יוגוסלביה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

יוגוסלביה - קטלוג מטבעות

יוגוסלביה>הרפובליקה הפדרלית של יוגוסלביה|1992 - 2003
 תקופה

יוגוסלביה 1 פארה - obverseיוגוסלביה 1 פארה - reverse
1 פארה
1994
פליז, 2.8g, ø 17.1mm
KM# 161
מחיר: 5.69
יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1994 - 1995
פליז, 4.3g, ø 21mm
KM# 164.1
מחיר: 3.66
יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1996
פליז, 2.7g, ø 17mm
KM# 164.2
מחיר: 7.49

יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1994
נחושת-אבץ-ניקל, 3.4g, ø 18mm
KM# 162.1
מחיר: 1.55
יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1995
פליז, 3.38g, ø 19mm
KM# 162.2
מחיר: 0.99
יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1996 - 1998
פליז, 3.38g, ø 19mm
KM# 173
מחיר: 1.71

יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1994
נחושת-אבץ-ניקל, 3.8g, ø 20mm
KM# 163
מחיר: 0.8
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1995
פליז, 4.13g, ø 21mm
KM# 163a
מחיר: 3.42
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1996 - 1999
פליז, 4.3g, ø 21mm
KM# 174
מחיר: 1.27

יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
2000
פליז, 3.26g, ø 18mm
KM# 179
מחיר: 5.45
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1992
סגסוגת נחושת-אבץ , 3.55g, ø 19mm
KM# 149
מחיר: 3.26
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1993
נחושת-אבץ-ניקל, 3.1g, ø 18mm
KM# 154
מחיר: 1.69

יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1994
פליז ניקל, 5.1g, ø 23mm
KM# 160
מחיר: 3.41
יוגוסלביה 1 דינר חדש - obverseיוגוסלביה 1 דינר חדש - reverse
1 דינר חדש
1994 - 1995
נחושת-אבץ-ניקל, 4.6g, ø 22mm
KM# 165
מחיר: 1.27
יוגוסלביה 1 דינר חדש - obverseיוגוסלביה 1 דינר חדש - reverse
1 דינר חדש
1996 - 1999
נחושת-אבץ-ניקל, 4.1g, ø 20mm
KM# 168
מחיר: 0.99

יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
2000 - 2002
נחושת-אבץ-ניקל, 4.4g, ø 20mm
KM# 180
מחיר: 1.62
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1992
נחושת-אבץ-ניקל, 4.3g, ø 21mm
KM# 150
מחיר: 3.57
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1993
נחושת-אבץ-ניקל, 3.8g, ø 20mm
KM# 155
מחיר: 1.7

יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
2000 - 2002
נחושת-אבץ-ניקל, 5.2g, ø 22mm
KM# 181
מחיר: 1.18
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1992
נחושת-אבץ-ניקל, 5.15g, ø 23mm
KM# 151
מחיר: 3.94
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1993
נחושת-אבץ-ניקל, 4.6g, ø 22mm
KM# 156
מחיר: 2.02

יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
2000 - 2002
נחושת-אבץ-ניקל, 6.23g, ø 24.1mm
KM# 182
מחיר: 0.84
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1992
נחושת-אבץ-ניקל, 6.3g, ø 25mm
KM# 152
מחיר: 3.26
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1993
נחושת-אבץ-ניקל, 6g, ø 24mm
KM# 157
מחיר: 1.99

יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1992
נחושת-אבץ-ניקל, 7.45g, ø 27mm
KM# 153
מחיר: 2.23
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1993
נחושת-אבץ-ניקל, 7g, ø 26mm
KM# 158
מחיר: 2.57
יוגוסלביה 100 דינר - obverseיוגוסלביה 100 דינר - reverse
100 דינר
1993
פליז, 5g, ø 23mm
KM# 159
מחיר: 3.04

יוגוסלביה 500 דינר - obverseיוגוסלביה 500 דינר - reverse
500 דינר
1993
פליז, 6.45g, ø 25mm
KM# 167
מחיר: 58.55

יוגוסלביה>יוגוסלביה הסוציאליסטית |1945 - 1992
 תקופה

יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1965
פליז, 1.56g, ø 16mm
KM# 42
מחיר: 0.72
יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1965 - 1981
פליז, 1.56g, ø 16mm
KM# 43
מחיר: 0.6
יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1965 - 1981
פליז, 2.97g, ø 21mm
KM# 44
מחיר: 0.4

יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1990 - 1991
סגסוגת נחושת-אבץ , 3.13g, ø 18.01mm
KM# 139
מחיר: 0.52
יוגוסלביה 20 פארה - obverseיוגוסלביה 20 פארה - reverse
20 פארה
1965 - 1981
פליז, 4g, ø 23.2mm
KM# 45
מחיר: 0.44
יוגוסלביה 20 פארה - obverseיוגוסלביה 20 פארה - reverse
20 פארה
1990 - 1991
סגסוגת נחושת-אבץ , 3.8g, ø 20mm
KM# 140
מחיר: 1.07

יוגוסלביה 25 פארה - obverseיוגוסלביה 25 פארה - reverse
25 פארה
1982 - 1983
ארד, 2.3g, ø 17mm
KM# 84
מחיר: 1.27
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1945
אבץ, 2g, ø 18mm
KM# 25
מחיר: 6.96
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1953
אלומיניום, 0.6g, ø 17.4mm
KM# 29
מחיר: 2.35

יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1965 - 1981
סגסוגת נחושת-אבץ , 6.18g, ø 25.5mm
KM# 46
מחיר: 0.52
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1982 - 1984
ארד, 2.85g, ø 19mm
KM# 85
מחיר: 0.56
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1990 - 1991
סגסוגת נחושת-אבץ , 4.6g, ø 22mm
KM# 141
מחיר: 0.52

יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1945
אבץ, 3g, ø 20mm
KM# 26
מחיר: 7.35
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1953
אלומיניום, 0.9g, ø 19.8mm
KM# 30
מחיר: 0.4
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1963
אלומיניום, 0.9g, ø 19.8mm
KM# 36
מחיר: 0.48

יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1965
סגסוגת נחושת וניקל , 3.9g, ø 21.8mm
KM# 47
מחיר: 0.76
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1968
סגסוגת נחושת וניקל , 3.9g, ø 21.8mm
KM# 48
מחיר: 0.56
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1973 - 1981
נחושת-אבץ-ניקל, 4g, ø 21.8mm
KM# 59
מחיר: 0.44

יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1982 - 1986
פליז ניקל, 3.6g, ø 20mm
KM# 86
מחיר: 0.48
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1990 - 1991
נחושת-אבץ-ניקל, 6g, ø 24mm
KM# 142
מחיר: 0.59
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1945
אבץ, 4.1g, ø 22mm
KM# 27
מחיר: 6.84

יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1953
אלומיניום, 1.2g, ø 22.2mm
KM# 31
מחיר: 0.6
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1963
אלומיניום, 1.2g, ø 22.2mm
KM# 37
מחיר: 2.11
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1971 - 1981
נחושת-אבץ-ניקל, 4.9g, ø 24.5mm
KM# 57
מחיר: 0.44

יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1982 - 1986
פליז ניקל, 4.3g, ø 22mm
KM# 87
מחיר: 0.48
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1990 - 1992
סגסוגת נחושת וניקל , 6.9g, ø 24.5mm
KM# 143
מחיר: 2.27
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1945
אבץ, 6g, ø 26.5mm
KM# 28
מחיר: 9.39

יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1953
אלומיניום, 1.6g, ø 24.6mm
KM# 32
מחיר: 0.48
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1963
אלומיניום, 1.6g, ø 24.6mm
KM# 38
מחיר: 1.43
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1971 - 1981
נחושת-אבץ-ניקל, 6.9g, ø 27.5mm
KM# 58
מחיר: 0.84

יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1982 - 1986
פליז ניקל, 5.5g, ø 24mm
KM# 88
מחיר: 0.48
יוגוסלביה 5 דינר - obverseיוגוסלביה 5 דינר - reverse
5 דינר
1990 - 1992
נחושת-אבץ-ניקל, 8.7g, ø 27.5mm
KM# 144
מחיר: 1.31
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1955
ארד אלומיניום, 3.1g, ø 21mm
KM# 33
מחיר: 0.72

יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1963
ארד אלומיניום, 3.1g, ø 21mm
KM# 39
מחיר: 0.8
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1976 - 1981
סגסוגת נחושת וניקל , 9.8g, ø 30mm
KM# 62
מחיר: 0.72
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1982 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 5.2g, ø 23mm
KM# 89
מחיר: 0.48

יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1988 - 1989
פליז, 2.66g, ø 17mm
KM# 131
מחיר: 0.56
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1955
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.2mm
KM# 34
מחיר: 0.52
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1963
ארד אלומיניום, 4g, ø 23.2mm
KM# 40
מחיר: 4.49

יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1985 - 1987
נחושת-אבץ-ניקל, 6.5g, ø 25mm
KM# 112
מחיר: 0.8
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1988 - 1989
פליז, 3.2g, ø 19mm
KM# 132
מחיר: 1.51
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1955
ארד אלומיניום, 6g, ø 25.5mm
KM# 35
מחיר: 1.03

יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1963
ארד אלומיניום, 6g, ø 25.5mm
KM# 41
מחיר: 26.7
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1985 - 1988
נחושת-אבץ-ניקל, 7.6g, ø 27mm
KM# 113
מחיר: 0.76
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1988 - 1989
פליז, 4g, ø 21mm
KM# 133
מחיר: 0.95

יוגוסלביה 100 דינר - obverseיוגוסלביה 100 דינר - reverse
100 דינר
1985 - 1988
נחושת-אבץ-ניקל, 8.7g, ø 29mm
KM# 114
מחיר: 0.87
יוגוסלביה 100 דינר - obverseיוגוסלביה 100 דינר - reverse
100 דינר
1988 - 1989
פליז, 5.5g, ø 24.1mm
KM# 134
מחיר: 1.07

יוגוסלביה>ממלכת יוגוסלביה|1918 - 1941
 תקופה

יוגוסלביה 5 פארה - obverseיוגוסלביה 5 פארה - reverse
5 פארה
1920
אבץ, 2.6g, ø 18.8mm
KM# 1
מחיר: 31.43
יוגוסלביה 10 פארה - obverseיוגוסלביה 10 פארה - reverse
10 פארה
1920
אבץ, 3g, ø 20.85mm
KM# 2
מחיר: 10.25
יוגוסלביה 25 פארה - obverseיוגוסלביה 25 פארה - reverse
25 פארה
1920
ארד ניקל, 5.7g, ø 24mm
KM# 3
מחיר: 6.56

יוגוסלביה 25 פארה - obverseיוגוסלביה 25 פארה - reverse
25 פארה
1938
ארד, 2.5g, ø 20mm
KM# 17
מחיר: 16.71
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1925
סגסוגת נחושת וניקל , 2.6g, ø 18mm
KM# 4
מחיר: 3.75
יוגוסלביה 50 פארה - obverseיוגוסלביה 50 פארה - reverse
50 פארה
1938
ארד אלומיניום, 2.1g, ø 18mm
KM# 18
מחיר: 3.66

יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1925
סגסוגת נחושת וניקל , 4.92g, ø 23mm
KM# 5
מחיר: 4.42
יוגוסלביה 1 דינר - obverseיוגוסלביה 1 דינר - reverse
1 דינר
1938
ארד אלומיניום, 3.5g, ø 21mm
KM# 19
מחיר: 2.66
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1925
סגסוגת נחושת וניקל , 9.2g, ø 27mm
KM# 6
מחיר: 7.26

יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1938
ארד אלומיניום, 5g, ø 24.5mm
KM# 20
מחיר: 3.94
יוגוסלביה 2 דינר - obverseיוגוסלביה 2 דינר - reverse
2 דינר
1938
ארד אלומיניום, 5g, ø 24.5mm
KM# 21
מחיר: 8.35
יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1931
כסף 0.500, 7g, ø 25mm
KM# 10
מחיר: 28.04

יוגוסלביה 10 דינר - obverseיוגוסלביה 10 דינר - reverse
10 דינר
1938
ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 22
מחיר: 6.24
יוגוסלביה 1 דוקאט - obverseיוגוסלביה 1 דוקאט - reverse
1 דוקאט
1931 - 1934
זהב 0.986, 3.49g, ø 19.75mm
KM# 12
כמות
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1925
זהב 0.900, 6.452g, ø 21mm
KM# 7
כמות

יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1931
כסף 0.500, 14g, ø 31mm
KM# 11
מחיר: 53.93
יוגוסלביה 20 דינר - obverseיוגוסלביה 20 דינר - reverse
20 דינר
1938
כסף 0.750, 9g, ø 27mm
KM# 23
מחיר: 22.91
יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1932
כסף 0.750, 23g, ø 36mm
KM# 16
מחיר: 200.6

יוגוסלביה 50 דינר - obverseיוגוסלביה 50 דינר - reverse
50 דינר
1938
כסף 0.750, 15g, ø 31mm
KM# 24
מחיר: 43.12
יוגוסלביה 4 דוקאט - obverseיוגוסלביה 4 דוקאט - reverse
4 דוקאט
1931 - 1933
זהב 0.986, 13.96g, ø 40mm
KM# 14
כמות

uCoin