פרוסיה
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

פרוסיה - קטלוג מטבעות

פרוסיה>ממלכת פרוסיה|1821 - 1873
 תקופה

פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1821 - 1840
נחושת, 1.522g, ø 17.5mm
KM# 405
מחיר: 1.66
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1841 - 1842
נחושת, 1.522g, ø 17.5mm
KM# 430
מחיר: 3.65
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1843 - 1845
נחושת, 1.522g, ø 17.5mm
KM# 447
מחיר: 2.86

פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1846 - 1860
נחושת, 1.5g, ø 17.5mm
KM# 451
מחיר: 2.45
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1861 - 1873
נחושת, 1.5g, ø 17.51mm
KM# 480
מחיר: 2.64
פרוסיה 2 פפניג - obverseפרוסיה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1821 - 1840
נחושת, 3g, ø 20mm
KM# 406
מחיר: 1.86

פרוסיה 2 פפניג - obverseפרוסיה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1841 - 1842
נחושת, 3g, ø 20mm
KM# 431
מחיר: 7.25
פרוסיה 2 פפניג - obverseפרוסיה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1843 - 1845
נחושת, 3g, ø 20mm
KM# 448
מחיר: 4.78
פרוסיה 2 פפניג - obverseפרוסיה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1846 - 1860
נחושת, 3g, ø 20mm
KM# 452
מחיר: 5.2

פרוסיה 2 פפניג - obverseפרוסיה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1861 - 1873
נחושת, 3g, ø 20mm
KM# 481
מחיר: 3.27
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1821 - 1840
נחושת, 4.567g, ø 23mm
KM# 407
מחיר: 0.46
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1841 - 1842
נחושת, 4.567g, ø 23.5mm
KM# 432
מחיר: 1.49

פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1843 - 1845
נחושת, 7.21g, ø 24mm
KM# 449
מחיר: 9.55
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1846 - 1856
נחושת, 4.567g, ø 23.5mm
KM# 453
מחיר: 5.46
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1857 - 1860
נחושת, 4.5g, ø 24mm
KM# 453a
מחיר: 7.74

פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1861 - 1873
נחושת, 4.5g, ø 24mm
KM# 482
מחיר: 6.71
פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1821 - 1840
Mintmark "A" or "B"
נחושת, 6.09g, ø 25mm
KM# 408
מחיר: 2.78
פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1823 - 1840
Mintmark "D"
נחושת, 6.09g, ø 25mm
KM# 412
מחיר: 27.84

פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1841 - 1842
נחושת, 5.5g, ø 24mm
KM# 433
כמות
פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1843 - 1845
נחושת, 6.09g, ø 25mm
KM# 450
מחיר: 47.73
פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1846 - 1856
נחושת, 6.09g, ø 25mm
KM# 454
מחיר: 4.8

No ImageNo Image
4 פפניג
1857 - 1860
נחושת, 6g, ø 25mm
KM# 454a
מחיר: 39.79
פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1861 - 1871
נחושת, 6g, ø 26mm
KM# 483
מחיר: 10.46
פרוסיה ½ גרוש כסף - obverseפרוסיה ½ גרוש כסף - reverse
½ גרוש כסף
1821 - 1840
כסף 0.220, 1.09g, ø 15.16mm
KM# 409
מחיר: 5.71

פרוסיה ½ גרוש כסף - obverseפרוסיה ½ גרוש כסף - reverse
½ גרוש כסף
1841 - 1852
כסף 0.220, 1.09g, ø 16mm
KM# 434
מחיר: 4.78
פרוסיה ½ גרוש כסף - obverseפרוסיה ½ גרוש כסף - reverse
½ גרוש כסף
1853 - 1860
כסף 0.220, 1.09g, ø 16mm
KM# 461
כמות
פרוסיה ½ גרוש כסף - obverseפרוסיה ½ גרוש כסף - reverse
½ גרוש כסף
1861 - 1873
כסף 0.220, 1.098g, ø 15.15mm
KM# 484
מחיר: 8.31

פרוסיה 1 גרוש כסף - obverseפרוסיה 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1821 - 1840
כסף 0.220, 2.19g, ø 18.42mm
KM# 410
מחיר: 4.78
פרוסיה 1 גרוש כסף - obverseפרוסיה 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1841 - 1852
כסף 0.220, 2.19g, ø 18.5mm
KM# 435
מחיר: 3.63
פרוסיה 1 גרוש כסף - obverseפרוסיה 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1853 - 1860
כסף 0.220, 2.19g, ø 18.5mm
KM# 462
מחיר: 12.85

