צרפת
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

צרפת - קטלוג מטבעות

צרפת>280 האיחוד האירופי (יורו)|1999 - 2019
 תקופה

צרפת 1 סנט יורו - obverseצרפת 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
1999 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 1282
מחיר: 0.04
צרפת 2 סנט יורו - obverseצרפת 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
1999 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 1283
מחיר: 0.08
צרפת 5 סנט יורו - obverseצרפת 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
1999 - 2019
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 1284
מחיר: 0.2

צרפת 10 סנט יורו - obverseצרפת 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1285
מחיר: 0.41
צרפת 10 סנט יורו - obverseצרפת 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2007 - 2019
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 1410
מחיר: 0.41
צרפת 20 סנט יורו - obverseצרפת 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1286
מחיר: 0.82

צרפת 20 סנט יורו - obverseצרפת 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2007 - 2019
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 1411
מחיר: 0.82
צרפת 50 סנט יורו - obverseצרפת 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
1999 - 2006
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1287
מחיר: 2.04
צרפת 50 סנט יורו - obverseצרפת 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2007 - 2019
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 1412
מחיר: 6.78

צרפת 1 אירו - obverseצרפת 1 אירו - reverse
1 אירו
1999 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1288
מחיר: 4.09
צרפת 1 אירו - obverseצרפת 1 אירו - reverse
1 אירו
2007 - 2019
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 1413
מחיר: 13.62
צרפת 2 אירו - obverseצרפת 2 אירו - reverse
2 אירו
1999 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1289
מחיר: 8.18

צרפת 2 אירו - obverseצרפת 2 אירו - reverse
2 אירו
2007 - 2019
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 1414
מחיר: 8.18

צרפת>הרפובליקה החמישית|1959 - 2002
 תקופה

צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1961 - 2001
נירוסטה, 1.65g, ø 15mm
KM# 928
מחיר: 0.53
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1961 - 1964
נירוסטה, 3.4g, ø 19mm
KM# 927
מחיר: 0.98
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1966 - 2001
ארד אלומיניום, 2g, ø 17mm
KM# 933
מחיר: 0.33

צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1962 - 2001
ארד אלומיניום, 3g, ø 20mm
KM# 929
מחיר: 0.33
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1962 - 2001
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.5mm
KM# 930
מחיר: 0.33
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1962 - 1964
ארד אלומיניום, 7g, ø 25mm
KM# 939
מחיר: 2.35

צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1965 - 2001
ניקל, 4.5g, ø 19.5mm
KM# 931
מחיר: 0.41
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1960 - 2001
ניקל, 6g, ø 24mm
KM# 925
מחיר: 0.49
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1978 - 2001
ניקל, 7.5g, ø 26.5mm
KM# 942.1
מחיר: 1.06

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1959 - 1969
כסף 0.835, 12g, ø 29mm
KM# 926
מחיר: 20.04
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1970 - 2001
ניקל, 10g, ø 29mm
KM# 926a
מחיר: 0.86
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1964 - 1973
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 932
מחיר: 42.1

צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1974 - 1987
פליז ניקל, 10g, ø 26mm
KM# 940
מחיר: 0.06
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1988 - 2001
שתי מתכות: מרכז - ניקל, טבעת - ארד אלומיניום, 6.5g, ø 22.3mm
KM# 964
מחיר: 0.94
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1992 - 2001
שלוש מתכות: הטבעת החיצונית והמרכז - ארד אלומיניום, טבעת פנימית - ניקל, 9g, ø 27mm
KM# 1008
מחיר: 10.58

צרפת 50 פרנק - obverseצרפת 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1974 - 1980
כסף 0.900, 30g, ø 41mm
KM# 941
מחיר: 61.2
צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1982 - 2001
כסף 0.900, 15g, ø 31mm
KM# 951.1
מחיר: 26.73

צרפת>הרפובליקה הרביעית|1944 - 1959
 תקופה

צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1945 - 1946
אבץ, 1.5g, ø 17mm
KM# 906
מחיר: 5.48
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1945 - 1946
אבץ, 3g, ø 24mm
KM# 907
מחיר: 19.51
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1931 - 1947
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
KM# 894
מחיר: 0.82

צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1941 - 1947
אלומיניום, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
מחיר: 1.44
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1941 - 1959
אלומיניום, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
מחיר: 0.58
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1941 - 1959
אלומיניום, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
מחיר: 1.02

צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1944
ארד אלומיניום, 8.15g, ø 27mm
KM# 905
מחיר: 14.51
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1938 - 1947
ארד אלומיניום, 12g, ø 31mm
KM# 888a
מחיר: 2.04
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1945 - 1952
אלומיניום, 3.5g, ø 31mm
KM# 888b
מחיר: 1.39

צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1945 - 1947
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 26mm
KM# 908
מחיר: 2.23
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1947 - 1949
סגסוגת נחושת וניקל , 7g, ø 26mm
KM# 909
מחיר: 2.04
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1950 - 1958
ארד אלומיניום, 3g, ø 20mm
KM# 915
מחיר: 0.82

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1950
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.5mm
KM# 916
מחיר: 1.31
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1950 - 1954
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.5mm
KM# 917
מחיר: 1.06
צרפת 50 פרנק - obverseצרפת 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1950 - 1958
ארד אלומיניום, 8g, ø 27mm
KM# 918
מחיר: 1.11

צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1954 - 1958
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
KM# 919
מחיר: 2.49

צרפת>משטר וישי (État Français)|1941 - 1944
 תקופה

צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1941 - 1943
ÉTAT FRANÇAIS
אבץ, 2.5g, ø 21mm
KM# 898
מחיר: 2
צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1943 - 1944
אבץ, 1.5g, ø 17mm
KM# 903
מחיר: 2.25
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1941
אבץ, 3.5g, ø 24mm
KM# 899
מחיר: 3.8

צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1941 - 1944
אבץ, 3g, ø 24.5mm
KM# 900
מחיר: 3.16
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1944
ברזל, 3g, ø 24mm
KM# 900.2a
מחיר: 5.41
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1942 - 1944
אלומיניום, 0.8g, ø 18mm
KM# 914
מחיר: 1.02

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1942 - 1944
אלומיניום, 1.6g, ø 23mm
KM# 902
מחיר: 0.95
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1943 - 1944
אלומיניום, 2.2g, ø 27mm
KM# 904
מחיר: 1.43
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1941
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 22mm
KM# 901
מחיר: 1,108

צרפת>הרפובליקה השלישית|1870 - 1941
 תקופה

צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1872 - 1897
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 826
מחיר: 4.33
צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1898 - 1920
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 840
מחיר: 5.91
צרפת 2 סנטים - obverseצרפת 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1877 - 1897
ארד, 2g, ø 20.2mm
KM# 827
מחיר: 4.61

צרפת 2 סנטים - obverseצרפת 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1898 - 1920
ארד, 2g, ø 20.2mm
KM# 841
מחיר: 4.82
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1871 - 1898
ארד, 5g, ø 25mm
KM# 821
מחיר: 2
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1898 - 1921
ארד, 5g, ø 25.1mm
KM# 842
מחיר: 3.39

צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1917 - 1920
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 19mm
KM# 865
מחיר: 1.45
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1920 - 1938
Hole at center
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 17mm
KM# 875
מחיר: 1.47
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1938 - 1939
ארד ניקל, 1.5g, ø 17mm
KM# 875a
מחיר: 1.96

צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1870 - 1898
ארד, 10.05g, ø 30mm
KM# 815
מחיר: 3.45
צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1898 - 1921
ארד, 10g, ø 30mm
KM# 843
מחיר: 3.3
צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1917 - 1938
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21.3mm
KM# 866a
מחיר: 1.43

צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1938 - 1939
ארד ניקל, 3g, ø 21.3mm
KM# 889
מחיר: 1.55
צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1941
אבץ, 2.5g, ø 21mm
KM# 895
מחיר: 2.38
צרפת 25 סנטים - obverseצרפת 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1903
ניקל, 7g, ø 24mm
KM# 855
מחיר: 4.09

צרפת 25 סנטים - obverseצרפת 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1904 - 1905
ניקל, 7g, ø 24mm
KM# 856
מחיר: 4.21
צרפת 25 סנטים - obverseצרפת 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1914 - 1917
ניקל, 5.04g, ø 24mm
KM# 867
מחיר: 3.94
צרפת 25 סנטים - obverseצרפת 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1917 - 1937
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 24mm
KM# 867a
מחיר: 2.04

