יוון
×
מדינה
×
תקופה
×
ערך
×
שנה
×
צפה רוקע
×
חומר
×
מטבע
×
צורה
×

יוון - קטלוג מטבעות

יוון>280 האיחוד האירופי (יורו)|2002 - 2018
 תקופה

יוון 1 סנט יורו - obverseיוון 1 סנט יורו - reverse
1 סנט יורו
2002 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 2.3g, ø 16.25mm
KM# 181
מחיר: 0.2
יוון 2 סנט יורו - obverseיוון 2 סנט יורו - reverse
2 סנט יורו
2002 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 3.06g, ø 18.75mm
KM# 182
מחיר: 0.29
יוון 5 סנט יורו - obverseיוון 5 סנט יורו - reverse
5 סנט יורו
2002 - 2018
פלדה מצופה בנחושת , 3.92g, ø 21.25mm
KM# 183
מחיר: 0.2

יוון 10 סנט יורו - obverseיוון 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2002 - 2006
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 184
מחיר: 0.41
יוון 10 סנט יורו - obverseיוון 10 סנט יורו - reverse
10 סנט יורו
2007 - 2018
פליז, 4.1g, ø 19.75mm
KM# 211
מחיר: 0.41
יוון 20 סנט יורו - obverseיוון 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2002 - 2006
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 185
מחיר: 0.82

יוון 20 סנט יורו - obverseיוון 20 סנט יורו - reverse
20 סנט יורו
2007 - 2018
פליז, 5.74g, ø 22.25mm
KM# 212
מחיר: 0.86
יוון 50 סנט יורו - obverseיוון 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2002 - 2006
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 186
מחיר: 2.04
יוון 50 סנט יורו - obverseיוון 50 סנט יורו - reverse
50 סנט יורו
2007 - 2018
פליז, 7.8g, ø 24.25mm
KM# 213
מחיר: 2.04

יוון 1 אירו - obverseיוון 1 אירו - reverse
1 אירו
2002 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 187
מחיר: 4.09
יוון 1 אירו - obverseיוון 1 אירו - reverse
1 אירו
2007 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה בסגסוגת נחושת ניקל, טבעת - ניקל פליז, 7.5g, ø 23.25mm
KM# 214
מחיר: 4.09
יוון 2 אירו - obverseיוון 2 אירו - reverse
2 אירו
2002 - 2006
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 188
מחיר: 8.18

יוון 2 אירו - obverseיוון 2 אירו - reverse
2 אירו
2007 - 2018
שתי מתכות: מרכז - ניקל מכוסה פליז ניקל, טבעת - סגסוגת נחושת ניקל, 8.5g, ø 25.75mm
KM# 215
מחיר: 10.47

יוון>הרפובליקה השלישית|1976 - 2002
 תקופה

יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1976 - 1978
אלומיניום, 1.1g, ø 20mm
KM# 113
מחיר: 2.61
יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1976 - 1978
אלומיניום, 1.3g, ø 22mm
KM# 114
מחיר: 3.8
יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1976 - 1986
פליז ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 115
מחיר: 0.9

יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1976 - 1986
פליז ניקל, 4.1g, ø 21mm
KM# 116
מחיר: 0.57
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1988 - 2000
נחושת, 2.75g, ø 18mm
KM# 150
מחיר: 1.19
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1976 - 1980
פליז ניקל, 6.1g, ø 24mm
KM# 117
מחיר: 0.69

יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1982 - 1986
פליז ניקל, 6.1g, ø 24mm
KM# 130
מחיר: 0.82
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1988 - 2000
נחושת, 3.75g, ø 21mm
KM# 151
מחיר: 1.02
יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1976 - 1980
סגסוגת נחושת וניקל , 5.5g, ø 22.5mm
KM# 118
מחיר: 0.57

יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1982 - 2000
סגסוגת נחושת וניקל , 5.5g, ø 22.5mm
KM# 131
מחיר: 0.61
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1976 - 1980
סגסוגת נחושת וניקל , 7.5g, ø 26mm
KM# 119
מחיר: 1.02
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1982 - 2000
סגסוגת נחושת וניקל , 7.55g, ø 26mm
KM# 132
מחיר: 0.82

יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1976 - 1980
סגסוגת נחושת וניקל , 11.5g, ø 29mm
KM# 120
מחיר: 0.9
יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1982 - 1988
סגסוגת נחושת וניקל , 11.5g, ø 29mm
KM# 133
מחיר: 1.06
יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1990 - 2000
ארד אלומיניום, 7g, ø 24.5mm
KM# 154
מחיר: 0.65