פרוסיה 1 גרוש כסף - obverseפרוסיה 1 גרוש כסף - reverse
1 גרוש כסף
1861 - 1873
כסף 0.220, 2.19g, ø 18.5mm
KM# 485
מחיר: 9.25
פרוסיה 2½ גרוש כסף - obverseפרוסיה 2½ גרוש כסף - reverse
2½ גרוש כסף
1842 - 1852
כסף 0.375, 3.24g, ø 20.75mm
KM# 444
מחיר: 14.76
פרוסיה 2½ גרוש כסף - obverseפרוסיה 2½ גרוש כסף - reverse
2½ גרוש כסף
1853 - 1860
כסף 0.375, 3.25g, ø 20.7mm
KM# 463
מחיר: 28.23

פרוסיה 2½ גרוש כסף - obverseפרוסיה 2½ גרוש כסף - reverse
2½ גרוש כסף
1861 - 1873
כסף 0.375, 3.15g, ø 21.22mm
KM# 486
מחיר: 16.05
פרוסיה ⅙ טלר - obverseפרוסיה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1822 - 1840
כסף 0.520, 5.345g, ø 23.17mm
KM# 411
מחיר: 24.12
פרוסיה ⅙ טלר - obverseפרוסיה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1841 - 1852
כסף 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 436
מחיר: 128.4

פרוסיה ⅙ טלר - obverseפרוסיה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1853 - 1856
כסף 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 464
כמות
פרוסיה ⅙ טלר - obverseפרוסיה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1858 - 1860
כסף 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 473
כמות
פרוסיה ⅙ טלר - obverseפרוסיה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1861 - 1864
כסף 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 487
מחיר: 47.84

פרוסיה ⅙ טלר - obverseפרוסיה ⅙ טלר - reverse
⅙ טלר
1865 - 1868
כסף 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 495
כמות
פרוסיה ½ כתר - obverseפרוסיה ½ כתר - reverse
½ כתר
1858
זהב 0.900, 5.555g, ø 20mm
KM# 475
כמות
פרוסיה ½ כתר - obverseפרוסיה ½ כתר - reverse
½ כתר
1862 - 1869
זהב 0.900, 5.555g, ø 20mm
KM# 493
כמות

No ImageNo Image
1 טהלר
1821 - 1822
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 396
כמות
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1823 - 1826
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 413
מחיר: 540.9
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1826 - 1828
Lettering on the revese
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 417
מחיר: 397.8

פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1827 - 1828
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 418
כמות
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1828 - 1840
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 419
מחיר: 278.1
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1829 - 1840
Lettering on the revese
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 420
מחיר: 244

פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1841
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 437
כמות
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1842 - 1852
Coat of Arms on the reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 445
כמות
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1842 - 1846
Lettering on the revese
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 446
כמות

פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1847 - 1852
Lettering on the revese
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 455
מחיר: 275
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1853 - 1856
Coat of Arms on the reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 465
מחיר: 238.7
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1853 - 1856
Lettering on the revese
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 466
מחיר: 199.9

פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1857 - 1860
Lettering on the revese
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 472
כמות
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1861 - 1862
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 490
מחיר: 228.4
פרוסיה 1 טלר איגוד - obverseפרוסיה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1857 - 1861
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 471
מחיר: 175.6

פרוסיה 1 טלר איגוד - obverseפרוסיה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1861 - 1863
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 489
מחיר: 85.65
פרוסיה 1 טלר איגוד - obverseפרוסיה 1 טלר איגוד - reverse
1 טלר איגוד
1864 - 1871
כסף 0.900, 18.52g, ø 34mm
KM# 494
מחיר: 162.9
פרוסיה 1 כתר - obverseפרוסיה 1 כתר - reverse
1 כתר
1858 - 1860
זהב 0.900, 11.111g, ø 24mm
KM# 476
כמות

פרוסיה 1 כתר - obverseפרוסיה 1 כתר - reverse
1 כתר
1861 - 1870
זהב 0.900, 11.111g, ø 24mm
KM# 492
מחיר: 12,476
פרוסיה 2 טאלר - obverseפרוסיה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1839 - 1840
כסף 0.900, 37.119g, ø 40mm
KM# 425
מחיר: 421.6
פרוסיה 2 טאלר - obverseפרוסיה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1841 - 1851
כסף 0.900, 37.119g, ø 41mm
KM# 440
מחיר: 361.2

פרוסיה 2 טאלר - obverseפרוסיה 2 טאלר - reverse
2 טאלר
1853 - 1856
כסף 0.900, 37.119g, ø 40mm
KM# 467
כמות
פרוסיה 2 טלר איגוד - obverseפרוסיה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1858 - 1859
כסף 0.900, 37.037g, ø 40mm
KM# 474
כמות
פרוסיה 2 טלר איגוד - obverseפרוסיה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1861 - 1862
כסף 0.900, 37.037g, ø 40mm
KM# 491
כמות

