קוץ'
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

קוץ' - קטלוג מטבעות

קוץ'>מדינת הנסיך של קוץ'|1862 - 1948
 תקופה

קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1865 - 1868
נחושת, 3.06g, ø 14mm
Y# 5.1
כמות
קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1865
נחושת, 3.8g, ø 16.1mm
Y# 1
כמות
קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1865 - 1866
נחושת, 3.19g, ø 14.3mm
Y# 5
כמות

קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1869 - 1874
נחושת, 3.06g, ø 14mm
Y# 9.1
כמות
קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1881 - 1883
נחושת, 3.27g, ø 15mm
Y# 30
כמות
קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1883
נחושת, 3.27g, ø 15mm
Y# 30.1
כמות

קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1908 - 1910
נחושת, 4g, ø 16mm
Y# 38
מחיר: 2.56
קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1919 - 1920
נחושת, 3.35g, ø 16mm
Y# 46
מחיר: 19.17
קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1928
נחושת, 2.97g, ø 16.3mm
Y# 54
כמות

קוץ' 1 טראמביו - obverseקוץ' 1 טראמביו - reverse
1 טראמביו
1943 - 1944
נחושת, 2.86g, ø 16.3mm
Y# 76
מחיר: 18.92
קוץ' 1 דוקדה - obverseקוץ' 1 דוקדה - reverse
1 דוקדה
1865 - 1869
נחושת, 6.4g, ø 19.6mm
Y# 6
כמות
No ImageNo Image
1 דוקדה
1869
נחושת, 6.18g, ø 20.5mm
Y# 10.1
מחיר: 2.56

No ImageNo Image
1 דוקדה
1873 - 1874
נחושת, 6.18g, ø 20.5mm
Y# 10.2
כמות
No ImageNo Image
1 דוקדה
1878
נחושת, 6.65g
Y# 22
כמות
קוץ' 1 דוקדה - obverseקוץ' 1 דוקדה - reverse
1 דוקדה
1882 - 1883
נחושת, 6.65g, ø 21mm
Y# 31
כמות

קוץ' 1 דוקדה - obverseקוץ' 1 דוקדה - reverse
1 דוקדה
1883 - 1884
נחושת, 6.65g, ø 21mm
Y# 31.1
כמות
קוץ' 1 דוקדה - obverseקוץ' 1 דוקדה - reverse
1 דוקדה
1909
נחושת, 6.44g, ø 21mm
Y# 39
כמות
קוץ' 1 דוקדה - obverseקוץ' 1 דוקדה - reverse
1 דוקדה
1920
נחושת, 6.71g, ø 20.8mm
Y# 47
מחיר: 22.68

קוץ' 1 דוקדה - obverseקוץ' 1 דוקדה - reverse
1 דוקדה
1922 - 1929
נחושת, 5.46g, ø 21mm
Y# 55
כמות
קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1869 - 1872
נחושת, 9.53g, ø 23.2mm
Y# 11
מחיר: 15.12
קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1871 - 1879
נחושת, 9.52g, ø 24.3mm
Y# 11.1
מחיר: 16.2

קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1876 - 1878
נחושת, 9.64g, ø 23mm
Y# 23
כמות
קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1882 - 1883
נחושת, 9.55g, ø 23.5mm
Y# 32
כמות
קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1883 - 1884
נחושת, 9.55g, ø 23.5mm
Y# 32.1
כמות

קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1885 - 1888
נחושת, 10.01g, ø 23.5mm
Y# 32.2
כמות
No ImageNo Image
1½ דוקדה
1892 - 1894
נחושת, 9.89g, ø 23.5mm
Y# 32.3
כמות
No ImageNo Image
1½ דוקדה
1899
נחושת, 9.89g, ø 23.5mm
Y# 32.4
כמות

No ImageNo Image
1½ דוקדה
1909
נחושת, 9.89g, ø 23.5mm
Y# 40
כמות
קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1926
נחושת, 9.68g, ø 23.5mm
Y# 48
מחיר: 21.71
קוץ' 1½ דוקדה - obverseקוץ' 1½ דוקדה - reverse
1½ דוקדה
1928 - 1932
נחושת, 8.3g, ø 23.6mm
Y# 56
מחיר: 25.57

קוץ' 1 דינגלו - obverseקוץ' 1 דינגלו - reverse
1 דינגלו
1943 - 1948
נחושת, 4.11g, ø 21mm
Y# 77
מחיר: 27.21
קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1868
נחושת, 19.5g, ø 32.9mm
Y# 8
כמות
קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1868 - 1869
נחושת, 19.5g, ø 32.7mm
Y# 12
כמות

קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1883 - 1888
נחושת, 19.16g, ø 32.5mm
Y# 33
מחיר: 21.83
קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1894 - 1899
נחושת, 19.41g, ø 32.5mm
Y# 33.1
כמות
קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1909
נחושת, 19.4g, ø 32.5mm
Y# 41
כמות

קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1926
נחושת, 19.67g, ø 33mm
Y# 49
כמות
קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1928 - 1935
נחושת, 16.65g, ø 33.3mm
Y# 57
מחיר: 10.24
קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1936
נחושת, 16.65g, ø 33.3mm
Y# 63
כמות

קוץ' 3 דוקדה - obverseקוץ' 3 דוקדה - reverse
3 דוקדה
1937
נחושת, 16.65g, ø 33.3mm
Y# 71
מחיר: 31.59
קוץ' 1 דהאבו - obverseקוץ' 1 דהאבו - reverse
1 דהאבו
1943 - 1947
נחושת, 6.71g, ø 23.3mm
Y# 78
כמות
קוץ' 1 פאילו - obverseקוץ' 1 פאילו - reverse
1 פאילו
1943 - 1947
נחושת, 8.3g, ø 27.25mm
Y# 79
מחיר: 7.68

