בוואריה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

בוואריה - קטלוג מטבעות

בוואריה>ממלכת בוואריה|1806 - 1873
 תקופה

בוואריה 1 פפניג - obverseבוואריה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1806 - 1829
נחושת, 1.2g, ø 18mm
KM# 680
מחיר: 14.03
בוואריה 1 פפניג - obverseבוואריה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1830 - 1835
נחושת, 1.5g, ø 17mm
KM# 742
מחיר: 3.8
בוואריה 1 פפניג - obverseבוואריה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1839 - 1856
נחושת, 1.2g, ø 17mm
KM# 797
מחיר: 7.35

בוואריה 1 פפניג - obverseבוואריה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1858 - 1871
נחושת, 1.24g, ø 17mm
KM# 856
מחיר: 4.62
בוואריה 2 פפניג - obverseבוואריה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1806 - 1829
נחושת, ø 21mm
KM# 681
מחיר: 13.83
בוואריה 2 פפניג - obverseבוואריה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1830 - 1835
נחושת, ø 19mm
KM# 745
מחיר: 19.54

בוואריה 2 פפניג - obverseבוואריה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1839 - 1850
נחושת, ø 21mm
KM# 798
מחיר: 0.91
בוואריה 2 פפניג - obverseבוואריה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1858 - 1871
נחושת, 2.4g, ø 20mm
KM# 857
מחיר: 9.36
בוואריה ½ קרויזר - obverseבוואריה ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1851 - 1856
נחושת, 2.46g, ø 21mm
KM# 843
מחיר: 8.33

בוואריה 1 הלר - obverseבוואריה 1 הלר - reverse
1 הלר
1806 - 1829
נחושת, ø 14mm
KM# 679
מחיר: 11.07
בוואריה 1 הלר - obverseבוואריה 1 הלר - reverse
1 הלר
1830 - 1835
נחושת, ø 14mm
KM# 740
מחיר: 61.9
בוואריה 1 הלר - obverseבוואריה 1 הלר - reverse
1 הלר
1839 - 1856
נחושת, ø 15mm
KM# 796
מחיר: 14.33

בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1806 - 1825
כסף 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 684
מחיר: 18.44
בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1806
נחושת, 4.2g, ø 25mm
KM# 683
מחיר: 3.91
בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1827 - 1830
כסף 0.187, 0.77g, ø 15mm
KM# 727
כמות

בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1830 - 1836
כסף 0.187, 0.77g, ø 12mm
KM# 746
מחיר: 35.4
בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1839 - 1856
כסף 0.166, 0.84g, ø 14mm
KM# 799
מחיר: 7.82
בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1858 - 1864
כסף 0.166, 0.8g, ø 14mm
KM# 858
מחיר: 17.24

בוואריה 1 קרויזר - obverseבוואריה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1865 - 1871
כסף 0.166, 0.8g, ø 14.18mm
KM# 873
מחיר: 14.63
בוואריה 3 קרויזר - obverseבוואריה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1807 - 1825
כסף 0.333, 1.35g, ø 18mm
KM# 697
מחיר: 23.06
בוואריה 3 קרויזר - obverseבוואריה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1827 - 1830
כסף 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 728
כמות

בוואריה 3 קרויזר - obverseבוואריה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1830 - 1835
כסף 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 747
מחיר: 18.45
בוואריה 3 קרויזר - obverseבוואריה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1839 - 1856
כסף 0.333, 1.3g, ø 17mm
KM# 800
מחיר: 18.44
בוואריה 3 קרויזר - obverseבוואריה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1865 - 1868
כסף 0.350, 1.23g, ø 18mm
KM# 875
מחיר: 18.43

בוואריה 6 קרויזר - obverseבוואריה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1806 - 1825
כסף 0.333, 2.7g, ø 21mm
KM# 686
מחיר: 1.52
בוואריה 6 קרויזר - obverseבוואריה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1827 - 1829
כסף 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 729
מחיר: 23.06
בוואריה 6 קרויזר - obverseבוואריה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1830 - 1835
כסף 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 748
מחיר: 19.35

בוואריה 6 קרויזר - obverseבוואריה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1839 - 1856
כסף 0.333, 2.6g, ø 19mm
KM# 802
מחיר: 20.5
בוואריה 6 קרויזר - obverseבוואריה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1866 - 1867
כסף 0.350, 2.46g, ø 20mm
KM# 880
כמות
בוואריה 20 קרויזר - obverseבוואריה 20 קרויזר - reverse
20 קרויזר
1806 - 1825
כסף 0.583, 6.68g, ø 27mm
KM# 688
מחיר: 191.7