פרוסיה 2 טלר איגוד - obverseפרוסיה 2 טלר איגוד - reverse
2 טלר איגוד
1865 - 1871
כסף 0.900, 37.037g, ø 40mm
KM# 496
כמות
פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1825 - 1840
זהב 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 414
כמות
פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1841 - 1849
זהב 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 441
כמות

פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1853
זהב 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 468
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1822
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 398
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1825 - 1840
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 415
כמות

פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1841 - 1852
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 442
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1853 - 1855
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 469
כמות
פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1825 - 1840
זהב 0.900, 13.363g, ø 26mm
KM# 416
כמות

פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1841 - 1852
זהב 0.900, 13.363g, ø 26mm
KM# 443
כמות
פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1853 - 1855
זהב 0.900, 13.363g, ø 26mm
KM# 470
כמות

פרוסיה>הדוכסות הגדולה של פוזנן|1815 - 1817
 תקופה

פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1816 - 1817
נחושת, 2.6g, ø 20mm
KM# 30
מחיר: 81.54
פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1816 - 1817
נחושת, 7.4g, ø 25mm
KM# 31
כמות

פרוסיה>דרום פרוסיה|1796 - 1817
 תקופה

פרוסיה 1 סוליד - obverseפרוסיה 1 סוליד - reverse
1 סוליד
1796 - 1797
נחושת, 1.3g, ø 16mm
KM# 362
כמות
פרוסיה ½ גרוש - obverseפרוסיה ½ גרוש - reverse
½ גרוש
1796 - 1797
נחושת, 1.95g, ø 18mm
KM# C362
מחיר: 59.42
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1796 - 1798
נחושת, 3.9g, ø 22.15mm
KM# D362
מחיר: 16.09

פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1796 - 1798
נחושת, 11.7g, ø 25mm
KM# E362
מחיר: 236.4

פרוסיה>ממלכת פרוסיה (גרוס)|1750 - 1820
 תקופה

פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1751 - 1755
נחושת, 2.44g, ø 20mm
KM# 262
מחיר: 0.46
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1768 - 1770
כסף (בילון), 0.65g, ø 14mm
KM# 319
כמות
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1771 - 1786
כסף (בילון), 0.65g, ø 14mm
KM# 326
מחיר: 9.22

פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1787 - 1797
Monogram "FWR"
כסף 0.520, 0.63g, ø 15mm
KM# 350
כמות
No ImageNo Image
1 פפניג
1788 - 1789
Monogram "FW"
נחושת, 3.25g, ø 21mm
KM# 353
כמות
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1790 - 1797
Monogram "FW"
נחושת, 2.45g, ø 21mm
KM# 353a
מחיר: 23.87

פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1799 - 1806
Frederick William II
נחושת, 2.45g, ø 21mm
KM# 372
מחיר: 2.77
פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1799 - 1806
כסף 0.520, 0.63g, ø 15mm
KM# 373
כמות
No ImageNo Image
1 פפניג
1804 - 1806
Frederick William III, small "W"
כסף 0.520, 0.63g, ø 15mm
KM# 383
כמות

פרוסיה 1 פפניג - obverseפרוסיה 1 פפניג - reverse
1 פפניג
1810 - 1816
נחושת, 1.62g, ø 18mm
KM# 390
מחיר: 2.78
פרוסיה 2 פפניג - obverseפרוסיה 2 פפניג - reverse
2 פפניג
1810 - 1816
נחושת, 3.24g, ø 21.8mm
KM# 391
מחיר: 21.22
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1752 - 1761
נחושת, 7.31g, ø 26.5mm
KM# 267
מחיר: 22.76

פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1761 - 1762
נחושת, 4g, ø 24mm
KM# 290
כמות
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1764 - 1770
כסף (בילון), 0.78g, ø 15mm
KM# 293
מחיר: 2.51
No ImageNo Image
פפניג
1770
נחושת, 7.36g, ø 24mm
KM# 325
כמות

פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1772 - 1786
כסף (בילון), 0.81g, ø 15.5mm
KM# 328
מחיר: 198.9
פרוסיה פפניג - obverseפרוסיה פפניג - reverse
פפניג
1787 - 1797
כסף 0.125, 0.72g, ø 16mm
KM# 351
כמות
No ImageNo Image
פפניג
1799 - 1804
כסף 0.125, 0.72g, ø 16mm
KM# 374
מחיר: 2.78

No ImageNo Image
פפניג
1804 - 1806
כסף 0.125, 0.72g, ø 16mm
KM# 384
כמות
No ImageNo Image
4 פפניג
1752 - 1753
כסף (בילון), 1.08g, ø 16mm
KM# A268
כמות
No ImageNo Image
4 פפניג
1764
כסף (בילון), 1.04g, ø 16mm
KM# 294
כמות

פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1764 - 1766
כסף (בילון), 1.04g, ø 18mm
KM# 323
כמות
פרוסיה 4 פפניג - obverseפרוסיה 4 פפניג - reverse
4 פפניג
1774
כסף (בילון), 1.08g, ø 17mm
KM# 324
כמות
פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1752 - 1756
כסף (בילון), 0.72g, ø 14.5mm
KM# 223.2
מחיר: 185.3

No ImageNo Image
1 שילינג
1764
כסף (בילון), 0.72g, ø 14mm
KM# A295.1
כמות
פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1766 - 1770
כסף (בילון), 0.72g, ø 15mm
KM# A316
כמות
פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1771 - 1786
כסף (בילון), 0.69g, ø 14.5mm
KM# A295.1a
מחיר: 47.67

פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1788
כסף (בילון), 0.72g, ø 14mm
KM# 354
כמות
פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1790 - 1797
נחושת, 2.6g, ø 20mm
KM# 357
מחיר: 5.59
פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1804 - 1806
נחושת, 2g, ø 21mm
KM# A385
מחיר: 19.89

פרוסיה 1 שילינג - obverseפרוסיה 1 שילינג - reverse
1 שילינג
1810
נחושת, 2.15g, ø 20.5mm
KM# B385
מחיר: 13.35
פרוסיה ½ גרוש - obverseפרוסיה ½ גרוש - reverse
½ גרוש
1811
נחושת, 2.6g, ø 21mm
KM# A393
מחיר: 29.5
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1752
כסף 0.500, ø 17mm
KM# E268
כמות

No ImageNo Image
1 גרוש
1752
כסף 0.500, 0.77g, ø 15mm
KM# B268
כמות
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1764 - 1770
כסף 0.500, 0.831g, ø 16mm
KM# B295
מחיר: 15.31
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1764
כסף 0.500, ø 19mm
KM# C295
כמות

פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1771 - 1786
כסף 0.500, 0.866g, ø 16mm
KM# A327
מחיר: 9.15
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1787 - 1798
כסף 0.500, 0.85g, ø 17mm
KM# 348
מחיר: 318.2
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1810 - 1811
נחושת, 5.2g, ø 23.5mm
KM# D385
מחיר: 0.46

פרוסיה 2 גרושה - obverseפרוסיה 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1752 - 1753
II GROSSUS
כסף 0.500, 1.54g, ø 19.5mm
KM# C268
כמות
No ImageNo Image
2 גרושה
1752
כסף 0.500, ø 20mm
KM# F268
כמות
No ImageNo Image
2 גרושה
1755 - 1757
כסף 0.500, 1.54g, ø 19.5mm
KM# A279
כמות

No ImageNo Image
2 גרושה
1764
כסף 0.500, ø 22mm
KM# D295
כמות
פרוסיה 2 גרושה - obverseפרוסיה 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1764 - 1768
כסף 0.500, 1.54g, ø 19mm
KM# A296
מחיר: 41.85
פרוסיה 2 גרושה - obverseפרוסיה 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1773
כסף 0.500, 1.54g, ø 19mm
KM# A329
מחיר: 18.33

פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1751 - 1754
כסף 0.375, 1.51g, ø 22mm
KM# A263
מחיר: 127.3
פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1765 - 1767
כסף 0.375, 1.641g, ø 20mm
KM# 313
מחיר: 69.61
פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1771 - 1786
כסף 0.375, 1.64g, ø 19mm
KM# A328
מחיר: 4.41

פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1779 - 1785
Denomination 3
כסף 0.375, 1.64g, ø 19mm
KM# 337
מחיר: 15.37
פרוסיה 3 גרוש - obverseפרוסיה 3 גרוש - reverse
3 גרוש
1800 - 1808
כסף (בילון), 1.7g, ø 18.2mm
KM# 376
מחיר: 3.31
פרוסיה 4 גרוש - obverseפרוסיה 4 גרוש - reverse
4 גרוש
1752
כסף 0.500, ø 23mm
KM# G268
כמות

פרוסיה 4 גרוש - obverseפרוסיה 4 גרוש - reverse
4 גרוש
1796 - 1798
כסף 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 362
מחיר: 37.37
פרוסיה 4 גרוש - obverseפרוסיה 4 גרוש - reverse
4 גרוש
1797 - 1809
כסף 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 370
מחיר: 35.59
פרוסיה 4 גרוש - obverseפרוסיה 4 גרוש - reverse
4 גרוש
1816 - 1818
כסף 0.520, 5.345g, ø 23mm
KM# 394
מחיר: 60.5

פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1752
כסף 0.500, 2.598g, ø 23mm
KM# D278
מחיר: 73.58
פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1753 - 1757
כסף 0.500, 3.118g, ø 23.5mm
KM# A277
מחיר: 74.08
פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1753
כסף 0.500, 3.118g, ø 23.5mm
KM# B277
כמות

פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1755 - 1756
כסף 0.500, 3.118g, ø 25mm
KM# C279
מחיר: 37.52
פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1756 - 1757
כסף 0.500, 2.85g, ø 24mm
KM# A283
מחיר: 82.74
פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1758
כסף 0.438, 3.8g, ø 25mm
KM# D284
כמות

פרוסיה 6 גרושי - obverseפרוסיה 6 גרושי - reverse
6 גרושי
1763 - 1784
כסף 0.500, 3.118g, ø 23mm
KM# A297
מחיר: 31.82
פרוסיה 8 גרושי - obverseפרוסיה 8 גרושי - reverse
8 גרושי
1753 - 1763
כסף 0.500
KM# 274
כמות
פרוסיה 12 גרושי - obverseפרוסיה 12 גרושי - reverse
12 גרושי
1758
כסף 0.520, 8g, ø 30mm
KM# E284
מחיר: 477.3

פרוסיה 18 גרושי - obverseפרוסיה 18 גרושי - reverse
18 גרושי
1751 - 1755
כסף 0.500, 5.92g, ø 27mm
KM# A266
מחיר: 119.3
פרוסיה 18 גרושי - obverseפרוסיה 18 גרושי - reverse
18 גרושי
1753
כסף 0.500, 5.92g, ø 27mm
KM# C277
כמות
פרוסיה 18 גרושי - obverseפרוסיה 18 גרושי - reverse
18 גרושי
1755 - 1759
כסף 0.500, 5.864g, ø 28mm
KM# D279
כמות

פרוסיה 18 גרושי - obverseפרוסיה 18 גרושי - reverse
18 גרושי
1764 - 1765
כסף 0.500, 5.939g, ø 26.5mm
KM# B300
כמות

פרוסיה>ממלכת פרוסיה (טלר)|1750 - 1820
 תקופה

פרוסיה 1/48 טלר - obverseפרוסיה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1750 - 1753
כסף (בילון)
KM# 250
כמות
פרוסיה 1/48 טלר - obverseפרוסיה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1753 - 1763
כסף (בילון)
KM# 275
כמות
פרוסיה 1/48 טלר - obverseפרוסיה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1753 - 1757
כסף (בילון), 1.3g, ø 17.8mm
KM# 225
כמות

פרוסיה 1/48 טלר - obverseפרוסיה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1764 - 1770
כסף 0.250, 0.97g, ø 19mm
KM# 295
כמות
פרוסיה 1/48 טלר - obverseפרוסיה 1/48 טלר - reverse
1/48 טלר
1771 - 1781
כסף 0.250, 0.97g, ø 18.5mm
KM# 327
מחיר: 10.92
פרוסיה 1/24 טלר - obverseפרוסיה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1751 - 1752
Date on obverse and reverse
כסף (בילון), 2.1g, ø 22mm
KM# 265
כמות

פרוסיה 1/24 טלר - obverseפרוסיה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1751 - 1763
Date on reverse
כסף (בילון), 2.05g, ø 20.5mm
KM# 263
מחיר: 179
פרוסיה 1/24 טלר - obverseפרוסיה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1751 - 1754
Date on obverse below monogram
כסף (בילון), 2.15g, ø 20.2mm
KM# 264
מחיר: 111.4
פרוסיה 1/24 טלר - obverseפרוסיה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1753 - 1763
Date on obverse devided by monogram
כסף (בילון), 1.95g, ø 20.8mm
KM# 276
מחיר: 79.55

פרוסיה 1/24 טלר - obverseפרוסיה 1/24 טלר - reverse
1/24 טלר
1764 - 1786
כסף 0.220, 2.07g, ø 19mm
KM# 296
מחיר: 2.76
פרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - reverse
1/12 ראיהסטאלר
1750 - 1755
כסף (בילון), 3.7g, ø 23.2mm
KM# 251
כמות
פרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - reverse
1/12 ראיהסטאלר
1752 - 1763
כסף (בילון), 3.7g, ø 23.2mm
KM# 268
כמות

פרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - reverse
1/12 ראיהסטאלר
1764 - 1772
Narrow date
כסף 0.438, 3.34g, ø 24mm
KM# 311
מחיר: 35.29
פרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1/12 ראיהסטאלר - reverse
1/12 ראיהסטאלר
1764 - 1771
Wide date
כסף 0.438, 3.34g, ø 23.2mm
KM# 298
מחיר: 21.77
No ImageNo Image
1/12 ראיהסטאלר
1786
כסף 0.438, 3.34g, ø 24mm
KM# 341
כמות