קוץ' ½ קורי - obverseקוץ' ½ קורי - reverse
½ קורי
1862 - 1863
כסף 0.610, 2.35g, ø 13mm
Y# 13
כמות
קוץ' ½ קורי - obverseקוץ' ½ קורי - reverse
½ קורי
1898 - 1900
כסף 0.610, 2.25g, ø 13.4mm
Y# 34
כמות
קוץ' ½ קורי - obverseקוץ' ½ קורי - reverse
½ קורי
1928
כסף 0.600, 2.35g, ø 14mm
Y# 58
כמות

קוץ' 1 אדהיו - obverseקוץ' 1 אדהיו - reverse
1 אדהיו
1943 - 1946
נחושת, 16.5g, ø 36.5mm
Y# 80
מחיר: 17.9
קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1862 - 1863
כסף 0.610, 4.67g, ø 15.75mm
Y# 14
כמות
No ImageNo Image
1 קורי
1876
כסף 0.610, 4.7g, ø 16.9mm
Y# 26
כמות

קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1881 - 1885
כסף 0.610, 4.7g, ø 16.9mm
Y# 35
כמות
קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1894 - 1901
כסף 0.610, 4.7g, ø 16.9mm
Y# 35.1
כמות
קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1913 - 1927
כסף 0.600, 4.7g, ø 16mm
Y# 51
כמות

קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1928 - 1936
כסף 0.600, 4.7g, ø 16mm
Y# 59
מחיר: 19.58
קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1936
כסף 0.600, 4.7g, ø 17.2mm
Y# 65
כמות
קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1937 - 1940
כסף 0.600, 4.7g, ø 17mm
Y# 73
מחיר: 54.08

קוץ' 1 קורי - obverseקוץ' 1 קורי - reverse
1 קורי
1942 - 1944
כסף 0.600, 4.7g, ø 17.1mm
Y# 81
מחיר: 49.6
קוץ' 2½ קורי - obverseקוץ' 2½ קורי - reverse
2½ קורי
1875
כסף 0.937, 6.935g, ø 24.5mm
Y# 15
כמות
קוץ' 2½ קורי - obverseקוץ' 2½ קורי - reverse
2½ קורי
1881 - 1882
כסף 0.937, 6.935g, ø 24.5mm
Y# 36
כמות

No ImageNo Image
2½ קורי
1894 - 1899
כסף 0.937, 6.935g, ø 25mm
Y# 36.1
כמות
קוץ' 2½ קורי - obverseקוץ' 2½ קורי - reverse
2½ קורי
1916 - 1926
כסף 0.937, 6.935g, ø 26mm
Y# 52
כמות
קוץ' 2½ קורי - obverseקוץ' 2½ קורי - reverse
2½ קורי
1927 - 1935
כסף 0.937, 6.935g, ø 26mm
Y# 52a
מחיר: 52.88

קוץ' 2½ קורי - obverseקוץ' 2½ קורי - reverse
2½ קורי
1936
כסף 0.937, 6.935g, ø 26.5mm
Y# 66
כמות
קוץ' 2½ קורי - obverseקוץ' 2½ קורי - reverse
2½ קורי
1937
כסף 0.937, 6.935g, ø 26.5mm
Y# 74
מחיר: 63.45
No ImageNo Image
5 קורי
1863
כסף 0.937, 13.87g, ø 31.4mm
Y# 16
כמות

קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1865 - 1875
כסף 0.937, 13.87g, ø 31.4mm
Y# 16.1
מחיר: 98.33
No ImageNo Image
5 קורי
1876
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 28
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1880 - 1881
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 37.2
כמות

קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1881 - 1886
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 37.4
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1881
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 37
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1881
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 37.1
כמות

קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1890 - 1899
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 37.5
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1899 - 1901
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 37.6
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1902 - 1909
כסף 0.937, 13.87g, ø 31mm
Y# 45
כמות

No ImageNo Image
5 קורי
1913 - 1927
כסף 0.937, 13.87g, ø 32.45mm
Y# 53
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1928 - 1936
כסף 0.937, 13.87g, ø 32.45mm
Y# 53a
מחיר: 88.13
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1936 - 1941
כסף 0.937, 13.87g, ø 32.4mm
Y# 75
מחיר: 51.24

קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1936
כסף 0.937, 13.87g, ø 32.2mm
Y# 67
כמות
קוץ' 5 קורי - obverseקוץ' 5 קורי - reverse
5 קורי
1942 - 1943
כסף 0.937, 13.87g, ø 32mm
Y# 82
כמות
קוץ' 25 קורי - obverseקוץ' 25 קורי - reverse
25 קורי
1862 - 1863
זהב 0.999, 4.675g, ø 16.2mm
Y# 17.1
כמות

קוץ' 25 קורי - obverseקוץ' 25 קורי - reverse
25 קורי
1870
זהב 0.999, 4.675g, ø 16.2mm
Y# 17a
כמות
קוץ' 50 קורי - obverseקוץ' 50 קורי - reverse
50 קורי
1866 - 1874
זהב 0.905, 9.35g
Y# 18
כמות
קוץ' 100 קורי - obverseקוץ' 100 קורי - reverse
100 קורי
1865 - 1866
זהב 0.905, 18.7g
Y# 19
כמות

uCoin