאס
1675 - 1684
זהב 0.917, 16.7g
KM# 443
כמות

אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1668 - 1678
זהב 0.917, 41.75g
KM# 430
כמות
אנגליה 5 גיניאס - obverseאנגליה 5 גיניאס - reverse
5 גיניאס
1678 - 1684
זהב 0.917, 41.75g
KM# 444
כמות

uCoin