בוואריה ½ גולדן - obverseבוואריה ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1838 - 1848
כסף 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 794
מחיר: 58.63
בוואריה ½ גולדן - obverseבוואריה ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1848 - 1864
כסף 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 825
מחיר: 138.3
בוואריה ½ גולדן - obverseבוואריה ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1864 - 1866
כסף 0.900, 5.3g, ø 24mm
KM# 866
כמות

בוואריה ½ גולדן - obverseבוואריה ½ גולדן - reverse
½ גולדן
1867 - 1871
כסף 0.900, 5.3g, ø 25mm
KM# 882
כמות
No ImageNo Image
½ טלר
1806
כסף 0.833, 14.03g
KM# 690
כמות
No ImageNo Image
½ טלר
1807
כסף 0.833, 14.03g
KM# 698
כמות

No ImageNo Image
½ טלר
1808
כסף 0.833, 14.03g
KM# 705
כמות
בוואריה 1 גולדן - obverseבוואריה 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1837 - 1848
כסף 0.900, 10.6g, ø 30.02mm
KM# 788
מחיר: 76.25
בוואריה 1 גולדן - obverseבוואריה 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1848 - 1864
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 826
כמות

בוואריה 1 גולדן - obverseבוואריה 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1864 - 1866
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 867
מחיר: 259.6
בוואריה 1 גולדן - obverseבוואריה 1 גולדן - reverse
1 גולדן
1867 - 1871
כסף 0.900, 10.6g, ø 31mm
KM# 884
כמות
בוואריה 1 טהלר - obverseבוואריה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1806
כסף 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 692
כמות

בוואריה 1 טהלר - obverseבוואריה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1807 - 1822
כסף 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 701
כמות
בוואריה 1 טהלר - obverseבוואריה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1822 - 1825
כסף 0.833, 28g, ø 41mm
KM# 716
מחיר: 859.8
בוואריה 1 טהלר - obverseבוואריה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1865 - 1871
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 877
מחיר: 156.3

בוואריה 1 טלר איגוד - obverseבוואריה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1864
כסף 0.900, 18.52g, ø 33mm
KM# 852
מחיר: 177.8
בוואריה 1 טלר איגוד - obverseבוואריה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1864 - 1866
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 869
כמות
בוואריה 1 טלר איגוד - obverseבוואריה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1866 - 1871
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 886
מחיר: 197

בוואריה 2 גולדן - obverseבוואריה 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1845 - 1848
כסף 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 819
מחיר: 234.5
בוואריה 2 גולדן - obverseבוואריה 2 גולדן - reverse
2 גולדן
1848 - 1856
כסף 0.900, 21.21g, ø 36mm
KM# 828
מחיר: 242.8
בוואריה 2 טאלר - obverseבוואריה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1839 - 1841
כסף 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 805
כמות

בוואריה 2 טאלר - obverseבוואריה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1842 - 1848
כסף 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 814
כמות
בוואריה 2 טאלר - obverseבוואריה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1849 - 1856
כסף 0.900, 37.12g, ø 38mm
KM# 837
כמות
בוואריה 1 קרוננטלר - obverseבוואריה 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1809 - 1825
כסף 0.868, 29.34g, ø 39mm
KM# 706
מחיר: 295.7

בוואריה 1 קרוננטלר - obverseבוואריה 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1826 - 1829
כסף 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 723
כמות
בוואריה 1 קרוננטלר - obverseבוואריה 1 קרוננטלר - reverse
1 קרוננטלר
1830 - 1837
כסף 0.868, 29.54g, ø 39mm
KM# 751
כמות
בוואריה 2 טלר איגוד - obverseבוואריה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1859 - 1860
כסף 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 861
כמות

בוואריה 2 טלר איגוד - obverseבוואריה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1861 - 1864
כסף 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 862
כמות
בוואריה 2 טלר איגוד - obverseבוואריה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1865 - 1869
כסף 0.900, 37.04g, ø 41mm
KM# 879
כמות
No ImageNo Image
1 דוקט
1806
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 695
כמות

בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1807 - 1822
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 703
כמות
בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1823 - 1825
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 718
כמות
בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1826 - 1828
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 725
כמות

בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1828 - 1835
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 737
כמות
בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1840 - 1848
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 808
כמות
בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1842 - 1846
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 816
כמות

בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1849 - 1856
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 839
כמות
בוואריה 1 דוקט - obverseבוואריה 1 דוקט - reverse
1 דוקט
1850 - 1856
זהב 0.937, 3.49g, ø 21mm
KM# 841
כמות

uCoin