צרפת 25 סנטים - obverseצרפת 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1938 - 1940
ארד ניקל, 4.16g, ø 24mm
KM# 867b
מחיר: 1.84
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1871 - 1895
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 834
מחיר: 7.85
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1897 - 1920
כסף 0.835, 2.5g, ø 18.1mm
KM# 854
מחיר: 5.57

צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1921 - 1929
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
KM# 884
מחיר: 1.27
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1931 - 1947
ארד אלומיניום, 2g, ø 18mm
KM# 894
מחיר: 0.82
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1941 - 1947
אלומיניום, 0.7g, ø 18mm
KM# 894a
מחיר: 1.44

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1871 - 1895
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 822
מחיר: 16.55
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1898 - 1920
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 844
מחיר: 12.69
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1920 - 1927
ארד אלומיניום, 4.09g, ø 23mm
KM# 876
מחיר: 1.38

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1931 - 1941
ארד אלומיניום, 4g, ø 23mm
KM# 885
מחיר: 1.31
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1941 - 1959
אלומיניום, 1.3g, ø 23mm
KM# 885a
מחיר: 0.58
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1870 - 1895
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 817
מחיר: 24.06

צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1870 - 1871
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 816
מחיר: 20.44
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1898 - 1920
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 845
מחיר: 15.72
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1920 - 1927
ארד אלומיניום, 8g, ø 27mm
KM# 877
מחיר: 2.33

צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1931 - 1941
ארד אלומיניום, 8g, ø 27mm
KM# 886
מחיר: 1.88
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1941 - 1959
אלומיניום, 2.2g, ø 27mm
KM# 886a
מחיר: 1.02
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1870
כסף 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 819
מחיר: 134.6

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1870 - 1871
כסף 0.900, 24g, ø 37mm
KM# 818
מחיר: 106.3
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1870 - 1878
Hercules
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 820
מחיר: 46.85
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1933
ניקל, 6g, ø 23.7mm
KM# 887
מחיר: 9.24

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1933 - 1938
ניקל, 12g, ø 31mm
KM# 888
מחיר: 4.66
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1938 - 1947
ארד אלומיניום, 12g, ø 31mm
KM# 888a
מחיר: 2.04
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1895 - 1899
זהב 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 830
כמות

צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1899 - 1914
זהב 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 846
מחיר: 462.4
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1929 - 1939
כסף 0.680, 10g, ø 28mm
KM# 878
מחיר: 19.64
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1871 - 1898
זהב 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 825
מחיר: 939.4

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1899 - 1906
זהב 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 847
מחיר: 940.2
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1907 - 1914
זהב 0.900, 6.45g, ø 21mm
KM# 857
מחיר: 936
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1929 - 1939
כסף 0.680, 20g, ø 35mm
KM# 879
מחיר: 32.61

צרפת 50 פרנק - obverseצרפת 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1878 - 1904
זהב 0.900, 16.13g, ø 35mm
KM# 831
כמות
צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1878 - 1906
זהב 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 832
מחיר: 4,907
צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1907 - 1914
זהב 0.900, 32.26g, ø 35mm
KM# 858
כמות

צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1935 - 1936
זהב 0.900, 6.55g, ø 21mm
KM# 880
כמות

צרפת>הקיסר נפוליאון III|1852 - 1870
 תקופה

צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1853 - 1857
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 775
מחיר: 13.2
צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1861 - 1870
ארד, 1g, ø 15mm
KM# 795
מחיר: 18.85
צרפת 2 סנטים - obverseצרפת 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1853 - 1857
ארד, 2g, ø 20.2mm
KM# 776
מחיר: 8.37

צרפת 2 סנטים - obverseצרפת 2 סנטים - reverse
2 סנטים
1861 - 1862
ארד, 2g, ø 20.2mm
KM# 796
מחיר: 12.56
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1853 - 1857
ארד, 5g, ø 25.1mm
KM# 777
מחיר: 5.37
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1861 - 1865
ארד, 5g, ø 25.1mm
KM# 797
מחיר: 6.74

צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1852 - 1857
ארד, 10g, ø 30.2mm
KM# 771
מחיר: 4.5
צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1861 - 1865
ארד, 10g, ø 30.2mm
KM# 798
מחיר: 5.74
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1853 - 1863
כסף 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 778
מחיר: 7.01

צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1864 - 1866
כסף 0.835, 1g, ø 15mm
KM# 805
מחיר: 30.76
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1867 - 1868
כסף 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 808
מחיר: 15.8
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1852
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 793
כמות

צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1853 - 1863
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 794
מחיר: 7.1
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1864 - 1869
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 814
מחיר: 18.32
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1852
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 772
מחיר: 18.39

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1853 - 1863
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 779
מחיר: 13.29
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1866 - 1870
כסף 0.835, 5g, ø 23mm
KM# 806
מחיר: 13.02
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1853 - 1859
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 780
מחיר: 520.4

צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1866 - 1870
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 807
מחיר: 40.77
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1852
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 773
מחיר: 63
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1854 - 1855
זהב 0.900, 1.629g, ø 14.4mm
KM# 783
מחיר: 420.4

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1854 - 1859
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 782
מחיר: 259.7
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1856 - 1860
זהב 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 787
מחיר: 436.1
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1861 - 1870
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 799
מחיר: 58.96

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1862 - 1869
זהב 0.900, 1.629g, ø 16.7mm
KM# 803
מחיר: 392.4
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1854 - 1855
זהב 0.900, 3.226g, ø 17.2mm
KM# 784
כמות
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1855 - 1860
Diameter 19mm
זהב 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 784a
מחיר: 479.7

צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1861 - 1869
זהב 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 800
מחיר: 503.6
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1852
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 774
מחיר: 934
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1853 - 1860
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 781
מחיר: 927.2

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1861 - 1870
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 801
מחיר: 1,060
צרפת 50 פרנק - obverseצרפת 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1855 - 1859
זהב 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 785
מחיר: 2,324
צרפת 50 פרנק - obverseצרפת 50 פרנק - reverse
50 פרנק
1862 - 1868
זהב 0.900, 16.13g, ø 28mm
KM# 804
כמות

צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1855 - 1860
זהב 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 786
כמות
צרפת 100 פרנק - obverseצרפת 100 פרנק - reverse
100 פרנק
1862 - 1870
זהב 0.900, 32.25g, ø 35mm
KM# 802
כמות

צרפת>הרפובליקה השנייה|1848 - 1851
 תקופה

צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1848 - 1851
ארד, 2g, ø 18mm
KM# 754
מחיר: 21.38
צרפת 20 סנטים - obverseצרפת 20 סנטים - reverse
20 סנטים
1849 - 1851
כסף 0.900, 1g, ø 15mm
KM# 758
מחיר: 11.99
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1849 - 1851
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 769
מחיר: 14.81

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1849 - 1851
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 759
מחיר: 15.03
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1849 - 1851
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 760
כמות
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1848 - 1849
Hercules
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 756
מחיר: 64.87

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1849 - 1851
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 761
מחיר: 80.6
צרפת 10 פרנק - obverseצרפת 10 פרנק - reverse
10 פרנק
1850 - 1851
זהב 0.900, 3.226g, ø 19mm
KM# 770
מחיר: 510.4
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1848 - 1849
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 757
מחיר: 1,417

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1849 - 1851
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 762
כמות

צרפת>ממלכת צרפת|1815 - 1848
 תקופה

צרפת 25 סנטים - obverseצרפת 25 סנטים - reverse
25 סנטים
1845 - 1848
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 755
מחיר: 27.34
צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1817 - 1824
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 714
מחיר: 170.9
צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1825 - 1830
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 722
מחיר: 20.44

צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1831 - 1845
כסף 0.900, 1.25g, ø 15mm
KM# 740
מחיר: 17.09
צרפת 50 סנטים - obverseצרפת 50 סנטים - reverse
50 סנטים
1845 - 1848
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 768
מחיר: 26.57
צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1816 - 1824
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 708
מחיר: 76.27

צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1825 - 1830
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 723
מחיר: 102.5
צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1831 - 1845
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 741
מחיר: 30.66
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1816 - 1824
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 709
מחיר: 73.37

