באדן
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

באדן - קטלוג מטבעות

באדן>הדוכסות הגדולה של באדן|1806 - 1871
 תקופה

באדן ¼ קרויזר - obverseבאדן ¼ קרויזר - reverse
¼ קרויזר
1821 - 1824
נחושת, ø 18mm
KM# 181
כמות
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1809 - 1812
נחושת, 2.4g, ø 20mm
KM# 139
מחיר: 11.72
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1814 - 1817
נחושת, ø 21mm
KM# 164
מחיר: 94.13

באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1814
נחושת, ø 21mm
KM# 165
כמות
No ImageNo Image
½ קרויזר
1817
נחושת, ø 21mm
KM# 171
כמות
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1821
נחושת, ø 21mm
KM# 182
כמות

באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1821 - 1826
נחושת, ø 22mm
KM# 186
כמות
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1828 - 1830
נחושת, ø 19mm
KM# 188
כמות
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1830 - 1835
נחושת
KM# 194
כמות

באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1842 - 1852
נחושת, ø 18mm
KM# 213
מחיר: 12.4
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1856
נחושת, 1.56g, ø 18.5mm
KM# 230
מחיר: 19.83
באדן ½ קרויזר - obverseבאדן ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1859 - 1871
נחושת, 1.56g, ø 19mm
KM# 241
מחיר: 11.96

באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1807 - 1808
נחושת, ø 23.2mm
KM# 141
מחיר: 138.4
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1809 - 1812
נחושת, ø 24.9mm
KM# 147
מחיר: 19.2
No ImageNo Image
1 קרויזר
1813
נחושת, ø 25mm
KM# 160
כמות

באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1813
נחושת, 6g, ø 25mm
KM# 159
כמות
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1813
נחושת, 6g, ø 25mm
KM# 157
מחיר: 22.76
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1814 - 1820
1 KREUZER
נחושת, 5.3g, ø 25mm
KM# 167
כמות

באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1814 - 1817
1 KREUTZER
נחושת, 5.3g, ø 24.5mm
KM# 166
מחיר: 14.06
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1821 - 1826
נחושת, ø 24mm
KM# 183
מחיר: 33.62
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1827 - 1830
נחושת, ø 24mm
KM# 189
מחיר: 26.65

No ImageNo Image
1 קרויזר
1831 - 1837
נחושת, 3.8g, ø 21mm
KM# 197
מחיר: 19.1
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1836 - 1845
נחושת, 3.8g, ø 21.25mm
KM# 203
מחיר: 8.19
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1845 - 1852
נחושת, 3.8g, ø 21.5mm
KM# 218
מחיר: 10.59

באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1856
נחושת, 3.4g, ø 21mm
KM# 232
מחיר: 23.03
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1856
נחושת, 3.4g, ø 21mm
KM# 231
מחיר: 11.81
באדן 1 קרויזר - obverseבאדן 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1859 - 1871
נחושת, 4g, ø 21.7mm
KM# 242
מחיר: 11.49

באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1808
כסף 0.312, 1.42g, ø 18mm
KM# 144
כמות
באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1809 - 1813
כסף 0.312, 1.42g, ø 18mm
KM# 148
כמות
באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1813 - 1817
כסף 0.312, 1.25g, ø 17.5mm
KM# 161
מחיר: 7.99

באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1817 - 1820
כסף 0.312, 1.2g, ø 17mm
KM# 172
כמות
באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1820 - 1825
כסף 0.312, 1.2g, ø 17mm
KM# 178
כמות
באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1829 - 1830
כסף 0.312, 1.14g, ø 15.7mm
KM# 191
מחיר: 5.29

באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1832 - 1837
כסף 0.312, 1.14g, ø 16mm
KM# 199
מחיר: 10.47
באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1841 - 1856
כסף 0.312, 1.3g, ø 17.2mm
KM# 211
מחיר: 8.91
באדן 3 קרויזר - obverseבאדן 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1866 - 1871
כסף 0.312, 1.23g, ø 17.2mm
KM# 246
מחיר: 24.46

באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1806 - 1808
כסף 0.375, 2.35g, ø 22mm
KM# 140
כמות
באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1809 - 1813
כסף 0.375, 2.35g, ø 22mm
KM# 149
כמות
באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1814 - 1817
כסף 0.375, 2.22g, ø 20.5mm
KM# 168
מחיר: 7.37

באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1816 - 1818
כסף 0.375, 2.22g, ø 20.5mm
KM# 170
מחיר: 58.6
באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1819 - 1822
כסף 0.375, 2.22g, ø 19mm
KM# 173
כמות
באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1820
כסף 0.375, 2.22g, ø 19mm
KM# 179
כמות

באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1820 - 1821
כסף 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 180
כמות
באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1831 - 1837
כסף 0.375, 2.22g, ø 20mm
KM# 198
מחיר: 11.33
באדן 6 קרויזר - obverseבאדן 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1839 - 1856
כסף 0.375, 2.6g, ø 21mm
KM# 210
מחיר: 6.41

באדן 10 קרויזר - obverseבאדן 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1808
כסף 0.500, 3.89g, ø 28mm
KM# 145
כמות
באדן 10 קרויזר - obverseבאדן 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1809
כסף 0.500, 3.89g, ø 28mm
KM# 150
כמות
באדן 10 קרויזר - obverseבאדן 10 קרויזר - reverse
10 קרויזר
1829 - 1830
כסף 0.500, 2.784g, ø 20mm
KM# 192
מחיר: 33.62

