אורוגוואי
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

אורוגוואי - קטלוג מטבעות

אורוגוואי>פסו אורוגוואי|1994 - 2018
 תקופה

אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1994
נירוסטה, 1.6g, ø 15mm
KM# 102
מחיר: 1.43
אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1994
נירוסטה, 2.25g, ø 18mm
KM# 105
מחיר: 1.55
אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1994 - 2008
נירוסטה, 3g, ø 21mm
KM# 106
מחיר: 0.86

אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1994
ארד אלומיניום, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.1
מחיר: 1.68
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1998 - 2007
ארד אלומיניום, 3.52g, ø 20mm
KM# 103.2
מחיר: 1.06
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
2011 - 2012
פלדה מצופה בפליז , 3.52g, ø 20mm
KM# 135
מחיר: 1.31

אורוגוואי 2 פסו - obverseאורוגוואי 2 פסו - reverse
2 פסו
1994
ארד אלומיניום, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.1
מחיר: 0.98
אורוגוואי 2 פסו - obverseאורוגוואי 2 פסו - reverse
2 פסו
1998 - 2007
ארד אלומיניום, 4.5g, ø 23mm
KM# 104.2
מחיר: 1.23
אורוגוואי 2 פסו - obverseאורוגוואי 2 פסו - reverse
2 פסו
2011 - 2014
פלדה מצופה בפליז , 4.5g, ø 23mm
KM# 136
מחיר: 1.34

אורוגוואי 5 פסו - obverseאורוגוואי 5 פסו - reverse
5 פסו
2003
ארד אלומיניום, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.1
מחיר: 1.68
אורוגוואי 5 פסו - obverseאורוגוואי 5 פסו - reverse
5 פסו
2005 - 2008
ארד אלומיניום, 6.27g, ø 26mm
KM# 120.2
מחיר: 1.1
אורוגוואי 5 פסו - obverseאורוגוואי 5 פסו - reverse
5 פסו
2011 - 2014
פלדה מצופה בפליז , 6.27g, ø 26mm
KM# 137
מחיר: 2.08

אורוגוואי 10 פסו - obverseאורוגוואי 10 פסו - reverse
10 פסו
2000
שתי מתכות: מרכז - ארד, טבעת אלומיניום - ניקל-נחושת, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 121
מחיר: 5.3
אורוגוואי 10 פסו - obverseאורוגוואי 10 פסו - reverse
10 פסו
2011 - 2015
שתי מתכת: מרכז - פליז מצופה בפלדה , טבעת - סגסוגת נחושת-ניקל, 10.5g, ø 27.5mm
KM# 134
מחיר: 5.83

אורוגוואי>פזו החדש |1975 - 1993
 תקופה

אורוגוואי 1 סנטזימו - obverseאורוגוואי 1 סנטזימו - reverse
1 סנטזימו
1977
אלומיניום, 1g, ø 18mm
KM# 71
מחיר: 4.07
אורוגוואי 2 סנטזימו - obverseאורוגוואי 2 סנטזימו - reverse
2 סנטזימו
1977 - 1978
אלומיניום, 1.5g, ø 21mm
KM# 72
מחיר: 2.24
אורוגוואי 5 סנטזימו - obverseאורוגוואי 5 סנטזימו - reverse
5 סנטזימו
1977 - 1978
אלומיניום, 2g, ø 22mm
KM# 73
מחיר: 2.64

אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1976 - 1981
ארד אלומיניום, 3g, ø 18.5mm
KM# 66
מחיר: 1.04
אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1976 - 1981
ארד אלומיניום, 5g, ø 21.5mm
KM# 67
מחיר: 1.33
אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1976 - 1981
ארד אלומיניום, 7g, ø 25mm
KM# 68
מחיר: 1.64

אורוגוואי 1 פסו חדש - obverseאורוגוואי 1 פסו חדש - reverse
1 פסו חדש
1976 - 1978
ארד אלומיניום, 9g, ø 29mm
KM# 69
מחיר: 1.47
אורוגוואי 1 פסו חדש - obverseאורוגוואי 1 פסו חדש - reverse
1 פסו חדש
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 24mm
KM# 74
מחיר: 2.04
אורוגוואי 1 פסו חדש - obverseאורוגוואי 1 פסו חדש - reverse
1 פסו חדש
1989
נירוסטה, 0.87g, ø 12mm
KM# 95
מחיר: 7.38