יוון 50 דרכמה - obverseיוון 50 דרכמה - reverse
50 דרכמה
1980
סגסוגת נחושת וניקל , 12g, ø 31mm
KM# 124
מחיר: 4.78
יוון 50 דרכמה - obverseיוון 50 דרכמה - reverse
50 דרכמה
1982 - 1984
סגסוגת נחושת וניקל , 12g, ø 31mm
KM# 134
מחיר: 3.8
יוון 50 דרכמה - obverseיוון 50 דרכמה - reverse
50 דרכמה
1986 - 2000
ארד אלומיניום, 9g, ø 27.5mm
KM# 147
מחיר: 1.06

יוון 100 דרכמה - obverseיוון 100 דרכמה - reverse
100 דרכמה
1990 - 2000
ארד אלומיניום, 10g, ø 29.5mm
KM# 159
מחיר: 1.14

יוון>חונטה(1973)|1973 - 1973
 תקופה

יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1973
אלומיניום, 1.1g, ø 20mm
KM# 103
מחיר: 5.48
יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1973
אלומיניום, 1.3g, ø 22mm
KM# 105
מחיר: 4.95
יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1973
פליז ניקל, 2.5g, ø 18mm
KM# 106
מחיר: 1.43

יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1973
פליז ניקל, 3.96g, ø 21mm
KM# 107
מחיר: 1.64
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1973
פליז ניקל, 6g, ø 24mm
KM# 108
מחיר: 3.11
יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1973
סגסוגת נחושת וניקל , 9.1g, ø 25mm
KM# 109
מחיר: 4.17

יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1973
סגסוגת נחושת וניקל , 7.5g, ø 26mm
KM# 110
מחיר: 4.17
יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1973
סגסוגת נחושת וניקל , 11.12g, ø 29mm
KM# 112
מחיר: 7.32

יוון>המלך קונסטנטינוס II|1966 - 1973
 תקופה

יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1954 - 1971
אלומיניום, 0.85g, ø 20.5mm
KM# 77
מחיר: 5.15
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1954 - 1971
אלומיניום, 1g, ø 22mm
KM# 78
מחיר: 1.64
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1973
אלומיניום, 1.1g, ø 20mm
KM# 102
מחיר: 5.07

יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1954 - 1971
אלומיניום, 1.2g, ø 24mm
KM# 79
מחיר: 1.39
יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1973
אלומיניום, 1.3g, ø 22mm
KM# 104
מחיר: 4.91
יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1966 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 2.25g, ø 18mm
KM# 88
מחיר: 1.1

יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 2.25g, ø 18mm
KM# 97
מחיר: 2.13
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1966 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 20.8mm
KM# 89
מחיר: 0.9
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 20.8mm
KM# 98
מחיר: 1.92

יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1966 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 6.25g, ø 22.9mm
KM# 90
מחיר: 1.23
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 6.25g, ø 22.9mm
KM# 99
מחיר: 1.92
יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1966 - 1970
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 27.5mm
KM# 91
מחיר: 1.8

יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 27.5mm
KM# 100
מחיר: 2.98
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1968
סגסוגת נחושת וניקל , 10.05g, ø 30mm
KM# 96
מחיר: 1.84
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1971 - 1973
סגסוגת נחושת וניקל , 10g, ø 30mm
KM# 101
מחיר: 8.01

יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1973
סגסוגת נחושת וניקל , 12g, ø 32mm
KM# 111
מחיר: 6.99

יוון>המלך פאולוס I|1954 - 1965
 תקופה

יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1954 - 1971
אלומיניום, 0.85g, ø 20.5mm
KM# 77
מחיר: 5.15
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1954 - 1971
אלומיניום, 1g, ø 22mm
KM# 78
מחיר: 1.64
יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1954 - 1971
אלומיניום, 1.2g, ø 24mm
KM# 79
מחיר: 1.39

יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1954 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 2.25g, ø 18mm
KM# 80
מחיר: 1.14
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1954 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 3.75g, ø 20.8mm
KM# 81
מחיר: 1.06
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1954 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 5.8g, ø 23.9mm
KM# 82
מחיר: 1.35

יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1954 - 1965
סגסוגת נחושת וניקל , 9g, ø 27.5mm
KM# 83
מחיר: 2.04
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1959 - 1965
ניקל, 10g, ø 30mm
KM# 84
מחיר: 4.08
יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1960 - 1965
כסף 0.835, 7.5g, ø 26.2mm
KM# 85
מחיר: 23.42