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1825 - 1830
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 724
מחיר: 34.18
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1831
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 742
מחיר: 1,111
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1832 - 1848
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 748
מחיר: 4.82

צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1816 - 1824
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 710
מחיר: 136.7
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1825 - 1830
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 725
מחיר: 170.9
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1831 - 1848
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 743
מחיר: 45.95

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1816 - 1824
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 711
מחיר: 140.2
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1824 - 1826
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 720
מחיר: 131.6
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1827 - 1830
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 728
מחיר: 261.3

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1830
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 737
מחיר: 476.3
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1830 - 1831
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 735
מחיר: 72.15
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1831
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 745
מחיר: 72.51

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1832 - 1848
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 749
מחיר: 42.73
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1816 - 1824
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 712
מחיר: 1,226
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1825 - 1830
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 726
כמות

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1830
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# A726
כמות
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1830 - 1831
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 739
כמות
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1832 - 1848
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 750
מחיר: 967.6

צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1816 - 1824
זהב 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 713
כמות
צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1824 - 1830
זהב 0.900, 12.9g, ø 26mm
KM# 721
כמות
צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1831 - 1838
זהב 0.900, 12.9g, ø 26.22mm
KM# 747
כמות

צרפת>האימפריה הצרפתית|1803 - 1815
 תקופה

צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1808
נחושת, 8g, ø 28mm
KM# 689
כמות
צרפת 10 סנטים - obverseצרפת 10 סנטים - reverse
10 סנטים
1807 - 1810
ארד, 2g, ø 19mm
KM# 676
מחיר: 11.5
צרפת 1 דסים - obverseצרפת 1 דסים - reverse
1 דסים
1814 - 1815
ארד, 25g, ø 31.5mm
KM# 701
מחיר: 89.93

צרפת 1 דסים - obverseצרפת 1 דסים - reverse
1 דסים
1814 - 1815
ארד, 25g, ø 31.5mm
KM# 700
מחיר: 102.2
צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1803 - 1805
כסף 0.900, 1.25g, ø 14.8mm
KM# 654
כמות
צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1806 - 1807
כסף 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 670
כמות

צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1807
כסף 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 677
כמות
צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1807 - 1808
כסף 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 678
מחיר: 47.29
צרפת ¼ פרנק - obverseצרפת ¼ פרנק - reverse
¼ פרנק
1809
כסף 0.900, 1.25g, ø 15.3mm
KM# 690
כמות

צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1803 - 1805
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 655
כמות
צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1806 - 1807
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 671
כמות
צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1807 - 1808
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 680
מחיר: 36.81

צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1807
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 679
כמות
צרפת ½ פרנק - obverseצרפת ½ פרנק - reverse
½ פרנק
1809 - 1814
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 691
מחיר: 16.45
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1803 - 1805
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 656
מחיר: 837.4

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1806 - 1807
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 672
כמות
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1807 - 1808
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 682
מחיר: 119
צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1807
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 681
כמות

צרפת 1 פרנק - obverseצרפת 1 פרנק - reverse
1 פרנק
1809 - 1814
כסף 0.900, 5g, ø 23mm
KM# 692
מחיר: 367.9
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1803 - 1807
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 658
כמות
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1807 - 1808
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 684
כמות

צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1807
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 683
מחיר: 328.1
צרפת 2 פרנק - obverseצרפת 2 פרנק - reverse
2 פרנק
1809 - 1814
כסף 0.900, 10g, ø 27mm
KM# 693
מחיר: 205.7
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1803
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 660
מחיר: 408.8

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1804 - 1805
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 662
מחיר: 871.9
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1806 - 1807
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 673
מחיר: 708.4
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1807
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 685
כמות

צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1807 - 1808
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 686
כמות
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1809 - 1814
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 694
מחיר: 121.1
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1814 - 1815
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 702
מחיר: 375.9

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1803
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 661
כמות
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1804 - 1805
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 663
כמות
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1806
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 674
כמות

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1807
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# A687
מחיר: 983.7
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1807 - 1808
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 687
כמות
צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1809 - 1814
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 695
מחיר: 957.2

