גוריציה וגראדיסקה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

גוריציה וגראדיסקה - קטלוג מטבעות

גוריציה וגראדיסקה>מחוז נסיכי של גוריציה וגראדיסקה|1733 - 1802
 תקופה

גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1733 - 1762
נחושת, 2.4g, ø 24mm
KM# 1
כמות
No ImageNo Image
½ סולדו
1735 - 1736
נחושת, 1.3g, ø 18mm
KM# 6
כמות
גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1741 - 1768
נחושת, 1.2g, ø 17mm
KM# 10
מחיר: 26.2

גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1761 - 1762
Mintmark "G"
נחושת, 1.7g, ø 18mm
KM# 15
כמות
גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1762
נחושת, 1.7g, ø 18mm
KM# 16
כמות
No ImageNo Image
½ סולדו
1768
נחושת, 1.54g, ø 18mm
KM# 19
כמות

גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1783 - 1793
נחושת, 1.2g, ø 17mm
KM# 22
כמות
No ImageNo Image
½ סולדו
1783
נחושת, 1.2g, ø 17mm
KM# 23
כמות
No ImageNo Image
½ סולדו
1783
נחושת, 1.29g, ø 17mm
KM# 21
כמות

גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1788 - 1789
Mintmark "K"
נחושת, 1.13g, ø 17mm
KM# 26
כמות
גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1791 - 1792
נחושת, 1.3g, ø 17.6mm
KM# 30
כמות
גוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה ½ סולדו - reverse
½ סולדו
1791
נחושת, 1.3g, ø 17.6mm
KM# 29
כמות

No ImageNo Image
½ סולדו
1792 - 1799
נחושת, 1.2g, ø 18mm
KM# 34
כמות
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1733 - 1770
נחושת, 4.5g, ø 26mm
KM# 2
מחיר: 46.88
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1736
נחושת, 2.77g, ø 22mm
KM# 7
כמות

No ImageNo Image
1 סולדו
1740 - 1760
נחושת, 2.4g, ø 21mm
KM# 9
כמות
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1748 - 1759
נחושת, 2.6g, ø 22mm
KM# 11
מחיר: 96.11
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1760 - 1767
נחושת, 2.7g, ø 21mm
KM# 13
כמות

גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1760 - 1767
Mintmark "G", Diameter 21mm
נחושת, 2.55g, ø 21mm
KM# 14
מחיר: 15.63
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1767 - 1770
Mintmark "G", Diameter 20mm
נחושת, 2.8g, ø 20mm
KM# 17
מחיר: 85.95
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1767 - 1769
נחושת, 2.5g, ø 20mm
KM# 18
כמות

גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1783 - 1790
נחושת, 2.3g, ø 20mm
KM# 24
כמות
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1788
נחושת, 2.8g, ø 20mm
KM# 27
מחיר: 71.85
No ImageNo Image
1 סולדו
1790
נחושת, 2.8g, ø 20mm
KM# 28
כמות

No ImageNo Image
1 סולדו
1791
נחושת, 2.8g, ø 20mm
KM# 31
כמות
No ImageNo Image
1 סולדו
1791 - 1792
נחושת, 2.8g, ø 20mm
KM# 32
כמות
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1792 - 1801
נחושת, 2.8g, ø 20mm
KM# 35
מחיר: 27.35

No ImageNo Image
1 סולדו
1794
נחושת, 2.8g, ø 21mm
KM# 36
כמות
No ImageNo Image
1 סולדו
1796
נחושת, 2.8g, ø 21mm
KM# 38
כמות
גוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 1 סולדו - reverse
1 סולדו
1798 - 1802
נחושת, 2.9g, ø 21mm
KM# 39
מחיר: 19.53

גוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - reverse
2 סולדו
1734
נחושת, 10g, ø 30mm
KM# 3
כמות
גוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - reverse
2 סולדו
1799 - 1802
נחושת, 5.2g, ø 22mm
KM# 46
כמות
No ImageNo Image
2 סולדו
1799
נחושת, 5.5g, ø 22mm
KM# 43
כמות

גוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - reverse
2 סולדו
1799
נחושת, 5.5g, ø 22mm
KM# 44
מחיר: 37.63
גוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - reverse
2 סולדו
1799 - 1801
Mintmark "F"
נחושת, 5.44g, ø 22mm
KM# 41
מחיר: 34.22
גוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 2 סולדו - reverse
2 סולדו
1799
נחושת, 5.2g, ø 22mm
KM# 42
מחיר: 44.28

גוריציה וגראדיסקה 3 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 3 סולדו - reverse
3 סולדו
1734
נחושת, 15.7g, ø 36mm
KM# 4
כמות
גוריציה וגראדיסקה 15 סולדו - obverseגוריציה וגראדיסקה 15 סולדו - reverse
15 סולדו
1802
כסף 0.250, 5.86g, ø 28mm
KM# 48
מחיר: 110.1

uCoin