יפן
×
מדינה
×
תקופה
×
סדרה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

יפן - קטלוג מטבעות

יפן>אקיהיטו (הייסי)|1989 - 2018
 תקופה

יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1989 - 2018
אלומיניום, 1g, ø 20mm
Y# 95
מחיר: 0.21
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1989 - 2018
פליז, 3.75g, ø 22mm
Y# 96
מחיר: 0.54
יפן 10 ין - obverseיפן 10 ין - reverse
10 ין
1989 - 2018
ארד, 4.5g, ø 23.5mm
Y# 97
מחיר: 0.53

יפן 50 ין - obverseיפן 50 ין - reverse
50 ין
1989 - 2018
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
Y# 101
מחיר: 1.75
יפן 100 ין - obverseיפן 100 ין - reverse
100 ין
1989 - 2018
סגסוגת נחושת וניקל , 4.8g, ø 22.6mm
Y# 98
מחיר: 3.54
יפן 500 ין - obverseיפן 500 ין - reverse
500 ין
1989 - 1999
סגסוגת נחושת וניקל , 7.2g, ø 26.5mm
Y# 99
מחיר: 16.87

יפן 500 ין - obverseיפן 500 ין - reverse
500 ין
2000 - 2018
פליז ניקל, 7g, ø 26.5mm
Y# 125
מחיר: 17.79

יפן>הירוהיטו (סיווה)|1950 - 1989
 תקופה

יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1955 - 1989
אלומיניום, 1g, ø 20mm
Y# 74
מחיר: 0.33
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1949 - 1958
פליז, 3.75g, ø 22mm
Y# 72
מחיר: 1.05
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1959 - 1989
פליז, 3.75g, ø 22mm
Y# 72a
מחיר: 0.57

יפן 10 ין - obverseיפן 10 ין - reverse
10 ין
1951 - 1958
ארד, 4.5g, ø 23.5mm
Y# 73
מחיר: 0.82
יפן 10 ין - obverseיפן 10 ין - reverse
10 ין
1959 - 1989
ארד, 4.5g, ø 23.5mm
Y# 73a
מחיר: 0.46
יפן 50 ין - obverseיפן 50 ין - reverse
50 ין
1955 - 1958
ניקל, 5.5g, ø 25mm
Y# 75
מחיר: 4.72

יפן 50 ין - obverseיפן 50 ין - reverse
50 ין
1959 - 1966
ניקל, 5g, ø 25mm
Y# 76
מחיר: 4.06
יפן 50 ין - obverseיפן 50 ין - reverse
50 ין
1967 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 4g, ø 21mm
Y# 81
מחיר: 1.76
יפן 100 ין - obverseיפן 100 ין - reverse
100 ין
1957 - 1958
כסף 0.600, 4.8g, ø 22.6mm
Y# 77
מחיר: 17.73

יפן 100 ין - obverseיפן 100 ין - reverse
100 ין
1959 - 1966
כסף 0.600, 4.8g, ø 22.6mm
Y# 78
מחיר: 10.86
יפן 100 ין - obverseיפן 100 ין - reverse
100 ין
1967 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 4.8g, ø 22.6mm
Y# 82
מחיר: 3.42
יפן 500 ין - obverseיפן 500 ין - reverse
500 ין
1982 - 1989
Hirohito
סגסוגת נחושת וניקל , 7.2g, ø 26.5mm
Y# 87
מחיר: 18.21

יפן>הירוהיטו (סיווה)|1926 - 1950
 תקופה

יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1927 - 1938
ארד, 3.75g, ø 23mm
Y# 47
מחיר: 0.83
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1938 - 1940
אלומיניום, 0.9g, ø 17.6mm
Y# 56
מחיר: 1.67
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1938
ארד, 3.75g, ø 23mm
Y# 55
מחיר: 4.52

יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1941 - 1943
אלומיניום, 0.65g, ø 16mm
Y# 59
מחיר: 1.59
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1944 - 1945
סגסוגת בדיל עם אבץ, 1.3g, ø 15mm
Y# 62
מחיר: 1.31
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1945
טיט, 0.8g, ø 15mm
KM# 110
מחיר: 106.2

יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1932
סגסוגת נחושת וניקל , 2.63g, ø 19.1mm
Y# 48
מחיר: 3.41
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1933 - 1937
ניקל, 2.8g, ø 19mm
Y# 53
מחיר: 3.86
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1938 - 1940
ארד אלומיניום, 2.8g, ø 19mm
Y# 57
מחיר: 4.56

יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1940 - 1943
אלומיניום, 1.2g, ø 19mm
Y# 60
מחיר: 1.43
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1944
סגסוגת בדיל עם אבץ, 1.95g, ø 17mm
Y# 63
מחיר: 2.73
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1945 - 1946
סגסוגת בדיל עם אבץ, 2g, ø 17mm
Y# 65
מחיר: 1.71

יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1927 - 1932
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 22mm
Y# 49
מחיר: 3.43
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1933 - 1937
ניקל, 4.02g, ø 22mm
Y# 54
מחיר: 2.29
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1938 - 1940
ארד אלומיניום, 4g, ø 22mm
Y# 58
מחיר: 3.55

יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1940
אלומיניום, 1.5g, ø 22mm
Y# 61.1
מחיר: 2
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1941 - 1942
אלומיניום, 1.2g, ø 22mm
Y# 61.2
מחיר: 2.8
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1943
אלומיניום, 1g, ø 22mm
Y# 61.3
מחיר: 2.23

יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1944
סגסוגת בדיל עם אבץ, 2.4g, ø 19mm
Y# 64
מחיר: 1.67
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1945 - 1946
אלומיניום, 1g, ø 22mm
Y# 68
מחיר: 2.25
יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1928 - 1938
כסף 0.720, 4.95g, ø 23.5mm
Y# 50
מחיר: 15.84

יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1946
פליז, 4.5g, ø 23.5mm
Y# 67
מחיר: 3.11
יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1947 - 1948
פליז, 2.8g, ø 19mm
Y# 69
מחיר: 2.17
יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1948 - 1950
פליז, 3.2g, ø 20mm
Y# 70
מחיר: 1.5

יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1930
זהב 0.900, 4.166g
Y# 51
כמות
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1948 - 1949
פליז, 4g, ø 22mm
Y# 71
מחיר: 2.63
יפן 20 ין - obverseיפן 20 ין - reverse
20 ין
1930 - 1931
זהב 0.900, 16.66g, ø 28.78mm
Y# 52
כמות

יפן>איוסיחיטו (טאישיה)|1912 - 1926
 תקופה

יפן 5 רין - obverseיפן 5 רין - reverse
5 רין
1916 - 1919
ארד, 2.1g, ø 18.8mm
Y# 41
מחיר: 6.89
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1913 - 1915
ארד, 7.13g, ø 27.8mm
Y# 35
מחיר: 12.55
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1916 - 1924
ארד, 3.75g, ø 23mm
Y# 42
מחיר: 3.81

יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1917 - 1920
סגסוגת נחושת וניקל , 4.28g, ø 20.6mm
Y# 43
מחיר: 6.57
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1920 - 1923
סגסוגת נחושת וניקל , 2.63g, ø 19.1mm
Y# 44
מחיר: 3.81
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1912 - 1917
כסף 0.720, 2.25g, ø 17.57mm
Y# 36
מחיר: 12.49

יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1920 - 1926
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 22.1mm
Y# 45
מחיר: 3.14
יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1912 - 1917
כסף 0.800, 10.13g, ø 27.27mm
Y# 37
מחיר: 37.8
יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1922 - 1926
כסף 0.720, 4.95g, ø 23.8mm
Y# 46
מחיר: 16.6

יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1914
כסף 0.800, 26.96g, ø 38.1mm
Y# 38
מחיר: 300.6
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1913 - 1924
זהב 0.900, 4.17g, ø 16.96mm
Y# 39
כמות
יפן 20 ין - obverseיפן 20 ין - reverse
20 ין
1912 - 1920
זהב 0.900, 16.67g, ø 28.78mm
Y# 40
מחיר: 9,507

יפן>מוצוחיטו (מאידזי)|1869 - 1912
 תקופה

יפן 1 רין - obverseיפן 1 רין - reverse
1 רין
1873 - 1884
נחושת, 0.91g, ø 15.75mm
Y# 15
מחיר: 12.37
יפן ½ סן - obverseיפן ½ סן - reverse
½ סן
1873 - 1888
נחושת, 3.56g, ø 22.2mm
Y# 16
מחיר: 7.75
יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1873 - 1888
נחושת, 7.13g, ø 27.9mm
Y# 17
מחיר: 8.29