פרוסיה ⅙ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅙ ראיהסטראל - reverse
⅙ ראיהסטראל
1750 - 1755
כסף 0.520, 5.34g, ø 26mm
KM# 252
מחיר: 576.7
פרוסיה ⅙ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅙ ראיהסטראל - reverse
⅙ ראיהסטראל
1752 - 1763
כסף 0.520, 5.34g, ø 26mm
KM# 269
כמות
פרוסיה ⅙ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅙ ראיהסטראל - reverse
⅙ ראיהסטראל
1764 - 1786
כסף 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 299
מחיר: 27.72

פרוסיה ⅙ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅙ ראיהסטראל - reverse
⅙ ראיהסטראל
1764 - 1778
כסף 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 300
מחיר: 19.89
No ImageNo Image
⅙ ראיהסטראל
1765 - 1766
Eagle on reverse
כסף 0.520, 5.345g, ø 26mm
KM# 312
כמות
פרוסיה ⅙ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅙ ראיהסטראל - reverse
⅙ ראיהסטראל
1809 - 1818
כסף 0.520, 5.345g, ø 25mm
KM# 385
מחיר: 18.61

פרוסיה ¼ ראיהסטאלר - obverseפרוסיה ¼ ראיהסטאלר - reverse
¼ ראיהסטאלר
1750 - 1752
כסף 0.520, 5.4g, ø 27.3mm
KM# 253
מחיר: 318.2
פרוסיה ¼ ראיהסטאלר - obverseפרוסיה ¼ ראיהסטאלר - reverse
¼ ראיהסטאלר
1764 - 1768
כסף 0.520, 5.4g, ø 27.3mm
KM# 301
מחיר: 98.72
פרוסיה ¼ ראיהסטאלר - obverseפרוסיה ¼ ראיהסטאלר - reverse
¼ ראיהסטאלר
1786
כסף 0.520, 5.4g, ø 28.5mm
KM# 342
כמות

פרוסיה ⅓ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅓ ראיהסטראל - reverse
⅓ ראיהסטראל
1758 - 1759
כסף 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 285
כמות
No ImageNo Image
⅓ ראיהסטראל
1758
כסף 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 284
כמות
פרוסיה ⅓ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅓ ראיהסטראל - reverse
⅓ ראיהסטראל
1764 - 1774
כסף 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 303
מחיר: 21.78

פרוסיה ⅓ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅓ ראיהסטראל - reverse
⅓ ראיהסטראל
1774 - 1786
כסף 0.666, 8.35g, ø 30mm
KM# 329
מחיר: 31.82
פרוסיה ⅓ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅓ ראיהסטראל - reverse
⅓ ראיהסטראל
1786 - 1798
כסף 0.666, 8.35g, ø 29.3mm
KM# 344
מחיר: 21.68
פרוסיה ⅓ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅓ ראיהסטראל - reverse
⅓ ראיהסטראל
1800 - 1809
כסף 0.666, 8.35g, ø 29mm
KM# 380
מחיר: 72.39

פרוסיה ⅓ ראיהסטראל - obverseפרוסיה ⅓ ראיהסטראל - reverse
⅓ ראיהסטראל
1809
כסף 0.666, 8.35g, ø 27mm
KM# 386
מחיר: 53.07
פרוסיה ½ טלר - obverseפרוסיה ½ טלר - reverse
½ טלר
1750 - 1752
כסף 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 254
כמות
פרוסיה ½ טלר - obverseפרוסיה ½ טלר - reverse
½ טלר
1764
כסף 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 305
כמות

פרוסיה ½ טלר - obverseפרוסיה ½ טלר - reverse
½ טלר
1764 - 1767
כסף 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 304
מחיר: 148.1
No ImageNo Image
½ טלר
1786
כסף 0.750, 11.13g, ø 33mm
KM# 345
כמות
פרוסיה ⅔ טלר - obverseפרוסיה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1796 - 1801
כסף 0.750, 17.323g, ø 34mm
KM# 363
כמות

פרוסיה ⅔ טלר - obverseפרוסיה ⅔ טלר - reverse
⅔ טלר
1810
כסף 0.750, 17.323g, ø 34mm
KM# 392
כמות
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1750 - 1752
כסף 0.750, 22.16g, ø 37.3mm
KM# 255
כמות
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1751 - 1753
כסף 0.750, 22.16g, ø 37.3mm
KM# 266
כמות

פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1764 - 1774
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 306
כמות
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1764
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 307
מחיר: 242.8
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1764 - 1765
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 308
כמות

פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1765
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# B316
כמות
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1775 - 1786
כסף 0.750, 22.272g, ø 37.5mm
KM# 332
מחיר: 237.6
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1786 - 1791
כסף 0.750, 22.272g, ø 37mm
KM# 348.1
כמות

פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1795
כסף 0.833, 22.272g, ø 38mm
KM# 361
כמות
פרוסיה 1 ראיהסטאלר - obverseפרוסיה 1 ראיהסטאלר - reverse
1 ראיהסטאלר
1809 - 1816
כסף 0.750, 22.272g, ø 36mm
KM# 387
מחיר: 203.5
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1766 - 1767
Shield with coat of arms on reverse
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 316
כמות

פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1766 - 1767
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 317
מחיר: 2,671
No ImageNo Image
1 טהלר
1767
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 318
כמות
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1790 - 1797
כסף 0.750, 22.272g, ø 38mm
KM# 360
מחיר: 477.3

פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1797 - 1809
כסף 0.750, 22.272g, ø 36mm
KM# 368
מחיר: 318.2
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1816 - 1820
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 396
מחיר: 204.4
פרוסיה 1 טהלר - obverseפרוסיה 1 טהלר - reverse
1 טהלר
1816 - 1817
כסף 0.750, 22.272g, ø 34mm
KM# 395
כמות

No ImageNo Image
½ דיור
1750
זהב 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 258
כמות
פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1750 - 1752
זהב 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 257
כמות
פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1752 - 1753
זהב 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 271
כמות

No ImageNo Image
½ דיור
1755 - 1756
זהב 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 280
כמות
פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1765 - 1774
זהב 0.900, 3.341g, ø 20.5mm
KM# 315
כמות
No ImageNo Image
½ דיור
1784 - 1786
זהב 0.900, 3.341g, ø 20mm
KM# 340
כמות

פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1802 - 1816
זהב 0.900, 3.341g, ø 20.5mm
KM# 382
כמות
פרוסיה ½ דיור - obverseפרוסיה ½ דיור - reverse
½ דיור
1817
זהב 0.900, 3.341g, ø 19mm
KM# 397
כמות
No ImageNo Image
1 דיאור
1750
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 259
כמות

פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1750 - 1759
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 260
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1752 - 1763
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 272
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1755 - 1757
Date below eagle
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 282
כמות

פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1764 - 1775
זהב 0.900, 6.682g, ø 23.5mm
KM# 309
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1775 - 1786
זהב 0.900, 6.682g, ø 23.5mm
KM# 333
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1786 - 1797
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 349
כמות

פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1797 - 1798
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 369
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1798 - 1816
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 371
כמות
פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1817 - 1819
זהב 0.900, 6.682g, ø 23mm
KM# 398
כמות

פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1750 - 1751
זהב 0.900, 13.363g
KM# 261
כמות
פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1752
זהב 0.900, 13.363g
KM# 273
כמות
פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1753 - 1755
זהב 0.900, 13.363g
KM# 277
כמות

No ImageNo Image
2 דיאור
1756 - 1757
זהב 0.900, 13.363g
KM# 283
כמות
פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1764 - 1775
זהב 0.900, 13.363g
KM# 310
כמות
פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1776
זהב 0.900, 13.363g
KM# 334
כמות

פרוסיה 2 דיאור - obverseפרוסיה 2 דיאור - reverse
2 דיאור
1800 - 1814
זהב 0.900, 13.363g
KM# 381
כמות

פרוסיה>שלזיה הפרוסית|1743 - 1810
 תקופה

פרוסיה ½ קרויזר - obverseפרוסיה ½ קרויזר - reverse
½ קרויזר
1788 - 1797
נחושת, 4g, ø 21.7mm
KM# 1053
מחיר: 92.87
No ImageNo Image
½ קרויזר
1806
נחושת, 4g, ø 21.7mm
KM# 1062
כמות
No ImageNo Image
1 דינר
1746 - 1747
כסף (בילון), 1.15g, ø 17mm
KM# 927
כמות

פרוסיה 1 קרויזר - obverseפרוסיה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1745 - 1747
כסף (בילון), 0.8g, ø 15mm
KM# 912
כמות
No ImageNo Image
1 קרויזר
1752
כסף (בילון), 0.8g, ø 15mm
KM# 957
כמות
פרוסיה 1 קרויזר - obverseפרוסיה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1752 - 1763
כסף (בילון), 0.8g, ø 15mm
KM# 960
כמות

פרוסיה 1 קרויזר - obverseפרוסיה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1766 - 1767
כסף (בילון), 0.8g, ø 15mm
KM# 1011
כמות
פרוסיה 1 קרויזר - obverseפרוסיה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1771 - 1786
כסף (בילון), 0.85g, ø 15mm
KM# 1020
כמות
פרוסיה 1 קרויזר - obverseפרוסיה 1 קרויזר - reverse
1 קרויזר
1787 - 1797
כסף (בילון), 0.85g, ø 15mm
KM# 1047
כמות