אורוגוואי 5 פסו חדש - obverseאורוגוואי 5 פסו חדש - reverse
5 פסו חדש
1980 - 1981
נחושת-אבץ-ניקל, 8g, ø 26mm
KM# 75
מחיר: 1.72
אורוגוואי 5 פסו חדש - obverseאורוגוואי 5 פסו חדש - reverse
5 פסו חדש
1989
נירוסטה, 1.36g, ø 15mm
KM# 92
מחיר: 1.23
אורוגוואי 10 פסו חדש - obverseאורוגוואי 10 פסו חדש - reverse
10 פסו חדש
1981
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 28mm
KM# 79
מחיר: 3.8

אורוגוואי 10 פסו חדש - obverseאורוגוואי 10 פסו חדש - reverse
10 פסו חדש
1989
נירוסטה, 2.94g, ø 18mm
KM# 93
מחיר: 1.84
אורוגוואי 50 פסו חדש - obverseאורוגוואי 50 פסו חדש - reverse
50 פסו חדש
1989
נירוסטה, 4.8g, ø 23mm
KM# 94
מחיר: 1.61
אורוגוואי 100 פסו חדש - obverseאורוגוואי 100 פסו חדש - reverse
100 פסו חדש
1989
נירוסטה, 7.56g, ø 25mm
KM# 96
מחיר: 1.84

אורוגוואי 200 פסו חדש - obverseאורוגוואי 200 פסו חדש - reverse
200 פסו חדש
1989
נחושת-אבץ-ניקל, 10g, ø 27mm
KM# 97
מחיר: 2.49
אורוגוואי 500 פסו חדש - obverseאורוגוואי 500 פסו חדש - reverse
500 פסו חדש
1989
סגסוגת נחושת וניקל , 11.8g, ø 29mm
KM# 98
מחיר: 4.05

אורוגוואי>פסו|1862 - 1974
 תקופה

אורוגוואי 1 סנטזימו - obverseאורוגוואי 1 סנטזימו - reverse
1 סנטזימו
1869
ארד, 5g, ø 25mm
KM# 11
מחיר: 46.7
אורוגוואי 1 סנטזימו - obverseאורוגוואי 1 סנטזימו - reverse
1 סנטזימו
1901 - 1936
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 17mm
KM# 19
מחיר: 3.76
אורוגוואי 1 סנטזימו - obverseאורוגוואי 1 סנטזימו - reverse
1 סנטזימו
1953
סגסוגת נחושת וניקל , 1.5g, ø 15mm
KM# 32
מחיר: 7.69

אורוגוואי 2 סנטזימו - obverseאורוגוואי 2 סנטזימו - reverse
2 סנטזימו
1869
ארד, 10g, ø 29.9mm
KM# 12
מחיר: 32.51
אורוגוואי 2 סנטזימו - obverseאורוגוואי 2 סנטזימו - reverse
2 סנטזימו
1901 - 1941
סגסוגת נחושת וניקל , 3.5g, ø 20mm
KM# 20
מחיר: 4.79
אורוגוואי 2 סנטזימו - obverseאורוגוואי 2 סנטזימו - reverse
2 סנטזימו
1943 - 1951
סגסוגת נחושת-אבץ , 3.5g, ø 20mm
KM# 20a
מחיר: 3.76

אורוגוואי 2 סנטזימו - obverseאורוגוואי 2 סנטזימו - reverse
2 סנטזימו
1953
סגסוגת נחושת וניקל , 2.5g, ø 17mm
KM# 33
מחיר: 1.56
אורוגוואי 2 סנטזימו - obverseאורוגוואי 2 סנטזימו - reverse
2 סנטזימו
1960
פליז ניקל, 2g, ø 16mm
KM# 37
מחיר: 1.77
אורוגוואי 4 סנטזימו - obverseאורוגוואי 4 סנטזימו - reverse
4 סנטזימו
1869
ארד, 20g, ø 35mm
KM# 13
מחיר: 41.56