צרפת 20 פרנק - obverseצרפת 20 פרנק - reverse
20 פרנק
1814 - 1815
זהב 0.900, 6.4516g, ø 21mm
KM# 706
מחיר: 2,044
צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1804 - 1805
זהב 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 664
כמות
צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1806
זהב 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 675
כמות

צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1807
זהב 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# A688
כמות
צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1807 - 1808
זהב 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 688
כמות
צרפת 40 פרנק - obverseצרפת 40 פרנק - reverse
40 פרנק
1809 - 1813
זהב 0.900, 12.9039g, ø 26mm
KM# 696
כמות

צרפת>הרפובליקה הראשונה|1794 - 1802
 תקופה

צרפת 1 סנטים - obverseצרפת 1 סנטים - reverse
1 סנטים
1797 - 1799
ארד, 2g, ø 18mm
KM# 646
מחיר: 14.1
No ImageNo Image
3 סנטים
1795 - 1796
ארד, 5g, ø 23mm
UC# 1
כמות
צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1795 - 1796
נחושת, 5g, ø 23mm
KM# 635
מחיר: 3.68

צרפת 5 סנטים - obverseצרפת 5 סנטים - reverse
5 סנטים
1796 - 1800
ארד, 10g, ø 28mm
KM# 640
מחיר: 13.57
צרפת 1 דסים - obverseצרפת 1 דסים - reverse
1 דסים
1795 - 1796
ארד, 10g, ø 28mm
KM# 636
מחיר: 332.9
צרפת 1 דסים - obverseצרפת 1 דסים - reverse
1 דסים
1795 - 1800
ארד, 20g, ø 32mm
KM# 644
מחיר: 5.43

צרפת 2 דסים - obverseצרפת 2 דסים - reverse
2 דסים
1795 - 1796
ארד, 20g, ø 31mm
KM# 638
כמות
צרפת 5 פרנק - obverseצרפת 5 פרנק - reverse
5 פרנק
1795 - 1802
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 639
מחיר: 490.5

צרפת>הרפובליקה הראשונה(pre-decimal)|1793 - 1793
 תקופה

צרפת ½ סול - obverseצרפת ½ סול - reverse
½ סול
1793
ארד, 6.1g, ø 25mm
KM# 618
כמות
צרפת 1 סול - obverseצרפת 1 סול - reverse
1 סול
1793
ארד, 12.2g, ø 29mm
KM# 620
כמות
צרפת 1 סול - obverseצרפת 1 סול - reverse
1 סול
1793
נחושת, 12.2g, ø 29mm
KM# 619
מחיר: 110.4

צרפת 2 סול - obverseצרפת 2 סול - reverse
2 סול
1793
נחושת, 25g, ø 34mm
KM# 623
כמות
צרפת 2 סול - obverseצרפת 2 סול - reverse
2 סול
1793
נחושת, 24g, ø 34mm
KM# 621
כמות
צרפת 6 ליבר - obverseצרפת 6 ליבר - reverse
6 ליבר
1793
כסף 0.917, 30g, ø 38.5mm
KM# 624
כמות

צרפת 6 ליבר - obverseצרפת 6 ליבר - reverse
6 ליבר
1793
כסף 0.917, 30g, ø 38.5mm
KM# 625
כמות
צרפת 24 ליבר - obverseצרפת 24 ליבר - reverse
24 ליבר
1793
זהב 0.900, 7.649g, ø 23mm
KM# 626
מחיר: 3,807

צרפת>המלך לואי XVI|1774 - 1793
 תקופה

צרפת 1 ליארד - obverseצרפת 1 ליארד - reverse
1 ליארד
1777 - 1792
נחושת, 3.058g, ø 22mm
KM# 585
מחיר: 8.22
צרפת 3 דאניה - obverseצרפת 3 דאניה - reverse
3 דאניה
1792
נחושת, 3.16g, ø 21mm
KM# 608
כמות
צרפת 3 דאניה - obverseצרפת 3 דאניה - reverse
3 דאניה
1792
נחושת, 2.95g, ø 21.5mm
KM# 609
מחיר: 613.2