יוון>רפובליקה השנית |1924 - 1935
 תקופה

יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1926
סגסוגת נחושת וניקל , 1.73g, ø 16mm
KM# 67
מחיר: 6.13
יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1926
סגסוגת נחושת וניקל , 2.89g, ø 19mm
KM# 68
מחיר: 4.58
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1926
סגסוגת נחושת וניקל , 5.03g, ø 23mm
KM# 69
מחיר: 3.8

יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1926
סגסוגת נחושת וניקל , 7.4g, ø 27mm
KM# 70
מחיר: 3.76
יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1930
ניקל, 10g, ø 30mm
KM# 71
מחיר: 4.41
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1930
כסף 0.500, 7g, ø 25mm
KM# 72
מחיר: 55.23

יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1930
כסף 0.500, 11.31g, ø 28.43mm
KM# 73
מחיר: 73.47

יוון>המלך גאורגיוס I|1863 - 1922
 תקופה

יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1869 - 1870
נחושת, 1g, ø 15mm
KM# 40
מחיר: 110.9
יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1878 - 1879
נחושת, 1g, ø 15mm
KM# 52
מחיר: 99.66
יוון 2 לפטה - obverseיוון 2 לפטה - reverse
2 לפטה
1869
נחושת, 2g, ø 20mm
KM# 41
מחיר: 92.63

יוון 2 לפטה - obverseיוון 2 לפטה - reverse
2 לפטה
1878
נחושת, 2g, ø 20mm
KM# 53
מחיר: 82.36
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1869 - 1870
נחושת, 5g, ø 25mm
KM# 42
מחיר: 21.13
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1878 - 1882
נחושת, 5g, ø 25mm
KM# 54
מחיר: 24.14

יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1894 - 1895
סגסוגת נחושת וניקל , 2g, ø 17.3mm
KM# 58
מחיר: 15.02
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1912
ניקל, 3g, ø 19mm
KM# 62
מחיר: 6.83
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1869 - 1870
נחושת, 10g, ø 30mm
KM# 43
מחיר: 28.66

יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1878 - 1882
נחושת, 9.62g, ø 30.3mm
KM# 55
מחיר: 15.62
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1894 - 1895
סגסוגת נחושת וניקל , 2.91g, ø 19mm
KM# 59
מחיר: 10.24
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1912
ניקל, 4g, ø 21mm
KM# 63
מחיר: 5.6

יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1922
אלומיניום, 1.7g, ø 21.2mm
KM# 66
מחיר: 19.74
יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1874 - 1883
כסף 0.835, 1g, ø 16mm
KM# 44
מחיר: 78.89
יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1893 - 1895
סגסוגת נחושת וניקל , 3.9g, ø 21mm
KM# 57
מחיר: 5.47

יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1912
ניקל, 5g, ø 23mm
KM# 64
מחיר: 7.73
יוון 50 לפטה - obverseיוון 50 לפטה - reverse
50 לפטה
1874 - 1883
כסף 0.835, 2.5g, ø 18mm
KM# 37
מחיר: 58.11
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1868 - 1883
כסף 0.835, 5g, ø 22.9mm
KM# 38
מחיר: 67.18

יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1910 - 1911
כסף 0.835, 5g, ø 24mm
KM# 60
מחיר: 42.63
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1868 - 1883
כסף 0.835, 10g, ø 28mm
KM# 39
מחיר: 252.5
יוון 2 דרכמה - obverseיוון 2 דרכמה - reverse
2 דרכמה
1911
כסף 0.835, 10g, ø 27mm
KM# 61
מחיר: 122.8

יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1875 - 1876
כסף 0.900, 25g, ø 37mm
KM# 46
מחיר: 243.5
יוון 10 דרכמה - obverseיוון 10 דרכמה - reverse
10 דרכמה
1876
זהב 0.900, 3.225g, ø 19mm
KM# 48
כמות
יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1876
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 49
כמות

יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1884
זהב 0.900, 6.451g, ø 21mm
KM# 56
מחיר: 1,288

יוון>המלך אוטו I|1832 - 1862
 תקופה

יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1832 - 1843
נחושת, 1g, ø 16.6mm
KM# 13
מחיר: 215.7
יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1844 - 1846
נחושת, 1.3g, ø 16.6mm
KM# 22
מחיר: 331.8
יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1847 - 1849
נחושת, 1.3g, ø 16.6mm
KM# 26
מחיר: 414.8

יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1851 - 1857
נחושת, 1g, ø 15mm
KM# 30
מחיר: 165.9
יוון 2 לפטה - obverseיוון 2 לפטה - reverse
2 לפטה
1832 - 1842
נחושת, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 14
מחיר: 118.5
יוון 2 לפטה - obverseיוון 2 לפטה - reverse
2 לפטה
1844 - 1845
נחושת, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 23
מחיר: 397.9

יוון 2 לפטה - obverseיוון 2 לפטה - reverse
2 לפטה
1847 - 1849
נחושת, 2.6g, ø 18.5mm
KM# 27
מחיר: 281.8
יוון 2 לפטה - obverseיוון 2 לפטה - reverse
2 לפטה
1851 - 1857
נחושת, 2.6g, ø 17mm
KM# 31
מחיר: 116
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1833 - 1842
נחושת, 6.5g, ø 25mm
KM# 16
מחיר: 32.7

יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1844 - 1846
נחושת, 6.5g, ø 25mm
KM# 24
מחיר: 40.88
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1847 - 1849
נחושת, 6.5g, ø 25mm
KM# 28
מחיר: 163.5
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1851 - 1857
נחושת, 6.5g, ø 23mm
KM# 32
מחיר: 12.26

יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1833 - 1844
נחושת, 12.99g, ø 28mm
KM# 17
מחיר: 51.66
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1844 - 1846
נחושת, 12.99g, ø 28mm
KM# 25
מחיר: 10.25
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1847 - 1857
נחושת, 12.99g, ø 28mm
KM# 29
מחיר: 143.1

יוון ¼ דרכמה - obverseיוון ¼ דרכמה - reverse
¼ דרכמה
1833 - 1846
כסף 0.900, 1.12g, ø 16.6mm
KM# 18
מחיר: 130.5
יוון ¼ דרכמה - obverseיוון ¼ דרכמה - reverse
¼ דרכמה
1851 - 1855
כסף 0.900, 1.12g, ø 15mm
KM# 33
כמות
יוון ½ דרכמה - obverseיוון ½ דרכמה - reverse
½ דרכמה
1833 - 1847
כסף 0.900, 2.238g, ø 19mm
KM# 19
מחיר: 82.89

יוון ½ דרכמה - obverseיוון ½ דרכמה - reverse
½ דרכמה
1851 - 1855
כסף 0.900, 2.238g, ø 17mm
KM# 34
כמות
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1832 - 1847
כסף 0.900, 4.48g, ø 22.7mm
KM# 15
מחיר: 186.2
יוון 1 דרכמה - obverseיוון 1 דרכמה - reverse
1 דרכמה
1851
כסף 0.900, 4.447g, ø 21mm
KM# 35
כמות

יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1833 - 1845
כסף 0.900, 22.38g, ø 38.2mm
KM# 20
מחיר: 89.93
יוון 5 דרכמה - obverseיוון 5 דרכמה - reverse
5 דרכמה
1851
כסף 0.900, 22.38g, ø 36mm
KM# 36
כמות
יוון 20 דרכמה - obverseיוון 20 דרכמה - reverse
20 דרכמה
1833
זהב 0.900, 5.776g, ø 21mm
KM# 21
כמות

יוון>המושל ג'ון קאפודיסטריה|1828 - 1831
 תקופה

יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1828 - 1830
נחושת, 1.6g, ø 17mm
KM# 1
כמות
יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1830
נחושת, 1.6g, ø 17mm
KM# 5
כמות
יוון 1 לפטה - obverseיוון 1 לפטה - reverse
1 לפטה
1831
נחושת, 1.6g, ø 16mm
KM# 9
מחיר: 0.04

יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1828 - 1830
נחושת, 8g, ø 28mm
KM# 2
מחיר: 694.9
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1830
נחושת, 8g, ø 28mm
KM# 6
כמות
יוון 5 לפטה - obverseיוון 5 לפטה - reverse
5 לפטה
1831
נחושת, 8g, ø 26mm
KM# 10
כמות

יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1828 - 1830
נחושת, 16g, ø 34mm
KM# 3
כמות
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1830
נחושת, 16g, ø 34mm
KM# 8
כמות
יוון 10 לפטה - obverseיוון 10 לפטה - reverse
10 לפטה
1831
נחושת, 16g, ø 31mm
KM# 12
כמות

יוון 20 לפטה - obverseיוון 20 לפטה - reverse
20 לפטה
1831
נחושת, 32g, ø 36mm
KM# 11
כמות
יוון 1 פניקס - obverseיוון 1 פניקס - reverse
1 פניקס
1828
כסף 0.945, 3.87g, ø 22mm
KM# 4
כמות

uCoin