אורוגוואי 5 סנטזימו - obverseאורוגוואי 5 סנטזימו - reverse
5 סנטזימו
1901 - 1941
סגסוגת נחושת וניקל , 5g, ø 23mm
KM# 21
מחיר: 3.8
אורוגוואי 5 סנטזימו - obverseאורוגוואי 5 סנטזימו - reverse
5 סנטזימו
1944 - 1951
נחושת, 5g, ø 23mm
KM# 21a
מחיר: 3.42
אורוגוואי 5 סנטזימו - obverseאורוגוואי 5 סנטזימו - reverse
5 סנטזימו
1953
סגסוגת נחושת וניקל , 3.5g, ø 20mm
KM# 34
מחיר: 1.39

אורוגוואי 5 סנטזימו - obverseאורוגוואי 5 סנטזימו - reverse
5 סנטזימו
1960
פליז ניקל, 3.5g, ø 20mm
KM# 38
מחיר: 1.14
אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1877 - 1893
כסף 0.900, 2.5g, ø 18mm
KM# 14
מחיר: 17.54
אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1930
ארד אלומיניום, 8g, ø 27mm
KM# 25
מחיר: 16.29

אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1936
ארד אלומיניום, 6g, ø 25mm
KM# 28
מחיר: 10.38
אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1953 - 1959
סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 22mm
KM# 35
מחיר: 1.31
אורוגוואי 10 סנטזימו - obverseאורוגוואי 10 סנטזימו - reverse
10 סנטזימו
1960
פליז ניקל, 4.5g, ø 24mm
KM# 39
מחיר: 1.19

אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1877 - 1893
כסף 0.900, 5g, ø 25mm
KM# 15
מחיר: 41.19
אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1920
כסף 0.800, 5g, ø 25mm
KM# 24
מחיר: 29.27
אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1942
כסף 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 29
מחיר: 11.45

אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1954
כסף 0.720, 3g, ø 18.5mm
KM# 36
מחיר: 17.38
אורוגוואי 20 סנטזימו - obverseאורוגוואי 20 סנטזימו - reverse
20 סנטזימו
1965
אלומיניום, 1.5g, ø 20.5mm
KM# 44
מחיר: 2.58
אורוגוואי 25 סנטזימו - obverseאורוגוואי 25 סנטזימו - reverse
25 סנטזימו
1960
סגסוגת נחושת וניקל , 3g, ø 18mm
KM# 40
מחיר: 3.76

אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1877 - 1894
כסף 0.900, 12.5g, ø 33mm
KM# 16
מחיר: 47.17
אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1916 - 1917
כסף 0.900, 12.5g, ø 30mm
KM# 22
מחיר: 60.01
אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1943
כסף 0.700, 7g, ø 24mm
KM# 31
מחיר: 20.44

אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1960
סגסוגת נחושת וניקל , 4.5g, ø 22mm
KM# 41
מחיר: 2.13
אורוגוואי 50 סנטזימו - obverseאורוגוואי 50 סנטזימו - reverse
50 סנטזימו
1965
אלומיניום, 2g, ø 23.5mm
KM# 45
מחיר: 3.15
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1877
כסף 0.917, 25g, ø 37mm
KM# 17
מחיר: 442.8

אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1878 - 1895
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 17a
מחיר: 187.2
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1917
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 23
מחיר: 119.4
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1942
כסף 0.720, 9g, ø 27mm
KM# 30
מחיר: 27.39

אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1960
סגסוגת נחושת וניקל , 6g, ø 26mm
KM# 42
מחיר: 2.21
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1965
ארד אלומיניום, 5g, ø 22mm
KM# 46
מחיר: 1.92
אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1968
פליז ניקל, 2g, ø 17mm
KM# 49
מחיר: 1.43