צרפת 6 דאניה - obverseצרפת 6 דאניה - reverse
6 דאניה
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
נחושת, 7.3g, ø 24mm
KM# 610
כמות
צרפת 6 דאניה - obverseצרפת 6 דאניה - reverse
6 דאניה
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
נחושת, 5.76g, ø 26mm
KM# 611
כמות
צרפת ½ סול - obverseצרפת ½ סול - reverse
½ סול
1777 - 1791
נחושת, 6.117g, ø 25mm
KM# 586
מחיר: 2.56

צרפת 1 סול - obverseצרפת 1 סול - reverse
1 סול
1777 - 1791
נחושת, 12.235g, ø 29mm
KM# 578
מחיר: 10.39
צרפת 12 דאניה - obverseצרפת 12 דאניה - reverse
12 דאניה
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
ארד, 13.4g, ø 28.5mm
KM# 600
מחיר: 19.95
צרפת 12 דאניה - obverseצרפת 12 דאניה - reverse
12 דאניה
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
ארד, 12.3g, ø 30mm
KM# 601
מחיר: 19.21

צרפת 2 סול - obverseצרפת 2 סול - reverse
2 סול
1791 - 1793
נחושת, 24g, ø 36mm
KM# 603
מחיר: 23.08
צרפת 2 סול - obverseצרפת 2 סול - reverse
2 סול
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
נחושת, 23g, ø 34mm
KM# 612
מחיר: 6
צרפת 6 סול - obverseצרפת 6 סול - reverse
6 סול
1782 - 1783
כסף 0.917, 1.474g, ø 17mm
KM# 587
כמות

צרפת 12 סול - obverseצרפת 12 סול - reverse
12 סול
1775 - 1790
כסף 0.917, 2.948g, ø 22mm
KM# 568
כמות
צרפת 15 סול - obverseצרפת 15 סול - reverse
15 סול
1791 - 1792
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
כסף 0.666, 5g, ø 23.5mm
KM# 605
כמות
צרפת 15 סול - obverseצרפת 15 סול - reverse
15 סול
1791 - 1793
כסף 0.666, 5.075g, ø 22mm
KM# 604
מחיר: 34.27

צרפת 24 סול - obverseצרפת 24 סול - reverse
24 סול
1775 - 1790
כסף 0.917, 5.835g, ø 27mm
KM# 569
כמות
צרפת 30 סול - obverseצרפת 30 סול - reverse
30 סול
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
כסף 0.666, 10.15g, ø 29.5mm
KM# 606
כמות
צרפת 30 סול - obverseצרפת 30 סול - reverse
30 סול
1791 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
כסף 0.666, 10g, ø 28mm
KM# 607
כמות

צרפת ½ אקו - obverseצרפת ½ אקו - reverse
½ אקו
1774 - 1792
כסף 0.917, 14.744g, ø 33mm
KM# 562
כמות
צרפת ½ אקו - obverseצרפת ½ אקו - reverse
½ אקו
1792 - 1793
כסף 0.917, 14.6g, ø 32mm
KM# 613
כמות
צרפת 1 אקו - obverseצרפת 1 אקו - reverse
1 אקו
1774 - 1792
כסף 0.917, 29.448g, ø 41mm
KM# 564
מחיר: 324.5

צרפת 1 אקו - obverseצרפת 1 אקו - reverse
1 אקו
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇAIS"
כסף 0.917, 30g, ø 39mm
UC# 1
כמות
צרפת 1 אקו - obverseצרפת 1 אקו - reverse
1 אקו
1792 - 1793
Lettering "ROI DES FRANÇOIS"
כסף 0.917, 30g, ø 39mm
KM# 615
כמות
צרפת 1 דיאור - obverseצרפת 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1774
זהב 0.917, 8.158g, ø 24mm
KM# 565
כמות

צרפת 1 דיאור - obverseצרפת 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1774 - 1785
זהב 0.917, 8.158g, ø 24mm
KM# 567
כמות
צרפת 1 דיאור - obverseצרפת 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1785 - 1792
זהב 0.917, 7.649g, ø 24mm
KM# 591
כמות
צרפת 2 דיאור - obverseצרפת 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1775 - 1785
זהב 0.917, 16.316g, ø 28mm
KM# 575
כמות

צרפת 2 דיאור - obverseצרפת 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1785 - 1792
זהב 0.917, 15.297g, ø 28mm
KM# 592
כמות

uCoin