No ImageNo Image
1 קרויזר
1806 - 1808
כסף (בילון), 0.85g, ø 15mm
KM# 1065
כמות
No ImageNo Image
1 קרויזר
1810
כסף (בילון), 0.85g, ø 15mm
KM# 1074
כמות
פרוסיה 3 קרויזר - obverseפרוסיה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1743
כסף (בילון), 1.67g, ø 19mm
KM# 891
כמות

פרוסיה 3 קרויזר - obverseפרוסיה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1752 - 1763
כסף (בילון), 1.67g, ø 19mm
KM# 966
מחיר: 112.4
No ImageNo Image
3 קרויזר
1752
כסף (בילון), 1.67g, ø 19mm
KM# 963
כמות
פרוסיה 3 קרויזר - obverseפרוסיה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1764 - 1765
כסף (בילון), 1.67g, ø 20mm
KM# 1002
כמות

פרוסיה 3 קרויזר - obverseפרוסיה 3 קרויזר - reverse
3 קרויזר
1771 - 1786
כסף (בילון), 1.44g, ø 19mm
KM# 1023
מחיר: 11.62
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1752 - 1757
כסף (בילון)
KM# 972
מחיר: 131
No ImageNo Image
1 גרוש
1769
כסף (בילון)
KM# 1014
כמות

פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1769 - 1770
כסף (בילון)
KM# 1014a
כמות
No ImageNo Image
1 גרוש
1771 - 1786
כסף (בילון)
KM# 1014b
כמות
פרוסיה 1 גרוש - obverseפרוסיה 1 גרוש - reverse
1 גרוש
1787 - 1797
כסף (בילון), 0.45g, ø 15mm
KM# 1050
מחיר: 5.35

No ImageNo Image
1 גרוש
1797 - 1809
כסף (בילון), ø 9mm
KM# 1059
כמות
פרוסיה 6 קרויזר - obverseפרוסיה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1743 - 1747
כסף (בילון)
KM# 894
כמות
פרוסיה 6 קרויזר - obverseפרוסיה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1755 - 1757
כסף (בילון)
KM# 981
כמות

פרוסיה 6 קרויזר - obverseפרוסיה 6 קרויזר - reverse
6 קרויזר
1755 - 1756
כסף (בילון)
KM# 978
כמות
פרוסיה 9 קרויזר - obverseפרוסיה 9 קרויזר - reverse
9 קרויזר
1808
כסף (בילון)
KM# 1068
מחיר: 130.9
פרוסיה 2 גרושה - obverseפרוסיה 2 גרושה - reverse
2 גרושה
1745 - 1754
כסף (בילון), 1.1g, ø 18mm
KM# 921
כמות

No ImageNo Image
2 גרושה
1771 - 1786
כסף (בילון), 1.3g, ø 18mm
KM# 1029
כמות
פרוסיה 15 קרויזר - obverseפרוסיה 15 קרויזר - reverse
15 קרויזר
1743 - 1746
כסף (בילון)
KM# 897
כמות
פרוסיה 18 קרויזר - obverseפרוסיה 18 קרויזר - reverse
18 קרויזר
1752 - 1758
כסף 0.563, 5.5g, ø 28mm
KM# 969
כמות

פרוסיה 18 קרויזר - obverseפרוסיה 18 קרויזר - reverse
18 קרויזר
1808
כסף 0.563, 5.5g, ø 28mm
KM# 1071
כמות
No ImageNo Image
½ דיור
1750 - 1753
זהב 0.900, 3.325g
KM# 939
כמות
No ImageNo Image
½ דיור
1757 - 1775
זהב 0.900, 3.325g
KM# 996
כמות

No ImageNo Image
½ דיור
1776 - 1777
זהב 0.900, 3.325g
KM# 996a
כמות
No ImageNo Image
1 דיאור
1744 - 1748
זהב 0.900, 6.65g
KM# 909
כמות
No ImageNo Image
1 דיאור
1746 - 1748
Crowned eagle on reverse
זהב 0.900, 6.65g
KM# 930
כמות

פרוסיה 1 דיאור - obverseפרוסיה 1 דיאור - reverse
1 דיאור
1750 - 1764
זהב 0.900, 6.65g
KM# 948
כמות
No ImageNo Image
1 דיאור
1764 - 1775
זהב 0.900, 6.65g
KM# 1005
כמות
No ImageNo Image
1 דיאור
1776 - 1786
זהב 0.900, 6.65g
KM# 1005a
כמות

No ImageNo Image
2 דיאור
1747 - 1749
זהב 0.900, 13.3g
KM# 933
כמות
No ImageNo Image
2 דיאור
1751 - 1752
זהב 0.900, 13.3g
KM# 954
כמות

uCoin