אורוגוואי 1 פסו - obverseאורוגוואי 1 פסו - reverse
1 פסו
1969
ארד אלומיניום, 2g, ø 17mm
KM# 52
מחיר: 2.89
אורוגוואי 5 פסו - obverseאורוגוואי 5 פסו - reverse
5 פסו
1965
ארד אלומיניום, 7g, ø 25mm
KM# 47
מחיר: 2.05
אורוגוואי 5 פסו - obverseאורוגוואי 5 פסו - reverse
5 פסו
1968
פליז ניקל, 3.15g, ø 20mm
KM# 50
מחיר: 1.43

אורוגוואי 5 פסו - obverseאורוגוואי 5 פסו - reverse
5 פסו
1969
ארד אלומיניום, 3g, ø 20mm
KM# 53
מחיר: 1.64
אורוגוואי 10 פסו - obverseאורוגוואי 10 פסו - reverse
10 פסו
1965
ארד אלומיניום, 9g, ø 28mm
KM# 48
מחיר: 3.72
אורוגוואי 10 פסו - obverseאורוגוואי 10 פסו - reverse
10 פסו
1968
פליז ניקל, 4g, ø 23mm
KM# 51
מחיר: 1.76

אורוגוואי 10 פסו - obverseאורוגוואי 10 פסו - reverse
10 פסו
1969
ארד אלומיניום, 4g, ø 23mm
KM# 54
מחיר: 2.66
אורוגוואי 20 פסו - obverseאורוגוואי 20 פסו - reverse
20 פסו
1970
נחושת-אבץ-ניקל, 3.75g, ø 21.5mm
KM# 56
מחיר: 2.29
אורוגוואי 50 פסו - obverseאורוגוואי 50 פסו - reverse
50 פסו
1970
נחושת-אבץ-ניקל, 5.4g, ø 24.5mm
KM# 57
מחיר: 0.86

אורוגוואי 100 פסו - obverseאורוגוואי 100 פסו - reverse
100 פסו
1973
נחושת-אבץ-ניקל, 8g, ø 27.5mm
KM# 59
מחיר: 3.47

אורוגוואי>פסו חזק|1840 - 1857
 תקופה

אורוגוואי 5 סנטימו - obverseאורוגוואי 5 סנטימו - reverse
5 סנטימו
1840 - 1854
נחושת, 6.8g, ø 24mm
KM# 1
כמות
אורוגוואי 5 סנטימו - obverseאורוגוואי 5 סנטימו - reverse
5 סנטימו
1855
נחושת, 4.35g, ø 24mm
KM# 6
כמות
אורוגוואי 5 סנטימו - obverseאורוגוואי 5 סנטימו - reverse
5 סנטימו
1857
נחושת, 4.5g, ø 23.2mm
KM# 8
כמות

אורוגוואי 20 סנטימו - obverseאורוגוואי 20 סנטימו - reverse
20 סנטימו
1840
נחושת, 27.6g, ø 37mm
KM# 2.1
כמות
אורוגוואי 20 סנטימו - obverseאורוגוואי 20 סנטימו - reverse
20 סנטימו
1843 - 1844
נחושת, 21g, ø 37mm
KM# 2.2
כמות
אורוגוואי 20 סנטימו - obverseאורוגוואי 20 סנטימו - reverse
20 סנטימו
1854 - 1855
נחושת, 21.5g, ø 38mm
KM# 7
מחיר: 232.7

אורוגוואי 20 סנטימו - obverseאורוגוואי 20 סנטימו - reverse
20 סנטימו
1857
נחושת, 21.3g, ø 34mm
KM# 9
כמות
אורוגוואי 40 סנטימו - obverseאורוגוואי 40 סנטימו - reverse
40 סנטימו
1844
Male Sunface
נחושת, 40.5g, ø 40mm
KM# 3
כמות
אורוגוואי 40 סנטימו - obverseאורוגוואי 40 סנטימו - reverse
40 סנטימו
1844
Female Sunface
נחושת, 37g, ø 39mm
KM# 4
כמות

אורוגוואי 40 סנטימו - obverseאורוגוואי 40 סנטימו - reverse
40 סנטימו
1857
נחושת, 35g, ø 38mm
KM# 10
כמות

uCoin