יפן 1 סן - obverseיפן 1 סן - reverse
1 סן
1898 - 1902
ארד, 7.13g, ø 27.9mm
Y# 20
מחיר: 0.78
יפן 2 סן - obverseיפן 2 סן - reverse
2 סן
1873 - 1884
ארד, 14.3g, ø 31.8mm
Y# 18
מחיר: 0.82
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1870 - 1871
כסף 0.800, 1.25g, ø 16.2mm
Y# 1
מחיר: 65.05

יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1871
כסף 0.800, 1.25g, ø 16.2mm
Y# 6
כמות
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1873 - 1877
כסף 0.800, 1.35g, ø 15.2mm
Y# 22
מחיר: 15.55
יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1889 - 1897
סגסוגת נחושת וניקל , 4.7g, ø 20.6mm
Y# 19
מחיר: 8.47

יפן 5 סן - obverseיפן 5 סן - reverse
5 סן
1897 - 1905
סגסוגת נחושת וניקל , 4.7g, ø 20.6mm
Y# 21
מחיר: 11.73
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1870
כסף 0.800, 2.5g, ø 17.6mm
Y# 2
מחיר: 191.4
יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1873 - 1906
כסף 0.800, 2.7g, ø 17.6mm
Y# 23
מחיר: 23.89

יפן 10 סן - obverseיפן 10 סן - reverse
10 סן
1907 - 1912
כסף 0.720, 2.25g, ø 17.57mm
Y# 29
מחיר: 16.5
יפן 20 סן - obverseיפן 20 סן - reverse
20 סן
1870 - 1871
כסף 0.800, 5g, ø 24mm
Y# 3
מחיר: 46.98
יפן 20 סן - obverseיפן 20 סן - reverse
20 סן
1873 - 1905
כסף 0.800, 5.39g, ø 23.5mm
Y# 24
מחיר: 22.02

יפן 20 סן - obverseיפן 20 סן - reverse
20 סן
1906 - 1911
כסף 0.800, 4.05g, ø 20.3mm
Y# 30
מחיר: 26.61
יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1870 - 1871
כסף 0.800, 12.5g, ø 31.5mm
Y# 4
מחיר: 151
יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1873 - 1905
כסף 0.800, 13.48g, ø 30.5mm
Y# 25
מחיר: 90.6

יפן 50 סן - obverseיפן 50 סן - reverse
50 סן
1906 - 1912
כסף 0.800, 10.1g, ø 27.27mm
Y# 31
מחיר: 33.18
יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1870
כסף 0.900, 26.96g, ø 38.5mm
Y# 5
מחיר: 1,040
יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1871
זהב 0.900, 1.67g, ø 13.5mm
Y# 9
מחיר: 1,667

יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1874 - 1912
כסף 0.900, 26.96g, ø 38.6mm
Y# A25
מחיר: 137.5
יפן 1 ין - obverseיפן 1 ין - reverse
1 ין
1874
זהב 0.900, 1.67g, ø 12mm
Y# 9a
כמות
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1870 - 1871
זהב 0.900, 8.333g, ø 23.84mm
Y# 11
מחיר: 15,621

יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1872 - 1897
זהב 0.900, 8.333g, ø 21.82mm
Y# 11a
מחיר: 9,521
יפן 5 ין - obverseיפן 5 ין - reverse
5 ין
1897 - 1912
זהב 0.900, 4.167g, ø 16.96mm
Y# 32
כמות
יפן 10 ין - obverseיפן 10 ין - reverse
10 ין
1871
זהב 0.900, 16.67g, ø 29.42mm
Y# 12
מחיר: 44,888

יפן 10 ין - obverseיפן 10 ין - reverse
10 ין
1897 - 1909
זהב 0.900, 8.333g, ø 21.21mm
Y# 33
מחיר: 1,417
יפן 20 ין - obverseיפן 20 ין - reverse
20 ין
1897 - 1912
זהב 0.900, 16.67g, ø 28.78mm
Y# 34
מחיר: 5,925

uCoin