באדן 20 קרויזר - obverseבאדן 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1807 - 1808
כסף 0.583, 6.682g, ø 28mm
KM# 146
כמות
באדן 20 קרויזר - obverseבאדן 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1809 - 1810
כסף 0.583, 6.682g, ø 28mm
KM# 151
כמות
באדן ½ גולדן - obverseבאדן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1838 - 1846
כסף 0.900, 5.303g, ø 24.2mm
KM# 209
מחיר: 102.6

באדן ½ גולדן - obverseבאדן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1845 - 1852
כסף 0.900, 5.303g, ø 24.5mm
KM# 221
מחיר: 112
באדן ½ גולדן - obverseבאדן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1856 - 1860
כסף 0.900, 5.303g, ø 24mm
KM# 234
כמות
באדן ½ גולדן - obverseבאדן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1860 - 1865
כסף 0.900, 5.291g, ø 24.2mm
KM# 243
כמות

באדן ½ גולדן - obverseבאדן ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1867 - 1869
כסף 0.900, 5.291g, ø 24mm
KM# 248
כמות
באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1821 - 1825
כסף 0.750, 12.727g, ø 33mm
KM# 184
כמות
באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1826
כסף 0.750, 12.727g, ø 33mm
KM# 187
כמות

באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1837 - 1841
כסף 0.750, 12.727g, ø 30mm
KM# 207
מחיר: 218.5
באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1842 - 1845
כסף 0.750, 12.727g, ø 30.5mm
KM# 214
כמות
באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1845 - 1852
כסף 0.900, 10.606g, ø 30mm
KM# 219
כמות

באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1852
כסף 0.900, 10.606g, ø 30.5mm
KM# 224
כמות
באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1856
כסף 0.900, 10.582g, ø 29mm
KM# 235
כמות
באדן 1 גולדן - obverseבאדן 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1856 - 1860
כסף 0.900, 10.582g, ø 30mm
KM# 236
כמות

באדן 1 טהלר - obverseבאדן 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1809 - 1811
כסף 0.833, 28.06g
KM# 152
כמות
באדן 1 קרוננטלר - obverseבאדן 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1813 - 1814
כסף 0.868, 59.516g
KM# 163
כמות
באדן 1 קרוננטלר - obverseבאדן 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1814 - 1819
כסף 0.868, 59.516g
KM# 169
כמות

באדן 1 קרוננטלר - obverseבאדן 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1819 - 1821
כסף 0.871, 59.516g, ø 39mm
KM# 175
כמות
באדן 1 קרוננטלר - obverseבאדן 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1829 - 1830
כסף 0.875, 18.148g, ø 33mm
KM# 193
כמות
באדן 1 קרוננטלר - obverseבאדן 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1830 - 1837
כסף 0.875, 29.489g
KM# 195
מחיר: 347.5

באדן 1 קרוננטלר - obverseבאדן 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1836
כסף 0.875, 18.15g, ø 38.5mm
KM# 204
כמות
באדן 1 טלר איגוד - obverseבאדן 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1865
כסף 0.900, 18.16g, ø 33mm
KM# 240
מחיר: 315.2
באדן 1 טלר איגוד - obverseבאדן 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1865 - 1871
כסף 0.900, 18.159g, ø 33mm
KM# 245
מחיר: 216.1

באדן 2 גולדן - obverseבאדן 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1821 - 1825
כסף 0.750, 25.454g, ø 38.5mm
KM# 185
כמות
באדן 2 גולדן - obverseבאדן 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1846 - 1852
כסף 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 222
מחיר: 273.5
באדן 2 גולדן - obverseבאדן 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1856
כסף 0.900, 21.21g, ø 37mm
KM# 237
כמות

באדן 2 טאלר - obverseבאדן 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1841 - 1843
כסף 0.900, 37.12g, ø 41.5mm
KM# 212
כמות
באדן 2 טאלר - obverseבאדן 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1844
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 217
כמות
באדן 2 טאלר - obverseבאדן 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1845 - 1852
כסף 0.900, 37.12g, ø 42mm
KM# 220
כמות

באדן 2 טאלר - obverseבאדן 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1854
כסף 0.900, 37.12g, ø 41mm
KM# 225
כמות
באדן 5 גולדן - obverseבאדן 5 גולדן - reverse
5 גולדן
1819 - 1826
זהב 0.900, 3.439g, ø 19.5mm
KM# 176
כמות
באדן 5 גולדן - obverseבאדן 5 גולדן - reverse
5 גולדן
1827 - 1828
זהב 0.900, 3.439g, ø 19.5mm
KM# 190
כמות

באדן 1 דוקט - obverseבאדן 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1807
זהב 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 143
כמות
באדן 1 דוקט - obverseבאדן 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1832 - 1836
זהב 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 201
כמות
באדן 1 דוקט - obverseבאדן 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1837 - 1842
זהב 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 208
כמות

באדן 1 דוקט - obverseבאדן 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1843 - 1846
זהב 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 215
כמות
באדן 1 דוקט - obverseבאדן 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1847 - 1852
זהב 0.937, 3.66g, ø 20.5mm
KM# 223
כמות
באדן 1 דוקט - obverseבאדן 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1854
זהב 0.937, 3.66g, ø 20mm
KM# 227
כמות

באדן 5 תאלר - obverseבאדן 5 תאלר - reverse
5 תאלר
1830
זהב 0.900, 5.73g, ø 20.5mm
KM# 196
כמות
באדן 10 גולדן - obverseבאדן 10 גולדן - reverse
10 גולדן
1819 - 1825
זהב 0.900, 6.88g, ø 24mm
KM# 177
כמות

uCoin